Browsing: kurucusu

Tarih İlhanlılar Devleti haritası

İlhanlılar Hakkında Bilgi

0

İlhanlılar Devleti ne zaman, kim tarafından ve nerede kurulmuştur? İlhanlıların tarihi, özellikleri hakkında bilgi. İlhanlılar; İran’da egemenlik kurmuş olan Moğol hanedanıdır (1256-1353). Büyük Moğol Hakanı Mengü, Batı Asya’daki Moğol yayılışını yeniden başlatma ve pekiştirme görevini kardeşi Hülagu Han’a verdi. Bu amaçla Hülagu, 1253’te İsmaililere ve Bağdat Halifeliği’ne karşı harekete geçti. Önce İsmaililier (Batıniler) ve önderleri

Tarih İdrisiler

İdrisiler Devleti Hakkında Bilgi

0

İdrisiler kimlerdir? İdrisiler devleti neredeve kim tarafından, ne zaman kurulmuştur, kurucusu, özellikleri, tarihi ile ilgili bilgi. İdrisiler Devleti Hakkında Bilgi İdrisiler; Magrip’te egemenlik kuran Arap hanedanıdır (789-974). Ailenin kurucusu İdris’in (I. İdris) adından ötürü bu adla anılmışlardır. I. İdris, Şii imamlar arasına, Hz. Ali‘nin oğlu Hasan’ın torununun oğlu olması yüzünden giriyordu. Ali yandaşlarınca Hicaz’da Abbasilere karşı

Yakın Tarih Faşizm Nedir?

Faşizm Nedir?

0

Faşizm ne demektir? Faşizmin özellikleri, tarihçesi hakkında bilgi. Faşizm nasıl ortaya çıktı, öncüsü kimdir? Faşizm Nedir? Faşizm; Benito Mussolini’nin 1922′ de İtalya’da kurduğu, İkinci Dünya Savaşı sonuna kadar dünyanın birçok ülkesinde egemen olup etkisini günümüzde de sürdüren yönetim biçimi: Faşizm sözcüğü Latincede “bağ-paket-demet” anlamına gelen fasces sözcüğünün İtalyancadaki karşılığı olan fascio sözcüğünden türetilmiştir. 20. yüzyılın

Biyografi

Batu Han Kimdir? (Altınordu Devleti Kurucusu)

0

Cengiz Han’ın torunlarından biris olan ve Altınordu (Altın orda) devleti kurucusu olan batu Han hayatı ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız. BATU HAN (Ölümü: 1248) Altınordu devletinin kurucusudur. Cengiz Han’ın torunu, Cuci’nin ikinci oğludur. Cengiz, büyük imparatorluğunun bazı bölümlerini sağlığında üç oğlu Cuci, Çağatay ve Ogedey’e mülk olarak vermişti. En küçük oğlu Tuluy da, geleneğe

Bilgi Dünyası

Pervaneoğulları Beyliği Hakkında Bilgi

0

Pervaneoğulları Beyliği ne zaman ve nerede kurulmuştur? Pervaneoğulları Beyliği tarihi, özellikleri, kurucusu hakkında bilgi. Pervaneoğulları Beyliği, Anadolu Türk beyliğidir (1277-1322). Kurucusu Muinettin Süleyman Pervane’dir. Sinop ve yakın çevresinde egemenlik kurdu. 1266’da Selçuklu Veziri Muinettin Süleyman Pervane kenti Trabzon Rum İmparatorluğu’ndan aldı. Sultan III. Gıyasettin Keyhüsrev (1265-1282) kenti Muinettin Süleyman Pervane’nin yönetimine verdi. O da oğlu

Bilgi Dünyası

İnançoğulları Beyliği Kısa Bilgi

0

İnançoğulları Beyliği nerede ve ne zaman kurulmuştur? İnançoğulları Beyliği hakkında kısa bilgi. İnançoğulları Beyliği(Ladik Beyliği), Anadolu Türk Beyliğidir (1261-1368). Moğollardan kaçıp Anadolu’ya geçen Denizli, Honaz ve Dalaman bölgesine yerleşen Türkmenler tarafından kuruldu. Anadolu Selçuklularına bağlı olan beylik, giderek daha bağımsız duruma geldi. 1261’de Mehmet Bey, Anadolu Selçuklu Sultanı II. İzzettin Keykavus’a karşı ayaklandı. Daha sonra

