Browsing: kuruluşu

Tarih Danişmentoğulları Beyliği Haritası

Danişmentoğulları Beyliği (Danişmentliler) Tarihi, Kuruluşu ve Dönemi Olayları

0

Danişmentoğulları beyliği ne zaman ve nerede kurulmuştur? Danişmentoğulları beyliği tarihi, özellikleri hakkında bilgi. Danişmentoğulları Beyliği; Anadolu Türk Beyliğidir (1071-1171). Kurucusu Danişment Gazi’dir. Amasya, Tokat, Sivas, Niksar, Malatya ve Yozgat yörelerinde egemenlik kurdu. Danişmen Gazi 1104’te I. Kılıç Arslan tarafından öldürülünce beyliğin başına oğlu Emir Gazi geçti. Emir Gazi, bey olur olmaz öteki dokuz kardeşini hemen öldürttüyse

Tarih Friglerin Özellikleri (Kısaca)

Frigler Ne Zaman ve Nerede Kuruldu? Tarihçeleri ve Özellikleri

0

Frigler ne zaman ve nerede kurulmuş bir medeniyettir? Friglerin özellikleri, tarihleri, tarihteki yerleri hakkında bilgi. Frigler; Orta Anadolu’da Kızılırmak ve Konya bölgeleri ile Tuz Gölü’ ne kadar uzanan yörede yaşamış olan ilkçağ topluluğudur. Yaşadıkları bölgenin kesin sınırlarını saptamak zordur. Yaklaşık olarak sınırları şöyle çizilebilir: Hellenistik Çağ’da Frigya Epiktetos (Küçük Frigya) adını taşıyan ve Friglerce kutsal

Tarih Ahilik Haftası İle İlgili Güzel Sözler - Kutlama Mesajları

Ahilik Teşkilatının Özellikleri Nelerdir? Görevleri ve Faydaları

0

Ahilik Teşkilatı ne zaman ve kim tarafından kurulmuştur? Ahilik teşkilatının özellikleri, görevleri, faydaları nelerdir? Ahilik kültürü hakkında bilgi. Ahilik; kökü eski Türk töresinde bulunan, Anadolu’da Türk birliğinin kuruluş döneminde güçlü bir gelişim gösteren, esnaf, zanaatçı, çiftçi gibi bütün çalışma kollarını içeren halk ocağıdır. Ocakta, çok sıkı bazı kurallar uygulandığı ve öncelikle esnaf arasında yayıldığı için,

Belirli Gün ve Haftalar Türkiye Yeşilay Cemiyeti

Yeşilay Haftası Ne Zaman ve Ne Amaç İçin Kutlanır?

1

Yeşilay Haftasının önemi nedir? Yeşilay Haftası ne zaman ve ne amaçla kutlanır? Uyuşturucular ve zararları hakkında bilgiler. YEŞİLAY HAFTASI (1-7 Mart) Alkollü içkilerin, uyuşturucu maddelerin ve tütünün (sigaranın) zararlarından insanları korumak amacı ile 5 Mart 1920 tarihinde ‘YEŞİLAY” kuruldu. İlk kurulduğunda adı “Hilali Ahdar Derneği” idi. Hilal, ay; ahdar, yeşil anlamındadır. Çok eski bir kuruluş

Tarih Kutluk Devleti Haritası

Kutluk Devleti Hakkında Kısa Bilgi

4

Kutluk Devleti ne zaman, nerede kurulmuştur? Kutluk Devleti’nin özellikleri, tarihi hakkında bilgilerin yer aldığı sayfamız. Kutluk Devleti Kutluk Devleti; Kirman da hüküm sürmüş bir devlettir. Türkleşmiş Moğollar tarafından kuruldu. Hanedanın atası Kulduz, Karahitaylara bağlanmaktadır. Kulduz’un oğlu Burak Hacip, İslâm dinini kabul edince, Abbasi halifesince kendisine Kutluğ unvanı verildi. 1222’de bağımsız olarak devletini yönetmeye başladı. On

