Browsing: kuruldu

Atatürk

Atatürk Orman Çiftliği Nasıl Kuruldu?

0

Atatürk Orman çiftliği nasıl ve ne zaman hangi amaca hizmet etmek üzere kuruldu. Atatürk’ün orman Çiftliği kurarken ki amacı ne idi? ATATÜRK, Cumhuriyet’in ilanından sonra ülkenin, askeri zaferler gibi, iktisat ve ticaret alanında da zaferler kazanmasını istiyor, «Milli ekonominin temeli ziraattir» diyordu. Memleketi yeni baştan kalkındırmak için halkı uyarmak ve ona örnek vermek gerektiğine inanmıştı.

Bilgi Dünyası

Arap Birliği Nedir?

0

Arap Birliği ya da Arap Ligi nedir? Arap Birliği örgütü ne zaman ve hangi ülkeler tarafından kuruldu. Üye devlet sayısı ve listesi nedir? Arap Birliği (el-Camiatü’l-Arabiye), Arap Devletleri Birliği (el-Camiatü’l-Düvelü’l-Arabiye) olarak da bilinir, Ortadoğu’daki Arap ülkelerinin oluşturduğu bölgesel birliğin ismidir. 22 Mart 1945’te Kahire’de kuruldu. Kurucu üyeleri Mısır, Suriye, Lübnan, Irak, Transürdün (bugün kü Ürdün),

Bilgi Dünyası Düyûn-ı Umûmiye

Düyûn-ı Umûmiye Nedir?

0

Düyûn-ı Umûmiye nedir? Düyûn-ı Umûmiye neden kurulmuştur ve ne gibi görevleri vardır? Düyûn-ı Umûmiye ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı sayfamız. Osmanlı İmparatorluğu’nun son zamanlarında devletin yabancı memleketlerden aldığı borçlara, bunların ödenmesi için kurduğu müesseseye «Düyun-ı Umumiye» (Kamu Borçları) denirdi. Osmanlı İmparatorluğu, duraklama ve gerileme devrine başlayınca, para sıkıntısı da kendini göstermişti. Bu sıkıntıyı gidermek

Bilgi Dünyası Saruhanoğulları Beyliği

Saruhanoğulları Beyliği Nerede ve Ne Zaman Kurulmuştur?

0

Anadolu’da kurulmuş Türk beyliklerinden birisi olan Saruhanlı beyliği ne zaman, nerede kim tarafından hangi tarihlerde kurulmuştur? Anadolu Türk beyliklerinden biridir. Önce 1300 – 1390, sonra 1402- 1410 yılları arasında 98 yıl sürmüş, 1390’dan 1402 Ankara Savaşı’na kadar Osmanlı devletine bağlı kalmıştır. 1308’e kadar Selçuklular’a, bir müddet de Germiyanoğulları’na, İlhanlılar’a bağlanmıştır. Son zamanlarında tamamen Osmanlıların egemenliğini

Bilgi Dünyası

Devmalı Ordular Nasıl Kurulmuştur?

0

Devamlı ordular nasıl kurulmuştur? İlk devamlı orduyu kim ve ne zaman kurmuş ve devamlı düzenli ordular nasıl kurulmaya başlanmıştır? Avrupa’da, Otuz yıl Savaşları’ndan sonra orduların esasını yeniden süvari himayesindeki piyade teşkil etmeye başlamış, süvari birlikleri daha önceki önemini kaybetmişti. XVII. yüzyılda İsveç Kralı II. Gustaf yeni bir ordu sistemi kurdu, milli ve devamlı bir ordunun

Bilgi Dünyası

ABD Nasıl Kuruldu? ABD’nin Kuruluşu

0

Günümüzde dünyanın en büyük gücü olarak kabul edilen ABD nasıl kuruldu? ABD’nin kurulması aşaması ile ilgili maddeler halinde bilgiler. ABD’NİN KURULMASI (1776) • 1492’de Amerika’nın keşfinden sonra bu kıta, Portekiz, İspanyol, Fransız ve İngiliz sömürge alanı haline geldi. • İngilizler önce, şimdiki ABD’nin Atlas Okyanusu kıyılarında daha sonra iç kısımlarda birçok koloni kurdular. • Kolonilerin

