Browsing: kültür

Güzel Sözler - Sloganlar Kültür ve Medeniyet İle İlgili Sözler

Kültür ve Medeniyet İle İlgili Sözler

0

Kültür ve medeniyet konuları ile ilgili olarak ünlü kişilerin söylemiş olduğu en güzel sözlerden seçmeler.Kültür medeniyet sözleri. *** Bir ülkenin büyüklüğü o ülkenin toprak büyüklüğüne değil, insanların kültür düzeyine bağlıdır. Jean Colbert *** “Kültür, insanı hürriyete çıkarmalıdır. Yapmak istediği şeyleri başarmada yardımcı olmalıdır; onu, istediği şeyleri iddiada ve yapmada kaadir kılmalıdır. Zira, yalnız insan isteyebilir.”

Atatürk Atatürkün Sanat Hakkında Sözleri

Atatürk’ün Kültür, Eğitim ve Sanata İlişkin Görüşleri

0

Atatürk’ün Kültür, Eğitim ve Sanata İlişkin Görüşleri, kültür, eğitim ve sanat ile ilgili sözleri. Atatürk’ün kültürel yaşamımıza bakış açısı. Atatürk, kültürü şöyle tanımlıyor: “Kültür ne demektir, tarif edeyim: Bir insan toplumunun; a. Devlet hayatında; b. Fikir hayatında, yani ilimde, toplum biliminde ve güzel sanatlarda; c. Ekonomik hayatta, yani tarımda, sanatta, ticarette, kara, deniz ve hava

Atatürk

Atatürk’ün Eğitim, Dil ve Kültür Devrimleri / Yenilikleri

0

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün eğitim, dil ve kültürü alanlarında yapmış olduğu yenilikler nerdir? Atatürk ilgili konulardaki devrimleri / inkılapları nelerdir? Yurdumuzda, Tanzimat hareketinden sonra, Batılı ölçülere uygun okullar açılmıştı. Yalnız, bunların yanında, çok eski usullerle yürütülen mahalle okulları, medreseler de vardı. Öğretimdeki bu ikilik, genç kuşaklar arasında görüş, düşünüş ayrılıkları yaratıyordu. Esasen medreseler, devrini

Cümle Örnekleri Kültür ile ilgili cümleler

Kültür İle İlgili Cümleler

0

Kültür ile ilgili cümleler. Kültür kelimesi içeren “Kültür” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız. Kültür İle İlgili Cümleler *** Kültür demek insanların yaşam biçimi demektir. Bu sebeple yüksek kültür ya da düşük kültür diye bir şey yoktur. *** Parhe kültürel açıdan Kogurya’yla büyük bir benzerlik gösteriyordu. *** Batı kültürünün önemli bir odağı

Tarih Minyatür

İlk Müslüman Türk Devletlerinin Genel Özellikleri

0

İlk Müslüman Türk devletlerinde kültür, medeniyet, sanat, ordu, bilim, yazı, edebiyat, eserler, hukuk ve toprak yönetimi hakkında bilgi. İlk Müslüman Türk Devletlerinin Genel Özellikleri ***İlk Müslüman Türk devletlerinde hutbe okutmak ve para bastırmak bağımsızlık alametlerinden sayılmıştır. ***Devletin başında “Sultan” ünvanını taşıyan hükümdarlar görev almıştır. Sultanın başlıca görevleri ülkeyi adaletli bir biçimde yönetmek, halkın refahını artırmak,

Atatürk Kemal Atatürk İmzası

Atatürk’ün Kültür, Uygarlık Hakkındaki Sözleri

0

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çeşitli dönemlerde Kültür, Uygarlık konusu ile ilgili söylemiş olduğu sözlerden seçmeler. Atatürk’ün sözleri. KÜLTÜR VE UYGARLIK • Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli kültürdür. Kültür; okumak, anlamak, görebilmek, görebildiğinden anlam çıkarmak, uyanmak, düşünmek, zekâyı eğitmektir. • Ulusal kültürün her çığırda açılarak yükselmesini Türkiye Cumhuriyeti’nin temel dileği olarak sağlayacağız. • Bir ulusun kültür

Gezi Yakın Çevrenizde İnsanlığın Ortak Mirası Olarak Kabul Edilen Doğal ve Kültürel varlıklar Var mı Araştırınız.

Yakın Çevrenizde İnsanlığın Ortak Mirası Olarak Kabul Edilen Doğal ve Kültürel Varlıklar Var mı Araştırınız.

