Browsing: mekanları

Rehber Nevşehir - Kapadokya

Nevşehir Şehrinin ve Bölgesinin Tarihçesi ve Tarihi Yerleri Nereleridir?

0

Nevşehir ilinin tarihi, tarihçesi. Nevşehir ilinde bulunan tarihi mekanlar, yerler ile ilgili bilgi. NEVŞEHİR TARİHİ; İÖ 2000’lerde Kayseri’deki Kültepe’de ticaret kolonileri kuran Asurlular bu yöreye kadar geldiler. Hititler daha ilk dönemlerinde Nevşehir yöresini egemenlik alanına kattı. Uzun süre Hititlere bağlı kalan bölge, Hitit İmparatorluğu’nun yıkılmasından sonra (İÖ 1195) bir süre Friglerin egemenliğinde kaldı. İÖ 10.

Rehber Sagalassos Antik Kenti

Burdur Şehrinin Tarihçesi, Tarihi Yerler ve Eserlerinin İsimleri

0

Burdur ilinin tarihi, tarihçesi. Akdeniz bölgesinin şirin şehri Burdur ilinde bulunan tarihi mekanlar, yerler ile ilgili bilgi. BURDUR TARİHİ; Burdur yöresi Anadolu’nun en eski yerleşme yerlerinden biridir. Hacılar Höyüğü’nde yapılan kazılarda İÖ 7000 yıllarına ait eserler ortaya çıkarılmıştır. Anadolu’nun büyük bölümü Hitit egemenliği altındayken Burdur bölgesinde Arzawa Krallığı egemendi. Hitit Devleti’nin yıkılmasından sonra bölge Friglerin

Tarih Kızıl Minare - Aksaray

Aksaray İlinin Tarihçesi ve Tarihi Eser ve Mekanları Hakkında Bilgiler

0

Aksaray ilinin tarihi, tarihçesi. Aksaray ilinde bulunan tarihi mekanlar, yerler ile ilgili bilgi. AKSARAY TARİHİ; İlkçağda kentin bulunduğu yerde Arhelais adında bir yerleşim merkezi vardı. Buraya, yöreyle birlikte anılarak Archelais Garsaura da denilirdi. Adını kurucusu Kappadokia Kralı Arkhelaos’tan almıştı. Arkhelaos’un da kenti daha eski bir yerleşim merkezinin kalıntıları üzerine kurduğu ya da küçük bir yerleşim

Rehber Eski Eskişehir

Eskişehir İlinin Tarihçesi ve Tarihi Yerleri Hakkında Bilgiler

0

Eskişehir ilinin tarihi, tarihçesi. Eskişehir ilinde bulunan tarihi mekanlar, yerler ile ilgili bilgi. ESKİŞEHİR TARİHİ; Tarihöncesi çağlardan başlayarak yerleşime sahne olan Eskişehir, ilkçağda Hitit İmparatorluğu’nun egemenliği altındaydı. Hitit İmparatorluğu’nu yıkan Deniz Kavimleri’nden sonra 4 yüzyıl kadar süren Karanlık Çağ’dan sonra, İÖ 8. yüzyılda Eskişehir ve yöresi Frig egemenliğine girdi. İÖ 7. yüzyıl başlarında Kafkaslar’dan gelen

Rehber Harput Kalesi

Elazığ İlinin Tarihçesi ve Elazığ Tarihi ve Gezilecek Yerleri

0

Gakkoşların memleketi olan Elazığ ilinin tarihi. Elazığ ilinde yer alan gezilecek yerler ile Elazığ ilinin tarihi yapıları hakkında bilgiler. Doğu Anadolu’da tarihi Harput Kalesi eteklerinde kurulu bir kenttir Elazığ. Harput’un en eski sakinleri M.Ö. 2000 yıllarından itibaren Doğu Anadolu’ya yerleşen Hurrilerdir. Bölge daha sonra Hitit hakimiyeti altına girmiş ve M.Ö. 9. asırdan itibaren Doğu Anadolu’da