Yakın Tarih Nato Logo

NATO’nun Kuruluşu

0

NATO ne zaman ve ne amaçla kurulmuştur? NATO’nun kuruluş süreci, nedenleri ve katılan ülkeler hakkında kısaca bilgi. NATO’nun Kuruluşu Sovyetlerin Orta Doğu ve Avrupa’da girişmiş oldukları yayılma faaliyetlerine karşı, Batı Bloku’nun ilk tedbiri Marshall Planı ve Truman Doktrini‘ydi. Berlin Buhranı, Çekoslovak Darbesi, Sovyetlerin yayılma niyetini gösteren gelişmelerdi. Batı Avrupa Birliği oluşturuldu ancak Amerika’nın askeri ve

Yakın Tarih

Batı Blokunun Kurulması

0

Batı Bloğu nedir? Batı Bloğu ülkeleri nelerdir? Batı Blokunun kurulmasının nedenleri ve amacı konu anlatımı, özeti. Batı Blokunun Kurulması II. Dünya Savaşı’ndan sonra Amerika, kendi kıtasına çekildi. Ancak Sovyet Rusya’nın güçlenmesi, etkinlik alanını büyütmeye çalışması, İngiltere ve Fransa’nın savaştan yorgun çıkması ile Avrupa’daki boşluktan yararlanmak istemesi üzerine Amerika sorumluluğu üstüne aldı. Amerika’nın dünyadaki hürriyet ve

Atatürk Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk

Cumhuriyetin İlanı Nasıl Oldu?

2

Cumhuriyet ne zaman ve ne şekilde ilan edildi? Cumhuriyetin ilanı ile ilgili bilgilerin yer aldığı cumhuriyetin lanı nasıl oldu sorusunun yanıtı. Cumhuriyetin İlanı Nasıl Oldu? Atatürk, 8 Nisan 1923’te Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adına yeni seçilecek meclisin ilkelerini 9 ilke halinde yayınladı. Halk Partisi’nin ana tüzüğünü teşkil eden bu ilkelerle, Meclis’e girecek olan

Bilgi Dünyası

Sovyetler Birliği’nin Kurulması

0

Sovyetler Birliği ne zaman ve nasıl kurulmuştur? Sovyetler Birliği’nin kurulma sürecinde yaşananlar, Basmacı hareketi hakkında bilgi. SOVYET SOSYALİST CUMHURİYETLER BİRLİĞİNİN (SSCB) KURULMASI Rus Çarlığı’nın 1917’deki ihtilalle yıkılmasından sonra aynı topraklar üzerinde kurulan ve 1991’e kadar varlığını koruyan devletin batısında Norveç, Finlandiya, Baltık Denizi, Romanya güneyinde Karadeniz, Türkiye, İran, Afganistan, Çin ve Moğolistan yer alıyordu. Başkenti

Bilgi Dünyası Soğuk Savaş

Soğuk Savaş Döneminde Ortadoğu

0

Soğuk savaş döneminde Ortadoğu’da ne gibi gelişmeler yaşandı? İsrail Devleti’nin kuruluşu ve Ortadoğu’daki gelişmeler hakkında bilgi. Soğuk Savaş Döneminde Ortadoğu Ortadoğu, nemli hammadde kaynaklarına sahip olması, üç kıta arasında geçiş noktasını oluşturması ve üç dinin önemli merkezlerinin burada bulunması bölgenin II. Dünya Savaşı’ndan sonraki dönemde dünya siyasetine damgasını vurmasında etkili olmuştur. Osmanlı hakimiyetinden çıktıktan sonra

Bilgi Dünyası

Amerika Birleşik Devletleri’nin Kuruluşu

0

Amerika Birleşik Devletleri ne zaman ve nasıl kurulmuştur? Kuzey Amerika’nın Birleşik Devletler kurulmadan önceki durumu ve sonrası. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNİN KURULMASI (4 Temmuz 1776) Kuzey Amerika’nın Birleşik Devletler Kurulmadan Önceki Durumu: Bugün dünyanın en büyük devleti olan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) XVIII. yüzyılın sonlarına gelinceye kadar İngiltere’ye bağlı bir sömürge idi. İngilizler, XVI. yüzyılda bugünkü

