Browsing: maddeler

Bitkiler Çilek

Çilek Nasıl Bir Meyvedir? Çileğin Özellikleri Hakkında Genel Bilgiler

0

Hem hoş kokulu hem de lezzetli bir meyve olan çilek ile ilgili olarak genel bilgilerin ve çileğin içinde bulunan maddeler. Hoş kokulu, pembe renkli bir meyvadır. Çiğ yenildiği gibi reçel ve marmelât da yapılır. Gülgiller familyasından olan çilek yıllık, otsu bir bitkidir. Yapraklarının diplerinde çıkan incecik uzantılar çileğin toprak üstü sürünücü saplarıdır. Bunların boğum yerlerinden toprağa

İnkılap Tarihi Kurtuluş Savaşı ( Sivas Kongresi)

Sivas Kongresi Kararları

0

Sivas kongresi ne zaman toplanmıştır? Milli Mücadele tarihinin önemli bir aşaması Sivas kongresinin önemi ve kongrede alınan kararlar nelerdir? Sivas Kongresinde Alınan Kararlar Nelerdir? SİVAS Kongresi, Türk Milli Kurtuluş tarihinde çok önemli yeri olan bir olaydır. Atatürk’ün 19 mayıs 1919’da Samsun’a ayak basmasıyla başlayan milli mukavemet hareketleri büyük kurtarıcının çevresinde, Sivas Kongresi’nde alınan kararlarla, tam

Kimya

Kimyasal Maddelerin İnsan Sağlığı ve Çevre Üzerindeki Etkileri

0

Kimyasal maddeler çevremize ve insan sağlığına ne gibi etkilerde bulunur? Kimyasalların sağlığa ve çevreye etkileri hakkında bilgi. Kimyasal Maddelerin İnsan Sağlığı ve Çevre Üzerindeki Etkileri Kimyasallar nelerdir? Kimyasallar, Dünya’daki tüm canlı ve canlı olmayan şeyleri oluşturan temel yapı taşlarıdır. Çevrede doğal olarak birçok kimyasal bulunur ve hava, su, yiyecek ve evlerimizde bulunabilir. Bazı kimyasallar sentetiktir

Tarih II. Mahmut

II. Mahmut Dönemi Islahatları

0

19. yüzyıl dönemi Osmanlı Islahat Hareketleri içerisinde en önemli dönem olan II. Mahmut dönemi / devri ıslahat hareketleri maddeler halinde. II. MAHMUT DEVRİ ISLAHATLARI Kabakçı Mustafa isyanından sonra Rusçuk Ayanı Alemdar Mustafa Paşa III. Selim‘i tahta çıkarmak amacıyla İstanbul’a geldi. III. Selim öldürülünce II. Mahmut‘u padişah yaptı, kendiside Sadrazam oldu. Alemdar Mustafa Paşa, Anadolu ve

Bilgi Dünyası

Evren Neyden Oluşur?

0

Evrenimiz neyden oluşmuştur? Evrende bulunan elementler, maddeler ve enerji nedir, özellikleri ve miktarları nedir, hakkında bilgi. Evren Neyden Oluşur? Evrenin element bileşimi, yıldızlardan, yıldızlararası bulutlardan, kuasarlardan ve diğer nesnelerden yayılan ve emilen ışığı analiz ederek hesaplanır. Hubble teleskobu, galaksilerin ve gazların kompozisyonları hakkındaki anlayışımızı büyük ölçüde genişletti. Evrenin yaklaşık% 75’inin, etrafımızdaki günlük dünyayı oluşturan atomlardan

Bilgi Dünyası

Malazgirt Savaşı Nedenleri ve Sonuçları

0

Türklere Anadolu’nun kapılarını ardına kadar açan Malazgirt Savaşının maddeler halinde nedenleri ve sonuçları. Malazgirt Savaşı (1071) Nedenleri: Kökeni Göçlere dayanan Türklerin yeni yurt sağlama çabalarına karşın Bizans İmparatorluğunun topraklarını koruma arzularıdır. ► Bu dönemde Bizans, İslam ilerleyişini Çukurova ve Suriye’de durdurmuştu. ► Savaşın en ateşli zamanında Peçenek ve uz Türkleri Selçuklu saflarına katıldı, bu önemli

Bilgi Dünyası dandanakan savaşı

Dandanakan Savaşı Sonuçları

0

Dandanakan savaşı ne zaman olmuştur? Dandanakan savaşı kimler arasında gerçekleşmiş ve savaşın sonuçları (maddeler halinde) ne olmuştur? Dandanakan Savaşı (1040) Gazneliler, sürekli güçlenip gelişen Selçukluları kendilerine tehlike görmeye başlayınca Horasan bölgesinden çıkartmak istediler. İki ordu savaşa başladılar Selçuklu ordusunun yıpratma taktiği başarılı oldu. Savaşın Sonuçları: a) Selçukluların bağımsızlık mücadelesi zafer ile sonuçlandı. b) Selçuklular genişleyecek

Bilgi Dünyası Göktürk Bayrağı

Göktürk Devletinin Özellikleri Nelerdir?

