Browsing: kurulması

Yakın Tarih Soğuk Savaş

Doğu ve Batı Bloklarının Kuruluşu

0

Soğuk savaş döneminde Doğu ve Batı bloklarının kuruluşu nasıl olmuştur? Doğu bloğu ve batı bloğu ülkeleri, blokların oluşması hakkında bilgi. Doğu ve Batı Bloklarının Kuruluşu 1945’ten sonra ABD ve Sovyetler arasındaki ilişkilerde başlayan güvensizlik 1947’den itibaren açık bir gerginliğe dönüşmüştür. Bu durum iki ayrı cephenin ortaya çıkmasına ve her alanda birbirleriyle yarışa başlamalarına neden olmuştur.

Yakın Tarih Berlin Duvarı

Doğu Blokunun Kurulması

0

Doğu Bloğu nedir? Doğu Bloğu ülkeleri nelerdir? Doğu Blokunun kurulması konu anlatımı, özeti. Doğu Blokunun Kurulması II. Dünya Savaşı’nda Nazi ordularını yenen SSCB ordusu (Kızıl Ordu), Doğu Almanya, Polonya, Çekoslovakya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan’ı işgalden kurtardı, savaş sırasında kazanılan saygınlık savaş sonrasında bu ülkelerde komünist rejimlerin kurulmasını kolaylaştırdı. ***İtalya ve Fransa, Amerikan ve ingiliz orduları

Tarih

İsrail Devleti’nin Kurulması

0

İsrail Devleti ne zaman ve nasıl kurulmuştur? İsrail Devleti’nin kurulma süreci, tarihçesi hakkında bilgi. İsrail Devleti’nin Kurulması I. Dünya Savaşı sırasında yapılan Balfour Deklarasyonu’yla İngiltere, Filistin Devleti’nin kurulmasını destekledi. I. Dünya Savaşı sonrasında İngiltere’nin mandası altındaki Filistin topraklarını satın alan ilk Yahudi yerleşimciler bölgeye geldi. İngiltere önceleri Yahudilerin Filistin’e göç etmelerine göz yumdu. Araplar bu

Bilgi Dünyası

Kominform Hangi Amaçla Kuruldu?

0

Kominform nedir? Kominform hangi amaçla, ne zaman kuruldu, hangi ülkeler katıldı ve hangi ülke çıkarıldı? Kominform hakkında kısaca bilgi. Kominform Hangi Amaçla Kuruldu? KOMİNFORM (5 Ekim 1947) Katılan Devletler: SSCB, Polonya, Çekoslovakya, Romanya, Macaristan Fransa ve İtalya’daki komünist partilerin liderleri görüşmelere katıldı. Toplanış Nedeni: Komünizm faaliyetlerini örgütlemek, dünya siyasetindeki etkinliğini arttırmak ve çeşitli ülkelerdeki komünist

Bilgi Dünyası

Medeniyet Nasıl Meydana Gelmiştir?

0

Medeniyet nedir? İlk medeniyetler nasıl kurulmuştur, özellikleri nelerdir? Medeniyetin ilerlemesinde önemli olaylar hakkında bilgi. MEDENİYET [Uygarlık], insanların, tabiata üstün gelebilmek, toplu olarak daha iyi şartlar altında yaşayabilmek için gösterdikleri çabadan elde edilen sonuçların topudur. Bu sonuçlar, çoğunlukla, bilim, kültür halinde belirir. Yeryüzünde medeniyetin ne zaman başladığı kesin olarak söylenemez; çünkü, medeniyete çeşitli olayların, imkanların yardımıyla