Bilgi Dünyası

Hürriyet ve İtilaf Fırkası Amacı

0

Hürriyet ve İtilaf Fırkası nedir, ne amaçla ve ne zaman kurulmuştur? Hürriyet ve İtilaf Fırkası üyeleri, hakkında bilgi. Hürriyet ve İtilaf Fırkası Hürriyet ve İtilaf Fırkası, İttihat ve Terakki iktidarından hoşnut olmayan çeşitli muhalefet unsurlarının koalisyonu biçiminde, 21 Kasım 1911’de kurulan siyasal partidir. Trablusgarp Savaşı (1911-12) nedeniyle Osmanlı Devleti’nin dış saygınlığının daha da azalması ve

Bilgi Dünyası Yeniçeriler

Yeniçeri Ocağının Kuruluşu

0

Bir dönem sadece Türk tarihine değil dünya tarihine de damga vurmuş olan Yeniçeri Ocağının kuruluşu ve rütbeli subaylarının isim ve açıklamaları YENİÇERİ, 500 yıl müddetle, Osmanlı İmparatorluğu ordusunun belkemiğini teşkil eden sınıfın adıdır. Osmanlı Devleti’nin kuruluş yıllarında askerî kuvveti atlıydı. I. Orhan, zamanında genişliyen beyliğin, muntazam bir devlet halinde düzenlenmesine ihtiyaç duymuştu. I. Orhan, 1329

Bilgi Dünyası

Aydınoğulları Beyliği Tarihi

0

Aydınoğulları beyliği ile ilgili tarihi bilgiler. Aydınoğulları beyliğinde Mehmet Bey devri, Umur Bey’in başarıları ve çökme devri hakkında bilgiler. AYDINOĞULLARI, XIV. yüzyıl başlarında Anadolu Selçuklu İmparatorluğu’nun yıkıldığı sıralarda batıya doğru gelişen Türk fetihlerinin meydana getirdiği Anadolu Beyliklerinden biridir. 1243’te Kösedağ Savaşı ile Selçuklular üzerine Moğol egemenliği çökünce devletin itibarı günden güne zayıfladı. Sınırlardaki çeşitli bölgeler

Belirli Gün ve Haftalar Türk Bayrağı

Dil Bayramı Hakkında Yazı

0

Türk Dil Kurumunun kuruluşu ve Dil Bayramı ile ilgili olarak bilgi veren, dil ile ilgili genel bilgilerin verildiği yazımız. Atatürk, 12 Temmuz 1932’de Türk Dili Tetkik Cemiyeti’ni kurdu. Cemiyetin başkanı Samih Rıfat, genel sekreteri Ruşen Eşref Ünaydın, ilk üyeleri de Celâl Sahir Erozan’la Y.Kadri Karaosmanoğlu’ydu. Türk Dili Tetkik Cemiyeti, Atatürk’ün de hazır bulunduğu Dolmabahçe Sarayı’nda

Bilgi Dünyası

Kazan Hanlığı Tarihi

0

Kazan hanlığı ile ilgili olarak genel ve ansiklopedik bilgilerin yer aldığı yazımız. Kazan hanlığını kim kurmuştur ve döneminde neler olmuştur. Bir Türk devletidir. 1437’de Altın Ordu (Doğu Avrupa) imparatorluğundan ayrılmıştır. Devletin kurucusu Uluğ-Muhammed Han, Cengiz’in Cuci kolundandır. Yani hanedan Türkleşmiş Moğol’dur. Tarihî Volga Bulgar hanlığının arazisi üzerinde kurulmuş ve başkentinden ötürü, devlete «Kazan Hanlığı» denmiştir.