Bilgi Dünyası

Mardin Tarihçesi – Tarihi Yerleri

0

Mardin ilinin tarihi, tarihçesi. Mardin ilinde bulunan tarihi mekanlar, yerler ile ilgili bilgi. MARDİN TARİHİ; Bölgede ilk siyasal egemenlik İÖ 2 bin yıllarında Birinci Babil Krallığı ile başladı. Daha sonra Mitanni ve Asur krallıklarına bağlandı. İÖ 15. yüzyıl ortalarına doğru Hititler yörede egemenlik kurdu. Hitit Devleti‘nin yıkılmasından Urartu egemenliğine girmesine kadar geçen uzun dönemde Mardin’in tarihi

Bilgi Dünyası

Kırklareli Tarihçesi – Tarihi Yerleri

0

Kırklareli ilinin tarihi, tarihçesi. Kırklareli ilinde bulunan tarihi mekanlar, yerler ile ilgili bilgi. KIRKLARELİ TARİHİ; Yöreye İÖ 1200’de Balkanlardan gelen Traklar yerleştiler. İÖ 8-6. yüzyıllar arasında Yunan kolonizasyon çağında Traklar ile Yunanlılar arasında uzun savaşlar oldu, ancak Yunanlılar bu bölgede siyasal egemenlik kuramadılar. Trakların Odrisler kolu bu bölgede bir devlet kurdu ve uzun bir süre

Bilgi Dünyası

Karaman Tarihçesi – Tarihi Yerleri

0

Karaman ilinin tarihi, tarihçesi. Karaman ilinde bulunan tarihi mekanlar, yerler ile ilgili bilgi. KARAMAN TARİHİ; Hititler dönemine kadar olan tarihi karanlık olan Karaman, bu dönemde Arzava bölgesi içinde yer alıyordu. Hititlerin Deniz Kavimleri tarafından yıkılmasından sonra, tüm Anadolu gib Karaman da 4 yüzyıllık karanlık çağı yaşadı. İÖ 8. yüzyılda Frigler, İÖ 6. yüzyılda Lidyalılar yöreye

Bilgi Dünyası

Şanlıurfa Tarihçesi – Tarihi Yerleri

0

Şanlıurfa ilinin tarihi, tarihçesi. Şanlıurfa ilinde bulunan tarihi mekanlar, yerler ile ilgili bilgi. ŞANLIURFA TARİHİ; Çiviyazılı belgelerde İÖ 2. bin yılın başlarında Babil Devleti‘nin sınırları içinde yer alan Harran’dan ve buradaki Ay Tanrısı Sin’e ait tapmaktan söz edilir. İÖ 15.-13. yüzyıllar arasında bölge, Hunilerin kurduğu Mitanni Devleti’nin egemenliğine girdi. İÖ 13. yüzyılda kent Hititlerle Asurlar

Bilgi Dünyası

Tunceli Tarihçesi – Tarihi Yerleri

0

Tunceli ilinin tarihi, tarihçesi. Tunceli ilinde bulunan tarihi mekanlar, yerler ile ilgili bilgi. TUNCELİ TARİHİ Hitit İmparatorluğu döneminde bu devletin sınırları içinde yer almasına karşın, bölgede Hitit uygarlığına ilişkin izler yoktur. 1195’te Hitit İmparatorluğu‘nun Deniz Kavimleri tarafından yıkılmasından sonra Anadolu’ nun 4 yüzyıllık karanlık tarihinin ardından yörede kurulan Geç Hitit Kent Devletleri’nden biri olan Kummuh,

Bilgi Dünyası

Kırşehir Tarihçesi – Tarihi Yerleri

0

Kırşehir ilinin tarihi, tarihçesi. Kırşehir ilinde bulunan tarihi mekanlar, yerler ile ilgili bilgi. Kırşehir Tarihi; Kırşehir Bölgesi tarih çağlarına Hitit Devleti’nin egemenliğinde girdi. Hitit Devleti’nin yıkılmasında (İÖ 1195) sonra ortaya çıkan Geç Hitit Krallıklarından başkenti Kayseri olan Tabal, Kırşehir Bölgesi’ni de ilk zamanla egemenliği altına aldı. Tabal Krallığı’nın kurulduğu sıralarda Friglerin bir kolu olan Muşkilerin

