Browsing: matematik

Sözlükler Matematik

Matematik İle İlgili İngilizce Kelimeler ve Türkçe Karşılıkları

0

Matematik ile ilgili ingilizce kelimeler nelerdir? Matematik, mathematics hakkında ingilizce kelimeler ve anlamları listesi. Matematik İle İlgili İngilizce Kelimeler A A number line sayı doğrusu add toplamak numeral sayısal addend toplanan numerator pay addition toplam numerical sayısal angle açı O O answer Cevap octagon sekizgen area alan odd tek sayı arithmetic aritmetik one bir average

Coğrafya Türkiye'nin Matematik Konumu

Türkiye’nin Matematik Konumu ve Sonuçları

0

Türkiye’nin matematik konumu nedir? Türkiye’nin matematik konumunun sayısal değerleri ve bu konumun sonuçları ile ilgili olarak bilgiler. Türkiye’nin matematiksel olarak konumu yukarıdaki haritada da görüldüğü üzere 36° – 42° Kuzey paralelleri ile 26° 45° Doğu meridyenlerine denk düşmektedir. Dah afarklı bir anlatım ile ülkemiz Ekvator çizgisinin kuzey kısmında ve Greenwich doğrusunun doğu kısmında yer alan

Matematik Matematik

Sayıların Gizemi

0

Sayıların gizemi ile ilgili bilginin yer aldığı sayfa. Matematik ilginç bir bilim. Sayılar arasındaki bazı ilişkiler insanı hayrete düşürecek kadar fazla 12.345.679 *   9 = 111.111.111 12.345.679 * 18 = 222.222.222 12.345.679 * 27 = 333.333.333 12.345.679 * 36 = 444.444.444 12.345.679 * 72 = 888.888.888 12.345.679 * 81 = 999.999.999 ARTIK RAKAMLARI 1 OLAN

Matematik Matematik

Matematikte Harfli İfadeler

0

Matematikte harfli ifadeler nasıl ve ne amaçla kullanılır? Harfli ifadelerde birbiri türünden yazama sorular ve çözümleri, konu anlatımı. HARFLİ İFADELER Denklemlerde bilinmeyen genellikle x ile gösterilir. Bilinmeyen sayısı arttıkça y, z … gibi diğer harfler de kullanılır. 4a, x², a + b gibi ifadelere harfli ifadeler denir. 2a + b-3c gibi bir ifadede harflerin önündeki

Matematik Matematik Ödev Kapakları

Matematik Ödev Kapakları

8

Matematik ödev kapakları. Matematik ödevleri için hazırlanmış ödev kapakları, matematik ve geometri performans ödevi kapakları.

Matematik Matematik

Partisyon Nedir? (Matematik)

0

Partisyon nedir? Matematik ve mantıkta partisyon terimi ne anlama gelir? Partisyon ile ilgili kısaca bilgi veren sayfamız. Partisyon, bölüntü olarak da bilinir, matematikte ve mantıkta, bir kümenin, hiçbiri boş olmayan, birbirlerinden ayrık ve birleşimleri söz konusu kümeye eşit olacak biçimde bir altkümeler takımına ayrılması. Bu tanımdan görüldüğü gibi, söz konusu kümenin her öğesi partisyondaki altkümelerden

Tarih Matematik

Matematik Tarihi

0

Matematik tarihi ile ilgili detaylı bilgiler. Eski dönemdeki matematikçiler ve matematiğin tarih boyunca gelişimi ile ünlü matematikçiler ve çalışmaları Eski büyük medeniyetleri gözden geçirecek olursak Mısırlılar’ın, Romalılar’ın matematiğe büyük bir gelişme getirmediklerini buna karşılık Babilliler’le, Eski Yunanlılar’ın bu alanda önemli ilerlemeler kaydettiğini görürüz. Matematikte ilk önemli hamleyi yapmak şerefi Babilonyalılar’la Sümerler’e aittir. M.Ö. 1700 yıllarında

Sözlükler Matematik

N Harfiyle Başlayan Matematik Terimleri

0

Okula yardımcı N Harfiyle başlayan matematik terimleri. N Harfi ile başlayan Matematik terimlerinin anlamları, açıklamaları, sözlüğü. N Harfiyle Başlayan Matematik Terimleri 10. SINIF 11. SINIF 12. SINIF

Sözlükler Matematik

M Harfiyle Başlayan Matematik Terimleri

0

Okula yardımcı M Harfiyle başlayan matematik terimleri. M Harfi ile başlayan Matematik terimlerinin anlamları, açıklamaları, sözlüğü. M Harfiyle Başlayan Matematik Terimleri 9. SINIF 11. SINIF 12. SINIF