0

Yakın Çevrenizde İnsanlığın Ortak Mirası Olarak Kabul Edilen Doğal ve Kültürel Varlıklar ile ilgili aşağıdaki yapmış olduğumuz çalışmayı örnek kabul edebilirsiniz. Türkiye’de yaşayan bir kişinin yakın çevresinde insanlığın ortak mirası olarak kabul edilen bir doğal ve ya kültürel bir varlığın olmaması neredeyse imkansız gibi bir şeydir. Neden mi? Bunun nedenini sanırım anlatmaya gerek yok! Sadece

Bilgi Dünyası mısır

Dünyadaki İlk Kültür Merkezleri

0

Dünyada kurulmuş olan ilk kültür merkezleri, medeniyetler nelerdir? İlk medeniyetler, kültür merkezleri nerede kurulmuştur, özellikleri. Dünyadaki İlk Kültür Merkezleri * Dünyadaki ilk kültür merkezleri genellikle verimli nehir kenarlarındaki tarım alanları olmuştur. * Mezopotamya medeniyeti; Fırat ve Dicle nehirleri arası * Mısır medeniyeti; Nil nehri etrafında * Hint medeniyeti; İndus ve Ganj nehirleri etrafında * Çin

Genel Kültür Perigordien Kültür

Perigordien Kültür Nedir?

0

Perigordien Kültür Nedir? Perigordien kültür döneminin özellikleri ile ilgili genel bilgilerin kısaca verildiği sayfamız. Perigordien Kültür Nedir? Perigordien kültür, Üst Paleolitik Çağ’ da Avrupa’da Mousterien kültürü izleyen kültür. Bir bölümü Aurignacien kültür ile aynı döneme rastlar; yerini Solutreen kültüre bırakmıştır. Bu dönemde, Mousterien kültürde de bulunan dişli aletler ve günümüzdeki bıçağa benzeyen, bir yüzü keskin,

Bilgi Dünyası İlkel Kültür

İlkel Kültür Nedir?

0

İlkel kültür nedir, özellikleri nelerdir? İlkel kültürlerin yapısı, hakkında bilgi. İlkel Kültür İlkel kültürler, ilk antropologların, genellikle yazılı dili bulunmayan, başka topluluklardan görece kopuk yaşayan, az nüfuslu, toplumsal kurumların ve teknolojinin görece basit olduğu, toplumsal ve kültürel değişimin genellikle yavaş gerçekleştiği topluluklar için kullandığı terimdir. Tanıma göre böyle topluluklarda tarihsel olaylar ve efsaneler sözlü gelenekle

Bilgi Dünyası Kültür

Kültürün Üç Boyutlu Evreni

0

Kültürün üç boyutlu evreni nedir? Bilişsel boyut, davranışsal boyut ve maddi boyut hakkında bilgi. Kültürün Üç Boyutlu Evreni 1. Bilişsel (Kognitif) Boyut Kültürün en gizli kalan ancak insanları temelden en o fazla etkileyen boyutudur. Bilişsel boyut niçin sorusunun bir yanıtı olarak değerler, inançlar, anlam kodları ve 3 referans noktaları sunar. Bilişsel boyutun içeriğini fikir ve

Bilgi Dünyası

Kültür Nedir?

0

Kültür nedir ne demektir? Kültürün tanımı ve kültür terimi ile ilgili olarak genel bilgilerin kısaca verildiği yazımız. Bir toplulukta süregelen gelenek, yaşayış, düşünce, sanat varlıklarının tümüne birden «kültür» denir, «milli kültür» dediğimiz zaman bir ulus topluluğunun tinsel (manevi) özellik, duyuş, düşünüş birliğini belirtmiş oluruz. Daha geniş anlamda, «kültür» hayatta gerekli bilgileri edinerek, düşünme, eleştirme yeteneklerini

Bilgi Dünyası

Sanat ve Kültür İlişkisi Nasıldır?