Bilgi Dünyası

Düzenli Ordunun Kurulması

0

Milli Mücadele esnasında kurulan Düzenli Ordunun kurulma sebepleri ve düzenli ordunun kurulmasının sonuçları özet ve maddeler halinde. DÜZENLİ ORDUNUN KURULMASI Mondros’tan sonra yalnızca Doğu Anadolu’da bazı birlikler ile birkaç yerde küçük askeri üniteler kalmıştı. Düzenli bir Ordu olmadan, sadece Kuvayi Milliye’nin dağınık güçlerine dayanılarak kurtuluş savaşırım kazanılması olanaksızdı. Üstelik Kuvayi Milliye birlikleri giderek zararlı olmaya

Bilgi Dünyası

Çağdaş Üniversite Yolunda Adımlar

0

Cumhuriyetin ilanından sonra çağdaş üniversitelerin kurulması yolunda atılan adımlar ve ilk açılan üniversiteler hakkında bilgi. Çağdaş Üniversite Yolunda Adımlar Cumhuriyetin ilanından sonra eğitim alanında önemli adımlar atılmıştır. 1924 yılında kabul edilen Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile öğretim birliği sağlanmış, medreselerin kapatılması ile de eğitimdeki İkilik sonra erdirilmiştir. M. Kemal, Osmanlı zamanında kurulan Darülfünunun çağın gereklerine göre

Bilgi Dünyası

Celayirliler Devleti Hakkında Bilgi

0

Celayirliler Devleti ne zaman ve nerede kurulmuştur? Celayirliler Devleti tarihi ve özellikleri hakkında bilgi. Celayirliler Devleti; Moğolların bir kolunun kurduğu devlettir. İlkeniler de denir (1340-1431). Cengiz’in fetihleriyle oymak ve boyların yeni bölgelere yerleştirilmesi sonucu önemli kolları ilhanlılarla birlikte İran ve Irak bölgelerine yerleştiler. Moğolların kurduğu devletin yönetiminde yetki sahibi ve tanınmış Celayirliler vardı. Bağdat’ta kurulan

Bilgi Dünyası

Düzenli Ordunun Kurulması (Özet)

0

Milli mücadele esnasında düzenli ordunun kurulmasının nedenleri, kurmak için neler yapılmıştır, hakkında bilgi. Düzenli Ordunun Kurulması; Osmanlı İmparatorluğunun son dönemlerinde ordu da gerilemiştir. Modern esaslara dayanan ordu, II. Mahmut tarafından kuruldu. Kurulan bu ordu XIX. yüzyıldaki yenilik hareketlerine öncülük etti. II. Meşrutiyet ordunun eseridir. Balkan Savaşları ve I. Dünya Savaşında ordunun durumları birinci ciltte belirtilmiştir.

Bilgi Dünyası

İstiklal Mahkemelerinin Kuruluş Amacı Nedir?

0

İstiklal mahkemeleri nedir? İstiklal mahkemelerinin özellikleri, kuruluş amacı ile ilgili bilgi. İstiklal Mahkemelerinin Kurulması; Olağanüstü yetkiler taşıyan İstiklal Mahkemeleri Hıyaneti Vataniye Kanunu (21 sayılı yasa) ile 18 Eylül 1920’de kurulmuştur. istiklal Mahkemelerinin kuruluş amacı: 1. Asker kaçaklarını yargılamak. 2. Orduda görevden kaçanlara gerekli cezayı vermektir. 3. 31 Ocak 1922’de çıkarılan bir başka yasayla mahkemelerin görev

Bilgi Dünyası

Türklerde Postanın Kurulması ve Gelişmesi

0

Türklerde Posta teşkilatı ne zaman ve nasıl kuruldu? Posta ile haberleşmenin Türk tarihindeki gelişimi hakkında bilgi. Osmanlı İmparatorluğunda posta hizmetleri, II. Mahmut dönemine kadar yalnızca resmi haberleşmeler için yapılıyordu. II. Mahmut‘un getirdiği bir yenilikle bu resmi nitelikteki hizmetten halkın da yararlanması sağlandı. Bu hizmetin kamu hizmetleri kapsamına alınması, Tanzimat Fermanı’nın ilanıyla gerçekleşti. 1840’ta ilk Posta