Bilgi Dünyası

İhşidiler Hakkında Bilgi

0

İhşidiler Devleti ne zaman, kim tarafından, nerede kurulmuştur? İhşidiler özellikleri, hakkında bilgi. İhşidiler; Mısır ve Suriye’de egemen olmuş İslâm hanedanı (935-969) soyu. Kurucusu Muhammet bin Tugc (Togaç) Abbasi Devleti’nin hizmetinde bulunan bir Türk ailesinden geliyordu. 935’te Mısır valisi olunca Abbasi Halifesi er-Razi Billah kendisine İhşid unvanını verdi. Orta Asya’da bir şeref sözü olarak kullanılan İhşid,

Bilgi Dünyası

Hokand Hanlığı Hakkında Bilgi

0

Hokand Hanlığı ne zaman ve nerede kurulmuştur, kurucusu kimdir? Hokand Hanlığı tarihi hakkında bilgi. Hokand Hanlığı;Türkistan’da kurulmuş bir Türk hakanlığıdır. Orta Asya’da Özbekistan’da, Fergana ve Taşkent bölgelerini içine alan topraklarda kuruldu. Başkenti, Taşkent’e 160 km uzaklıktaki Hokand Kenti’dir. Hakanlık adını bu kentten aldı. 18. yüzyılın başlarında yalnızca Hokand Kenti ve çevresine egemen olan Hokand Hakanlığı,

Bilgi Dünyası

Hitit Devleti Kuruluşu – Gelişmesi ve Yıkılması Hakkında Bilgi

0

Hitit Devleti nerede ve ne zaman, kim tarafından kurulmuştur? Hitit devletinin başkenti, imparatorluk dönemi ve kralları hakkında bilgi. Hititler; Orta Anadolu’da Kızılırmak kavisi içinde kurulmuş ilkçağ devleti ve halkıdır. Başkentleri, bugünkü Çorum İli’nin Boğazkale İlçesi içinde yer alan Boğazköy yakınlarındaki Hattuşa‘dır. Hint-Avrupa kökenli bir ulus olan Hititlerin Anadolu’ya hangi tarihte ve hangi yolu izleyerek nereden

Bilgi Dünyası

Saruhanoğulları Beyliği Hakkında Bilgi

0

Saruhanoğulları beyliğini kim kurmuştur? Saruhanoğulları beyliği nerede ve ne zaman kurulmuştur? Özellikleri, hakkında bilgi. Saruhanoğulları; Anadolu Türk beyliğidir (1302-1440). Kurucusu Saruhan Beydir. Merkezi Manisa olmak üzere, Menemen, Gördes, Turgutlu, Demirci, Kemalpaşa, Akhisar, Ilıca yörelerinde egemenlik kurdu. Saruhan Bey, Anadolu Selçuklu Devleti komutanlarındandır. Saruhan Bey 1302’de Batı Anadolu’da fetih hareketlerinde bulunurken, Bizans’ın yardımına gelen Katalanları yenilgiye

Bilgi Dünyası

Samaniler Kimdir?

0

Samaniler Kimlerdir? Samaniler devleti ne zaman, kim tarafından ve nerede kurulmuştur? Samanilerin özellikleri, tarihi hakkında bilgi. Samaniler; İran’da egemenlik kurmuş devlettir (819-1005). Kurucusu, Kuzey Afganistan’ın Belh Bölgesi’nde toprak sahibi olan Samah-Huda. İslam dinini benimsemiş olan Saman’ın valilik yapan dört torunundan Nasr bin Ahmet, 875’te Maveraünnehir valiliğine getirildi ve bir süre sonra Halife el-Mutemit’ten (870-892) eyaletin