Browsing: kültürleri

Genel Kültür Kızılderili

Kızılderililer Kimlerdir? Nerede ve Nasıl Yaşarlar? Tarihleri ve Özellikleri

3

Kızılderililer nerede ve nasıl yaşamaktadırlar? Kızılderililerin yaşamları, tarihleri, özellikleri hakkında bilgi. Kızılderililer; Amerika’nın yerlileridir. Derileri kızıla çaldığından “Kızılderili” adı verilmiştir. Kristof Kolomb, Hindistan’a varmak üzere çıktığı deniz yolculuğunda Amerika’ya ayak basınca burasını Hindistan sanmış, yerli halka “Hintliler” adını vermişti. Bu yüzden, Hindistan’la ilgileri olmadığı halde, Kızılderililere bugünkü Amerikalılar da “Indian” (Hintli) derler. Kızılderililerin tarihi henüz iyice

Bilgi Dünyası Pavniler

Pavniler Kimdir? Hakkında Bilgi

0

Pavniler kimlerdir? Amerikan Yerlisi olan Pavniler nerede ve nasıl yaşamaktadır? Pavnilerin kültürü, özellikleri nelerdir, hakkında bilgi. Pavniler Kimlerdir? Pavniler; Kuzey Amerika’da, 19. yüzyılın ikinci yarısına değin Platte Irmağı kıyısında yaşayan, Kaddo dil öbeğine bağlı Yerli kabilesidir. 19. yüzyılda Kitkehaki, Çaui, Pidahaurat ve Skidi adlı görece bağımsız gruplardan oluşuyordu. Her grup da kendi içinde temel toplumsal

Genel Kültür Aymara Yerlileri Hakkında Bilgi

Aymara Yerlileri Hakkında Bilgi

0

Aymaralar kimlerdir? Güney Amerika’da Peru ve Bolivya’da yaşamakta olan Aymara yerli topluluğu ile ilgili genel bilgiler. Aymara kültürü hakkında bilgi. Aymaralar, Peru ve Bolivya’da, Orta Andlar üzerindeki Titicaca Platosunda yaşayan kalabalık bir Güney Amerika Yerli topluluğu. Dilleri, Aymara öbeği olarak sınıflandırılır. Sömürgecilik dönemindeki Aymara kabileleri, Kançiler, Kollalar, Lupakalar, Kolaguvalar, Ubinalar, Pakasalar, Karangalar, Çarkalar, Killakalar, Omasuyolar

Bilgi Dünyası

Anuaklar Kimlerdir?

0

Anuaklar Kimlerdir? Anuaklar nerede ve nasıl yaşarlar? Anuakların özellikleri, kültürleri nedir, hakkında bilgi. Anuaklar Kimlerdir? Anuaklar, Anivaklar olarak da bilinir, Nil kıyısında yaşayan ve Kuzey Luo dil öbeğine bağlı bir halktır. Nüfusunun dörtte bire yakın bölümü Sudan’ın güneydoğusunda, geri kalanı Etiyopya’da yaşar. Birkaç yüzyıl önce, Büyük Göllerin doğusundaki topraklardan bugünkü yurtlarına göç ettikleri sanılmaktadır. Sudanlı

Bilgi Dünyası

İbibiolar Hakkında Bilgi

0

İbibiolar kimlerdir ve nerede yaşarlar? İbibiboların yaşam tarzı, kültürleri, tarihçeleri hakkında bilgi. İbibiolar İbibiolar, Nijerya’nın güneydoğu kesimindeki Cross River eyaletinde yaşayan halktır. Nijer-Kongo dil ailesinin Kua koluna bağlı bir Efik-İbibio lehçesi konuşurlar. Başlıca kolları şunlardır: Efikler, Kuzeyliler (En-yonglar), Güneyliler (Eketler), Deltalılar (Andoni-İbenolar), Batılılar (Ananglar) ve Doğulular (asıl İbibiolar). İbibiolar tropik ormanlarda yetişen yam, kökünden yararlanmak

Bilgi Dünyası

İberler Kimlerdir?

0

İberler kimlerdir ve ne zaman, nerede yaşamışlardır? İberler halkının kültürleri, özellikleri, tarihleri hakkında bilgi. İberler İberler; İspanya’nın güney ve doğusunda yaşayan, sonraları bütün yarımadaya adını veren tarihöncesi halktır. İÖ 8-6. yüzyıllar arasında dalgalar halinde göç eden Keltler, İspanya’nın kuzey ve orta kesimine yerleşerek Portekiz ve Galicia’ya da geçmelerine karşın Tunç Çağını yaşayan yerli halka dokunmadılar.

Bilgi Dünyası

Eski Yunanlılar Hakkında Bilgiler

0

Eski Yunanlıların hayatı, yaşamı, devletleri, ve savaşları ile ilgili bilgiler. Eski Yunanlıların kültür ve yaşam biçimleri ve özellikleri nelerdir? Yakın Doğu’nun büyük Sümerler, Asurlular, Fenikeliler gibi devletleri M.Ö. V. yüzyıldan başlayarak birer birer ortadan kalktığı sıralarda, batıda, bugünkü Yunanistan’la onu çevreleyen adalarda, Ege kıyılarında Yunanlılar (Grekler) yeni bir millet olarak ortaya çıktılar. Eski Yunanistan’ın tarihi