Bilgi Dünyası

Hollanda Tarihi

0

Avrupa’nın küçük ama oldukça gelişmiş bir ülkesi olan Hollanda’nın tarihi ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Flaman prensliklerinden sonra bugünkü Hollanda, Charles Le Temeraire’in, ondan sonra da mirasçısı sıfatı ile Habsburg hanedanının eline geçmiştir. Charles-Quint, aynı zamanda Hollanda hükümdarıydı, esasen bu ülkede yetişmişti. O ölünce Hollanda, İspanya’nın payına düştü. İspanya, buradaki Protestanlık hareketini

Bilgi Dünyası

Samsun Tarihi

0

Samsun tarihi ile ilgili genel bilgiler. Samsun kentinin kuruluşundan günümüze kadarki tarihi hakkında bilgiler. Samsun şehrini M.Ö. VIII. yüzyıla doğru Miletliler kurdular, bugünkü adının kökü olan «Amisos» adını verdiler. Türkler’in sonradan «Canik» dedikleri Samsun bölgesi, sırası ile Hititler, Kimmerler, Frikler, M.Ö. VI. yüzyılda Persler (İranlılar), M.Ö. IV. yüzyılda Makedonyalıar, Pontos Devleti, M.Ö. I. yüzyılda Roma,

Bilgi Dünyası

Türkiye’de Sanayinin Kuruluşu ve Gelişimi

0

Türkiye’de sanayinin kuruluş tarihçesi ve Türkiye’de sanayinin gelişimi ile iligli genel bilgiler veren yazımız. Osmanlılarda üretim, büyük ölçüde tarıma dayalıydı. Sanayi kuruluşları çok azdı. Var olan sanayi kuruluşları da genellikle küçük ölçekliydi. 15. ve 16. yüzyıllara kadar Osmanlı Devleti’nde el sanatları çok ileriydi. Özellikle ipekli dokumalar ile deri eşya Avrupa pazarlarında müşteri bulabiliyordu. Ayrıca, askeri

Bilgi Dünyası Pompei

Roma İmparatorluğu Tarihi

0

Roma İmparatorluğu tarihi ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Roma İmparatorluğunun kuruluşundan yıkılışına, kültür ve uygarlığına kadar bilgiler. Roma İmparatorluğu, dünya tarihinin en büyük imparatorluklarından biridir. Bu büyük devlet, bugünkü Roma şehrinin tepelerinden biri olan Palatina’daki küçük bir köyden doğdu, savaş yolu ile genişledi. Önce bütün İtalya’yı ellerine geçiren Romalılar Cumhuriyet ve İmparatorluk

Din

Abbasiler Dönemi İslam Tarihi

0

Abbasiler dönemi İslam tarihi ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı konu anlatımlarının yapıldığı sayfamız. Abbasi dönemi özellikleri. ABBASİLER (750 – 1258) Abbasilerin İlk Devirleri • İlk Abbasi halifesi olan Ebü’l-Abbas (750-754) bir yığın isyanla karşılaştı. Bu isyanları bastırmak için çok kan döktüğü ve Emevi hanedanı ile ülkenin ileri gelenlerini öldürttüğü için, Es-Seffah (kan dökücü)

Bilgi Dünyası

A.B.D Tarihi

0

Günümüzde hemen hemen tüm dünyanın kabul ettiği şekli ile dünyanın süper gücü olan ABD tarihi hakkında genel bilgiler. Amerika Birleşik Devletleri’nin çekirdeğini XVII. yüzyılda kurulmaya başlayan sömürgeler teşkil eder. Virginia arazisinde 1607 yılında ilk İngiliz sömürgesi kuruldu. Gittikçe çoğalan bu sömürgeler ahalisi zamanla ana vatanlarına karşı duydukları ilgiyi kaybettikleri gibi, yeni vatanlarını da daha fazla

Bilgi Dünyası

İzmir Tarihi

0

Ülkemizin 3. büyük kenti olan ve oldukça önemli bir konuma sahip olan İzmir’in kuruluşundan cumhuriyet dönemine kadar ki tarihi hakkında bilgi. İzmir, M.Ö. XI. yüzyılda İyonyalılar tarafından kuruldu, deniz ticaretiyle zenginleşti. M.Ö. VII. yüzyılda Lidya’ya geçti. M.Ö. VI. yüzyılda ise Lidya ile beraber İran’a bağlandı. İskender, İzmir’i de İran’dan aldı, şehri yeniden kurarcasına büyülttü. M.Ö.