0

Sanat ve kültür arasındaki ilişki nasıldır? Sanat ve kültür arasındaki ilişki ile ilgili olarak kısa ve genel açıklamaların yer aldığı yazımız. Sanat; “güzeli yaratan ve anlatan etkinliklerin bütünü, ya da hoşa giden biçimler yaratma çabası” diye tanımlanabilir. Kültür, insan doğa ilişkilerinden doğmuştur. Sanat da doğanın güzelliklerinin insanı etkilemesi ile başlar.Sanat, doğanın güzelliklerinin kültüre yansıması olarak

Bilgi Dünyası

Kültürün Kazanılması ve Sosyalleşme

0

Kültürün Kazanılması ve Sosyalleşme konuları ile ilgili genel bilgiler veren yazımız. “Doğduğunda yalnız biyolojik bir varlık olan bireyin bir toplumsal benlik kazanmak üzere belli alışkanlıklar, bilgiler, kanılar, değerler öğrenmesi, toplumun ve grupların kurallarını, uygulamalarını kavraması ve onlara uygun davranma becerileri elde etmesi süreçlerinin tümüne sosyalleşme diyoruz.” İnsan doğduğunda kültürü hazır bulur, içinde bulunduğu topluma katılır

Bilgi Dünyası Kültür

Uygarlık ve Kültür Kavramları Hakkında Bilgi

0

Uygarlık nedir, kültür nedir? Uygarlık ve kültür tanımları ile kültürün özelliklerinin maddeler halinde verildiği yazımız. Uygarlık ve kültür kavramlarını sosyologlar değişik anlamlarda kullanmışlardır. Sosyolojik anlamda kültür ve uygarlık birbirinden ayrı iki gerçeklik olarak düşünülmektedir. Bir toplumun kendine özgü olarak, yarattığı her şey kültür olarak kabul edilmektedir. Yani, insan topluluklarının ortaklaşa olarak yarattığı ve benimsediği maddi

İnkılap Tarihi

Cumhuriyet Dönemi Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan Yenilikler

0

Cumhuriyetin ilanı sonrası eğitim ve kültür alanında yapılan yenilikler ve değişikliklere genel bir bakış. Yeni Alfabe, TTK, TDK, tekke ve zaviyelerin kapanması gibi… EĞİTİM SİSTEMİNDE YENİLEŞME • Osmanlı Devleti’nde temel eğitim kurumları medreselerdi. Medreselerde eğitim birkaç dalda ve dinsel açıdan yapılıyordu. Müslümanlar için ayrıca ilkokul düzeyinde mahalle mektepleri bulunuyordu. Çevre halkının katkılarıyla açılan bu okullarda

Bilgi Dünyası

Anadolu Selçuklu Devletinde Kültür ve Uygarlık

0

Anadolu Selçuklu devletinde devlet yönetimi, din, inanış, ekonomik hayat ve bilim- sanat hakkında maddeler halinde bilgilerin verildiği yazımız. 1. DEVLET YÖNETİMİ • Anadolu Selçuklularında devlet ve ülke yönetimi Büyük Selçuklulardaki gibiydi. Hukuk sistemi diğer Türk – İslam devletlerinde olduğu gibi Şer’î ve Örfî olmak üzere ikiye ayrılıyordu. • İlk başkenti İznik’ti. İznik’in I. Haçlı Seferinde

Din

İslam Kültür ve Uygarlığı Hakkında Bilgiler

0

İslamiyetin doğup yayılması ile birlikte yaşadığı coğrafyalarda oluşturduğu kültür ve medeniyet (uygarlşık) ile ilgili bilgiler. 1. İSLAM KÜLTÜR VE UYGARLIĞININ NİTELİĞİ • İslam dininin kutsal kitabı olan Kur’an; aynı zamanda islam kültür ve uygarlığının da temelini oluşturur. • İslamiyetten önce çok ilkel bir hayat sürdüren ve önemli bir kültürel varlık gösteremeyen Araplar, İslamiyetin çıkışından sonra

Bilgi Dünyası

İlk Türk Devletlerinde Kültür ve Uygarlık

0

İlk kurulan Türk devletlerinde kültür ve uygarlık ile ilgili bilgiler. Devlet Yönetimi, din, inanış, sosyal, edebi yaşam ve bilime bakış açısı. 1. DEVLET YÖNETİMİ • Temel birim Oguş (aile) idi. Ataerkil bir özellik gösteren aile, soyları oluşturuyordu. Soyların ya da ailelerin bir araya gelişiyle bod ya da boylar oluşuyordu. • Eski Türk devletlerinde yönetim birimi

Bilgi Dünyası

Eski Çağlarda Anadoluya Komşu Uygarlıklar

0

Eski çağlarda Anadolu’ya komşu olan uygarlıklarda kültür ve uygarlık düzeyleri ile ilgili bilgiler veren yazımız. Mısır Afrika’nın kuzeydoğusundaki Mısır, Nil Nehri sayesinde en eski çağlardan beri uygarlık merkezi olmuştur. M.Ö. IV bin yılın sonlarına doğru biri kuzeyde, diğeri güneyde olmak üzere iki krallık kuruldu. Güneydeki krallık Kuzeyi de egemenliği altına alarak Mısır’ın birliğini kurdu. (M.Ö.