Sözlükler Matematik

K Harfiyle Başlayan Matematik Terimleri

0

Okula yardımcı K Harfiyle başlayan matematik terimleri. K Harfi ile başlayan Matematik terimlerinin anlamları, açıklamaları, sözlüğü. K Harfiyle Başlayan Matematik Terimleri 9. SINIF 11. SINIF 12. SINIF

Sözlükler Matematik

İ Harfiyle Başlayan Matematik Terimleri

0

Okula yardımcı İ Harfiyle başlayan matematik terimleri. İ Harfi ile başlayan Matematik terimlerinin anlamları, açıklamaları, sözlüğü. İ Harfiyle Başlayan Matematik Terimleri 9. SINIF 10. SINIF 11. SINIF 12. SINIF

Bilgi Dünyası

Kareköklü Sayılarda Çıkarma İşlemi

0

Kareköklü sayılarda çıkarma işlemi nasıl yapılır? Kareköklü sayıların çıkarılması, örneklerle anlatımı, hesaplanması. Kareköklü Sayılarda Çıkarma İşlemi Kareköklü sayılarda çıkarma işlemi yapılırken, kat sayının farkı ortak kareköke katsayı olarak yazılır. Örnek: a) b) c) Örnek: Örnek: Uzun kenarının uzunluğu dm, kısa kenarının uzunluğu dm olan dikdörtgen şeklindeki LCD televizyonun uzun kenarının kısa kenarından kaç dm daha

Bilgi Dünyası

Kareköklü Sayılarda Sıralama

0

Kareköklü sayılarda sıralama nasıl yapılır, nelere dikkat edilmesi gerekir? Kareköklü sayılarda sıralama örneklerle anlatımı. Kareköklü Sayılarda Sıralama Kareköklü syaılardai karekök içindeki sayıların büyüklüğüne göre sıralama yapılır. Eğer karekökün dışında karekökün katsayısı varsa ilk önce bu katsayı içeri alınır, daha sonra sıralama yapılır. Dikkat: Örnek: ve 13 sayılarını sıralayalım. olduğundan Yani

Bilgi Dünyası

Karekök Dışındaki Sayıları İçeri Alma

0

Karekök Dışındaki bir sayı karekök içine nasıl alınır? Sayıları karekök içine alma örneklerle anlatımı, hesaplanması. Karekök Dışındaki Sayıları İçeri Alma şeklindeki bir ifadenin katsayısını karekök içine almak için aşağıdaki işlemler sırasıyla uygulanır. *** Kat sayının (işareti dışarıda bırakılarak) karesi alınarak karekök içindeki sayının yanına çarpım olarak yazılır. *** Karekök içindeki sayıyla çarpılır ve çarpım karekök

Bilgi Dünyası

Karekök İçindeki Bir Sayıyı a kök b Şeklinde İfade Etme

0

Karekök içindeki bir sayı a kök b şeklinde nasıl yazılır, ifade edilir? Açıklaması ve örneklerle anlatımı. Karekök İçindeki Bir Sayıyı a kök b Şeklinde İfade Etme Karekök içindeki bir sayıyı şeklinde yazmak için sırasıyla aşağıdaki işlemler uygulanır. ** Karekök içindeki sayı, çarpanlarından birisi bir doğal sayının karesi olacak şekilde iki sayının çarpımı şeklinde yazılır. **

Bilgi Dünyası

Matematikte Sonsuz Kavramı

0

Matematikte sonsuz kavramı nedir, nasıl açıklanır? Matematiksel çözümlemede sonsuz, hesabı, hakkında bilgi. Matematikte Sonsuz Kavramı Soyut sonsuz kavramı iki bin yıl boyunca metafizik tartışmalara yol açtı. XIX. yy’dan sonra sonsuz, anlamsızlıktan yoksun matematiksel tanımlamaların konusu oldu. SONSUZ Sonsuz, matematiksel çözümlemede değişken bir niceliğin, önceden belli her değişmez niceliği geçtiği problemlerde ortaya çıkar. Sözgelimi, kesinlikle pozitif

Bilgi Dünyası Güney ve Kuzey Yamaç

Türkiye’nin Matematik Konumunun Sonuçları

0

Türkiye’nin matematik konumu nedir? Türkiye’nin matematik konumunun özellikleri ve sonuçları nelerdir, hakkında bilgi. Türkiye’nin Matematik Konumu Türkiye orta kuşakta, 36° – 42° Kuzey paralelleri arasında yer alan bir ülkedir. Buna bağlı olarak; ✓ Sıcak ve soğuk iklimler arasındaki geçiş bölgesindedir. ✓ Akdeniz iklimi kuşağındadır. ✓ Dört mevsim belirgin yaşanır. ✓ Sıcaklık ortalaması enlem etkisine bağlı

