Browsing: Kuran

Din Kadir Gecesi İle İlgili Ayetler

Kadir Gecesi İle İlgili Ayetler

0

Kur’an-ı Kerim’de Kadir Gecesi ile ilgili olan ayetler hangileridir? Kadir Gecesi hakkındaki ayetler ve anlamlarının yer aldığı sayfamız. Kadir Gecesi İle İlgili Ayetler 44/3-6 – Duhan 3- Biz (Kur’an’ı) mübarek bir gecede indirdik. Onunla küffarı korkuturuz. 4- O (Kadir Gecesi’nde) gelecek senenin o gecesine kadar her hüküm olunmuş işler ayırt edilir. 5, 6- Rabbin tarafından

Din

Kur’an’da Örnek İnsan ve Özellikleri

0

Kur’an’da Örnek İnsan ve Özellikleri konusu ile ilgili kısa ve özet açıklamaların yer aldığı Kur’an’da Örnek İnsan ve Özellikleri konu anlatımı. Yüce Allah insanı, kendisine yakışan şekliyle davranmaya yani insanca yaşamaya davet etmektedir. iyiliğe iyilikle, kötülüğe yine iyilikle muamelede bulunmayı, hoşgörü ve anlayışlı olmayı, affedici, cömert ve yardım sever olmamızı, fitne, yalan ve kul hakkı

Din

Kuran İle İlgili Hadisler

0

İslam dininde Hz. Muhammed’in söylediği rivayet edilen Kuran ile ilgili sözler, hadisler nelerdir? Kuran hakkında hadisler.

Din

Başörtüsü ile İlgili Ayetler

0

Kur’an-ı Kerim’de Başörtüsü ile ilgili olan ayetler hangileridir? Başörtüsü hakkındaki ayetler ve anlamları, mealleri. 24/31 Nur 31- Mü’min kadınlara da söyle: Gözlerini bakılması yasak olan şeylerden çevirsinler, iffetlerini korusunlar. Süslerini, kendiliğinden görünen kısmı müstesna, açmasınlar. Başörtülerini yakalarının üzerine salsınlar. Süslerini kocaları veya babaları veya kayınpederleri veya oğulları veya kocalarının oğulları veya kardeşleri veya erkek kardeşlerinin

Bilgi Dünyası

Yardımlaşmak İle İlgili Ayetler

0

Kur’an-ı Kerim’de Yardımlaşmak ile ilgili olan ayetler hangileridir? Yardımlaşmak hakkındaki ayetler ve anlamları, mealleri. 5/2 Maide 2- Ey iman edenler! Allah’ın koyduğu ilahi işaretlere, haram aya, Allah’a hediye edilmiş kurbana, ondaki gerdanlıklara, Rablerinin lütuf ve rızasını arayarak Beyt-i Haram’a yönelmiş kimselere tecavüz ve saygısızlık etmeyin. İhramdan çıkınca avlanabilirsiniz. Mescid-i Haram’a girmenizi önledikleri için bir topluma

Din

İftira İle İlgili Ayetler

0

Kur’an-ı Kerim’de İftira ile ilgili olan ayetler hangileridir? İftira hakkındaki ayetler ve anlamları, mealleri. 4/112 Nisa 112- Kim kasıtlı veya kasıtsız bir günah kazanır da sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa muhakkak ki büyük bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmiş olur. 7/152 A’raf 152- Buzağıyı ilah edinenlere, mutlaka Rableri tarafından bir gazab ve dünya

Din

Şahitlik İle İlgili Ayetler

0

Şahitlik, Şahitlik etmek ile ilgili Kuran-ı Kerim’de bulunan ayetler, Şahitlik hakkında ayetler ve açıklamaları. 2/140,282,283 Bakara 140- Yoksa siz, İbrahim, İsmail, Yakub ve esbatın yahudi veya hristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz? De ki: “Siz mi daha iyi bilirsiniz, yoksa Allah mı? Allah tarafından kendilerine (bildirilmiş) bir şahitliği gizleyenden daha zalim kim olabilir? Allah yaptıklarınızdan gafil değildir.

