Browsing: küre

Matematik Küre Kuşağı

Küre Yüzeyinin Denklemi İle Örnek Soru ve Çözümleri

0

Küre yüzeyinin denklemi nedir, denklem nasıl hesaplanır? Küre yüzeyinin denklemi ile ilgili örnek sorular ve bu soruların denklemlerle çözümü Küre Yüzeyinin Denklemi XYZ dik koordinat düzleminde, merkezi 0(0, 0, 0) ve yarıçapı r olan küre yüzeyinin denklemi, x² + y² + z² = r² dir. Merkezi M(a, b, c) ve yarıçapı r olan küre yüzeyinde

Matematik

Küre Parçası Alan ve Hacim Hesaplaması

0

Küre parçası nedir, küre parçasının yüzey alanı ve hacmi nasıl hesaplanır? Küre parçası alan ve hacim formülü, örnek soru ve çözümleri. Küre Parçası Bir küre kapağı ile bu kapağın taban dairesi tarafından sınırlanan cisme küre parçası denir. Küre parçası, içi boş küre kapağının içi dolu halidir. Küre parçasının yüzey alanı, küre kapağıdır. KÜRE KAPAĞININ ALAN

Bilgi Dünyası

Küre Yüzeyinin Özellikleri

0

Küre yüzeyi nedir, özellikleri nelerdir? Küre yüzeyi ile ilgili terimler, açıklamaları, konu anlatımı ve örnekler. Küre Yüzeyi Bir küre yüzeyi ile kürenin merkezinden geçen düzlemin arakesitine küre yüzeyinin doğruları denir. Kürenin merkezinden geçmeyen ve küre ile birden fazla noktada kesişen düzlem ile ara kesitine küre yüzeyinin çemberleri denir. Küre yüzeyi üzerindeki bir çemberin merkezinden çıkılan

Bilgi Dünyası

Küre Yüzeyi İle Bir Düzlemin Konumu

0

Küre yüzeyi ile bir düzlemin konumu hakkındaki bağıntılar, özellikleri, örnek soru ve çözümleri, hakkında bilgi. Küre Yüzeyi İle Bir Düzlemin Konumu XYZ dik koordinat düzleminde, bir E düzlemi ve merkezi M, yarıçapı r olan bir küre verilsin. Küre merkezinin düzleme uzaklığı, yarıçaptan küçükse düzlem ile kürenin kesişimi bir dairedir. yarıçapa eşitse düzlem küre yüzeyine teğettir.

Bilgi Dünyası

Küre Yüzeyi İle Bir Doğrunun Konumu

0

Küre yüzeyi ile bir doğrunun konumu hakkındaki bağıntılar, özellikleri, örnek soru ve çözümleri, hakkında bilgi. Küre Yüzeyi ile Bir Doğrunun Konumu XYZ dik koordinat düzleminde, bir k doğrusu ve merkezi M, yarıçapı r olan bir küre verilsin. Küre merkezinin doğruya uzaklığı, yarıçaptan küçükse doğru küre yüzeyini iki noktada keser. yarıçapa eşitse doğru küre yüzeyine teğettir.

Bilgi Dünyası

Bir Küre İle Bir Düzlemin Kesişimi

0

Bir Küre İle Bir Düzlemin Kesişimi, arakesiti ile ilgili özellikleri, örnek soru ve çözümleri hakkında bilgi. Bir Küre ile Bir Düzlemin Arakesiti Bir küre yüzeyinin bir düzlem ile ara kesiti bir çember, kürenin bir düzlem ile ara kesiti ise bir dairedir. Şekildeki O merkezli küre ile P düzleminin ara kesiti A merkezli dairedir. Küre merkezinin

Bilgi Dünyası

Küre Kapağı Nedir? Özellikleri

0

Küre kapağı nedir, özellikleri nelerdir? Küre kapağının alanı hesabı, formülleri nelerdir, hakkında bilgi. Küre Kapağı Bir küre yüzeyinin bir düzlemle kesilmesi sonucu elde edilen parçalardan her birine küre kapağı denir. Aşağıdaki E düzlemi O merkezli küre yüzeyini iki tane küre kapağına ayrırır. Yarıçapı r olan kürede, yüksekliği h olan küre kapağının alanı,

Bilgi Dünyası

Küre Tabakasının Hacmi Hesaplanması

0

Küre tabakasının hacmi nasıl hesaplanır? Küre tabakasının hacim formülü, hesaplanması, örnek soru ve cevapları. Küre Tabakasının Hacmi Taban yarıçapları a ve b, yüksekliği h olan küre tabakasının hacmi, Örnek Yarıçapının uzunluğu 12 cm olan bir küre, merkezine uzaklığı 5 cm olan paralel iki düzlemle kesiliyor. Buna göre, paralel iki düzlem arasında kalan a. küre kuşağının

Bilgi Dünyası Küre Kuşağı

Küre Kuşağı Nedir? Küre Kuşağı Alanı Hesaplaması

0

Küre kuşağı, küre tabakası nedir? Küre kuşağının alanı nasıl hesaplanır, formülü nedir? Küre kuşağı ve tabakası hakkında bilgi. Küre Kuşağı, Küre Tabakası Bir küre yüzeyinin paralel iki düzlem arasında kalan parçasına küre kuşağı denir. Küre kuşağı ile paralel düzlemler arasında kalan cisme de küre tabakası denir. Şekilde, E1 ve E2 düzlemleri ile kürenin ara kesitleri

Bilgi Dünyası

Kürenin Alan ve Hacim Hesaplaması

0

Kürenin alanı ve hacmi nasıl hesaplanır? Kürenin alanı ve hacmi hesabı formülü, hacim ve alan soruları ve cevapları örnekleri. Kürenin Alanı Kürenin alanı bir büyük dairesinin alanının dört katına eşittir. Yarıçapı r olan bir kürenin alanı, dir. Kürenin Hacmi Yarıçapı r olan bir kürenin hacmi, Örnek: Yarıçapı 5 cm olan bir kürenin alanını ve hacmini

Bilgi Dünyası

Küre Nedir?

0

Küre nedir? Bir geometrik şekil olan kürenin tanımı ve küre ile ilgili kısaca bilgilerin yer aldığı ve kürenin alan ve hacim hesap formülleri. Yüzünün her noktası merkezinden aynı uzaklıkta olan, hacimli bir geometri şeklidir. Top, zıpzıp birer küredir. «Merkez» adı verilen bir noktaya eşit uzaklıktaki noktaların bir araya getirilmesiyle, ya da bir dairenin her hangi

Bilgi Dünyası

Hacim Nedir? Nasıl Hesaplanır?

0

Hacim ne demektir? Hacim hesabı nasıl yapılır? Prizmaların, kürenin, koninin hacmi nasıl bulunur? Hacim; cisimlerin boşlukta kapladığı yerdir. Cisimlerin boşlukta kapladığı üç boyutlu uzayın ölçüsü ya da bir cismin içine sığabilen nesneler bakımından büyüklüğü o cismin hacmidir. Maddelerin hacimleri, ağırlıkları yoğunluklarına bölünerek bulunur. Hacim= Ağırlık / Yoğunluk Hacim sözcüğü genel olarak H ya da V