Browsing: maddeler halinde

Tarih Selimiye Camii

Osmanlı Devletinde Mimari Alanındaki Gelişmeler Nelerdir?

0

Osmanlı Devletinde mimari alanındaki gelişmeler nelerdir? Osmanlı Mimarisinin özellikleri nelerdir ve Osmanlı döneminde hangi türde yapılar yapılmıştır ve özellikleri nelerdir? A- MİMARİ Osmanlı mimarisi özelliklerine göre şu dört grupta toplanır : Erken dönem Osmanlı mimarisi Klâsik dönem Osmanlı mimarisi Batı etkisinde Osmanlı mimarisi Yeni dönem (Neoklâsik) Osmanlı mimarisi Camiler Kuruluş döneminde iznik, Bursa ve Edirne’de

Fizik Lazer

Lazer Işığının Özellikleri Nelerdir? Lazer Nedir? Nasıl Çalışır?

0

Lazer ışığının özellikleri nelerdir? Maddeler halinde lazer ışığının özellikleri, hakkında bilgi. Lazer nedir ve lazer nasıl çalışır? Türleri nelerdir? Lazer hakkında bilgiler Çok şiddetli ışık, koherent ışık ya da tek renkten oluşan ışıkları elde etmek adına kullanımda olan optik fazlı düzeneklerin ismine “lazer” ya da “maser” denir. İlk kez 1953 yılında C. H. Townes isimli

Tarih

Osmanlı Devletinde Eğitim Anlayışı

0

Osmanlı Devletinin eğitim anlayışı ve eğitim politikaları nasıldı? İlk ve orta öğretim ile yüksek öğretim hakkında bilgiler. A. Askerlerin Eğitimi En önemli askerî eğitim kurumu Acemioğlanlar Ocağı ve Yeniçeri Ocağı’ydı. Acemioğlanlar Ocağı’nda devşirme çocuklar eğitiliyordu. Buradaki çocuklardan zeki ve yetenekli olanlar Enderun Mektebi’ne alınıyordu. Tophane, kılıçhane, tüfekhane bölümleri bir nevî askerî sanat okuluydu. Enderun Mektebi’nde

İnkılap Tarihi 1924 Anayasasının Özellikleri ve Değişiklikleri

1924 Anayasasının Özellikleri

0

1924 anayasası nedir? 1924 anayasasının özellikleri nelerdir? 1924 anayasasında ne gibi değişiklikler yapılmıştır, hakkında bilgi. 1924 ANAYASASI ♦Sert bir anayasadır. ♦Devletin şeklini cumhuriyet olarak tanımlayan 1. maddenin değiştirilmeyeceği hatta değiştirilmesinin teklif bile edilemeyeceği hükme bağlanmıştır. ♦Çoğunlukçu demokrasi anlayışı benimsenmiştir. ♦Yargı yetkisinin bağımsız mahkemeler tarafından kullanacağı düzenlenmiştir. ♦Tabii Hak anlayışını kabul etmiştir. Buna göre her Türk

İnkılap Tarihi 1924 Anayasasının Özellikleri ve Değişiklikleri

1924 Anayasasının Özellikleri ve Değişiklikleri

0

1924 anayasasının özellikleri ve kabulünün etkileri nelerdir? 1924 Anayasasının önemli özellikleri ve maddeleri ile değişikliklerin maddeler halinde belirtildiği yazımız. 1924 ANAYASASI’NIN KABUL EDİLMESİ (20 Nisan 1924) 20 Ocak 1921 Anayasası olağanüstü bir dönemin ihtiyaçlarına göre hazırlanmıştı. Artık koşullar değişmiş, yeni bir düzenleme ve yeni bir devlet yapısı için yeni bir anayasa ihtiyacı doğmuştu. TBMM; yoğun çalışma

Dil ve Edebiyat terkibibent

Terkibibent Özellikleri – Maddeler Halinde

0

Terkibibent nedir, özellikleri nelerdir? Terkibibent özelliklerinin maddeler halinde sıralanması, örnekleri ve hakkında bilgi. Terkibibent Nedir? Terkibibent, gazel biçiminde uyaklanmış 5-10 beyitten oluşan şiir parçalarının “vasıta beyti” denilen beyitlerle birbirine bağlanması suretiyle oluşturulmuş bir nazım şeklidir. Terkibibendin genel özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz: 1. Terkibibentte gazel biçiminde uyaklanmış her bir bölüme “hâne” ya da “terkiphâne” denir. 2.

