Browsing: Kurum

Bilgi Dünyası

Toplumsal Kurumların Özellikleri ve Görevleri

0

Toplumsal kurumların özellikleri nelerdir? Toplumsal kurumların görevlerinin maddeler halinde açıklamalarının yer aldığı yazımız. SOSYAL KURUM NEDİR? Sosyal kurum, “Hep birlikte eşgüdülüp örgütlenmiş uyumlu bir bütünlük oluşturan düşünceler, inançlar, gelenek – göreneklerle; yapılar, mallar, simgeler, bayrak, rozet… gibi maddi öğeler bütünüdür.” Toplumsal kurum kavramını sosyologlar çok farklı biçimlerde tanımlamışlardır. Tanımlardaki farklılıklara rağmen “kurum” kavramı sosyolojinin en

Bilgi Dünyası

Toplumsal Kurum Olarak Aile

0

Sosyolojide toplumsal kurum olarak aile nedir? Ailenin özellikleri ve toplumsal kurumlar içindeki yeri, önemi hakkında bilgi. Toplumsal Kurum Olarak Aile “Kendilerinin gerçek ya da varsayımlı olarak aynı soydan geldiklerine inanan, aralarında toplumca belirlenmiş hak ve ödevlerle birbirine bağlanmış bireylerin oluşturdukları topluluk” biçiminde tanımlanır. Aile, evlenme ile kurulur. Evlenme, kadınla erkeğin birbirlerini yükümlenerek bir arada yaşamaları

Bilgi Dünyası

Toplumsal Kurum Olarak Devlet

0

Sosyolojide toplumsal kurum olarak devlet nedir? Devletin özellikleri ve toplumsal kurumlar içindeki yeri, önemi hakkında bilgi. Toplumsal Kurum Olarak Devlet Çeşitli devlet tanımları yapılmışsa da, genelde devlet, toplumun siyasal örgütlenişini ya da toplumdaki siyasal örgütlerin tümünü ifade eder. Devlet bir hukuk kurumu olarak, soyut sayılabilecek bir kavramdır, devlet adına siyasal iktidarı, denetimi, otoriteyi kullanan “hükümet”

Bilgi Dünyası

Toplumsal Kurum Olarak Din

0

Sosyolojide toplumsal kurum olarak din nedir? Dinin özellikleri ve toplumsal kurumlar içindeki yeri, önemi hakkında bilgi. Toplumsal Kurum Olarak Din Din, sosyolojik olarak “Bir kutsala inanan insanların meydana getirdiği topluluğun inanış, ayin ve ibadetlerı’ni ifade eder. Tarihsel süreç içinde çeşitli din biçimleri görülmektedir. Bunlar: ► Totemizm: Ortak ata sayılan bir hayvan, bitki ya da eşyaya

Bilgi Dünyası

Toplumsal Kurum Olarak Hukuk

0

Sosyolojide toplumsal kurum olarak hukuk nedir? Hukukun özellikleri ve toplumsal kurumlar içindeki yeri, önemi hakkında bilgi. Toplumsal Kurum Olarak Hukuk Hukuk sözcüğü hak sözcüğünün çoğulu olarak, Türkçe’ye Arapça’dan girmiştir. Hukuk, toplumun düzenini koruyan ve yaptırımlarla kuvvetlendirilen kuralların tümü olarak açıklanabilirse de çağdaş anlamda uluslararası hukuk kavramını kapsam dışı bıraktığından yeterli bir açıklama olmamaktadır. Şu şekilde

Bilgi Dünyası

Toplumsal Kurum Olarak Ahlak

0

Sosyolojide toplumsal kurum olarak ahlak nedir? Ahlakın özellikleri ve toplumsal kurumlar içindeki yeri, önemi hakkında bilgi. Toplumsal Kurum Olarak Ahlak: Bir toplumda ya da bir toplumsal grupta bir arada yaşamayı sağlayan, davranış birliğini koruyan ve denetleyen kurallar bütününden oluşan toplumsal bir kurumdur. Ahlak anlayışları, çağlar içinde değişiklik göstermişsede ahlakın temel özellikleri şöyle sıralanabilir: a) Bireyin

Bilgi Dünyası

Toplumsal Kurum Nedir?

0

Toplumsal Kurum nedir? Sosyolojide Toplumsal Kurum çeşitleri, özellikleri, hakkında bilgi. Toplumsal Kurum;“Belirli düşüncelerin, davranış kalıplarının, bireyler arası ilişkilerin ve karşılıklı görevlerin oluşturduğu, kökü bir takım törelere dayalı örgütlenme” olarak tanımlanır. Kurumlar, belli bir toplumsal düzeni sürdürme araçlarıdır. İnsan faaliyetlerinin ürünü oldukları halde, zamanla nesnellik kazanıp, toplumsal varlık haline gelirler ve insanlara egemen olurlar. Kurumlar, belli

Sözlükler Sözlük

Kurum Nedir – Sözlük Anlamı

0

Kurum ne anlama gelir? Kurum kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı nedir? Kurum ne demek, sözlük anlamları, açıklamalı anlatım. *kurum (1) isim 1. isim Ocak bacalarında biriken veya çevrede savrulan kalın is “Vapur dumanı ve baca kurumuyla kapkara olan saçlarımla yastığı kirletmek istemiyordum.” – Halikarnas Balıkçısı *kurum (2) isim, hukuk 1. isim, hukuk Evlilik, aile, ortaklık, mülkiyet