0

Göktürk Devletinin özelliklerinin maddeler halinde yazılmış olduğu Göktürk Devleti hakkında bilgi veren yazımız. • Hun Devleti’nin parçalanmasından sonra Orta Asya’daki Türkler Avarlar’ın egemenliğine geçmişti. Bumin Kağan, 552’de Avarlar’a karşı ayaklanarak Göktür Kağanlıgı’nı kurdu. • Göktürkler, Kağanlık düzeyine şadlık ve yabguluk aşamalarından geçerek ulaştılar. Şadlık, hanedan mensubu askerî komutanlara verilen unvandır. Yabguluk ise, devletin önemli bir

Bilgi Dünyası

Uygur Devletinin Özellikleri Nelerdir?

0

Orta Asya’da büyük bir uygarlık kurarak oldukça ileri bir devlet olarak hayatını sürdürmüş Uygur Devletinin özelliklerinin maddeler halinde yazıldığı sayfamız. • Önceleri Orhun Nehri boylarında yaşayan Uygurlar bir süre sonra (Moğol ve Kırgız saldırıları sonucu) Dogu Türkistan’a göç ederek buraya yerleştiler. • Uygurlar, Göktürklerin son zamanlarında, Karluk ve Basmıllar’la birleşerek Göktürk egemenliğine son verdiler ve

Din

Emeviler Dönemi Konu Anlatımı

0

Dört Halife Devri sonrası halifelik makamının geçtiği Emeviler döneminde yaşanan olaylar ve savaşlar ile ilgili olarak maddeler halinde konu anlatımının olduğu sayfamız. EMEVİLER (661 – 750) • Hz. Ali’nin ölümünden sonra Küfeli Müslümanlar Hz. Ali’nin oğlu Hasan’ı halifeliğe seçtiler. Muaviye de Şam’da halifeliğini ilân etti. Hz. Hasan, hem Muaviye’yi yenemeyeceğini bildiğinden hem de kardeş kanı

Bilgi Dünyası Peçenekler

Peçeneklerin Özellikleri

0

Geçmişte bir devlet kuramamış bir Türk boyu olan peçenekler ile ilgili olarak genel bilgilerin ve maddeler halinde özelliklerin belirtildiği yazımız. • Peçenekler, Göktürk Devleti’ne bağlı olarak Seyhun Irmağı ve Aral Gölü çevresinde yaşıyorlardı. Oğuz boylarının batıya doğru kaymaları üzerine IX. Yüzyılda uzun bir göçe başlayarak Tuna boylarına kadar geldiler. • Bizanslılar, Peçenekleri Balkanlara yerleştirdiler. Onlardan

Bilgi Dünyası

Avarlar Hakkında Bilgi

0

Orta Asya’da 4. yüzyılda kurulmuş bir Türk devleti olan Avarlar ile ilgili maddeler halinde bilgiler veren yazımız. • IV. Yüzyılda Orta Asya’da devlet kurdular. • 552’de Göktürklere yenilen Avarlar, Batıya doğru göç ettiler. Bu göçleriyle de özellikle Slavların yer değiştirmelerinde ve Balkanlara yerleşmelerinde önemli rol oynadılar. Doğu Avrupa’nın etnik yapısını değiştirdiler. • 7. Yüzyılda Orta

Bilgi Dünyası

İnternetin Zararları Nelerdir? (Maddeler Halinde)

0

Artık hayatımızın her alanına girmiş olan internetin zararlarının maddeler halinde sırlandığı yazımız. İnternet artık hepimizin hayatının bir parçası. Özellikle mobil teknolojilerin gelişmesi sayesinde nerede olursak olalım yeter ki kapsamı alanında olalım mutlaka cep telefonlarımızdan, tabletlerden ya da bilgisayarlarımızdan internete sınırsızca bağlanabiliyoruz. İnternet bilgi paylaşımı olarak dikkate alındığında oldukça faydalı bir yapıdır. Özgürce fikirler ortaya atılır

Bilgi Dünyası

Alışkanlık Nedir? Zararlı Alışkanlıklar Nelerdir?

0

Alışkanlık ne demektir? Alışkanlık nasıl meydana gelir? Alışkanlık yapan maddeler ve hakkında bilgi. Alışkanlık; düzenli ve sürekli olarak kendini gösteren yalın davranışlar. Bunlar çok iyi öğrenilme sonucu edinilir. Kişiliğin önemli bir yanını oluşturduğu gibi, toplumsal ve ruhsal uyum yönünden önemlidir. Alışkanlık kazanma, bir öğrenme biçimidir. O yüzden genel öğrenme ilkeleri alışkanlık edinmede de geçerlidir. Bir