Bilgi Dünyası Matematik

Matematikte İşlem Önceliği Konu Anlatımı

0

Matematikte işlem sırası nasıldır? Matematikte işlem önceliği, dört işlemde sırasıyla yapılması gereken işlemler, örnekler, konu anlatımı. Matematikte İşlem Önceliği Bir matematiksel ifadede parantezler, kesirler, toplam ve çarpım gibi semboller ile sayıların ulaşacağı bir sayısal sonuç vardır. Bu işlemleri yaparken belirli bir işlem sırası izlenir ve sonucun kişiye göre değişmesi engellenir. 1. Parantez içindeki ifadeler çözülür.

Bilgi Dünyası Matematik

Matematikte Dört İşlem Konu Anlatımı

0

Matematikte dört işlem nedir? Matematiğin temeli dört işlem özellikleri, uygulamaları, örnekler ve konu anlatımı. Matematikte Dört İşlem Matematikte 4 ana işlem vardır. Bunlar; Toplama, Çıkarma, Çarpma, Bölme 1. Toplama İşlemi Toplama işleminde sayıların işaretleri aynıysa birbiri üzerine eklenir. a + b = c şeklindeki toplama işleminde a ve b gibi iki sayı toplanmış ve toplam

Bilgi Dünyası Matematik

Matematikçi Kimdir? Dünyadaki İlk Matematikçi

0

Matematik nedir? Matematik nasıl bulundu, kim buldu, matematikçi kimdir, dünyadaki ilk matematikçi, hakkında bilgi. Matematik Nedir, Matematikçi Kimdir? Matematik, sayıları, şekilleri ve bunlar arasındaki ilişkileri belli düşünme yöntemleri içinde inceleyen bilim dallarındandır. Yunanca’da ‘öğrenmek’ anlamına gelen mathein ile ‘ilgili’ anlamına gelen ikos sözcüklerinin birleşmesiyle oluşmuştur. Öteki bilim dallarından farklı olarak matematikte deney yoktur. Her şey

Bilgi Dünyası Matematikte Kök İşareti

Matematikte Kök Nedir? Ne İşe Yarar? Kök Terimi İle İlgili Temel Bilgiler

0

Matematik biliminde kök nedir kök ne işe yarar matematikte kök denilince ne anlamamız gerekir? Kök ile ilgili kısaca bilgiler. Matematikte bir sayının, birbirinin aynı olan çarpanlarından biridir. Örneğin 2 ve 2, 4’ün çarpanlarıdır. O halde 4’ün kök karesi 2’dir. 27’nin eşit çarpanları 3, 3 ve 3 olduğundan 3, 27’nin kök kübüdür. şeklinde yazılır. 4X4X4X4 =

Bilgi Dünyası

Matematik Sistemler İşlem Konu Anlatımı

0

Matematik sistemler işlem konusu, özellikleri, konu anlatımı, örnek sorular, çözümleri, hakkında bilgi. MATEMATİK SİSTEMLER Bir küme ve bu küme üzerinde tanımlanmış olan bir veya daha fazla işlem sistem oluşturur. Örneğin; (N, +) , (Z/5, ) birer sistemdir. Grup: ve A kümesinde tanımlı  *  işlemi verilsin. (A,*)  sistemi için aşağıdaki özellikler sağlanıyorsa (A, *) sistemine grup

Bilgi Dünyası

Matematikte Çizgi Nedir?

0

Matematikte çizgi nedir nasıl tanımlanır? Çizginin özellikleri ve çeşitlerinin kısa örnekli açıklamalarının yer aldığı yazımız. Matematikte çizginin birçok tarifi vardır. Genel olarak «hareket eden bir noktanın bıraktığı iz» diye tanımlanır. Eski Yunan matematikçısı Euklides çizgiyi «genişliği olmayan uzunluk» diye tarif eder. Bir başka tarife göre de «çizgi yüzeyin sınırıdır». Geometride çizginin hiç kalınlığı olmadığı farz

Bilgi Dünyası Coğrafya

Coğrafi ve Matematik Konum Nedir?

