Browsing: mantık

Felsefe Mantık

Klasik Mantık ve Modern Mantık – Özellikleri, Önermeleri ve Farklılıkları

0

Klasik mantık nedir? Modern mantık nedir? Klasik mantık ve modern mantığın özellikleri, önermeler, farklılıkları hakkında bilgi. Klasik Mantık: Mantığın tarihsel gelişiminde ele alınan düşüncelerin yanında şu temel ilkeler üzerine kurulur. Ayniyet (özdeşlik), çeşitli zamanlarda ve çeşitli bağıntılar içinde hep aynı şey olarak tasarlanan öğe. A=A formülüyle gösterilir, bu ilkede tam benzerlik ya da eşitlik söz

Genel Kültür Kiplik Mantığı Nedir?

Kiplik Mantığı Nedir?

0

Kiplik mantığı nedir? Kiplik mantığının tanımı, kısa açılması. Kiplik mantığının özellikleri, önermeleri ve konu anlatımı. Kiplik Mantığı Kiplik, önermede belirtilen durumun gerçek, zorunlu ve mümkün olup olmaması halidir. Kiplik mantığı, zorunlu ve olanaklı önermeleri içeren mantıktır. Kiplik mantığında önermeler iki türdür. sembolüyle gösterilen zorunlu eklemiyle kurulan ZORUNLU ÖNERME ve  sembolüyle gösterilen mümkün eklemiyle kurulan MÜMKÜN

Bilgi Dünyası

Önerme Nedir? Önerme Çeşitleri – Örnekler (Mantık Dersi)

0

Mantık dersi konusu olan önerme nedir? Önermeler kaça ayrılır, çeşitleri ve özellikleri, örneklerle anlatımı. ÖNERME Düşünmenin en basit birimi kavramlardır. Bir kavramın işaret ettiği herhangi bir varlıkta bir özelliğin bulunup bulunmadığını ifade etmenin tek yolu önerme kurmaktır. Yani öznesiyle yüklemi arasında bağ bulunan bir cümle oluşturmaktır. Dolayısıyla önerme en az iki terim arasındaki bir bağıntıyı

Dil ve Edebiyat

Önerme Çeşitleri ve Örnekleri

0

Önerme çeşitleri nelerdir? Önerme türleri, anlatımları, özellikleri ve örnekleri. Önerme çeşitlerinin örneklerle anlatımı ÖNERME ÇEŞİTLERİ Önermeler gerektirdiği yargı sayısı, yargının niteliği, niceliği ve kipliği (tarzı) bakımından şu türlere ayrılır: 1. NİCELİKLERİNE GÖRE ÖNERMELER Önermeler; niceliklerine göre tümel, tikel ve tekil olmak üzere üç grupta toplanır. a) Tümel Önermeler: Tümel terimlerin yüklemlendirilmesiyle elde edilen önermelerdir. •

Bilgi Dünyası Mantık

Önerme Eklemleri Örnekler – Konu Anlatımı

0

Modern sembolik mantık konusu Önerme eklemleri nelerdir? Önerme eklemleri ile ilgili örnekler ve konu anlatımı. Önerme Eklemleri Örnekler – Konu Anlatımı Önermeleri birbirine bağlayan bağlaçlar ve önermeleri olumsuzlaştıran eklere önerme eklemleri denir. Modern mantıkta beş temel önerme eklemi vardır. • Değilleme Eklemi (~): Değilleme eklemi (~) sembolü ile gösterilir. İsim cümlelerinde “değil”, fiil cümlelerinde “…me”,

Ders Konuları Anlatım Bozuklukları

Mantık Hatası Anlatım Bozuklukları – Örnekler

1

Mantık Hatası nedeniyle oluşan anlatım bozukluğu konu anlatımı, örnekler, Mantık Hatası hakkında bilgi. MANTIK HATALARI Cümlede düşüncenin sıralanmasındaki yanlışlıktan kaynaklanan anlatım bozukluğudur. Anlam, düzenli bir sıralamayla verilir. Bu düzen bozulursa anlam da karışır. > “Patates soymak bir yana yemek bile yapamaz” cümlesinde “yemek yapmak” “patates soymak” tan daha zor olduğu için şöyle düzeltilmelidir. Doğrusu: “Yemek

Bilgi Dünyası

Mantık Nedir?

