Browsing: kültürü

Tarih Pers Krallığı Haritası

Büyük Bir Medeniyet Kurmuş Pers İmparatorluğu Hakkında Bilgiler

2

Persler kimlerdir? Persler ne zaman ve nerede yaşamışlardır? Perslerin tarihi, kültürel özellikleri, din ve sanatı hakkında bilgi. PERSLER;İÖ 550-330 yılları arasında İran’da saltanat süren hanedandır. İÖ 7. yüzyılda yaşadığı varsayılan efsanevi atası Akhamanış’tan ötürü Pers dilinde Akhamanışlar adıyla geçer. Akhamenidler soyundan gelen II. Kyros, Medleri Harran’dan çıkarmak isteyen Babilli Nabonid ile anlaşarak Med imparatoru Astyages’e

Tarih Maya

Mayalar Hakkında Bilgi – Mayaların Tarihi ve Genel Özellikleri

1

Mayalar kimlerdir? Mayaların tarihi, özellikleri, sanat eserleri, Mayalar hakkında bilgi. Orta Amerika’nı gizemli halkı Mayalar hakkında bilgiler. Mayalar; Orta Amerika’nın kuzeyinde yaşayan Kızılderili halkıdır. Meksika, Guatemala, Belize, El Salvador ve Honduras’ta yaşayan mayaların sayısı 16. yüzyılda fetih savaşları, salgın hastalıklar ve kıtlık sonucu büyük ölçüde azaldı. Günümüzde etnik topluluk olarak 2 milyonu aşkın Maya yaşar.

Tarih Lidyalıların Haritası

Lidyalılar Hakkında Bilgi – Tarihi ve Kültürü

0

Lidyalılar kimlerdir? Lidyalılar nerede yaşamışlardır, tarihleri, kültürel özellikleri, paranın bulunuşu, Lidyalılar hakkında bilgi. Lidyalılar Kimdir? Lidyalılar;Batı Anadolu’da başkentleri Sardes (Sardeis) olmak üzere devlet kurmuş olan halktır. İlkçağda bugünkü Gediz ve Küçük Menderes ırmakları arasında kalan bölgeye Lidya deniyordu. Bu bölgede doğudan batıya doğru üç ırmak akar; Kaykos (Bakırçay), Hermos (Gediz) ve Kaystros (Küçük Menderes). Bölgenin

Din

Birlikte Yaşama ve Hoşgörü Kültürü

0

Birlikte Yaşama ve Hoşgörü kültürü ile ilgili dini içerikli bu konu hakkında açıklayıcı yazı. Toplumsal barış ve hoşgörü ile İslam dini. Birlikte Yaşama ve Hoşgörü Kültürü İslâm dini başta olmak üzere bütün dinler, insanlığın kurtuluş ve mutluluğunu amaç edinirler. Bu bağlamda özellikle evrensel dinlerin temel mesajlarında barış, esenlik ve insanların birbirlerine saygılı olmaları gibi ahlaki

Biyoloji Protozoa Kültürü

Protozoa Kültürü Nasıl Hazırlanır?

0

Protozoa Kültürü Nasıl Hazırlanır? Mikroskobik canlılar olan protista aleminde canlılar mikroskobik olmasına rağmen gözlenmeleri zor değildir… Protista alemini oluşturan canlıların çoğu mikroskobiktir. Ancak bu canlıların gözlenmesi çokta zor değildir. Laboratuvar koşullarında incelenmek istenildiğinde izlenmesi gereken yöntem aşağıdaki gibidir: *** Büyük bir beher veya cam kap içine, su birikintisinden veya dereden aldığınız sudan koyunuz. *** Behere

Bilgi Dünyası

Omahalar Hakkında Bilgi

0

Omahalar kimlerdir? Omahalar ne zaman ve nerede yaşamışlardır? Omahaların kültürü, özellikleri, hakkında bilgi. Omahalar Omahalar; Siu dillerinin Dhegiha alt öbeğine bağlı bir dil konuşan Kuzey Amerika Ova Yerlileridir. Aynı alt öbeğe bağlı Ozaçlar, Ponkalar, Kanzalar ve Kuapolarla birlikte Atlas Okyanusu kıyılarından batıya göç ettiler. Bir süre Virginia ile Kuzey ve Güney Carolina’da yaşadıktan sonra Ozark