İnkılap Tarihi Saltanatın Kaldırılması

Saltanatın Kaldırılması Hakkında Özet Bilgi

0

1 Kasım 1922 tarihinde gerçekleşen Saltanatın kaldırılması olayı ile ilgili olarak maddeler halinde ve kısaca özet bilginin yer aldığı yazımız. SALTANATIN KALDIRILMASI (1 Kasım 1922) 1. 20 Ocak 1921 Anayasası ile padişah ve halife siyasî, dinî ve hukukî yetkilerinden yoksun hale getirilmişti. 2. İstanbul, Trakya ve Boğazların, Mudanya Mütarekesi ile TBMM yönetimine bırakılması ortaya saltanat

Atatürk Atatürk ve Laiklik

Atatürk’ün Laiklik Anlayışı Kısaca

0

Atatürk’ün Laiklik Anlayışı nasıldır? Atatürk’ün Laiklik Anlayışı’nın maddeler halinde kısaca özeti, hakkında bilgi. Atatürk’ün Laiklik Anlayışı Atatürk’ün laiklik anlayışını şu şekilde özetlemek mümkündür: ► Atatürk’e göre laiklik dinsizlik olarak tanımlanamaz. Bu konuda birçok açıklamada bulunmuştur. Örneğin, bir sözünde şöyle demiştir: “Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın

Atatürk Atatürk ve Anıtkabir

Atatürk’ün Ölümü Hakkında Kısa Bilgi

1

Atatürk’ün ölümü ile ilgili olarak maddeler halinde kısaca bilgiler. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümü ve cenazesi. ATATÜRK’ÜN ÖLÜMÜ • Bütün hayatı yoğun bir mücadele içinde geçmiş olan Atatürk, Milli Mücadele yılları ve sonrasında olağanüstü koşullarda çalışmış ve hayatındaki yoğunluk artarak devam etmişti. Bu denli ağır ve gergin bir çalışmaya ve çalışma ortamına kolayca

Biyoloji Bitkilerle Hayvanlar Arasındaki Farklar

Bitkilerle Hayvanlar Arasındaki Farklar – Maddeler Halinde

7

Bitkilerle Hayvanlar arasında bulunan farklar nelerdir? Bitkilerle Hayvanların Farklılıkları maddeler halinde açıklanması. Bitkilerle Hayvanlar Arasındaki Farklar Bitkilerle Hayvanların Farklılıkları; Bitkilerle hayvanlar, canlılar aleminin üyeleri olmalarına karşın birbirlerinden çok değişik özellik taşırlar. Bu ayrımlar, ilkel bitkilerde azalır, hatta şimdilerde monera ve protista alemlerine alınarak bitkiler dünyasından ayrılan bir hücreli canlılarda neredeyse tümüyle kaybolur, öte yandan yüksek

Dil ve Edebiyat

Aşık Tarzı Halk Şiirinin Genel Özellikleri

0

Aşık tarzı halk şiirinin genel özellikleri nelerdir? Aşık tarzı halk şiirinin maddeler halinde özellikleri, hakkında bilgi. Aşık Tarzı Halk Şiirinin Genel Özellikleri Âşık adı verilen halk ozanları tarafından saz eşliğinde söylenen şiirler, âşık tarzı halk şiiri geleneği içinde değerlendirilir. Âşık tarzı halk şiirinin genel özellikleri şunlardır: 1. Âşık tarzı halk şiiri, İslamiyet öncesi Türk şiiriyle

İnkılap Tarihi Birinci Dünya Savaşı Propaganda Haritaları

Birinci Dünya Savaşında Osmanlının Savaştığı Cepheler

0

Osmanlı İmparatorluğunun bir oldu bitti ile I. Dünya Savaşına katılması sonrası savaştığı cepheler ve bu cepheler hakkında maddeler halinde bilgiler. Birinci Dünya Savaşında Osmanlının Savaştığı Cepheler Osmanlı Devleti’nin savaşa girmesiyle savaş daha geniş bir alana yayıldı. Ayrıca Avrupa’daki cephelerin yükü hafifledi. Çünkü Osmanlı Devleti yeni cepheler açarak Antlaşma Devletleri güçlerinin önemli bir kısmını buralara çekti.