Bilgi Dünyası İzmir Fuarı

İzmir Fuarı Tarihçesi

0

İzmir’in meşhur uluslararası fuarı kuruluşu, tarihçesi ve özellikleri ile ilgili bilgilerin yer aldığı yazımız. Her yıl İzmir’de 20 Ağustos – 20 Eylül (ya da yakın tarihlerde) arasında açılan uluslararası bir fuardır. İlk defa 1927’de Vali Kazım Dirik tarafından Dokuz Eylül İzmir Panayırı adı ile, Karantina’da Sanatlar Mektebi binasında açılmıştı. Büyük rağbet gören bu sergi, İzmir

Bilgi Dünyası

Kenya Tarihi Hakkında Bilgi

0

Afrika’nın turizm cenneti güzel ülkesi Kenya’nın tarihi ile ilgili bilgiler. Kenya ne zaman kuruldu kimden bağımsızlığını kazandı. M.S. 1.000 yıllarından başlayarak Bantu çiftçiler batıdan Kenya içerilerine doğru yönelirlerken, yaklaşık 1.500 yıllarından başlayarak Masailer ve Luolar gibi başka boylardan kuzeyden ve batıdan yeni göç kolların biçiminde bu bölgeye yayıldılar. 15. yüzyıl sonlarında Kenya kıyılarına Portekizli denizciler

Bilgi Dünyası

Ankara Üniversitesi’nin Tarihçesi

0

Ankara Üniversitesi’nin tarihçesi ile ilgili bilgiler. Ankar aÜniversitesi ne zaman ve nasıl kuruldu? Ankara Üniversitesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin İstanbul Üniversitesi (1933) ve İstanbul Teknik Üniversitesinden (1944) sonra kurulan üçüncü üniversitesidir. Yeni Türkiye Devleti’nin hukuk yapısını tamamlamak ve onu bu alanda tam bağımsızlığa kavuşturmak amacıyla 1925’te önce Hukuk Fakültesi açıldı. Bunu Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi (1935), Fen

Bilgi Dünyası

Ankara Devlet Konservatuvarı Tarihçesi

0

Günümüzde Hacettepe Üniversitesine bağlı olan Ankara Devlet Konservatuvarı kuruluşu, tarihçesi hakkında Ankara Devlet Konservatuvarı, Batı müziği, sahne sanatları, müzikle bağıntılı sahne sanatları (opera, bale) dallarında sanatçı yetiştirmek amacıyla eğitim ve öğrenim veren kurumdur. TBMM’nin 1924 yılının ikinci yarısı için kabul ettiği bütçeyle 1 Eylül 1924’te Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak Musiki Muallim Mektebi adıyla kuruldu,

Bilgi Dünyası

Türk Dil ve Tarih Kurumlarının Kurulması

0

Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu ne zaman ve ne amaçla kurulmuştur? Kurumların özellikleri ve amaçları hakkında bilgi. Türk Tarih Kurumunun (TTK) Açılması (15 Nisan 1931) Osmanlı Devleti’nde sadece Selçuklu ve Osmanlı tarihiyle birlikte İslam tarihi okutuluyordu. Mustafa Kemal, Türklerin İslamiyetten önce de büyük devletler kurduğunu belirterek milliyetçilik esasına dayalı Türk Tarihi Tetkik Cemiyetini

Bilgi Dünyası

Birleşmiş Milletler Nedir?

