Browsing: medeniyeti

Bilgi Dünyası Babil Şehri İle İlgili Bilgi

Babilliler Kimlerdir? Efsanevi Babil Kulesinin Yapan Uygarlık Hakkında Bilgi

0

Babilliler kimlerdir? Babilliler nerede, ne zaman ve nasıl yaşamışlardır? Babillilerin kuruluşu, çöküşü, medeniyeti hakkında bilgi. Babilliler; Babilliler, Sami ırktan bir milletti. Yeryüzündeki ilk medeniyetlerden birini kurmuşlar, bu arada astronomi ve astroloji ilimlerinde çok ileri varmışlardı. Yıldızların gezegenleriyle durağanlarını ilk ayıranlar, Ay’la Güneş’in hareketlerini ilk önce ayırd edenler onlar olmuştur. Babilistan denilen memleketlerinin Basra Körfezi’nden Hindistan’a

Bilgi Dünyası Spartalı Savaşçılar

Sparta Tarihi Hakkında Bilgi

0

Antik Sparta Yunan kenti ve medeniyetinin tarihi ile ilgili olarak ansiklopedik bilgilerin yer aldığı yazımız. Sparta hakkında bilgiler. SPARTA, eski Yunan kentlerinden biri Peloponnesos Yarımadası’nın güneyindeki Eurotas Vadisi’nde yer alır. Günümüze ulaşan kalıntılar, Sparta’nın görkemli dönemine değil, geç dönemlere aittir. Lakonya Bölgesi’ nin merkezi olan Sparta, İO 9. yüzyıl başlarında Dolarlar tarafından kuruldu. Başlangıçta 25

Din

İslam Medeniyetinde Estetik

0

İslam medeniyetinde estetik konulu yazımız. İslam medeniyetinde mimari, edebiyat, musiki, hat,tezhip,ebru ve minyatür sanatlarında estetik konulu yazımız. İslam sanatı deyince, aklımıza estetik ruhu ve anlayışı gelir. İslam sanatı, İslam düşüncesini en kibar ve nazik bir sanat eserinde canlandırılmasıyla vücut bulmuştur. İslam sanatı, çirkinliği değil, insana yaraşan güzeli ortaya koyan ve sosyal ortama sunan bir sanattır.

Din

İslam Kültür ve Uygarlığı Hakkında Bilgiler

0

İslamiyetin doğup yayılması ile birlikte yaşadığı coğrafyalarda oluşturduğu kültür ve medeniyet (uygarlşık) ile ilgili bilgiler. 1. İSLAM KÜLTÜR VE UYGARLIĞININ NİTELİĞİ • İslam dininin kutsal kitabı olan Kur’an; aynı zamanda islam kültür ve uygarlığının da temelini oluşturur. • İslamiyetten önce çok ilkel bir hayat sürdüren ve önemli bir kültürel varlık gösteremeyen Araplar, İslamiyetin çıkışından sonra

Bilgi Dünyası

İslam Medeniyeti Tarihi Konu Anlatımı

0

İslam medeniyetinin doğuşu yayılması ve tarihi gelişimi ile ilgili olarak İslam medeniyeti konu anlatımının yer aldığı sayfamız. İslâm medeniyetinin gelişmesi dünya tarihinin en önemli olaylarından biri olmuştur. 700 yılından 1200 yılına kadar geçen beş yüzyıl boyunca Müslümanlık, devlet şekli, hayat seviyesi, görgü, dini hoşgörülük bakımından Hıristiyan dünyasına önderlik etmiş, edebiyat, tıp, felsefe, bilim alanında da

Bilgi Dünyası

Ege Medeniyeti Özellikleri

0

Ege Medeniyetinin özellikleri, yapısı, kültür yapısı, toplum yaşayışı nasıldır? Ege Medeniyeti hakkında bilgi. EGE MEDENİYETİ, Akdeniz’de, Ege Adaları’nda kurulmuş olan eski bir medeniyettir. Bundan 5.000 yıl kadar önce, bu irili ufaklı adalarla bezenmiş denizde medeniyetin ilk tohumları atılıyordu. Ege Adaları’nda yaşayanlar, kendilerine göre oldukça yüksek bir medeniyet kurmuşlardı, günden güne de ilerliyorlardı. Bunlar Nil Vâdisi’nde

Bilgi Dünyası

İyonya ve İyonya Medeniyeti Hakkında Bilgi

0

İyonya ve İyonyalıların kurmuş oldukları medeniyet ile ilgili bilgiler. İyonya şehirleri, yaşam tarzları ve medeniyetleri hakkında kısa bilgiler. Eski çağlarda, Anadolu’nun batı kıyılarına İyonya denirdi, İyonya doğuda Lidya’yla komşuydu. Yunanistan’dan gelen İyon kavimleri burada yerleşmişler, yüksek bir medeniyet kurmuşlardı. Yalnız kıyı şehirleriyle Ege Denizi’ndeki adaların bir kısmı, İyonlar’a aitti. Yunan medeniyeti de daha sonra bu

Bilgi Dünyası

Asur Medeniyetinin Özellikleri – Asurlular Hakkında Bilgi

7

Asur medeniyeti nerede ve hangi dönemler arasında kurulmuştur? Asurluların özellikleri, kültür ve sanat özellikleri hakkında bilgi. ASUR, M. Ö. 3000 yıllarından M. Ö. 612 yılına kadar ilkin Asur şehrinde, sonra merkezi Asur şehri olmak üzere, bütün Mezopotamya, Elâm, Suriye, hattâ Mısır’da hüküm sürmüş bir devlettir. Asur önce Sümer, sonra A’kad, daha sonra da Subar, Kut

Bilgi Dünyası

Eski (Antik) Mısır Medeniyeti

0

Eski Mısır medeniyeti hakkında bilgi. Eski Mısırlıların giyim, ticaret ve yaşam tarzları ile Eski Mısırlıların gelenekleri hakkında bilgi. Eski Mısır’da büyük bir medeniyet kurulmuştu. O çağlardan kalma sanat, bilim, kültür eserleri Eski Mısırlılar’ın çok ileri bir hayat seviyeleri olduğunu gösteriyor. Eski Mısır’da ekonomik hayat tarımla hayvancılığa dayanıyordu. Nil’in kabarmaları sonunda meydana gelen bereketli topraklar ya