Browsing: kuramlar

Bilgi Dünyası Dil Gelişimi

Dil Gelişimini Açıklayan Kuramlar

0

Dil gelişimini açıklayan kuramlar nelerdir? Dil gelişim dönemleri, dil gelişimine dönemsel yaklaşım kuramı ve açıklaması. DİL GELİŞİMİNİ AÇIKLAYAN KURAMLAR Dil gelişimini açıklayan dört temel kuram şunlardır: Davranışçı Kuramcıların Dil Gelişimi Kuramı Skinner ve diğer davranışçı kuramcılara göre, bebekler tesadüfen günlük konuşma dilinde var olan sözcüklere benzer sesler çıkardıklarında, çevrelerindeki yetişkinler tarafından ödüllendirilir. Bu ödüller pekiştireç

Bilgi Dünyası

Cinsel Kimliğin Oluşumunu Açıklayan Kuramlar

0

Çocuklarda cinsel kimliğin oluşumunu açıklayan kuramlar nelerdir? Gelişim dönemleri, cinsel kimliğin kazanılması hakkında bilgi. CİNSEL KİMLİĞİN OLUŞUMUNU AÇIKLAYAN KURAMLAR Cinsel gelişim bir boyut itibarı ile biyolojik, bir boyut itibarı ile sosyal bir süreçtir. Biyolojik olarak cinsiyet, kromozomlarla ilgili bir konudur. Eğer bireyde XX kromozomu mevcutsa dişi, XY kromozomu mevcutsa erkek olmaktadır. Sosyal boyutu itibarı ile

Bilgi Dünyası Beyin ve Akıl

Zeka Nedir? Zeka Türleri Nelerdir?

0

Zeka nedir? Zeka türleri nelerdir? Zekanın özellikleri, zekayı açıklayıcı kuramlar nelerdir? Zeka hakkında bilgi. ZEKÂ Zekânın, kesin olarak üzerinde anlaşılmış bir tanımını yapmak çok zordur. Zekâ, birçok yeteneği ve etkinliği kapsar. Çok sayıdaki bileşenin kümeler halinde organize olması ve işlenmesiyle ortaya çıkar. Bu bileşenler; – Düşünmede çeşitlilik, esneklik ve hız, – Soyut düşünme ve akıl

Bilgi Dünyası Toplum

Toplumsal Değişmede Küçük Boy Kuramlar

0

Toplumsal değişmeyi açıklayan küçük boy kuramlar nelerdir? Küçük boylar kuramının açıklaması, yaklaşımları, hakkında bilgi. Toplumsal Değişmede Küçük Boy Kuramlar Küçük boy kuramlar, toplumsal değişmeyi grup etkinliklerine ve psikolojik öğelere bağlayan kuramlardır. Bu kuramlara göre toplumsal değişme, birey – grup – toplum çizgisini izler. • Gruba dayanan modeller, toplumdaki değişmeyi anlamak için gruptaki değişmeyi anlamak gerektiğini

Bilgi Dünyası Toplum

Toplumsal Değişmede Orta Boy Kuramlar

0

Toplumsal değişmeyi açıklayan orta boy kuramlar nelerdir? Orta boylar kuramının açıklaması, yaklaşımları, hakkında bilgi. Toplumsal Değişmede Orta Boy Kuramlar Orta boy kuramlar; ekonomik, siyasal ya da kültürel değişmelerin sonuçlarını ve etkilerini 30, 40, 50 yıllık dönemler içinde ele almışlardır. Orta boy kuramlar, toplumun bütünündeki değişmeyi değil, tam tersine toplumsal yapıyı oluşturan unsurlardaki farklılaşmaları konu alır. Orta

Bilgi Dünyası Toplum

Toplumsal Değişmede Büyük Boy Kuramlar

0

Toplumsal değişmeyi açıklayan büyük boy kuramlar nelerdir? Büyük boylar kuramının açıklaması, yaklaşımları, hakkında bilgi. Toplumsal Değişmede Büyük Boy Kuramlar Büyük boy kuramlar, toplumları bütün insanlık tarihi içinde ele alır. İnsanlığın doğuşundan günümüze kadar meydana gelen değişmeleri açıklamaya çalışır. Büyük boy kuramların amacı, insanlık tarihinin gelişme yasalarını bulmaktır. Bu kuramlardan kimi organizma, kimi evrim, kimi de