Tarih Osmanlı Duraklama Dönemi İç Sebepleri

Osmanlı Duraklama Dönemi İç Sebepleri

0

Osmanlı İmparatorluğunda duraklama döneminin iç sebepleri nelerdir? Duraklama döneminin iç sebeplerinin maddeler halinde verildiği yazımız. Osmanlı Duraklama Dönemi İç Sebepleri 1. Devlet Otoritesinin Zayıflaması: a) Padişahların otoritelerinin zayıflaması. Başa geçen padişahların bir kısmının çocuk denecek yaşta olması. Devlet işlerini sadrazama ve valide sultanlara bırakmaları. b) Veraset sisteminin etkisi. Şehzadelerin sancaklara gönderilmeyip, sarayda tutuldular. Yönetim yeterli

Tarih Osmanlı Duraklama Dönemi Dış Sebepleri

Osmanlı Duraklama Dönemi Dış Sebepleri

0

Osmanlı İmparatorluğunun duraklama döneminin dış sebepleri / nedenleri nelerdir? Duraklama döneminin dış sebeplerinin maddeler halinde verildiği sayfamız. Osmanlı Duraklama Dönemi Dış Sebepleri Doğal Sınırlara Kavuşma: XVI. yüzyılın sonlarında imparatorluğun sınırları, doğuda Iran dağlarına, Azerbaycan’a ve Hazar denizine kadar genişlemişti. Güneyde Umman denizinden, Habeşistan dağları ve Büyük Sahra’dan Fas’a kadar uzanıyordu. Kuzeyde ise sınırlarımız, Kırım ve

Tarih Fransa İhtilali

Fransız İhtilalinin Nedenleri ve Sonuçları

0

Dünya tarihini kökünden değiştiren Fransız İhtilali ne zaman ve nasıl oldu? Fransız ihtilalinin nedenleri, gelişmesi ve sonuçları hakkında bilgiler. Fransız İhtilâlin Nedenleri a. Siyasal Nedenler Fransa, mutlakiyetle yönetiliyordu. Hürriyet ve eşitlik yoktu. Kral, “Devlet benim.” diyebilecek kadar sınırsız yetkilere sahipti. Bununla birlikte ülke sorunlarına ilgi göstermiyordu. Fransa yönetiminin dış siyasetteki başarısızlıkları ülkedeki huzursuzluğu arttırmıştı. b.

Coğrafya İklim

İklimin Etkileri Nelerdir? Kısaca

0

İklimin etkileri nelerdir? İklimin insanlar, sosyal ve ekonomik hayat ve doğal çevre üzerindeki etkileri nelerdir, maddeler halinde. İKLİM Bir bölgenin iklimi, o bölgenin çok uzun dönem seyreden ortalama hava düzenidir. Hava günden güne değişebilir ancak iklim aynı kalır. Bir bölgenin iklimi, denize olan mesafesine, yüksekliğine ve en önemlisi; Ekvator’dan ne kadar uzakta olduğuna (enlemine) bağlıdır.

Yakın Tarih İkinci Dünya Savaşı

II. Dünya Savaşının Nedenleri

0

II. Dünya Savaşının nedenlerinin maddeler halinde verildiği yazımız. II. Dünya Savaşı neden çıkmıştır sebepleri nelerdir? II. DÜNYA SAVAŞI Savaşın Nedenleri 1. I. Dünya Savaşı, Avrupa’yı büyük çapta ekonomik krize sokmuştu. Savaş sonrası imzalanan antlaşmalarla Avrupa’nın dengesi iyice bozulmuş, barış kurulacağı yerde yeni sorunlar yaratılmıştı. Özellikle Versay Antlaşması, II. Dünya Savaşı’nın çıkmasına ortam hazırlamıştır. 2. Yeni

Bilgi Dünyası Nükleer Enerji

Nükleer Enerjinin Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?