Bilgi Dünyası

Uşak Tarihçesi – Tarihi Yerleri

0

Uşak ilinin tarihi, tarihçesi. Uşak ilinde bulunan tarihi mekanlar, yerler ile ilgili bilgi. UŞAK TARİHİ; İÖ 16. yüzyıldan İÖ 1195’e kadar Hitit egemenliğinde kalan yöre, Kavimler Göçü sırasında Anadolu’ya gelen Friglerin eline geçti. Frig Devleti’nin yıkılmasından sonra bir süre Lid-ya Krallığı’nın egemenliğinde kalan Uşak, İÖ 546’da tüm Anadolu’yu ele geçiren Perslerin egemenliğine girdi. Pers egemenliği

Bilgi Dünyası

Erzurum Tarihçesi – Tarihi Yerleri

0

Erzurum ilinin tarihi, tarihçesi. Erzurum ilinde bulunan tarihi mekanlar, yerler ile ilgili bilgi. ERZURUM TARİHİ: Tarih çağlarında Hititlerin Azzi-Hayaşa Bölgesi içinde yer alıyordu. Hititlerden sonra yöreye Urartular egemen oldular. Urartulardan sonra yörede Kimmerler görülür. Kimmerlerin ardından Medler, Medleri ortadan kaldıran Persler İÖ 547’de tüm Anadolu’yu egemenlikleri altına aldılar. Bu egemenlik Büyük İskender’in Asya Seferi’ne (İÖ

Bilgi Dünyası

Erzincan Tarihçesi – Tarihi Yerleri

0

Erzincan ilinin tarihi, tarihçesi. Erzincan ilinde bulunan tarihi mekanlar, yerler ile ilgili bilgi. ERZİNCAN TARİHİ; Tarihsel çağların başlangıcında Hitit İmparatorluğu’nun sınırları içinde yer alan kenttir. İÖ 9. yüzyılın ortalarında Urartu, İÖ 6. yüzyılda da Med ve Pers egemenliklerine girdi. Pers egemenliğini sırasıyla Büyük İskender, Pontos, Roma ve Bizans egemenliği izledi. İS 7. yüzyılda Sasanilerin istila ettiği

Bilgi Dünyası

Bayburt Tarihçesi – Tarihi Yerleri

0

Bayburt ilinin tarihi, tarihçesi. Bayburt ilinde bulunan tarihi mekanlar, yerler ile ilgili bilgi. BAYBURT TARİHİ. İlin tarihi Hititlere kadar uzanır. Urartu egemenliğinden sonra Pers, Makedonya ve Pontos egemenliği altına girdi. Roma İmparatorluğu İÖ 1. yüzyılda Pontos Krallığı’nı ortadan kaldırarak Bayburt’u sınırlan içine kattı. İS 395’te Roma ikiye aynlınca kent Bizans’ta kaldı ve Baiberdon adını alarak

Bilgi Dünyası

Adana Tarihçesi – Tarihi Yerleri

0

Adana ilinin tarihi, tarihçesi. Adana ilinde bulunan tarihi mekanlar, yerler ile ilgili bilgi. ADANA TARİHİ; Adana’nın önemi Seyhan Irmağı’nın kolay geçilen tek yerinde kurulmuş olmasından kaynaklanır. Adana’nın adı ve kuruluşu bir söylenceye bağlanır. Eski Yunan mitolojisindeki Gök Tanrısı Uranüs’ün iki oğlu Adanus ile Sarus, Tarsus halkıyla savaşarak kenti kurmuşlar, Adanus’un adı kente (Adana), Sarus’un adı

Bilgi Dünyası

Bilecik Tarihçesi – Tarihi Yerleri

0

Bilecik ilinin tarihi, tarihçesi. Bilecik ilinde bulunan tarihi mekanlar, yerler ile ilgili bilgi. BİLECİK TARİHİ; Tarih çağlarında bölgeye ilk yerleşenler Frigler oldu. Frigleri yıkan Kimmerlerin kısa süren egemenliği izledi. Pers Kralı II. Kyros, İÖ 546’da tüm Anadolu gibi Bilecik topraklarını da ülkesine kattı. Büyük İskender’in Anadolu’da Pers egemenliğinden ilk kurtardığı yerlerin arasında Bilecik çevresi de

Bilgi Dünyası

İzmir Tarihçesi – Tarihi Yerleri

0

İzmir ilinin tarihi, tarihçesi. İzmir ilinde bulunan tarihi mekanlar, yerler ile ilgili bilgi. İZMİR TARİHİ; İzmir’de tarihsel dönemlere ilişkin ilk yerleşme izleri Hitit dönemine aittir. Yunanistan’dan Batı Anadolu kıyılarına göçen üç koldan biri olan Aiollerin bu kıyılarda kurdukları 12 kentten biri de İzmir idi. O dönemdeki adı Smyrna olan kent, bugünkü İzmir’in yakınlarındaki Bayraklı Hölüğü’dür.

