Browsing: Marmara Bölgesi

Bilgi Dünyası

Marmara Bölgesinde Yetişen Ürünler Nelerdir?

2

Marmara Bölgesinde hangi tarım ürünleri, nerelerde yetiştirilir? Marmara Bölgesinde yetişen ürünler ve yerlerinin listesi Resim Ürünün Adı Yetiştiği Bölge   Buğday Trakya’da Ergene Bölümünde   Ayçiçeği Ergene Havzası ve Güney Marmara   Şeker Pancarı Trakya, Güneymarmara, Adapazarı ovaları. Alpullu, Adapazarı ve Susurluk   Pirinç Ergene ve Meriç ırmağı çevresi. Meriç Ovası ve Edirne   Mısır Doğu

Bilgi Dünyası

Marmara Bölgesi Hakkında Bilgi

0

Marmara Bölgesi’nin yerşekilleri, iklim ve bitki örtüsü, tarım ve hayvancılık, coğrafi konumu, bölümleri, özellikleri hakkında bilgi. MARMARA BÖLGESİ Bölgenin Bölümleri

Bilgi Dünyası

Marmara Bölgesi Coğrafi Özellikleri

0

Marmara bölgesinin coğrafi özellikleri nelerdir? Marmara bölgesi dağları, akarsuları, gölleri, iklimi ve bitki örtüsü ile ilgili bilgiler Marmara Bölgesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesinden sonra, yurdumuzun en küçük bölgesidir. Kuzeyde Karadeniz, doğuda Karadeniz Bölgesi, güneyde de Ege Bölgesi ile çevrilmiştir. Batıda ise, Bulgaristan, Yunanistan sınırlarına kadar uzanır. Bölgenin yüzölçümü, yaklaşık olarak, 67.300 km2‘dir. Marmara Denizi bölgenin ortasındadır.

Coğrafya Marmara Bölgesinin Bölümleri

Marmara Bölgesi Coğrafi ve Fiziksel Özellikleri İle İklim ve Ekonomisi

0

Marmara Bölgesi’nin coğrafi, fiziksel özellikleri, bitki örtüsü, iklimi, ekonomisi, yetiştirilen ürünler, turistik yerleri hakkında bilgi. MARMARA BÖLGESİ COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ Bölge, adını aldığı Marmara denizinin çevresinde yer alır. Trakya kesimi ile Anadolu’daki topraklarını, Marmara deniziyle, boğazlar ayırır. Marmara Bölgesi,Türkiye’nin % 8 kadarım kaplar. Güneydoğu Anadolu’dan sonra, Türkiye’nin 2. küçük bölgesidir. Marmara Bölgesi’nin, yerşekilleri bakımından başlıca özelliği

Bilgi Dünyası

Marmara Bölgesi Geçim Kaynakları

1

Marmara Bölgesinin geçim kaynakları nelerdir? Marmara Bölgesinde ekonomi, tarım, hayvancılık, hakkında bilgi. Elverişli iklimi, verimli topraklarıyla Marmara Bölgesi’ nin tarımsal üretim açısından önemli bir potansiyeli vardır. Trakya’da Ergene Havzası’nda buğday, yulaf, çavdar, ayçiçeği, şekerpancarı ekimi yapılır. Aynı ürünler, bölgenin tümünde yetiştirilir. Doğuda Kocaeli ve Sakarya illeri Karadeniz’e bakan yamaçlarında az miktarda fındık; Balıkesir ve Sakarya’nın

Bilgi Dünyası

Marmara Bölgesi İklimi ve Bitki Örtüsü

0

Marmara Bölgesinde görülen iklim özellikleri nelerdir? Marmara Bölgesinin bitki örtüsü hakkında bilgi. Marmara Bölgesi ikliminin oluşumunda Karadeniz ve Akdeniz iklim kuşaklarının etkileri görülür. Kuzeye çıkıldıkça Karadeniz, güneye inildikçe Akdeniz etkileri daha çok belirginleşir. Yaz kuraklığı azalan, ortalama sıcaklık düşer, sis olayı sıkça görülür. İlkbahar yağışları Akdeniz’e oranla yüksektir. Bölgenin yıllık ortalama sıcaklığı 13.5°C, yağış tutarı

Bilgi Dünyası

Marmara Bölgesinin Coğrafi Özellikleri – Yüzey Şekilleri

0

Marmara Bölgesinde bulunan iller, coğrafi konumu ve özellikleri nelerdir? Marmara Bölgesinin yüzey şekilleri hakkında bilgi. Marmara Bölgesinin Coğrafi Özellikleri – Yüzey Şekilleri Marmara Bölgesi; Türkiye’nin kuzeybatısında, adını aynı adlı denizden alan, ülkemizin yedi coğrafya bölgesinden biridir. Yüzölçümü 67.300 km2 dir. Kuzeyden Karadeniz, doğudan Batı Karadeniz, güneyden Ege Bölgesi, batıdan Ege Denizi ve Yunanistan, kuzeybatıdan Bulgaristan