Browsing: Madde

Bilgi Dünyası Maddenin Halleri

Maddenin Üç Hali

0

Maddenin halleri nelerdir? Maddenin üç hali ve bu hallerin özellikleri, örnekler. Maddenin halleri hakkında bilgi. Maddenin Üç Hali Katı, sıvı, gaz. Bunlar maddelerin üç halidir. Bazı maddeleri katı, bazılarını sıvı, pek azını da gaz olarak düşünmeye alışmışız. Hangisinin hangi halde olduğunu bildiğimizi sanırız. Ama, ancak içinde yaşadığımız sıcaklık limitleri arasında böyle düşünmeye hakkımız vardır. 0°

Bilgi Dünyası

Madde Dalgaları Konu Anlatımı

0

Madde dalgaları nedir? De Broglie Madde dalgalarının özellikleri, formülleri, madde dalgaları konu anlatımı. MADDE DALGALARI 1924 yılında Louis De Broglie ile Schrödinger ışığın dalga ve tanecik teorilerini birleştirerek bugünkü dalga mekaniğinin temelini attılar. Einstein’ın kütle enerji bağıntısına göre bir cismin toplam enerjisi dir. Bir cismin durgun haldeki kütlesi m0 hareket halindeki m kütlesinden küçüktür. Fotonun

Bilgi Dünyası

Madde ve Özellikleri 10. Sınıf Fizik Konu Anlatımı

0

10. sınıf fizik konusu madde ve özellikleri konu anlatımı. Adezyon ve kohezyon kuvvetleri, yüzey gerilimi, atmosfer, plazma ve özellikleri. Madde ve Özellikleri Adezyon ve Kohezyon Kuvvetleri Kohezyon kuvvetleri benzer moleküller arasındaki kuvvetler, adezyon kuvvetleri farklı moleküller arasındaki kuvvetlerdir. Çay içerken bardağı kaldırdığımızda küçük çay tabağının da birlikte kalkması olayına şahit olmuşuzdur. İşte iki cam tabakayı

Bilgi Dünyası

Kimya Nedir? Kimya Hakkında Bilgi

0

Kimya nedir? Kimyanın tanımı ve kimya biliminin işleyişi ve kimya biliminin hangi konular ile ilgilendiği hakkında genel bilgiler. KİMYA, konusu madde olan bîr bilimdir. Maddenin özelliklerini, yapısını, çeşitli şekillere dönüşmesini, ayrı ayrı maddelerin birbirlerine etkisini aydınlatmaya, bu olayları birtakım kanunlara, kurallara bağlamaya, yeni kanunlar, kurallar bulmaya çalışır. Kimyanın konusu olan madde, fizik biliminin de konusudur.

Bilgi Dünyası

Cisim Nedir?

0

Cisim nedir ne demektir? Örnekleri ile cisimler ile ilgili olarak temel bilgilerin kısaca yer aldığı yazımız. Cisim, uzayda yer dolduran varlıklara «madde» ve ya «cisim» denir. Su, taş, hava hep birer cisimdir. Tabiatta cisimler, genel olarak, «katı», «sıvı» ve «gaz» gibi üç değişik halde bulunurlar. 1.— Katı cisimlerin kendilerine mahsus hacimleri ve şekilleri vardır; genel

Bilgi Dünyası

Madde ve Atom Kavramları Hakkında Bilgi

0

Atom ve madde kavramları ile ilgili bilgiler. Madde ve atom ile ilgili temel bilgiler ve tanımlamalar ikel Dalton Atom Modeli hakkında da kısa bilgiler İnsanlık, tarihindeki çeşitli çağları arkada bıraktıktan sonra, uygarlık yolunda, XIX., XX. yüzyıllarda Buhar, Elektrik çağlarına erişmiş, böylece, bilim-teknik alanında yeni yeni icatlara ulaşmıştı. Atomu parçalayıp bundan fizik-kimya alanında yeni kuvvetler elde

Bilgi Dünyası

Maddenin Ayırt Edici Özellikleri Nelerdir?

0

Maddenin ayırt edici özellikleri nelerdir? Maddenin ayırt edici özellikleri, miktara bağlı olmayan özellikleri hakkında bilgi. MADDENİN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ (Miktara bağlı olmayan özellikler) 1) ÖZ KÜTLE (yoğunluk) (d) (Katı, sıvı ve gazlar için ayırtedici özelliktir) Öz kütle bir maddenin birim hacminin kütlesidir. d = m/v birimleri g/cm³, g/l gibi ► Gazların öz kütlesi aynı koşullarda

Bilgi Dünyası

Maddenin Ortak Özellikleri Nelerdir?

0

Maddenin ortak özellikleri, ayırt edici olmayan, miktara bağlı, her maddede ortak olan özellikler, ağırlık, hacim ve eylemsizlik hakkında bilgi. Madde : Kütlesi ve hacmi olan varlıklardır. Kütle (m): Madde miktarının bir ölçüsüdür. Temel kütle birimi kilogramdır. 1 kg = 1000 g ► Kütle yer ve koşullara göre değişmez ► Kütle madde miktarının karşılaştırılmasında güvenilirdir. HACİM

Bilgi Dünyası

Isının Maddeler Üzerindeki Etkileri

0

Isının katı, sıvı ve gazlar üzerinde ne gibi etkileri vardır? Isının Genleşme, süblimleşme ve buharlaşma gibi etkileri ve açıklamaları Isının Maddeler Üzerindeki Etkileri KATILARDA Bir cisme ısı verilirse o cismin sıcaklık derecesi yükselir. Bunun için cisimlerin sıcaklık derecesi belirtilmiştir. Saf suyun donduğu sıcaklık derecesi 0, kaynadığı sıcaklık derecesi de 100 kabul edilmiştir. Bu iki değerin

Bilgi Dünyası

Madde Hakkında Bilgi

0

Madde nedir? Maddenin özellikleri nelerdir, maddenin halleri, madde hakkında bilgi. Madde;insan bilincinden bağımsız, onun dışında varolan, duyumlarla algılanabilen ve bilinç tarafından imgeleştirilip yansıtılan nesnel gerçektir. Bir dış gerçek olan maddenin var olması için insan bilinci gerekli değildir, dış gerçek insanın ve böylelikle bilincin yeryüzünde varolmasından önce de vardı. Maddenin özü harekettir.Hareket maddede bir öz güç

Bilgi Dünyası

Maddenin Esneklik (Elastisite) Özelliği

0

Maddenin esneklik özelliği nedir? Elastisite neye denir? Ne işe yarar? Maddenin esnekliği ve şekil değiştirme noktası hakkında bilgi. İçi dolu bir lastik top sıkıştırılabilir, uzatılabilir, eğilebilir veya bükülebilir ve bu basınç veya gerilme ortadan kalkınca da yine ilk şekline döner. Topa bu işleri yaptırabilen özellik elastiklidir. Şüphesiz elastiklik deyince akla ilk gelen malzeme, şeklini büyük

Bilgi Dünyası

Maddenin Halleri – Maddenin Hal Değişimleri

6

Madde nedir? Madde neden yapılmıştır? Maddenin halleri ve hal değişimleri nasıl gerçekleşir ile ilgili bilgi. MADDE NEDEN YAPILMIŞTIR? Her maddenin temel birimi atomdur, mikroskop altında bile görülemeyecek derecede çok küçük bir zerredir. Atomun kendisi de daha küçük zerrelerden yapılmıştır, ve bunların en önemlileri elektronlar, protonlar ve nötronlardır. Bir atom içindeki elektronlar tarzda dönerler ki, adeta