Bilgi Dünyası

Kayseri Tarihçesi – Tarihi Yerleri

0

Kayseri ilinin tarihi, tarihçesi. Kayseri ilinde bulunan tarihi mekanlar, yerler ile ilgili bilgi. KAYSERİ TARİHİ;Kayseri’nin 20 km kuzeydoğusunda Kayseri-Sivas demiryolu üzerinde yer alan ve bir Asur kolonisi olan Kültepe Kayseri’nin en eski ve en önemli yerleşmesidir. İÖ 16. yüzyıldan sonra Kayseri Bölgesi Hitit egemenliğine girdi. Hitit Devleti’nin yıkılmasından sonra ortaya çıkan Genç Hitit Devletleri’nden Tabal,

Bilgi Dünyası

Konya Tarihçesi – Tarihi Yerleri

0

Konya ilinin tarihi, tarihçesi. Konya ilinde bulunan tarihi mekanlar, yerler ile ilgili bilgi. KONYA TARİHİ; Yapılan arkeolojik araştırmalar, bölgenin Neolitik Çağ’dan (İÖ 7.000-5.500) sonra yerleşildiği ortaya koydu. Çatalhöyük ve Suberde bu çağa ait önemli yerleşmelerdir. Çatalhöyük, Canhasan ve Karahöyük’te de Kalkolitik (İÖ 5.500-3.000) ve Tunç (3.000-2.000) çağlarından kalma buluntular ele geçti. Konya Bölgesi tarih çağlarında Hitit

Bilgi Dünyası

Kocaeli Tarihçesi – Tarihi Yerleri

0

Kocaeli ilinin tarihi, tarihçesi. Kocaeli ilinde bulunan tarihi mekanlar, yerler ile ilgili bilgi. KOCAELİ TARİHİ; İÖ 1200’lerde Frigler, bölgede uzun süre egemenliklerini sürdürdüler. İÖ 7. yüzyıl başlarında Kimmerler, Frig Devleti’ne son verdiler ve onların ülkesinin büyük bir süre sonra Lidyalılar bölgede egemenlik kurdular. İÖ 7. yüzyılda Trakya’dan gelen ve Trakların bir kolu olan B i

Bilgi Dünyası

Kilis Tarihçesi – Tarihi Yerleri

0

Kilis ilinin tarihi, tarihçesi. Kilis ilinde bulunan tarihi mekanlar, yerler ile ilgili bilgi. Kilis Tarihi; İlin kuruluş tarihi İÖ 2000’lere kadar uzanmaktadır. Tarih çağlarında Balil, Hitit, Mitanni ve Asurlular arasında el değiştirdi. Pers ve Seleukos egemenliğinden sonra Roma topraklarına katıldı. Roma’nın ikiye ayrılmasından (İS 395) sonra Bizans İmparatorluğu’nun elinde kaldı. Bir süre Sasani egemenliğine girdi.

Rehber Van Kalesi

Van Tarihçesi – Tarihi Yerleri

0

Van ilinin tarihi, tarihçesi. Van ilinde bulunan tarihi mekanlar, yerler ile ilgili bilgi. VAN TARİHİ İÖ. 3. binyıl sonlarında yöre, Hurrilerin kurduğu Mittanni Krallığı’ nın egemenliği altındaydı. İÖ 15. yüzyılın sonlarında yörede Asur göçlenmeye başladı. İÖ 13. yüzyıl ortalarından sonra Van Bölgesi’nde Asur etkisi görülür. İÖ 9. yüzyılın ortalarında, hemen hemen tüm Doğu Anadolu’yu egemenliği