0

Nükleer Enerjinin Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir? Maddeler halinde kısaca nükleer enerjinin olumlu ve olumsuz yönleri. Nükleer Enerjinin Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir? Nükleer Enerjinin Avantajları Potansiyel dezavantajlarına ve etrafında dönen  tartışmalara rağmen, nükleer enerjinin diğer enerji üretimi yöntemlerine göre birkaç avantajı vardır. Fiyat Aynı miktarda enerji üretmek için kömür yada akaryakıtla kıyasla daha az uranyum yeterli

Bilgi Dünyası Divan Edebiyatı

Divan Şiirinin Genel Özellikleri (Maddeler Halinde)

0

Divan şirinin genel özellikleri nelerdir? Divan şiirinin özelliklerinin maddeler halinde açıklamaları, hakkında bilgi. Divan Şiirinin Genel Özellikleri 1. Divan şiiri kendine özgü bir zevk ve anlayış ortamında oluşmuştur. Bu ortam, İslami öğelerle saltanat anlayışının bir arada düşünüldüğü Osmanlı Devleti’ndeki saray çevresidir. 2. Divan şiiri yüce ve ideal olana yönelik bir şiirdir. Dolayısıyla bu şiirlerde somut

Bilgi Dünyası edebiyat

Mesnevi Özellikleri (Maddeler Halinde)

0

Divan edebiyatında mesnevi nedir, yeri nedir? Mesnevinin maddeler halinde özelliklerinin açıklaması, bölümleri hakkında bilgi. Mesnevi Özellikleri (Maddeler Halinde) Divan edebiyatında olay çevresinde gelişen anlatmaya bağlı edebî metinlerin en önemlisi mesnevidir. Arapçada “ikişer, ikişerlik” anlamına gelen mesnevinin belirleyici özellikleri şunlardır: 1. Mesnevi İran edebiyatında doğmuş, Arap ve Türk edebiyatlarına bu edebiyattan geçmiş bir nazım biçimidir. Bu

Bilgi Dünyası edebiyat

Halk Şiirinin Genel Özellikleri

0

Halk şiiri nedir? Halk şiiri türleri nelerdir? Halk şiirinin genel özelliklerinin maddeler halinde açıklaması. HALK ŞİİRİ Türklerin islamiyet’i kabul etmelerinden önce de edebî ürünler verdiklerini, bu dönemin Destan Dönemi olarak adlandırıldığını daha önce belirtmiştik. Türkler Müslüman olduktan sonra da bu edebiyat geleneği çeşitli özelliklerini koruyarak islamiyet’in kabulüyle başlayan büyük kültürel değişikliklere uyum sağlamış, yeni görünümlerle

Bilgi Dünyası Toplum

Toplum Olabilme Koşulları Nelerdir?

0

Toplum olabilme koşulları nelerdir? Sosyolojide toplum olabilme koşullarının maddeler halinde açıklaması, hakkında bilgi. Toplum Olabilme Koşulları Herhangi bir insan birlikteliğinin toplum olarak sayılabilmesi için bazı koşullara uyması gerekir. Bunları aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür. • Toplum olabilme koşullarının başında, belirli bir toprağa bağlı olma gelir. Toplumu oluşturan insanların bir toprak parçası üzerinde yaşamaları gerekir. • Toplum

Bilgi Dünyası

Bilimin Nitelikleri Nelerdir?

0

Bilimin Nitelikleri nelerdir? Bilimin özellikleri, nitelikleri nelerdir, maddeler halinde açıklaması. Bilimin Nitelikleri Bilimin başlıca nitelikleri şunlardır: * Bilim olgusaldır. Bilim doğrudan ya da dolaylı gözlenebilir olguları dile getirir. Bilimde hiçbir kuram ya da hipotez, gözlem ya da deney sonuçlarına dayanılarak kanıtlanmadıkça doğru kabul edilmez. Örneğin “Dünya yuvarlaktır.” önermesi olgusaldır. Gözlemlerle doğru ya da yanlış olduğu

Bilgi Dünyası

Toplumsal İlişkilerin Özellikleri ve İşlevleri

0

Toplumsal ilişkilerin özellikleri nelerdir? Toplumsal ilişkilerin işlevleri nelerdir? Maddeler halinde açıklaması. Toplumsal İlişkilerin Özellikleri Günlük yaşamımızda bu derece geniş bir alana sahip olan toplumsal ilişkiler şu özelliklere sahiptir: • Toplumsal ilişkilerden söz edilmesi için en az iki kişinin ilişkide olması gerekir. Bu ilişkiler birey ile birey, birey ile grup ya da grup ile grup arasında