Din

Namaz İle İlgili Ayetler

0

Namaz, namaz kılmak ile ilgili Kuran-ı Kerim’de bulunan ayetler, Namaz hakkında ayetler ve açıklamaları. 2/43,45,110,142,143,144,148,177,238,277 Bakara 43- Namazı tam kılın, zekatı tam verin, rüku edenlerle beraber rüku edin. 45- Sabırla, namazla (Allah’tan) yardım isteyin. Gerçi bu, ağır gelir ama (Allah’a saygıdan kalbi ürperenlere) huşû duyanlara ağır gelmez. 110- Namazı kılın, zekatı verin, kendiniz için önceden

Bilgi Dünyası

Adam Öldürmek İle İlgili Ayetler

0

İnsan öldürmek, cinayet işlemek ile ilgili Kuran-ı Kerim’de bulunan ayetler, Adam öldürmek hakkında ayetler ve açıklamaları. 2/178 Bakara 178- Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında size kısas farz kılındı. Hür ile hür insan, köle ile köle ve kadın ile kadın. Ama kim de kardeşi tarafından bağışlanmışsa, artık taraflar hakkaniyete uymalı ve öldüren ona gereken diyeti güzellikle

Din

İncil İle İlgili Ayetler

0

Kur’an-ı Kerim’de İncil ile ilgili olan ayetler hangileridir? İncil hakkındaki ayetler ve anlamları. 3/3,48,65 Al-i İmran 3- O, sana kendisinden öncekileri tasdik edip doğrulayan bu Kitab’ı hak olarak indirdi. Tevrat’ı ve İncil’i de yine O indirmişti. 48- (Melekler, Meryem’e hitaben İsa hakkındaki sözlerine devam ettiler:) “Allah ona yazmayı, hikmeti, Tevrat’ı ve İncil’i öğretecek. 65- Ey

Din

Hırsızlık İle İlgili Ayetler

0

Kur’an-ı Kerim’de Hırsızlık ile ilgili olan ayetler hangileridir? Hırsızlık hakkındaki ayetler ve anlamları. 5/38 Maide 38- Hırsızlık eden erkek ve kadının, yaptıklarına karşılık bir ceza ve Allah’tan başkalarına bir ibret olmak üzere ellerini kesin. Allah izzet ve hikmet sahibidir. 12/73-77,81 Yusuf 73- “Allah’a yemin ederiz ki, bizim yeryüzünde fesat çıkarmak için gelmediğimizi siz de biliyorsunuz. Bizler hırsız

Bilgi Dünyası

Faiz İle İlgili Ayetler

0

Kur’an-ı Kerim’de Faiz ile ilgili olan ayetler hangileridir? Faiz hakkındaki ayetler ve anlamları. 2/275,276,278,279 Bakara 275- Faiz yiyenler, kabirlerinden, şeytan çarpmış kimselerin cinnet nöbetinden kalktığı gibi kalkarlar. Bu hal onların “alış-veriş de faiz gibidir.” demelerinden dolayı başlarına gelmiştir. Oysa Allah, alım satımı helal, faizi haram kılmıştır. Bundan sonra kime Rabbinden bir öğüt gelir de faizden

Din

Din İle İlgili Ayetler

0

Kur’an-ı Kerim’de Din ile ilgili olan ayetler hangileridir? Din hakkındaki ayetler ve anlamları, mealleri. 2/256 – Bakara 256- Dinde zorlama yoktur. Çünkü doğruluk, sapıklıktan ayırd edilmiştir. O halde her kim tâğutu reddedip Allah’a inanırsa, kopmayan sağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah işitir ve bilir. 6/70 – En’am 70- Dinlerini bir oyun ve eğlence edinen ve kendilerini

Din

Abdest İle İlgili Ayetler

0

Kur’an-ı Kerim’de Abdest ile ilgili olan ayetler hangileridir? Abdest hakkındaki ayetler ve anlamları. 5/6 – Maide 6- Ey inananlar! Namaz kılmaya kalktığınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi yıkayın; başınızı meshedin ve ayaklarınızı da topuklara kadar yıkayın. Eğer cünüp iseniz hemen temizlenin. Hasta yahut yolcu iseniz veya heladan gelmişseniz ya da kadınlara yaklaşmış ve su bulamamışsanız

Din

Hz. İsa İle İlgili Ayetler

0

Kur’an-ı Kerim’de Hz. İsa ile ilgili olan ayetler hangileridir? Hz. İsa hakkındaki ayetler ve anlamları. 3/45-47,51,52,53,59-62 – Al-i İmran 45- Melekler demişti ki: “Ey Meryem! Allah seni kendinden bir söz ile müjdeliyor: Adı Meryem oğlu İsa olan Mesih, dünya ve ahirette şerefli ve Allah’a yakın kılınanlardandır.” 46- “İnsanlarla beşikte iken de, yetişkin iken de konuşacaktır