0

Birleşmiş Milletler ile ilgili kısa ve temel bilgileri içeren yazı Birleşmiş Milletler Teşkilatı, dünyada barışı, güvenliği korumak amacıyla 24 Ekim 1945’te kurulmuştur. Teşkilâtın anayasası, dünya barışını tehlikeye düşüren sorunları çözmek, olayları önlemek, insan haklarının korunmasına yardımcı olmak amacını güder. Bu amaçlara varabilmek için, kendi yapısı içinde, iş bölümü yapmıştır. Bu iş bölümü sonucunda aşağıdaki ana

Bilgi Dünyası Büyük Hun İmparatorluğu Haritası

Büyük Hun İmparatorluğu Hakkında Bilgi

0

Büyük atalarımızdan sayılan Hunlar ve kurmuş oldukları Büyük Hun İmparatorluğu ile ilgili bilgiler. Ünlü Hun imparatorları, devletin kuruluşu, Hunların yaşayışı, ekonomik hayatı ile ilgili bilgiler. Hunlar eski Türk kavimlerinden biridir. Türkler’i ilk kez bir imparatorluk halinde birleştiren Hun’lar olmuştur. Başlıca 4 Hun devleti vardır: 1) Orta Asya Hunları; 2) Volga Hunları; 3) Avrupa Hunları; 4)

Bilgi Dünyası

Sierra Leone Tarihçesi

0

Batı Afrika’da yer alan Sierra leone’nin tarihi ile ilgili bilgiler Portekizliler 1462’de bugünkü Sierra Leone kıyılarını bulduklarında, bu topraklarda Temneler ve öteki Afrika halkları yaşamaktaydı. 16. yüzyılda İngiliz köle tüccarları, kıyıları yağmalamaya başladılar ve 18. yüzyıla kadar yılda 2.000 köle başka yerlere satıldı. 18. yüzyılda Temnelerin bir bölümü Müslümanlığı benimsedi. Amerikan Bağımsızlık Savaşı’ndan (1775-1783) sonra,

Bilgi Dünyası

Hunlar Kimdir? Hunlar Tarihi – Hakkında Bilgi

0

Hunlar kimlerdir? Hunlar ne zaman ve nerede yaşamışlardır, kurucusu kimlerdir? Hunların özellikleri, tarihleri hakkında bilgi. Hunlar; İÖ 3. yüzyılın sonunda, Orta Asya’nın büyük bir bölümüne 500 yıldan uzun bir süre egemen olacak büyük bir kabile birliği oluşturan ve İS y. 370’te Avrupa’yı istila ederek büyük bir imparatorluk kuran göçebe halk. Asya Hunları (Hiungnular) ve Türk

Bilgi Dünyası

Babür İmparatorluğu Kuruluşu – Tarihi Hakkında Bilgi

0

Babür İmparatorluğu ne zaman ve nerede kurulmuştur? Babür İmparatorluğunun kurucusu, tarihi, Babür medeniyeti ve eserleri hakkında bilgi. Babür İmparatorluğu; Babür’ün Hindistan’da kurduğu bir Türk devletidir. Tarihte yanlış olarak Büyük Moğol İmparatorluğu adıyla anılır. Babür Kimdir? Babür 1494’te Fergana tahtına çıktığı zaman henüz on bir yaşında bir çocuktu. Daha saltanatının ilk günlerinde, bir yandan amcası Sultan

Bilgi Dünyası

Dilmaçoğulları Beyliği Hakkında Bilgi

0

Dilmaçoğulları Beyliği ne zaman ve nerede kurulmuştur? Dilmaçoğulları Beyliği’nin tarihçesi, özellikleri hakkında bilgi. Dilmaçoğulları; Anadolu Türk Beyliğidir (1085-1394). Kurucusu Dilmaçoğlu Mehmet Bey. Bitlis ve Er-zen’de egemenlik kurdu. Doğu Anadolu’da kurulmuş öteki beylikler gibi Dilmaçoğulları Beyliği’nin tarihinde de karanlık noktalar olması nedeniyle Dilmaçoğlu Mehmet Bey’in kaç yıl hüküm sürdüğü, ne zaman öldüğü ve dönemindeki olaylar kesin