0

Mantık nedir? Mantık nasıl tanımlanır ve mantık hangi konuları inceler? Mantık kaç bölüme ayrılır gibi soruların cevabının yer aldığı sayfamız. Gerçeği ararken yapılan zihin işlemlerinden hangilerinin doğru, hangilerinin yanlış yola çıktığını inceleyen bilime «mantık» (eseme) denir. Felsefenin bir dalıdır, hüküm verme, değerlendirme işlemini bilgi özellikleri yönünden inceler. «Düşünme» dediğimiz zihin işleminin aklın kurallarına uygun olması

Bilgi Dünyası

Mantık Değişmezleri Nelerdir?

0

Sembolik mantık dersi, mantık değişmezleri nelerdir? Mantık değişmezleri özellikleri, hakkında bilgi. Mantık değişmezleri: ~ (değil), ∧ (ve), ∨ (veya), ⇒ (ise), ⇔ (ancak ve ancak) gibi bağlaçlarla “hiçbir”, “her”, “bazı” gibi niceleyici sözcükler ve “mümkün”, “özdeş”, “eşit”, “var” gibi deyimlerdir. Özel değişmezler: Adları gösteren ad değişmezleri, basit terimlerden karmaşık terimler oluşturan işlem değişmezleri, yüklemleri gösteren

Bilgi Dünyası

Önermeler Mantığı Konu Anlatımı

0

Önermeler mantığı nedir? Ana eklem ve ana bileşen, çıkarım, eklemlerin günlük dile uygulanması konusu anlatımı, örnekler. Önermeler Mantığı Bileşik önermelerin evrensel düzeyde denetlemelerinin yapıldığı alandır. Bir önermenin sahip olduğu “doğru” veya “yanlış” değerine “doğruluk değeri” denir. Doğru değer “D”, yanlış değer ise “Y” sembolüyle gösterilir. Sembolik mantıkta önermeler p, q, r gibi sembollerle ifade edilir.

Bilgi Dünyası

Bulanık Mantık Nedir? Özellikleri

0

Bulanık mantık nedir? Bulanık mantığın özellikleri nelerdir? Bulanık mantık ile klasik mantık arasındaki farklar hakkında bilgi. Bulanık Mantık 1960’ların ortalarında iki değerli mantık ve olasılık teorisinin eksikliğini gidermek için bulanık mantık geliştirilmiştir. Olasılık mantığında önermelerin doğruluğu veya yanlışlığı değil ancak olasılık düzeyi bilinebilir. Bir olay ve konu üstüne olasılık dışına çıkarak yargıda bulunulamaz. Bulanık mantık

Bilgi Dünyası

Varlık Mantığı Nedir? Kısaca

0

Varlık mantığı nedir? Varlık mantığının özellikleri nelerdir? Kısaca varlık mantığı hakkında bilgi. Varlık Mantığı Niceleme ve özdeşlik mantığı, sadece gerçek dünyadaki varlıklar üzerine önermeler oluşturur. Oysa varlık mantığı; gerek gerçek dünyadaki, gerekse de gerçek olmayan dünyalardaki varlıklar üzerine önermeler oluşturur. Örneğin, “Küba devlet başkanı Castro vardır.” ya da “Devekuşu vardır.” gibi önermelerin yanısıra, “Deniz kızı

Bilgi Dünyası

Çok Değerli Mantık Nedir?