Bilgi Dünyası

Türk Tarih Kurumu Ne Zaman Ve Hangi Amaçla Kurulmuştur

0

Türk Tarih Kurumu ile ilgili bilgiler. Türk Tarih Kurumunun kurulmasına neden ihtiyaç duyuldu, ne zaman ve hangi amaçlar güdülerek kurulmuştur? Türk Tarih Kurumu Ne Zaman Ve Hangi Amaçla Kurulmuştur? Türk tarihi, tarihin ilk çağlarına kadar dayanır. Osmanlı İmparatorluğu’nda bu dönem üç bölüme ayrılmıştı. Bunlar, Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan Tanzimat Devrine kadar birinci bölüm, Tanzimat Devrinden Birinci

Bilgi Dünyası

Kuva-yi Milliye Hangi Özelliklere Sahiptir

0

Kuva-yi Milliye ile ilgili genel bilgiler. Kuva-yi Milliye neden kuruldu ve Kuva-yi Milliye özellikleri nelerdir? Kuva-yi Milliye, Ulusal Kurtuluş Savaşı sırasında, işgal güçlerine karşı savaşan çetelere verilen genel ad. Yunanlıların İzmir’i işgal ederek Anadolu içlerine doğru yayılma hareketine girişmelerine İstanbul Hükümeti’nin seyirci kalması, üstelik, halka sessiz ve ılımlı olmayı salık vermesi, halkın doğrudan kendini savunması

Bilgi Dünyası

Sekban-ı Cedit Nedir ve Ne Zaman Kuruldu

0

Sekban-ı Cedit ile ilgili bilgiler. Kısa bir zaman aktif olmuş olan Sekban-ı Cedit ordusu ne zaman ve neden kuruldu? SEKBAN-I CEDİT, 29 Eylül 1808’de Nizam-ı Cedit’in yerine kurulan askeri örgütün ismidir. Kurucusu olan Alemdar Mustafa Paşa, Kabakçı Ayaklanması’nı sona erdirdikten sonra, ayan ve devlet erkanı ile tarihte Senedi İttifak adıyla bilinen belgeyi imzaladıktan sonra, Nizam-ı

Bilgi Dünyası

Eretnaoğulları Beyliği (1335-1381)

0

Eretnaoğulları Beyliği ne zaman ve nerede kuruldu? Kurucusu kimdir, özellikleri, Eretnaoğulları ve Anadolu Türk Beylikleri hakkında bilgi. Eretnaoğulları; Anadolu Türk beyliğidir (1335-1381). Kurucusu Alaattin Eretnadır. Sivas ve Kayseri yöresinde egemenlik kurdu. İlhanlı Hükümdarı Ebu Sait Bahadır Han’ın Anadolu’nun yönetimini Çobanoğullarından Demirtaş’a bıraktığı dönemde (1312-1328) kardeşi Dımışk Hoca’nın ayaklanması yüzünden Kahire’ye kaçan Demirtaş, Anadolu’nun yönetimini kayınbiraderi

Bilgi Dünyası

Menteşeoğulları Beyliği Hakkında Bilgi

0

Anadolu Türk Beyliklerinden Menteşeoğulları hakkında bilgi. Menteşeoğulları tarihi, kuruldukları bölge ve beylerin isimleri. Menteşeoğulları Anadolu Türk Beyliklerindendir. Bu beylik bugünkü Muğla ilini kaplardı, zaman zaman bu sınırın dışına da taşmıştır. Muğla ili Bizans’tan 1261’e doğru fethedilmiştir. Bu fetihte Elbistan Bey’in oğlu Menteşe Bey birinci derecede rol oynamıştır. Menteşe Bey, Fethiye’de gömülüdür. Bundan sonra Menteşeoğulları büyük