Browsing: kuramı

Bilgi Dünyası edward thorndike

Thorndike Öğrenme Kuramı

0

Edward Thorndike’nin öğrenme ilkeleri, öğrenme kuramının temel kanunları ve özellikleri nelerdir, hakkında bilgi. Thorndike Öğrenme Kuramı THORNDİKE’IN ÖĞRENME İLKELERİ 1. Bağlaşımcılık Bağlaşım, uyarıcı ile tepki arasında kurulan sinirsel (nöronlar-sinir hücresi-çeşitli biçim ve büyüklükte olabilir. Sinirsel uyarıları elektriksel ve kimyasal yolla iletir. Kısa uzantıları dentrit, uzun uzantıları akson olarak adlandırılır. Beynimizde 100 milyar ile 1 trilyon

Bilgi Dünyası Soru

Deneme Yanılma Yoluyla Öğrenme Nedir?

0

Edward Thorndike’nin öğrenme kuramında deneme yanılma yoluyla öğrenme nedir? Deneme yanılma yoluyla öğrenmenin temel ilkeleri nelerdir? Seçme ve Bağlama (Deneme-Yanılma Yoluyla Öğrenme) Thorndike’a göre öğrenmenin en temel biçimi deneme ve yanılmadır (seçme ve bağlama), insan veya hayvan belli bir problemle karşılaştığında problemin çözümüne katkısı olmayan başarısız davranışları eler, problemleri çözen ya da başarıya götüren davranışları

Bilgi Dünyası Sayıları Öğrenme

Davranışçı Öğrenme Kuramının Temel İlkeleri

0

Davranışçı öğrenme kuramı nedir, temel ilkeleri nelerdir? Maddeler halinde davranışçı öğrenme kuramının ilkeleri hakkında bilgi. DAVRANIŞÇI ÖĞRENME KURAMI Kurucusu Amerika’lı John Watson (1878-1958)dır. Watson, 1920’de zihinde olup bitenlerle hiç ilgilenmeden, bireyin gözlenebilen davranışlarını incelemeyi amaçlamış ve davranışçı yaklaşımı kurmuştur. Davranışçı yaklaşım, bireyin doğrudan gözlenebilen davranışlarını psikolojinin temel konusu olarak görür. Yaklaşımın diğer öncüleri ivan Pavlov

Bilgi Dünyası Lev Vygotsky

Vygotsky’nin Bilişsel Gelişim Kuramı

0

Vygotsky’nin Bilişsel (zihinsel) Gelişim Kuramı nedir, özellikleri nelerdir? İşbirlikli öğrenme, yakınsal gelişim alanı, içsel konuşma nedir? Vygotsky’nin Zihinsel Gelişim Kuramı Vygotsky, Piaget’nin bilişsel gelişim hakkındaki kuramına ciddi eleştiriler getirmiştir. Piaget, çocuktan dünya anlayışını kendi kendine, tek başına inşa eden “küçük bir bilim adamı” olarak söz ederken; Vygotsky’e göre, çocuğun bilişsel gelişimi öğrendiği dile ve çevresinden aldığı

Bilgi Dünyası

Gagne’nin Zihinsel Gelişim Aşamaları

0

Gagne’nin zihinsel gelişim kuramı nedir, özellikleri nelerdir? Gagne’nin zihinsel gelişim aşamaları, öğrenme hiyerarşisi hakkında bilgi. Gagne’nin Zihinsel Gelişim Kuramı Gagne de zihinsel gelişim ile ilgilenen bir diğer kuramcıdır. Gagne’ye göre çocuk dünyaya gelirken verilecek olan her şeyi almaya hazır halde gelir yani doğuştan bir donanımla gelir. Daha sonraki zihinsel gelişimi de bu doğuştan donanımla elde

Bilgi Dünyası john watson

Watson’un Bitişiklik Kuramı

0

Watson’un bitişiklik kuramı nedir, özellikleri nelerdir? Watson’un davranışlık alanındaki yeri ve önemi hakkında bilgi. Watson’un Bitişiklik Kuramı Bitişiklik kuramı; uyaran ile tepki arasındaki çağrışım için tek koşulun, ikisi arasında zaman olarak yakın bir ilişki bulunması olduğunu vurgulayan öğrenme kuramıdır. Temsilcileri J. Watson (1878-1958) ve Guthrie’dir. (1886-1959). Davranışçı yaklaşımın İki önemli ismi olan Watson ve Guthrie’nin

