Browsing: Manyetik

Bilgi Dünyası

Elektrik Alanın Oluşturduğu Manyetik Alan

0

Elektrik Alanın Oluşturduğu Manyetik Alan hesaplanması, özellikleri, konu anlatımı, hakkında bilgi. Elektrik Alanın Oluşturduğu Manyetik Alan Şekildeki y-z düzlemine paralel ve yönü pozitif y yönünde olan elektriksel alanın y-z düzlemine paralel sınır yüzeyi hızıyla pozitif x yönünde çekilmektedir. Bu durumda x-z düzleminde bulunan halkada elektrik akı artışı gerçekleşecek ve akı artışıda; olur. x-z düzlemindeki halkada

Bilgi Dünyası

Manyetik Alanın Oluşturduğu Elektrik Alan

0

Manyetik alanın oluşturduğu elektrik alan, elektriksel dolanım nasıldır, konu anlatımı, hakkında bilgi. Manyetik Alanın Oluşturduğu Elektrik Alan Şekilde B manyetik alanı z ekseni doğrultusunda ve yönü bize doğru, sınır yüzeyi ise y-z düzlemine paralel ve pozitif x yönünde hareket etmektedir. Bu durumda halka içinde geçen akı zamanla artar. Δt süresinde halkadaki akı artışı ΔΦdir. Elektrik

Bilgi Dünyası

Manyetik Dolanım Konu Anlatımı

0

Manyetik dolanım nedir? Manyetik dolanımın özellikleri nelerdir, maddeler halinde. Manyetik dolanım konu anlatımı, hakkında bilgi. Manyetik Dolanım Konu Anlatımı Elektromagnetik dalga teorisinin anlaşılması için gerekli yardımcı bilgilerden birisi manyetik dolanımdır. Düzgün bir iletken telden akım geçirildiğinde, akım geçen telin çevresinde meydana gelen manyetik alan çizgileri Şekilde görüldüğü gibidir. Bu manyetik alan çizgileri tele dik düzlem

Bilgi Dünyası

Değişen Manyetik Alanların Çevresinde Oluşan Elektrik Alanlar ve Elektriksel Dolanım

0

Değişen Manyetik Alanların Çevresinde Oluşan Elektrik Alanlar ve Elektriksel Dolanım nasıl olur, konu anlatımı. Değişen Manyetik Alanların Çevresinde Oluşan Elektrik Alanlar ve Elektriksel Dolanım Elektromagnetik dalga teorisini anlamak için gerekli kavramlardan biriside elektriksel dolanımdır. Elektrik akımının oluşturduğu manyetik alan çizgileri bir yerde başlayıp bir yerde bitmeyen, daima akımları çevreleyen kapalı çizgilerdir. Oysa (+) ve (-)

Bilgi Dünyası

Elektriğin Manyetik Alanı

0

Elektriğin oluşturduğu manyetik alanı ile ilgili genel ve temel bilgilerin yer aldığı yazımız. ELEKTRİĞİN MANYETİK ALANI Üzerinden elektrik akımı geçen bir iletkenin çevresinde de tıpkı mıknatısın çevresindeki gibi bir alan doğar. Bu alana elektromanyetik alan denir. Bir tek tel yerine, bir makara üzerine sarılmış tellerle aynı deneyi yaparsak bu alanın daha şiddetlendiğini görürüz. Böyle makara