Genel Kültür Ahilik

Ahiliğin Temel İlkeleri

0

Ahiliğin temel ilkeleri nelerdir? Ahiliğin ahlaki ilkeleri, ahilikten kovulmayı gerektiren davranışlar nelerdir, maddeler halinde. Ahiliğin Temel İlkeleri Ahiliğin temel ahlaki ilkelerinden bazıları şu şekilde sıralanabilir: 1. İyi huylu ve güzel ahlaklı olmak, kinden, hasetten ve gıybetten kaçınmak 2. Anlaşmada, sözünde ve sevgisinde vefalı, gözü, gönlü ve kalbi tok olmak 3. Cömert, ikram, kerem sahibi, şefkatli,

Bilgi Dünyası

Organik ve İnorganik Bileşikler Arasındaki Farklar

0

Organik ve inorganik bileşikler arasındaki temel farklar nelerdir? Maddeler halinde organik-inorganik bileşiklerin farkları. ORGANİK VE İNORGANİK BİLEŞİKLER ARASINDAKİ TEMEL FARKLAR *** Organik bileşiklerin temel kaynağı canlı organizmalar iken inorganik bileşiklerin temel kaynağı doğadaki minerallerdir. *** Organik bileşikler kovalent bağlı bileşikler olup erime ve kaynama noktaları iyonik bağlı birçok inorganik bileşikten daha düşüktür. *** -OH, -COOH,

Bilgi Dünyası tbmm

1. TBMM’nin Aldığı İlk Kararlar

0

Birinci, ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) aldığı kararlar, ilk meclis kararları nelerdi, maddeler halinde, kısaca I. TBMM’NİN ALDIĞI İLK KARARLAR Yönetimde tek egemen güç millettir ve ulusun egemenliğine dayalı yönetim anlayışı benimsenmiştir. Saltanat makamı ve İstanbul Hükümeti ‘nin TBMM’yi yönlendiremeyeceği belirtilmiştir. Milli birliğin korunması, saltanat yanlılarının küstürülmemesi için böyle bir madde benimsenmiştir. Bu maddeyle

Bilgi Dünyası namaz

Namazı Bozan Durumlar (6. Sınıf)

0

6. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi namazı bozan durumlar konu anlatımı. Maddeler halinde namazı bozan durumların açıklaması. NAMAZI BOZAN DURUMLAR Yüce Allah’a duyulan saygı, yaşamın her alanında davranışlarımıza yansımalıdır. Günlük yaşamımızda, Yüce Allah’ın bizi görüyor olmasından dolayı normal yaşamımızda çokça dikkat ettiğimiz gibi, namaz kılma esnasında da bu durum kendini göstermelidir. Namazı bozan

Din namaz

Namazın Adabı Nelerdir?

0

Namazın adabı nelerdir? Namazda dikkat edilmesi gereken saygı kuralları, maddeler halinde namazın adabı hakkında bilgi. Namazın Adabı Namazın edeplerine (saygı kurallarına)uymak namazın sevabını ve Yüce Allah katındaki değerini artırmaktadır. Namazla ilgili dikkat edilmesi gereken saygı kuralları şunlardır: 1. Namazı, sükûnetle ve huşu içinde kılmak gerekir. Müslüman namazda Yüce Allah’ın manevi huzurunda olduğunu bilerek, O’nun her

Bilgi Dünyası

Tanzimat Dönemi Islahatları

0

1839 yılında gerçekleşen Tanzimat Fermanı ve 1856 Islahat Fermanları ile ilgili olarak maddeler halinde kısaca bilgilerin yer aldığı sayfamız. a) Tanzimat Fermanı 1839: II. Mahmut’un yerine geçen Abdülmecit’te reform yanlısıydı. Bu nedenle devleti kurtarmak, batı desteğini sağlamak amacıyla Mustafa Reşit Paşa tarafından hazırlanan reform programını kabul etti. Fermana göre; 1. Müslüman ve Hristiyan tüm Osmanlı

Bilgi Dünyası

Menstrüasyon Döngüsü Nedir?