Din

Domuz İle İlgili Ayetler

0

Kur’an-ı Kerim’de Domuz, domuz eti ile ilgili olan ayetler hangileridir? Domuz hakkındaki ayetler ve anlamları. 2/173 – Bakara 173- Allah size ancak leşi, kanı, domuz etini ve Allah’tan başkası adına kesileni haram kıldı. Her kim bunlardan yemeye mecbur kalırsa, başkasının hakkına saldırmadan ve haddi aşmadan bir miktar yemesinde günah yoktur. Şüphe yok ki Allah, çokça

Din

Borç İle İlgili Ayetler

0

Kur’an-ı Kerim’de Borç ile ilgili olan ayetler hangileridir? Borç hakkındaki ayetler ve anlamları. 2/280,282,283 – Bakara 280- Eğer borçlu darlık içindeyse, ona ödeme kolaylığına kadar bir süre tanıyın. Ve bu gibi borçlulara alacağınızı bağışlayıp sadaka etmeniz sizin için, eğer bilirseniz daha hayırlıdır. 282- Ey iman edenler! Belirlenmiş bir süre için birbirinize borçlandığınız vakit onu yazın.

Din

Boşanma İle İlgili Ayetler

0

Kur’an-ı Kerim’de Boşanma ile ilgili olan ayetler hangileridir? Boşanma hakkındaki ayetler ve anlamları. 2/227-237,241 – Bakara 227- Eğer boşamaya karar vermişlerse, şüphesiz ki Allah söylediklerini işitir, kurulanları bilir. 228- Boşanan kadınlar, kendi kendilerine üç aybaşı hali süresi beklerler, eğer Allah’a ve ahiretgününe inanmışlarsa, rahimlerinde Allah’ın yarattığını gizlemeleri kendilerine helal değildir. Kocaları bu arada barışmak isterlerse,

Din

Akıl İle İlgili Ayetler

0

Kur’an-ı Kerim’de Akıl ile ilgili olan ayetler hangileridir? Akıl hakkındaki ayetler ve anlamları. 2/44,73,75,76,164,170,171,179,242,269 – Bakara 44- (Ey bilgin geçinenler!) İnsanlara iyililiği emreder de kendinizi unutur musunuz? Halbuki kitabı (Tevrat’ı) okuyorsunuz. Hâlâ aklınızı başınıza almayacak mısınız? 73- “Sığırın bir parçasıyla ölüye vurun.” demiştik. İşte Allah ölüleri böylece diriltir. Ve sizlere ayetlerini gösterir ki, aklınızı başınıza

Din

Sihir İle İlgili Ayetler

0

Kur’an-ı Kerim’de Sihir ile ilgili olan ayetler hangileridir? Sihir hakkındaki ayetler ve anlamları. 2/102,103 – Bakara 102- Süleyman’ın hükümranlığı hakkında onlar, şeytanların uydurup söylediklerine tabi oldular. Halbuki Süleyman büyü yapıp kafir olmadı. Lakin şeytanlar kafir oldular. Çünkü insanlara sihri ve Babil’de Harut ile Marut isimli iki meleğe indirileni öğretiyorlardı. Halbuki o iki melek, herkese: “Biz

Din

Fal İle İlgili Ayetler

0

Kur’an-ı Kerim’de Fal ile ilgili olan ayetler hangileridir? Fal hakkındaki ayetler ve anlamları. 5/3,90 Maide 3- Leş, kan, domuz eti, Allah’tan başkası adına boğazlanan, boğulmuş, taş, ağaç ve benzeri bir cisimle vurulup öldürülmüş, yukarıdan düşmüş, boynuzlanıp ölmüş hayvanlar ile ölmeden yetişip kestikleriniz hariç canavar tarafından parçalanarak yenen hayvanlar, dikili taşlar ve heykeller üzerine kesilmiş hayvanlar

Din

İyilik İle İlgili Ayetler

0

Kur’an-ı Kerim’de İyilik ile ilgili olan ayetler hangileridir? İyilik hakkındaki ayetler ve anlamları. 3/104,110,114 – Al-i İmran 104- Sizden, hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü meneden bir topluluk bulunsun. İşte onlar, kurtuluşa erenlerdir. 110- Siz, insanlar için ortaya çıkarılan, doğruluğu emreden, fenalıktan alıkoyan, Allah’a inanan hayırlı bir ümmetsiniz. Eğer Kitab ehli inanmış olsalardı, kendileri için daha