0

Çok değerli mantık nedir? Çok değerli mantık özellikleri, doğruluk çizelgesi, konu anlatımı. Çok Değerli Mantık Önermelerin doğru veya yanlış değeri aldığı iki değerli mantık, geleceğe ilişkin önermeler söz konusu olduğunda geçerliliğini yitirmektedir. Örneğin; “Bu yılki üniversite sınavında öğrencilerin genel başarı ortalaması, bir önceki yıla göre artacak.” önermesi gelecekte gerçekleşecek bir durumla ilgilidir. Bu nedenle kesin

Bilgi Dünyası

Doğrudan Çıkarım ve Türleri

0

Doğrudan çıkarım nedir? Mantık dersi doğrudan çıkarım türleri nelerdir? Karşı olma ve döndürme nedir, örneklerle açıklaması. DOĞRUDAN ÇIKARIM Tek bir önermeye dayanarak yapılan çıkarımdır. Doğrudan çıkarım, karşı olma ve döndürme olmak üzere iki grupta incelenebilir. Karşı Olma Aynı terimlerden yapılmış iki önerme nitelik, nicelik ya da hem nitelik hem nicelik bakımından farklılık gösteriyorsa bu iki

Bilgi Dünyası

Mantık Doğrusu ve Bilgi Doğrusu Nedir? Farkları

0

Mantık doğrusu nedir? Bilgi doğrusu nedir? Mantık doğrusu ile bilgi doğrusu arasındaki farklar nelerdir? Örnekli anlatım. Mantık Doğrusu Önermelerden hareket ederek yeni bir yargıya varma işlemi akıl yürütme veya çıkarım adını alır. Akıl yürütmenin basamakları arasındaki tutarlılık ve akla yatkınlık, mantık doğruluğunu (akıl doğruluğu) ifade eder. Akıl doğruluğu akıl yürütmenin şekli ile ilgilidir. Bir akıl

Bilgi Dünyası

Akıl İlkeleri Nelerdir?

0

Mantıkta akıl ilkeleri nelerdir? Özdeşlik, çelişmezlik, yeter-neden, üçüncü halin imkansızlığı ilkesi hakkında bilgi. AKIL İLKELERİ Özdeşlik İlkesi: “Bir şey ne ise odur, başka şey olamaz.” şeklinde ifade edilebilir. Klasik mantıkta “A, A’dır.” önermesiyle dile getirilir. Bu önermede bir şeyin bir başka şeyle ilişkisi değil, yalnızca kendisi olarak düşünüldüğü ifade edilmektedir. Bu nedenle özdeşlik ilkesi benzerlik

Bilgi Dünyası

Modern Mantık Konu Anlatımı

0

Felsefe’de modern mantık konu anlatımının yer aldığı yazımız. Önerme eklemleri mantığı, önermelerin geçerliliği ve tutarlılığı, eşdeğerliği gibi konuların açıklaması. A- ÖNERME EKLEMLERİ MANTIĞI Sembolik mantık, günlük dildeki çıkarımları çok anlamlılığa ve belirsizliğe yer vermeyecek biçimde sembolik bir dile çevirip, sembolik işlemlerle, düşünme yanlışlıklarını işlem yanlışlığı biçiminde gösterir. Sembolik mantıkta basit önermeler p,q,r,n,m… gibi harflerle gösterilir.

Bilgi Dünyası mantık

Mantıkta Anlama ve Tanımlama Nedir?

0

Mantıkta anlama ve tanımlama ne demektir? Anlama ve tanımlamanın örneklerle açıklaması, hakkında bilgi. MANTIKTA ANLAMA VE TANIMLAMA Anlama: Dildeki sözcüklerin anlamının bilinmesine anlama denir. Bir sözcüğün anlayan ve kullanan tarafından bir varlığa uygulanıp uygulanamayacağını bilme yetisidir. Örneğin, “X canlıdır.” ifadesinde; X yerine masa kavramı kullanıldığında “Masa canlıdır.” anlamı ortaya çıkar. Dolayısıyla “anlama” bu örnekte gerçekleşmemiştir.