0

Menstrüasyon döngüsü (dişi üreme devri) nedir, evreleri nelerdir? Menstrüasyon döngüsünün maddeler halinde açıklanması. Menstrüasyon Döngüsü Menstrüasyon Döngüsü (dişi üreme devrini) şöyle özetleyebiliriz: 1) Folikül evresi : Yumurtalıklarda ki folikül içinde yumurta hücresi oluşur. Bu sırada folikülden östrogen hormonu salgılanmaya başlar. Bu hormonun etkisiyle döl-yatağı gelişmeye başlar. Folikül evresi 14 gün sürer. 2) Yumurta bırakımı (Ovulasyon)

Bilgi Dünyası Hz-Muhammed

Hz. Muhammed’in Hayatı Maddeler Halinde

0

Hz. Muhammed nasıl bir ortama doğmuştur? Hz. Muhammed’in maddeler halinde hayatının özeti. Hz. Muhammed hayatı hakkında bilgi. HZ. MUHAMMED’İN HAYATI Peygamberimizin doğduğu ortam: Bugünkü Arap yarımadası ve Mekke şehridir. İslamiyet öncesi Arap yarımadasında putperestlik inancı çoğunlukta olmakla beraber, Yahudilik, Hristiyanlık, Sabiilik, Mecusilik ve Hz. İbrahim’in tek tanrılı dini olan Haniflik de görülmekteydi. Araplar göçebe yaşıyorlar,

Bilgi Dünyası Anayasa

Anayasalarla İlgili İlkler

0

Türkiye Cumhuriyeti’nin kullandığı anayasaların ilkleri nelerdir? KPSS ders notları, anayasaların ilkleri, maddeler halinde. ANAYASALARLA İLGİLİ “İLK”LER ♦ Yerel yönetimlerin ilk kez düzenlendiği anayasa ⇒ 1921 Anayasası ♦ İlk ve tek yumuşak anayasamız ⇒ 1921 Anayasası ♦ Yönetim şeklinin cumhuriyet olarak belirtildiği ilk anayasa ⇒ 1921 Anayasası ♦ Yeni Türk Devleti’nin ilk anayasası ⇒ 1921 Anayasası ♦

Bilgi Dünyası

Mesleki Rehberliğin Amaçları

0

Mesleki rehberliğin amaçları nelerdir? Mesleki rehberlik amaçları maddeler halinde konu anlatımı. Mesleki Rehberliğin Amaçları • Bireyin seçme alanına giren mesleklerin işlevleri, nitelikleri, sorumlulukları ve sağladıkları olanaklar hakkında gerçekçi ve objektif bilgi edinmelerine yardım etmek • Kendi kişisel yetenek ve becerilerini keşfetmelerine ve bunlarla İlgili mesleğin gerekleri ile bağıntı kurmalarına yardım etmek • Kendi yetenek ve

Bilgi Dünyası Anayasa

1961 Anayasasının Özellikleri

0

1961 anayasası nedir? 1961 anayasasının özellikleri nelerdir? 1961 anayasasında ne gibi değişiklikler yapılmıştır, hakkında bilgi. 1961 ANAYASASI ♦1961 Anayasası temel hak ve özgürlükler alanında geniş bir düzenlemeye gitmiştir. ♦Yasaların anayasaya uygunluğunun denetimini sağlamak amacıyla Anayasa Mahkemesi kurulmuştur. ♦Hakimler Yüksek Kurulu kurulmuştur. ♦1961 Anayasasına göre seçimler, serbest, eşit, gizli, tek dereceli ve genel oy ilkelerine göre

Bilgi Dünyası edebiyat

Edebiyatın Tarihçesi

0

Türk ve Dünya edebiyatının tarih boyunca gelişimi, tarihteki edebiyatta önemli ilkler, maddeler halinde adım adım edebiyatın tarihi, tarihçesi. Edebiyatın Tarihçesi Dünyanın belli başlı ilk edebi eserleri Gılgamış Destanı, Hamurabi Kanunları‘dır. Milâttan Önce büyük medeniyetler kurulmuş olan Mezopotamya ülkelerinde büyük kitaplıkların bulunduğu yapılan kazılardan meydana çıkmıştır. Sümer ve Babil’de büyük lûgatlar, çeşitli öğretici kitaplar bulunuyordu. Eski

Bilgi Dünyası Cumhuriyet Bayramı

Cumhuriyetin Özellikleri Nelerdir?