Bilgi Dünyası

Ölüm İle İlgili Ayetler

0

Kur’an-ı Kerim’de Ölüm ile ilgili olan ayetler hangileridir? Ölüm hakkındaki ayetler ve anlamları. 3/143 – Al-i İmran 143- Andolsun ki siz, ölümle karşılaşmadan önce onu arzuluyordunuz. İşte onu gördünüz, ama bakıp duruyorsunuz. 4/78 – Nisa 78.- Her nerede olursanız olun ölüm size yetişir, son derece sağlam kaleler içerisinde de bulunsanız yine kurtulamazsınız. Onlara bir iyilik

Din

Sabır İle İlgili Ayetler

0

Kur’an-ı Kerim’de Sabır ile ilgili olan ayetler hangileridir? Sabır hakkındaki ayetler ve anlamları. 2/45,153,155-157,177 – Bakara 45- Sabırla, namazla (Allah’tan) yardım isteyin. Gerçi bu, ağır gelir ama (Allah’a saygıdan kalbi ürperenlere) huşû duyanlara ağır gelmez. 153- Ey iman edenler! Sabır ve namaz ile Allah’tan yardım isteyin. Çünkü Allah muhakkak sabredenlerle beraberdir. 155- Andolsun ki, sizi

Din

İçki İle İlgili Ayetler

0

Kur’an-ı Kerim’de İçki ile ilgili olan ayetler hangileridir? İçki hakkındaki ayetler ve anlamları. 2/219 – Bakara 219- Sana içkiden ve kumardan soruyorlar. De ki: “İkisinde de hem büyük günah hem insanlar için bazı faydalar vardır; ama günahları ve zararları yararlarından daha büyüktür.” Sana Allah için neyi harcayacaklarını soruyorlar; de ki: “İhtiyaç fazlasını.” Allah, dünya ve

Bilgi Dünyası

Oruçla İlgili Ayetler

0

Kur’an-ı Kerim’de Oruç ile ilgili olan ayetler hangileridir? Oruç hakkındaki ayetler ve anlamları. 2/183,184,185,187,196 – Bakara 183- Ey iman edenler! Oruç, sizden önce gelip geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki korunursunuz. 184- Sayılı günlerde olmak üzere oruç size farz kılındı. Sizden her kim hasta yahut yolcu olursa tutamadığı günler kadar

Din

Şeytan İle İlgili Ayetler

0

Kuran’ı Kerim’de şeytan ile ilgili olan ayetler hangileridir? Şeytan hakkındaki ayetler ve anlamları. Şeytanlar; 2/102 – Bakara 102- Süleyman’ın hükümranlığı hakkında onlar, şeytanların uydurup söylediklerine tabi oldular. Halbuki Süleyman büyü yapıp kafir olmadı. Lakin şeytanlar kafir oldular. Çünkü insanlara sihri ve Babil’de Harut ile Marut isimli iki meleğe indirileni öğretiyorlardı. Halbuki o iki melek, herkese:

Bilgi Dünyası

Saba Melikesi Belkıs Kimdir?

0

Saba Melikesi Belkıs Kimdir? Saba Melikesi Belkıs hayatı, biyografisi, dönemi, hakkında bilgi. Saba Melikesi Belkıs; Güney Arabistan’da bir devlet olan Seba (Sebâ, Saba) melikesidir. Adı, kişiliği ve ülkesiyle ilgili birçok söylence vardır. Söylenceler Asur, İsrail, Hint, Etiyopya ve İran kaynaklıdır. Büyük olasılıkla aslında Kuzey Arabistanlı olup Güney Arabistan’da Seba Devleti’ni kuran Aribilerin kraliçesidir. Söylenceye göre,

Bilgi Dünyası

Kuran-ı Kerim Hakkında Ansiklopedik Bilgi

8

Kuran nedir? Kuran-ı Kerim’in indirilmesi, özellikleri, Kuran-ı Kerim ile ilgili ansiklopedik bilgiler. Kuran-ı Kerim; İslâm dininin kutsal kitabıdır. Allah tarafından Cebrail aracılığıyla Hz. Muhammed’e indirildi. Sözcük Arapçada “okudu” anlamına gelen karne den türemiştir. Yine bu sözcüğün “bir araya topladı, yazdırdı” gibi anlamları da vardır. Kuran, Cebrail tarafından yavaş yavaş indirildi. Bu işe vahiy denilir. İndirilmesi