Genel Kültür Jean Piaget

Piaget’e Göre Ahlak Gelişimi

0

Piaget’in ahlak gelişimi kuramı nasıldır? KPSS çocuk gelişimi konusu, Piaget’e ahlak gelişimi, dönemleri hakkında bilgi. PİAGET’E GÖRE AHLAK GELİŞİMİ Piaget’e göre ahlak gelişimi bilişsel gelişime paralellik göstererek, birbirlerinden farklı nitelikler taşıyan ve hiyerarşik bir sıra izleyen dönemler içinde ortaya çıkmaktadır. Çocukların düşünce biçimlerini her yönü ile inceleyen Piaget, çocukların doğru ve yanlışa ilişkin yargılarının yaşlarına

Bilim ve Teknoloji Albert Einstein

Ayar Teorisi (Ayar Kuramı) Nedir? Hakkında Bilgi

0

Ayar Teorisi (Ayar Kuramı) nedir? Ayar Teorisi (Ayar Kuramı) ne işe yarar ve kısaca açıklaması nasıl yapılır sorularının yanıtları… Ayar kuramı, kuantum alanlar kuramında, kuantum mekaniğinin yanı sıra Einstein‘ın özel görelilik kuramını da içeren ve atomun temel parçacıkları ile bu parçacıklara eşlik eden dalga alanlarını tanımlamak için başvurulan matematiksel kuram. Bir ayar kuramında, alan değişkenlerinin

Bilgi Dünyası

Avusturya İktisat Okulu Nedir?

0

Avusturya İktisat Okulu nedir? Avusturya İktisat Okulu kuramları, ve bu kuramların açıklamasının kısaca yapıldığı sayfamız. Avusturya iktisat okulu, Avusturyalı iktisatçılarca 19. yüzyıl sonlarında geliştirilen ve ürün değerinin belirlenmesinde, son tüketici açısından sağlanan faydanın önemini vurgulayan iktisat kuramlarının bütünü. Yeni değer kuramını Cari Menger 1871 ‘de ortaya atmış, William Stanley Jevons da aynı yıl İngiltere’de benzer

Bilgi Dünyası

Örümcek Ağı Teoremi Nedir?

0

Örümcek Ağı Teoremi nedir, kimin teoremidir? Örümcek Ağı kuramı neyi anlatır, özellikleri, hakkında bilgi. Örümcek ağı teoremi, cobweb teoremi olarak da bilinir, iktisatta, arz miktarını önceki üretim dönemlerindeki fiyatların belirlediği mal piyasalarında görülen dalgalanmaları açıklayan kuramdır. Bu tür dalgalanmalara, üretim kararının alınmasıyla nihai ürünün elde edilmesi arasındaki zaman farkının büyük olduğu dallarda, özellikle de tarımsal

Bilgi Dünyası Hukuk

Öngörülmezlik Teorisi Nedir?

0

Öngörülmezlik hali kuramı, Öngörülmezlik teorisi nedir? Hukukta Öngörülmezlik Teorisi özellikleri, hakkında bilgi. Öngörülmezlik Teorisi Öngörülemezlik hali kuramı, beklenmeyen durumların ortaya çıkması yüzünden yerine getirilmesi iktisadi bakımdan güçleşen sözleşme ya da antlaşma hükümlerinin yeni koşullara uydurulmasının taraflarca istenebileceğine ilişkin hukuk kuramıdır. Bu kuramı savunanlar sözleşme ya da antlaşmaların belli koşullar altında yapıldığını, tarafların iradelerinin bu koşullara göre

Bilgi Dünyası

Otomatlar Kuramı Nedir? Kısaca

0

Otomatlar, özdevinimler kuramı, teorisi nedir, kim tarafından, ne aman ortaya atılmıştır? Otomatlar kuramı hakkında kısaca bilgi. Otomatlar Kuramı Otomatlar kuramı, giriş ve çıkış verileri, ayrık (kesikli) iç durumlar ve bu durumlar arasındaki geçiş kuralları verilen sistemlerin çalışmasına ilişkin matematiksel çözümleme yöntemleridir. Genel olarak “otomat” denen bu sistemler, örneğin basit bir sarkaçlı saat, termostatlı bir ısıtma