0

Cumhuriyet nedir, özellikleri nelerdir? Cumhuriyetin nitelikleri, demokrasi ile ilişkisi nedir, maddeler halinde açıklamaları. Cumhuriyetin Özellikleri CUMHURİYET NEDİR? Cumhuriyet, egemenliğin kaynağının millet olduğu, yönetme yetkisinin belli sürelerle ve seçim yoluyla halkın seçtiği temsiciler aracılığıyla kullandığı yönetim şeklidir. Atatürk “Türk Milleti’nin tabiatına ve geleneklerine en uygun olan yönetim Cumhuriyet yönetimidir.” diyerek 29 Ekim 1923’de Cumhuriyeti ilan etmiştir. ***Seçim

Bilgi Dünyası

Yasaklanan Avlanma Usul Şekilleri

0

Kara avcılığında hangi hayvanı ne şekilde avlamak yasaktır? Maddeler halinde yasak olan avlanma usul ve şekilleri nelerdir? YASAKLANAN AVLANMA USUL VE ŞEKİLLERİ 1. Her türlü kapan, olta, ilmek, ağ, ökse, tuzak, canlı mühre, çığırtkan, alaca ve kafesle avlanmak, bulundurmak, havalı tüfek ve havalı tabancalar ile avlanmak, 2. Haznesi ikiden fazla fişek alan pompalı ve yarı

Bilgi Dünyası beyin

Unutmanın Nedenleri Nelerdir?

0

Unutmanın nedenleri nelerdir? Unutma ile ilgili sonuçlar, nedenleri maddeler halinde, unutma hakkında bilgi. Unutmanın Nedenleri 1. Bilgilerin uzun süre kullanılmaması: Kullanılmayan bilgiler kolay unutulur. Örneğin; bilgisayar kullanmasını öğrenen birey, eğer çok uzun süre bilgisayarla ilgilenmemişse öğrendiklerinin önemli bir bölümünü unutabilir. 2. Ket vurma: Öğrenme üzerindeki bozucu ya da engelleyici etki, ket vurma olarak adlandırılır. Art

Bilgi Dünyası

Akıl İlkeleri Nelerdir?

0

Mantıkta akıl ilkeleri nelerdir? Özdeşlik, çelişmezlik, yeter-neden, üçüncü halin imkansızlığı ilkesi hakkında bilgi. AKIL İLKELERİ Özdeşlik İlkesi: “Bir şey ne ise odur, başka şey olamaz.” şeklinde ifade edilebilir. Klasik mantıkta “A, A’dır.” önermesiyle dile getirilir. Bu önermede bir şeyin bir başka şeyle ilişkisi değil, yalnızca kendisi olarak düşünüldüğü ifade edilmektedir. Bu nedenle özdeşlik ilkesi benzerlik

Bilgi Dünyası

Limit İle İlgili Özellikler

0

Limit ile ilgili özellikler nelerdir? Maddeler halinde limit özellikleri ve açıklamaları. LİMİT İLE İLGİLİ ÖZELLİKLER 1- f(x) = a sabit fonksiyonu için; dır. 2- 3- 4- c sabit bir sayı olmak üzere, 5- olmak üzere 6- ve iken 7- reel değerli olmak üzere; 8- ve ise dir.

Bilgi Dünyası

Elektromagnetik Dalgaların Genel Özellikleri

0

Elektromagnetik dalgaların genel özellikleri nelerdir? Maddeler halinde elektromagnetik dalgaların özellikleri, açıklaması Elektromagnetik Dalgaların Genel Özellikleri 1. Yüklerin ivmeli hareketlerinden meydana gelirler. 2. Enerji taşırlar, bunları soğuran cisimler ısınır. Enerji harcamak suretiyle elde edilirler. 3. Işık hızıyla yayılan enine dalgalardır. 4. Elektrik ve manyetik alanlar birbirine dik olup, yayılma doğrultusu ise elektrik ve manyetik alanın meydana

Bilgi Dünyası Mevlana

Dini-Tasavvufi Halk Şiirinin Özellikleri

0

Dini-Tasavvufi Halk Şiirinin özellikleri nelerdir? Dini-Tasavvufi Halk Şiiri maddeler halinde özellikleri. Dinî-Tasavvufî Halk Şiirinin Özellikleri 1. Bu gelenekte şiir, sanatsal bir uğraştan çok tasavvufî düşünceyi yaymada, benimsetmede ve geliştirmede bir araç olarak düşünülmüştür. Dinî-tasavvufî halk şiiri, tasavvufun ve dinsel değerlerin propagandasının yapıldığı bir şiir geleneğidir. Dolayısıyla bu tür şiirlerde didaktik öğeler ağır basar. 2. Bu