Bilgi Dünyası mantık

Bilgi Aktarma ve Dil (Mantık)

0

Mantıkta dilin bilgi aktarmadaki önemi nedir? Bilgi aktarmayı aksatan etkenler nelerdir? Açıklamalı anlatım. Bilgi Aktarma ve Dil Bir dilin, bilgilerin bir zihinden başka bir zihne yanlış anlamaya yol açmadan, tam ve istenildiği gibi aktarılmasını sağlayacak kadar ideal olabilmesi için söz dizimi kurallarının tek biçimli olması, sözlerin de tek anlamlı ve belirli olması gerekir. Günlük bilgi

Bilgi Dünyası mantık

Doğru Düşünme ve Dil İlişkisi

0

Doğru düşünme ve dil ilişkisi nasıldır? Dilin görevleri hakkında bilgi. Mantık ve dil ilişkisi nedir? Doğru Düşünme ve Dil İlişkisi Dil bilimi; düşünceyi doğru bir biçimde ifade etmenin, mantık da doğru düşünmenin kurallarını verir. Canlıların birbiriyle iletişim kurmak amacıyla kullandıkları her türlü işaret sisteminin yapısını ve işleyişini inceleyen bilim dalına semiotik (işaretler bilimi) denir, insanların

Bilgi Dünyası

Kıyas Kuralları ve Çeşitleri Nelerdir?

0

Mantıkta kıyas nedir? Kıyas kuralları nelerdir? Kıyas çeşitleri, örnekler ve açıklamalar, kıyas hakkında bilgi. Kıyas Zihnin, verilmiş önermelere dayanarak zorunlu olarak bir sonuç çıkarması işlemine kıyas denir. Önceden verilen önermelerin her birine öncül, onlardan zorunlu olarak çıkan önermeye de vargı (sonuç önermesi) denir. Kıyasta üç terim ve üç önerme bulunur. I. öncül: Bütün insanlar ölümlüdür.

Bilgi Dünyası mantık

Mantığın Tarihçesi

0

Mantık biliminin tarihçesi nedir? Mantık nasıl doğdu, gelişimi, tarihi hakkında bilgi. MANTIĞIN TARİHÇESİ Klasik mantık ile ilgili çalışmalar ilk olarak Elea Okulu ve sofistler tarafından başlatılmış ve daha sonra Aristoteles (M.Ö. 384 – 322) tarafından sistemleştirilmiştir. Aristoteles, “Organon” adlı eserinde terimler, önermeler, akıl yürütmeler ve çeşitli ispat şekilleri hakkında verdiği bilgilerle mantığın bağımsız bir araştırma

Bilgi Dünyası mantık

Mantık ve Pratik Yaşam Arasındaki İlişki

0

Mantık ve pratik yaşam arasında nasıl bir ilişki vardır? Mantık ve pratik yaşam, eleştirel düşünme ve akılcı tartışma hakkında bilgi. Mantık ve Pratik Yaşam Arasındaki İlişki Eleştirel Düşünme ve Akılcı Tartışma Mantığın pratik yaşamdaki işlevi özellikle eleştirel düşünme ve akılcı tartışma biçiminde ortaya çıkar. Bilgi edinme süreci, doğruya erişme ve yanlıştan kaçınmaya dayanır. Eleştirel düşünme,

Bilgi Dünyası mantık

Mantık İle Bilim Arasındaki İlişki

0

Mantık ile bilim arasındaki ilişki nasıldır? Mantıkla matematiğin, doğa bilimlerinin, teknolojinin ve felsefenin ilişkisi hakkında bilgi. MANTIK VE BİLİM a. Mantığın Matematikle İlişkisi ♦ Mantık da matematik de düşünsel varlık alanına ait objelerle ilgilidir. ♦ Mantık ve matematiğin temel yöntemi tümdengelimdir. Tümdengelim kesin ve zorunlu sonuçlar sağlar. ♦ Matematik, mantık gibi formel bir disiplindir. ♦ Matematik,

Ders Konuları

12. Sınıf Mantık Konuları

0

12. Sınıf Mantık Konuları anlatımı, özetleri. 12. sınıf Mantık dersine ait işlenen, konuların başlıkları, konular ile ilgili bilgiler. MANTIĞA GİRİŞ A.Doğru Düşünme nedir? 1. Temel Kavramlar 2. Akıl İlkeleri B. Mantığın Uygulama Alanları 1. Mantık ve Pratik Yaşam 2. Mantık ve Teknik 3. Mantık ve Bilim 4. Mantık ve Felsefe KLASİK MANTIK A. Kavram ve

Bilgi Dünyası

Tümevarım Tümdengelim Analoji Nedir?