Bilgi Dünyası Öğrenmek

Sosyal Öğrenme Kuramının Eğitimde Uygulanması

0

Sosyal öğrenme kuramının eğitimde uygulanması, eğitime katkıları nelerdir? Sosyal öğrenme kuramı ve eğitim hakkında bilgi. SOSYAL ÖĞRENME KURAMININ EĞİTİME KATKILARI 1. Öğretmen, öğrencilerin karşısında bir model olduğunu unutmamalıdır. Çünkü öğretmenin birçok davranışı farkında olmadan öğrenci tarafından alınıp kullanılmaktadır. Bu nedenle olumsuz değerlendirilebilecek hiçbir davranış öğrenci karşısında yapılmamalıdır. Eğer öğretmen öğrenci karşısında alkol içiyorsa, alkol kullanmanın

Bilgi Dünyası

Gilligan’ın Ahlak Gelişim Kuramı

0

Carol Gilligan’ın ahlak gelişim kuramı nedir, ahlaki gelişim evreleri nelerdir? Kirpi ikilemi nedir, konu anlatımı. GİLLİGAN’IN AHLAK GELİŞİMİ KURAMI Carol Gilligan, Kohlberg’in ahlak gelişimi araştırmalarının bazı eksik yönleri üzerinde durmuş ve Kohlberg’in ahlak gelişimi aşamalarının kesin ve evrensel olmadığını savunmuştur. Gilligan, Kohlberg’in orijinal örnekleminde kadınları kapsamadığı halde kadınlarla ilgili genellemeler yaptığına dikkati çekmiştir. Gilligan ,

Bilgi Dünyası

Bağlanma Tarzları Nelerdir?

0

Mary Ainsworth bağlanma tarzları nelerdir? Bağlanma stilleri ve bağlanmada etkili olan faktörler hakkında bilgi. BAĞLANMA TARZLARI Mary Ainsworth 1-2 yaş bebeklerinin kendilerine yakın kimseye (anne) şu 4 yoldan bağlanma gösterdiğini belirtir. 1. Güvenli Bağlanma; Anneye güvenli bağlanan 1 yaşındaki çocuklar, anneleri yanlarında ayrıldığında üzülürler, ağlarlar, tedirginlik yaşarlar; geri gelince onu sıcak bir biçimde karşılar ve

Bilgi Dünyası

James Marcia Kimlik Statüleri

0

James Marcia’nın kimlik statüleri nelerdir? James Marcia’nın kimlik gelişim kuramı nedir, hakkında bilgi. JAMES MARCİA’NIN KİMLİK GELİŞİM KURAMI • Ergenlik döneminde yaşanılan kimlik kazanma sürecinde 4 farklı kimlik statüsü elde edilir. Kimlik statüsünün elde edilmesinde ergenin bunalım geçirme durumunda yaptığı sorgulama ve karar verme gücü en önemli faktörlerdir. • Marcia, Erikson’un kuramından etkilenmiş ve 4

Bilgi Dünyası Erik Erikson

Erikson’un Psikososyal Gelişim Kuramı

0

Erikson’un Psikososyal Gelişim Kuramı nedir? Erikson’un Psikososyal Gelişim Kuramının dayandığı temel düşünceler hakkında bilgi. ERİKSON’UN PSİKOSOSYAL GELİŞİM KURAMI insan gelişimini dönemler halinde inceleyen kuramlardan biri de, psikososyal gelişimi konu edinen ve Erik Erikson tarafından geliştirilen kuramdır. Erikson’un gelişim dönemleri aslında Freud‘un düşüncelerine dayanmaktadır. Ancak insan gelişiminde toplumun ve kültürün rolünü ön plana çıkarması açısından Freud’dan

Bilgi Dünyası PLATON

Felsefede İdea Nedir?

0

Felsefede idea nedir, ne anlama gelir? Platon’un idealar kuramı, idea ile ilgili görüşler ve hakkında bilgi. İDEA İdea; felsefede, bilgi ile varlık arasında ilişki kurduğu düşünülen kavramdır. Terimi ilk kez kullanan Platon, “bir şeyin ne’liğini belirleyen biçim” anlamını verdiği ideaları maddesiz nesneler olarak görüyordu. Platon’a göre, dünyadaki sonsuz çeşitliliğe birlik getiren ve bu çeşitlilik içinde

Bilgi Dünyası

Maslow’un Kişilik (Benlik) Gelişimi Kuramı Nedir?