Bilgi Dünyası

Milli Mücadele Dönemi Edebiyatı Özellikleri

0

Milli Mücadele Dönemi Edebiyatı genel özelliklerinin maddeler halinde verildiği yazımız. Milli Mücadele dönemi edebiyatı yazarları, temsilcileri kimlerdir? 1. Aslında Millî Mücadele Döneminde kaleme alınan eserler, gerek biçim gerekse içerik açısından Millî Edebiyat Akımının devamı niteliğindedir. Konuların ulusal kaynaklardan alınması, ülke sorunlarının işlenmesi, doğal bir Türkçenin kullanılması ilkelerine bu dönemde de uyulmuştur. Ancak Millî Mücadele Dönemi

Bilgi Dünyası

Karşıdan Karşıya Nasıl Geçilir?

0

Karşıdan karşıya geçerken nelere dikkat etmeliyiz? Maddeler halinde karşıdan karşıya nasıl geçilir? Hakkında bilgi. Karşıdan Karşıya Nasıl Geçilir? • Yaya geçidi; ait geçit, trafik lambalarının bulunduğu geçit gibi karşıdan karşıya tehlikesizce geçebileceğiniz bir yer bulun. • Kaldırım kenarında durun, her iki tarafa da bakın ve trafiğin gürültüsünü dinleyin. • Araçlar geliyorsa, geçene kadar bekleyin. •

Bilgi Dünyası

Enzimlerin Özellikleri (Maddeler Halinde)

0

Enzimlerin özellikleri nelerdir? Enzimler nasıl işler, maddeler halinde özelliklerinin açıklaması, hakkında bilgi. Enzimlerin Özellikleri 1. Enzimlerin etkilediği maddeye substrat denir. 2. Enzim molekülünün sadece belirli bir kısmı substrata bağlanır. Aktif bölge olarak adlandırılan bu kısım, apoenzim kısmındaki bir cep ya da oluk görünümündedir. Enzimin hangi substrata etki edeceği aktif bölgenin özgün şekli ile belirlenir. 3.

Bilgi Dünyası

Osmanlı Musikisi Hakkında Bilgiler

0

Osmanlı Musuki sanatı ile ilgili olarak genel bilgiler. Osmanlı musukisi ileilgili maddeler halinde bilgilerin yer aldığı yazımız. MUSİKİ Osmanlılarda, Enderun’un bir bölümü musiki eğitimi veriyor, konservatuvar gibi çalışıyordu. XIV. ve XV. yüzyıllarda, müzik alanında en ünlü kişi Abdülkadir Meragi’dir. Doğu Türkistan’dan gelmiş, II. Murat’ın sarayında yetişmiş, birçok önemli eser vermiştir. XVI. Yüzyılın ünlü bestekarı olan

Bilgi Dünyası

II. Meşrutiyetin İlanının Sebepleri

0

II. Meşrutiyetin ilanının sebepleri nelerdir? II. Meşrutiyet ile ilgili olarak maddeler halinde özelliklerinin verildiği bilgi yazımız. İttihat ve Terakki Cemiyeti II. Abdülhamit yönetimine karşı en güçlü muhalefeti ittihat ve Terakki yürütüyordu. Bu örgüt Türkçü, milliyetçi, laik ve reformcu politikaların destekçisiydi. Çalışmalarını gizli olarak sürdüren İttihat ve Terakki, Makedonya’da oldukça güçlüydü. Çünkü bu bölgede daha özgürce

Bilgi Dünyası Birinci Dünya Savaşı Propaganda Haritaları

I. Dünya Savaşının Sebepleri

0

Birinci Dünya Savaşının sebeplerinin kısaca ve maddeler halinde sırlandığı yazımız. I. Dünya Savaşı neden çıktı? Savaşın Nedenleri : 1. Savaşın çıkış nedenlerinin başında ingiltere ile Almanya arasındaki ekonomik rekabet gelmektedir. 2. Almanya, siyasi birliğini geç kurduğundan sömürgecilikte de geç kalmıştı. Güçlü bir devlet olarak ortaya çıktığında mevcut sömürge alanları çoktan paylaşılmıştı. Bu nedenle I. Dünya

1 2