0

Analoji ne demektir? Analojide nasıl akıl yürütülür? Mantıkta tümevarım, tümdengelim nedir, nasıl yapılır, örnekli açıklaması. ANALOJİ (ANDIRMA) Analoji; bilinen benzerliklerden yararlanıp, bilinmeyen benzerliklerin bulunmasıdır.Bu yolla elde edilen bilgi sadece bir varsayımdır.Akıl yürütmelerimiz arasında analoji, önemli bir yer tutar. Örneğin; “Yeryüzünde atmosfer vardır ve burada canlılar yaşar. Merih’te de atmosfer vardır. Öyleyse orada da canlıların bulunması

Bilgi Dünyası

Kıyas Çeşitleri ve Örnekleri

0

Kıyas çeşitleri nelerdir? Mantıkta kıyas çeşitleri, özellikleri, örneklerle kıyas türlerinin açıklanması, anlatımı. KIYAS ÇEŞİTLERİ 1. Zincirleme Kıyas Zincirleme tasımda, bir seri önerme şu kural ile birbirlerine bağlanmıştır: Birinci önermenin sıfatı ikincisinin süjesi, ikincinin sıfatı üçüncünün süjesi, üçüncünün sıfatı dördüncüsünün süjesi olur ve sonuncuya kadar önermeler bu şekilde zincirlenir. Sonuncu önermede, birinci önermenin süjesi ile kendinden

Bilgi Dünyası

Felsefede Kıyas Nedir? Nasıl Yapılır?

0

Felsefede kıyas ne demektir? Kıyas nasıl yapılır, anlamı, açıklaması, Kıyas kuralları hakkında bilgi. Kıyas (tasım): Verilmiş iki önermeden, bu önermelerin içerdiğini içinde bulunduran üçüncü bir önermeyi çıkarma işlemidir. • Kendilerinden çıkarım yapılan önermelere öncül • bunlardan çıkarılan önermeye yargı denir. Tüm bilginler kültürlüdür. (öncül) Bazı insanlar kültürlü değildir. (öncül) O halde: Bazı insanlar bilgin değildir.

Bilgi Dünyası

Felsefede Önerme Nedir?

0

Felsefede önerme nedir, ne demektir? Önermenin tanımı, açıklaması, özellikleri hakkında bilgi. ÖNERME NEDİR? Önermeler, yargılarımızı dile getiren cümlelerdir. Her önerme bir cümle olmasına karşılık her cümle bir önerme değildir. Örneğin; “Şu kalemi bana ver.” “inşallah sınıfımı geçerim.” “Hava güneşli mi?” ifadeleri birer cümle olmalarına karşın birer önerme değildir. Çünkü bunlar emir, dilek, soru cümleleridir ve

Bilgi Dünyası

Mantık Nedir? Uygulama Alanları Nelerdir?

0

Mantık ne demektir? Mantık özellikleri, dil ile ilişkisi nedir? Mantığın uygulama alanları hakkında bilgi. Mantık;düşünmenin, düşüncelerin doğruluğunun, bilginin biçimsel, açık koşullarının gerçeğin bilgisidir; logik. Etimolojisi açısından, konuşma ya da düşünme bilgisi olarak da tanımlanır. Düşünmenin çeşitli anlamları olması nedeniyle mantık için düşünme, akıl yürütme ve belgeleme anlamındadır. Mantık sözcüğü günlük dilde oldukça yaygın bir biçimde