Browsing: Lantanitler

Kimya Prometyum

Prometyum Nedir? Prometyum Elementinin Özellikleri

0

Prometyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Prometyum elementi ile ilgili bilgi. Periyodik cetvelin 3A grubunda yer alan radyoaktif bir elementtir, Doğada bulunmaz. Sembolü: Pm Atom Numarası: 61 Atom Ağırlığı: 145 Elemet serisi: Lantanit Periyodik Cetveldeki Yeri: 3A Maddenin Hali: Katı Görünümü: Metalik PERİYODİK TABLO Prometyumun Tarihçesi: 1902’de Branner, neodimyumla samaryum

Bilgi Dünyası

Lantan Nedir? Lantan Elementinin Özellikleri

0

Lantan elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Lantan elementi ile ilgili bilgi. Periyodik çizelgenin III B grubunun ilk elementidir. 1839’da Cari Gustav Mosander’ce serbest oksitten ayrılarak lantan oksit halinde bulundu. Gri renkli, dövülebilir yumuşak bir metaldir. Sembolü: La Atom Numarası: 57 Atom Ağırlığı: 138,9055 Elemet serisi: Lantanit Maddenin Hali: Katı Görünümü:

Bilgi Dünyası

Evropiyum (Öropyum) Nedir? Evropiyum Elementinin Özellikleri

0

Evropiyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Evropiyum elementi ile ilgili bilgi. Ender toprak metalleri (Lantanitler) grubuna giren kimyasal bir elementtir. Sembolü: Eu Atom Numarası: 63 Atom Ağırlığı: 151.964 Elemet serisi: Lantanit Maddenin Hali: Katı Görünümü: Gümüşü gri PERİYODİK TABLO 1986’da Fransız kimyacısı Eugene Antole Demarçay tarafından bulundu. Çok reaktif bir

Bilgi Dünyası

Gadolinyum Nedir? Gadolinyum Elementinin Özellikleri

1

Gadolinyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Gadolinyum elementi ile ilgili bilgi. Gadolinyum periyodik cetvelin lantanitler dizisinde yer alan 64 atom numarasına sahip kimyasal bir elementtir. 1880’de Marignac ve 1886’da ondan bağımsız olarak Lecog de Boisbaudran tarafından oksidi biçiminde bulunduğu elementlerden ayrılmıştır. Oda sıcaklığında kristal yapısı heksagoneldir. Doğal gadolinyum 7 izotopun

Bilgi Dünyası

Neodimiyum Nedir? Neodimiyum Elementinin Özellikleri

0

Neodimiyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Neodimiyum elementi ile ilgili bilgi. Periyodik cetvelin Lantanitler dizisinden metalik bir kimyasal elementtir. Önceleri neodimiyum ve paseodimiyum tek element olarak adlandırılıyordu. 1885’de C.F. Auer von Welsbach tarafından didiminyumun parçalanmasında sonra bulundu. Nd2O3 oksidi açık mavi bir tozdur. Mineral asitlerinde erir ve kırmızı mor bir

Bilgi Dünyası

Holmiyum Nedir? Holmiyum Elementinin Özellikleri

0

Holmiyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Holmiyum elementi ile ilgili bilgi. Periyodik cetvelin III B grubunda yer alan bir kimyasal elementtir. 1878’de Soret ve ondan bağımsız olarak bir yıl sonra Cleve tarafından bulundu. Günümüzde kullanım alanı yoktur. Heksagonal kristal yapısında bir metaldir. Doğal holmiyum kütle numarası 150-164 ve 166-170 olan

Bilgi Dünyası

Seryum Nedir? Seryum Elementinin Özellikleri

1

Seryum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Seryum elementi ile ilgili bilgi. Seryum periyodik cetvelin III B grubunda yer alan kimyasal bir elementtir. Nadir toprak elementleri grubunun en bol bulunan madenidir. Havada kolayca oksitlenir, suyu yavaş yavaş ayrıştırır ve seyreltik asitlerde çözünür. Renksiz seröz tuzlarıyla sarı ya da portakal renginde şerik

Kimya

Samaryum Nedir? Samaryum Elementinin Özellikleri

0

Samaryum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Samaryum elementi ile ilgili bilgi. Nadir topraklar grubundan bir kimyasal elementtir. 1878’de samarskitin didim oksiti üstünde Lecoq de Boisboudran’ın yaptığı tayf araştırmaları sırasında bulunarak, Muthmann tarafından elde edilir. 2 ve 3 değerlik alabilen samaryum arı durumda beyaz-gri renktedir. Tuzları açık sarı yada koyu kırmızıdır.