Bilgi Dünyası

Tekeoğulları Beyliği Hakkında Kısa Bilgi

0

Tekeoğulları beyliği ne zaman ve nerede kuruldu? Tekeoğulları Beyliği’nin kuruluşu, tarihçesi, özellikleri hakkında bilgi. Tekeoğulları; Anadolu Türk beyliğidir (1321-1423). Antalya yöresinde egemenlik kurdu. Hamitoğulları Beyliği’nin bir koludur. Emir Mübarizettin Mehmet Bey başa geçti ve beylik Tekeoğulları adım aldı. Hamitoğullarından Feleküttin Dündar Bey’in Antalya ve yöresini ele geçirmesinden sonra, yönetim onun kardeşi Yunus Bey’in eline geçti,

Bilgi Dünyası

Trabzon Tarihi

0

Trabzon şehrinin kurululundan bugüne kadarki tarihi hakkında bilgi. Günümüzdeki kenti bir Miletos kolonisi olan Sinope’den gelen (bu gün Sinop) Miletoslu göçmenler İÖ 756’da kurdular. Kentin o dönemdeki adı Trapezos ya da Trapeza biçimindeydi ve bu biçimi fazla değişikliğe uğramadan günümüze kadar geldi. İÖ 7. yüzyılın başlarında Kafkaslar’dan Anadolu’ya giren yırtıcı Kimmer boyu, Trabzon’a kadar geldi

Bilgi Dünyası

OCDE Nedir? Hakkında Bilgi

0

OCDE (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) Nedir? OCDE kuruluşu, amacı, özellikleri, tarihi hakkında bilgi. OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü); İngilizcesi: Organization for Economie Coopération and Development. Ekonomi, alanında işbirliği sağlayan ve 1960’ta kurulan örgüt. Merkezi Paris’tedir. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa’nın yıkılmış ekonomisinin toparlanması için Marshal Planı çerçevesinde kurulan Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü’nün (OEEC),

Bilgi Dünyası

Milletler Cemiyeti Nedir?

0

Milletler Cemiyeti Nedir? Milletler Cemiyetinin kuruluş amacı, özellikleri, üyeleri hakkında bilgi. Milletler Cemiyeti; Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra, uluslararası işbirliğini geliştirmek, barış, güveniği sağlamak amacıyla kurulan örgüttür. 1920’de Versailles Antlaşması ile kurulan, merkezi Cenevre’de olan örgütün o zamanki adı Cemiyet-i Akvam idi. Cemiyetin kurulma aşamasındaki amacı, ileride çıkabilecek savaşlara engel olmaktı. Sonraları cemiyet, kurucularının amaçlarına ulaşmamakla

Bilgi Dünyası

Dünya Posta Birliği Nedir? Üye Ülkeler

0

Dünya Posta Birliği nedir? Dünya Posta Birliği’nin kurulması, üyeleri, gelişmesi, çalışmaları, tarihçesi ile ilgili bilgi. Dünya Posta Birliği (UPU) 19. yüzyılın sonlarına doğru birçok ülkenin posta servislerinin standartlaşmasıyla ve hızla artan uluslararası posta trafiğini belli bir düzene kavuşturmak amacıyla oluşturuldu. 1863’te Amerika ve Avrupa devletlerinin temsilcilerinin katıldıkları bir konferans Paris’te toplandı. Bu konferansta 31 ilke