Bilgi Dünyası

Olmek Kültürü Hakkında Bilgi

0

Olmek kültürü nedir, Olmekler kimlerdir? Olmek kültürü özellikleri, tarihçesi, Olmekler hakkında bilgi.. Olmek Kültürü Olmek Kültürü; Kolomb öncesi dönemin ilk incelikli Orta Amerika kültürüdür. En önemli merkezleri bugünkü Meksika’da, Veracruz’un güney kesimiyle bitişiğindeki Tabasco eyaletindedir. Bunların başlıcaları La Venta, San Lorenzo ve Tres Zapotes’tir. Ölmek sanatına ilişkin ilk buluntular İÖ y, 1150’ye tarihlenir. Bu sanatın

Bilgi Dünyası

Ege Medeniyeti Özellikleri

0

Ege Medeniyetinin özellikleri, yapısı, kültür yapısı, toplum yaşayışı nasıldır? Ege Medeniyeti hakkında bilgi. EGE MEDENİYETİ, Akdeniz’de, Ege Adaları’nda kurulmuş olan eski bir medeniyettir. Bundan 5.000 yıl kadar önce, bu irili ufaklı adalarla bezenmiş denizde medeniyetin ilk tohumları atılıyordu. Ege Adaları’nda yaşayanlar, kendilerine göre oldukça yüksek bir medeniyet kurmuşlardı, günden güne de ilerliyorlardı. Bunlar Nil Vâdisi’nde

Yazı - Şiir - Makale

Birlikte Yaşama Kültürü İle İlgili Yazı

1

Birlikte yaşama kültürü nedir? Birlikte yaşamayı başarabilmek için neler gereklidir, neden önemlidir konulu yazı. Birlikte Yaşama Kültürü Diyalog ve hoşgörü demokratik toplumların en önemli özelliğidir. Herkesin fikirlerini özgürce ifade edebildiği, karşılıklı hoşgörü ve anlayışın bulunduğu ortamlar farklılığın ve zenginliğin göstergesidir. Birlikte yaşama kültürüne sahip toplumlarda herkes fikirlerini özgürce ifade edebilir. Farklılıklar içinde ortak öğeler ve

Bilgi Dünyası

Amerikan Müzik Sanatı ve Gelişimi Hakkında Bilgi

0

Amerikan müzik sanatının ya da müzik kültürünün kökeni, değişimleri, sanatçıları ve eserleri ile ilgili bilgiler. Gerçek Amerikan müziği beyazlar Avrupa’nın çeşitli bölgelerinden buralara gelmeden önce Kuzey Amerika’da yaşayan Kızılderililerin yarattığı müziktir. Öte yandan, gerek “ciddi” gerekse “hafif” Amerikan müziği birçok ülke müziğinin karmaşık bir bileşimidir. Yeni Dünya’ya ilk yerleşenler bildikleri ve anımsadıkları bazı Avrupa müzik

Bilgi Dünyası

Kartaca Uygarlığı Hakkında Bilgi

0

Kartaca uygarlığı ne zaman kurulmuştur, özellikleri, tarihi, kültürü, yaşam şekilleri hakkında bilgi. Kartaca Uygarlığı; Kartaca kent devleti bir oligarşi, yani soylularca yönetilen bir tür cumhuriyettir. Egemenlik zengin ailelerin elindeydi. Hükümetin başında suffet (Fenikece) adını taşıyan bir yöneticiyle, biri büyük, ötekisi küçük olmak üzere iki senato vardı. Yöneticiler halk meclisince bir yıl için seçilirlerdi. Adalet işleri

Bilgi Dünyası

Azeri (Azerbaycan) Edebiyatı Hakkında Bilgi

0

Azerbaycan edebiyatı, tarihçesi, gelişimi, Azeri edebiyatının özellikleri, Azerbaycan edebiyatı ile ilgili bilgi. İslâmlığı kabul eden Türk boylarının (10 yüzyıl) yaşadığı köklü değişiklik; yeni coğrafya bölgelerinde yurtlar edinmekten başlayarak kültürün, sanatın ve dilin kısaca uygarlığın tüm değerlerinde gözlenebilir. Kabile ve dinler ayrılığıyla bölünmüş olan çeşitli Türk boyları, soy ortaklığının yanı sıra kaynaştırıcı bir ümmet anlayışla birleşip