Bilgi Dünyası Kültür

Uluslararası Etkinliklerin Toplumlar Arası Etkileşimdeki Rolü

0

Uluslararası Etkinliklerin Toplumlar Arası Etkileşimdeki Rolü nedir? Kültürlerin yakınlaşması ve farklı kültürlerin etkileşimi hakkında bilgi. Uluslararası Etkinliklerin Toplumlar Arası Etkileşimdeki Rolü Geniş bir aileyi oluşturan Dünya toplumlarının birbirlerini tanıması, ülkeler arası iletişim ve etkileşimin artması, ülkeler arasında hoşgörü, yardımlaşma ve dayanışma duygularının gelişmesi ve ülkelerin kaynaşmasında, uluslararası etkinlikler olan sanat ve kültür festivalleri, bilimsel çalışmalar

Yazı - Şiir - Makale Kültür

Kültürlerarası Köprü

0

Farklı kültürlerin birbirleriyle iletişim kurması, aralarında köprü oluşturması nasıl gerçekleşir? Kültürlerarası köprü ile ilgili yazı. KÜLTÜRLER ARASI KÖPRÜ Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu ilk günden beri bütün ülkelerle ilişkilerinde yani dış politikasında barış esas alınmıştır. Yabancı ülke temsilcilerinin ziyareti, ülkemizdeki elçilikler ve konsolosluklar, devletler arası karşılıklı antlaşmalardaki tutumumuz, uluslararası kuruluşlara üye olmamız, Dünya’da barış çabalarını destek vermemiz

Bilgi Dünyası

Truva Antik Kenti Hakkında Bilgi

1

Çanakkale’de yer alan Truva Antik kenti ile ilgili detaylı bilgiler ve kültür katları hakkında bilgiler TROYA (TRUVA) TROİA, İLİON, Lat. İlium. Anadolu’da Çanakkale’ye 18 km uzaklıkta antik kent, bugün Hisarlık Homeros’un ünlü destanlarının biri olan İlyada bu kent çevresinde on yıl süren savaşları konu edinir, ikinci destan Odysseia kahramanlarından birinin dönüş yolculuğunu işler. Homeros’un destanlarına

Bilgi Dünyası Toplum

Toplumsal Değişmeyi Etkileyen Faktörler – Kültür

0

Kültürün toplumsal değişmeye olan etkisi nedir? Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörlerden Kültürün açıklaması Toplumsal Değişmeyi Etkileyen Faktörler – Kültür Bir toplumsal değişme kaynağı da toplumun üyelerinin diğer bir kültürün üyeleriyle olan ilişkisidir. Örneğin; toplumlar, başka bir toplumun üyeleriyle ticaret amacıyla karşı karşıya gelebilirler. Bu ilişkiler sonucunda karşılıklı bilgi alışverişi yapılabilir ve her iki toplumun kültüründe de

Bilgi Dünyası

II. Mahmut Döneminde Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan Yenilikler

0

II. Mahmut döneminde eğitim ve kültür alanlarında yapılan yeniliklerin, ıslahatların maddeler halinde sıralandığı yazımız. *** Medreselerin yanında ilk kez sivil amaçlı, Avrupa tarzında eğitim kurumları açıldı. *** Avrupa’ya eğitim amacıyla öğrenci gönderildi. Avrupa’ya öğrenci gönderilmesi ve Avrupa tarzında sivil okulların açılması, Osmanlı ülkesinde kültür çatışmasına neden olmuştur. Eğitimde doğan bu iki başlılık, Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun

Bilgi Dünyası

Kültürün İçerikleri Nelerdir?

0

Kültürün İçerikleri Nelerdir? Gelenekler, görenekler, adetler, görgü kuralları, töreler hakkında bilgi, kültürdeki yeri. Kültürün İçerikleri Kültür içerikleri; âdetler, görenekler, gelenekler, töreler ve görgü kurallarıdır. Görenekler; yaptırım gücü çok az olan, insanların birbirlerinden görerek uyduğu yöresel davranış örnekleridir. Tespih çekme, bıyık bırakma, yer sofrasında yemek yeme birer görenektir. Âdetler, göreneklerin yaygınlaşması ve kalıcı alışkanlıklara dönüşmesi ile