0

Coğrafya biliminde coğrafi konum ve matematik konum terimleri ne demektir ne anlama gelmektedir? Coğrafi konum nedir matematik konum nedir? Herhangi bir noktanın Yeryüzü’nde bulunduğu alana coğrafi konum denir. Bir yerin iki tür konumu vardır : a. Matematik konum b. Özel konum MATEMATİK KONUM Dünya üzerinde herhangi bir yerin matematik konumunu belirtebilmek için • paralel daireleri

Sözlükler Matematik

E Harfiyle Başlayan Matematik Terimleri

0

Okula yardımcı E Harfiyle başlayan matematik terimleri. E Harfi ile başlayan Matematik terimlerinin anlamları, açıklamaları, sözlüğü. 5. SINIF 6. SINIF 9. SINIF 10. SINIF 11. SINIF 12. SINIF

Sözlükler Matematik

D Harfiyle Başlayan Matematik Terimleri

0

Okula yardımcı D Harfiyle başlayan matematik terimleri. D Harfi ile başlayan Matematik terimlerinin anlamları, açıklamaları, sözlüğü. 5. SINIF 6. SINIF 9. SINIF 10. SINIF 11. SINIF 12. SINIF

Sözlükler Matematik

C / Ç Harfiyle Başlayan Matematik Terimleri

0

9, 10, 11 ve 12. sınıflara yardımcı C, Ç Harfiyle başlayan matematik terimleri. C,Ç Harfi ile başlayan Matematik terimlerinin anlamları, açıklamaları, sözlüğü. 5. SINIF 6. SINIF 9. SINIF 10. SINIF 11. SINIF 12. SINIF

Sözlükler Matematik

B Harfiyle Başlayan Matematik Terimleri

0

Okula yardımcı B Harfiyle başlayan matematik terimleri. B Harfi ile başlayan Matematik terimlerinin anlamları, açıklamaları, sözlüğü. 5. SINIF 6. SINIF 9. SINIF 10. SINIF 11. SINIF 12. SINIF

Sözlükler Matematik

A Harfiyle Başlayan Matematik Terimleri

0

Okula yardımcı A Harfiyle başlayan matematik terimleri. A Harfi ile başlayan Matematik terimlerinin anlamları, açıklamaları, sözlüğü. 5. SINIF 6. SINIF 9. SINIF 10. SINIF 11. SINIF 12. SINIF

Hikayeler / Masallar

Matematik Hikayeleri

0

Matematik ile ilgili güzel ve uzuncana bir hikaye. Akıldan yapılan 4 işlemin konu alındığı bir matematik hikayesi. Bir gün Ahmet’le Ayşe sinemaya gitmişlerdi. Güzel bir çocuk filmi vardı, zevkle seyrettiler. Filmin yarısı olunca ara verildi. İki kardeş ilk kez geldikleri bu sinema salonunu incelemeye başladılar. Ayşe’nin gözü koltuklara takılmıştı. —”Kaç koltuk var burada, ağabey?“ Ahmet

Bilgi Dünyası

Matematik İle İlgili Yazı

6

Matematik ve matematiğin içerisinde yer alan aritmetik ve rakamların hayatımızda yeri ile ilgili yazı Hayatımızda hesabın büyük bir yeri vardır. Hesapsız hiçbir iş olmayacağı gibi, birçok meslekler de doğrudan doğruya hesaba (aritmetiğe), bunun daha gelişmiş şekilleri olan geometriye, cebire dayanır. Her günkü hayatımızda yaptığımız basit hesap işlemlerine aritmetik denir. Yapacağımız hesap çizgilerle, yüzeylerle, hacimlerle ilgiliyse

Clipart - Gifler

Matematik Sembol ve İşaretleri

0

Matematikte kullanılan semboller, işaretler ve anlamları. Matematik işaretleri, sembolleri tabloları. ARTI (TOPLAMA İŞARETİ) EKSİ (ÇIKARMA İŞARETİ) ÇARPI (ÇARPMA İŞARETİ) BÖLÜ (BÖLME İŞARETİ) EŞİTTİR EŞİT DEĞİLDİR KÜÇÜKTÜR BÜYÜKTÜR

Bilgi Dünyası Matematik

Matematikte Kullanılan Sembollerin Ortaya Çıkışı

32

Matematikte kullanılan semboller kimler tarafından bulundu, ilk kimler kullandı, tarihsel süreci, ortaya çıkışları ARTI VE EKSİ İŞARETLERİ Daha önce matematikçiler tarafından çeşitli şekillerde kullanılan artı ve eksi işaretleri,bu işaretlerin kullanımını ve yapılan çalışmaları detaylı olarak gözlemleyen Francis Vieta (1540-1603) tarafından toplama ve çıkarma işaretleri olarak kullanılmıştır. BÖLME İŞARETİ Bölme sembolü; John Wallis (1616-1703) yılında adapte