Bilgi Dünyası

Svaziland Tarihi

0

Svaziland tarihi hakkında kısa bilgi. Svaziland’ın 19. yüzyıldan günümüze kadar ki tarihçesi Günümüzde Svazili olarak adlandırılan halk 16. yüzyılda Lebombo Dağları’nın batısında yaşıyorlardı. Sürekli Zululaların tehdidi altında yaşayan Svazililer, 1800’lerin ortalarında İngilizlerden yardım aldılar. 1880’ler de Svaziland’ı ziyaret eden çok sayıda Avrupalı ülkeye yerleşti ve Kral Ebandzeni’den ticari ayrıcalıklar aldılar. Büyük Britanya ile Güney Afrika

Bilgi Dünyası

Fenerbahçe Spor Kulübü Tarihi

0

Türkiye’nin en büyük ve köklü kulüplerinden Fenerbahçe’nin tarihi. Fenerbahçe’nin başardığı ilkler. Türkiye’nin en eski, köklü, en büyük kulüplerinden biri. 1907’de, İstanbul’ un Kadıköy semtinde Nurizade Ziya (Songülen), Bahriyeli Necip (Okaner), Ayetullah beyler tarafından kuruldu. İngilizlerin, Kadıköy ve Moda çayırlarında oynadıkları futbol maçlarını izleyerek kısa zamanda çevrenin gençlerini yanlarına aldılar. Bu konuda Saint Joseph Frerler Mektebi

Bilgi Dünyası

Salgurlular Fars Atabeyliği Hakkında Bilgi

1

Salgurlular Kimlerdir? Salgurlular Atabeyliği nerede ve ne zaman kurulmuştur? Salgurlular özellikleri, tarihi hakkında bilgi. Salgurlular; İran’ın Fars Bölgesi’nde devlet kurmuş bir Türk boyudur (1147-1287). Fars Atabeyleri de denir. Salgurlular Oğuzların Salgur boyundadırlar. Hanedana adını veren Salgur, Büyük Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey’in hizmetinde çalıştı. Devletin kurucusu sayılan Muzafferettin Sungur (1147-1161), Salgur Bey’in büyük oğludur. Salgurluların en

Bilgi Dünyası

Baktria Krallığı Hakkında Bilgi

0

Baktria Krallığı ne zaman ve nerede kurulmuştur? Baktria Krallığı dönemi, özellikleri, tarihi hakkında bilgi. Baktria Krallığı; Orta Asya’da Hindikuş Dağları ile Amu Derya (Oxus) Irmağı arasında yer alan tarihsel bölge ve krallıktır.Bugün Baktria’da Tacikler, Özbekler, Türkmenler ve Afganistan’dan gelerek buraya yerleşen Pathanlar yaşarlar. Höyüklerin bolluğu ve su kanalları, Baktria arkeolojisinin zenginliğini ortaya koyar. Balkh’taki Taş

Bilgi Dünyası

Endülüs Emevi Devleti Tarihi

0

Endülüs Emevi Devleti ne zaman, nerede kurulmuştur? Devletin özellikleri, tarihçesi, dönem hakkında bilgi. Endülüs Emevileri; İspanyada egemen olan İslâm hanedanıdır (756-1031). Emevi Halifesi Velid bin Abdülmelik döneminde Tarık bin Ziyat 711’de Cebelitarık Boğazı’ndan İspanya’ya geçti. Kısa sürede büyük başarılar kazanan İslâm Orduları, Vizigotları İber Yarımadası’nın kuzeydeki en uzak noktasına, Cantabrica Dağları’na sürdüler. Pireneleri geçerek Galya

Bilgi Dünyası

İstanbul Tarihi

0

İstanbul tarihi hakkında bilgi. İstanbul’un uzun tarihi hakkında kısa bilgi. Eski dönemden günümüze kadar İstanbul tarihi İstanbul’un tarihi, coğrafi durumu ile çok yakından ilgilidir. Şehirde daha tarih öncesi çağlara ait bir takım yerleşme bölgeleri olduğu tesbit edilmiştir. 1942-1952 yılları arasında Kadıköy çevresindeki Fikir Tepesi’nde yapılan kazılar sırasında M.Ö. 3.000 yılına ait birtakım aletler, iskeletler bulunmuştur.