Bilgi Dünyası

Kültür ve Sanat İlişkisi

0

Kültür ve Sanat arasındaki ilişki nasıldır? Kültür ve Sanat İlişkisi ile ilgili yazı, hakkında bilgi. Kültür ve Sanat İlişkisi; Sanat, kültürü oluşturan ana öğelerden biridir. Sanat, bir duygunun, tasarımın ya da niteliğin belli yöntemlerle belirtilmesi ya da yaratılması demektir. Sanat, özgür bir ortam ister. Özgürlüğün bulunduğu, sanatçının özgürce düşünüp eserini yarattığı toplumlarda gelişebilir. Sanata ve

Bilgi Dünyası

Kültür ve Eğitim İlişkisi

0

Kültür ve Eğitim arasındaki ilişki nasıldır? Kültür ve Eğitim İlişkisi ile ilgili yazı, hakkında bilgi. Kültür ve Eğitim İlişkisi; Eğitimle kültür arasında da karşılıklı bir etkileşim vardır. Eğitim, bir toplumun var oluşunu ve ilerleyişini güvenceye almak amacıyla üyelerine gerekli bilgi, beceri, düşünce ve davranış kalıplarını aktarması sürecidir. Eğitimle yetişkin kuşaklar, yetişmekte olan kuşakları toplumsal yaşama

Bilgi Dünyası

Kültür ve Dil İlişkisi

0

Kültür ve Dil arasındaki ilişki nasıldır? Kültür ve Dil İlişkisi ile ilgili yazı, hakkında bilgi. Kültür ve Dil İlişkisi; Dil, kültürü oluşturan ana öğelerden biridir. Dil; düşünce, duygu ve isteklerin, bir toplumda ses ve anlam yönünden ortak olan öge ve kurallardan yararlanarak başkalarına aktarılmasını sağlayan gelişmiş bir sistemdir. Dil, kişiler arasındaki en etkin ve en

Bilgi Dünyası

Kültürün İşlevleri Nelerdir?

1

Kültürün işlevleri nelerdir? Kültür ne işe yarar? Sosyolojide Kültürün işlevlerinin maddeler halinde ve açıklamalı anlatımı. Kültürün İşlevleri Kültür, bir bütün olarak çeşitli işlevleri gerçekleştirir. Bu işlevlerin başlıcaları şöyle sıralanabilir: 1. Kültür, toplum değerlerini bir bütün hâline getirir ve bunları gelecek kuşaklara aktarır. Topluma katılan kişiler, kültüre uygun olarak nasıl davranacaklarını yeniden kendi kendilerine öğrenmezler. Çünkü,

Bilgi Dünyası

Kültürün Özellikleri Nelerdir?

0

Kültürün özellikleri nelerdir? Sosyolojide Kültürün özelliklerinin maddeler halinde ve açıklamalı anlatımı. KÜLTÜRÜN ÖZELLİKLERİ Kültürün özellikleri şunlardır: 1. Kültür, insanların toplum hâlinde yaşamasından donar. Toplumun dışında, ondan bağımsız bir kültürden söz edilemez. O, toplum hâlinde yaşayan insanlarca yaratılır ve ortaklaşa paylaşılır. 2. Kültür eğitim ve öğretim yoluyla sonradan kazanılır. Yeni doğan bir insan, gözlerini dünyaya hangi

Bilgi Dünyası

Friglerde Sanat ve Din

0

Friglerde sanat, mimarlık, heykelcilik, el sanatları, dil, yazı ve din hakkında bilgi. Friglerde Sanat; Çeşitli Frig merkezlerinde yapılmış olan kazılar sonunda açığa çıkarılmış olan buluntular, Friglerin kendi dönemleri içinde oldukça gelişmiş bir uygarlığa sahip olduklarını gösterir. Özellikle başkent Gordion, Pazarlı ve Pessinus’ta (bugün Balahi-sarı) ele geçirilen çeşitli buluntular bunu kanıtlamaktadır. Mimarlık: Gordion’da yapılan kazılarda açığa

Bilgi Dünyası

Roma İmparatorluğunda Sanat

0

Roma İmparatorluğunun başlangıç döneminden yıkılışına kadar sanatın gelişimi, özellikleri, önemli tarihi eserleri. Başlangıç dönemlerinde Roma sanatının üzerinde Yunan etkisi büyüktür, ikinci etki alanı da Etrüskler, üçüncü etki alanı ise Hellenistik dönem etkileridir. Hellenistik dönemde geniş bir alana yayılmış olan Yunan sanatı, Romalıların bu kültürlerin yayıldığı bölgeleri ele geçirmelerinden sonra, Romalıları da etkisi altına aldı. Bu