0

Maslow’un Kişilik (Benlik) Gelişimi Kuramı ve kendini gerçekleştirme nedir? Maslow’a göre kendini gerçekleştiren insan özellikleri. Maslow’un Kişilik (Benlik) Gelişimi Kuramı ve Kendini Gerçekleştirme İnsancıl görüşün önemli temsilcilerinden biri de Maslow’dur. “Kendini Gerçekleştirme” kavramını ilk kez kullanan Maslow her insanın değerli, kendine özgü, duyarlı ve iyiye yönelik bir özbene sahip olduğu görüşünde Rogers ile birleşmektedir. Maslow’un

Bilgi Dünyası

Rogers’ın Kişilik Gelişimi Kuramı

0

Carl Rogers’ın insancıl kişilik, benlik gelişimi kuramı nedir, özellikleri nelerdir? KPSS benlik gelişimi kuramları konu anlatımı. Rogers’ın Kişilik (Benlik) Gelişimi Kuramı Carl Rogers, insan doğasını temelde olumlu olarak kabul eden insancıl kuramın kurucusu ve temsilcilerindendir. Rogers ve insancıl yaklaşımı benimsemiş psikologlar kişilik gelişimini açıklarken, benlik yapısı üzerinde durmaktadırlar. Benlik Bilinci (Benlik Algısı ya da Benlik

Bilgi Dünyası psikoloji

Sosyal Davranış Kuramı Nedir?

0

Psikolojide sosyal davranış kuramı nedir? Öğrenme kuramları, sosyal davranış kuramı özellikleri hakkında bilgi. Sosyal Davranış Kuramı Bu kurama göre kişilik, yaşanmış deneyimlerden ve öğrenilmiş davranışlardan oluşur. Öğrenme kuramları kişiliği-, öznel olanın toplumsal olanla etkileşimi içinde gelişen ve yaşam boyu değişim gösteren bireysel özellikler olarak değerlendirir. Bu kuramı savunan Skinner’e (1904-1990, Amerika) göre kişilik, koşullanma ile

Bilgi Dünyası

Jung Kişilik Kuramı

0

Carl Gustov Jung’un kişilik kuramı, kişilik tipleri nasıldır? Carl Gustov Jung’un kişilik üzerine yaptığı çalışmalar. Jung Kişilik Kuramı CARL GUSTAV JUNG_(1875-1961, İsviçre) Jung, Freud’un cinsellik güdüsüne verdiği öneme karşı çıkmıştır. Kişilik gelişimindeki temel gücün cinsellik değil, kolektif bilinçdışı olduğunu ileri sürmüştür. Jung’un kolektif bilinçdışı teorisi ve “analitik psikoloji” olarak adlandırılan ayrıntılı kişilik teorisi; mevcut psikoloji

Bilgi Dünyası

Çoklu Zeka Teorisi Nedir?

0

Çoklu zeka teorisi (kuramı) nedir? Çoklu zeka teorisinin özellikleri, çeşitli zeka alanları hakkında bilgi. Çoklu Zekâ Teorisi H. Gardner’ın çoklu zekâ teorisi, tek bir genel zekâ yerine sözel-dilsel zekâ, matematiksel-mantıksal zekâ, kinestetik-bedensel zekâ, kişiler arası-sosyal zekâ, müziksel-ritmik zekâ, kişiye dönük-içsel zekâ ve doğa zekâsı gibi farklı zekâ türleri bulunduğunu savunmaktadır. Ona göre standart IQ testi

Bilgi Dünyası

Çarpışma Kuramı Nedir? Konu Anlatımı

0

Kimyada çarpışma kuramı (teorisi) nedir? Çarpışma kuramının özellikleri, örneklerle konu anlatımı, hakkında bilgi. ÇARPIŞMA KURAMI (TEORİSİ) Çarpışma kuramı, tepkimeleri tanecik düzeyinde açıklar. Tepkimeye giren atom, iyon veya molekül birbirleriyle çarpışmadığı (birbirinden uzakta olduğu) sürece bir kimyasal tepkime olmaz. Bu tanecikler tepkime vermesi için birbirleriyle mutlaka çarpışmalıdır. Örnek olarak: ve moleküllerinden HI(g) molekülleri oluşabilmesi için; I.

Bilgi Dünyası

Kuantum Kuramı Nedir?

0

Kuantum Kuramı ile ilgili bilgiler. Kuantum kuramı kim tarafından ne zaman ve nasıl ortaya atılmıştır. Kimler geliştirmiştir. Kuantum Kuramı, enerjinin sürekli bir akış halinde olmadığı, kuantum adı verilen enerji paketleri biçiminde yayımlandığını varsayan fizik kuramına verilen isimdir. Madde ve ışınım üstüne tüm geleneksel görüşleri değiştiren fiziğin bu genel kuramına, ilk kez atom modelini açıklama çalışmaları