Bilgi Dünyası

Tekirdağ Tarihçesi – Tarihi Yerleri

0

Tekirdağ ilinin tarihi, tarihçesi. Tekirdağ ilinde bulunan tarihi mekanlar, yerler ile ilgili bilgi. Tekirdağ Tarihi; İÖ 7. yüzyılda Marmara Denizinin kıyılarına koloni kentleri kurmak isteyen Yunanlılar, Bisanthe adıyla bugünkü Tekirdağ’ı kurdular. Pers egemenliğine kadar kent yaşamını özgür bir biçimde sürdürdükten sonra, Pers egemenliği sırasında Bisanthe adı Rhaidestos’a dönüştürüldü. Büyük İskender Asya Seferi’ne çıkmadan önce, 10

Bilgi Dünyası

Yozgat Tarihçesi – Tarihi Yerleri

0

Yozgat ilinin tarihi, tarihçesi. Yozgat ilinde bulunan tarihi mekanlar, yerler ile ilgili bilgi. YOZGAT TARİHİ; Tarih çağlarında yörede Hitit egemenliği görülür. Alişar Kenti kalıntıları, Eski Hitit (İÖ 1650-1460) dönemi için önemli belgelerdir. Deniz Kavimleri göçüyle Hitit İmparatorluğu’ nun İÖ 1195’te yıkılması üzerine Anadolu’nun 4. yüzyıla yalan sürecek olan karanlık çağı, Yozgat için de geçerli oldu.

Bilgi Dünyası

Denizli Tarihçesi – Tarihi Yerleri

0

Denizli ilinin tarihi, tarihçesi. Denizli ilinde bulunan tarihi mekanlar, yerler ile ilgili bilgi. DENİZLİ TARİHİ; Denizli topraklarının tarihi Geç Kalkolitik Çağ’a (İÖ 4000-3000) kadar iner. Beycesultan’ın Tunç Çağ’ da (İÖ 3000-20Q0) da yerleşme yeri olduğu bilinmektedir. Hitit İmparatorluğu’nun batı sınırları Denizli topraklarının bir bölümünü kapsamaktaydı. Karya ve Likya bölgelerinin arasında-yer alan devletlerin istilasına uğradı. İÖ

Bilgi Dünyası

Çankırı Tarihçesi – Tarihi Yerleri

0

Çankırı ilinin tarihi, tarihçesi. Çankırı ilinde bulunan tarihi mekanlar, yerler ile ilgili bilgi. ÇANKIRI TARİHİ Çankırı, tarih çağlarında Hitit egemenliği altında kaldı. Hitit İmparatorluğu’nun yıkılmasından sonra (İÖ 1195) yöre, Friglerin istilasına uğradı. İÖ 700’lerde Kafkaslar üzerinden Anadolu’ya gelen Kimmerler, Frig Krallığı’nın egemenliğine son verdiler. Pers Kralı Büyük Kyros, İÖ 546’da bütün Anadolu’yu ülkesine kattı. Pers

Bilgi Dünyası

Niğde Tarihçesi – Tarihi Yerleri

0

Niğde ilinin tarihi, tarihçesi. Niğde ilinde bulunan tarihi mekanlar, yerler ile ilgili bilgi. NİĞDE TARİHİ; Bölge tarih çağlarına Hititle-rin egemenliğinde girdi. Hititler döneminde bölgenin önemli merkezi olan Tuwanuwa (bugünkü Kemerhisar ya da Kilisehisar) idi. Hitit Devleti‘nin kuruluşundan yıkılışına kadar, bu devletin yönetiminde kalan Niğde yöresi, Hitit Devleti’nin yıkılmasından (İÖ 1195) sonra Geç Hitit Krallıkları’ndan Tabal’ın

Bilgi Dünyası

Sivas Tarihçesi – Tarihi Yerleri

0

Sivas ilinin tarihi, tarihçesi. Sivas ilinde bulunan tarihi mekanlar, yerler ile ilgili bilgi. SİVAS TARİHİ; Anadolu’nun tarihsel çağlara girdiği dönemlerde Sivas yöresi Hitit egemenliği altındaydı. İÖ 1195’te Hitit İmparatorluğu’nun yıkılmasından sonra Anadolu’nun karanlık bir döneme girmesiyle birlikte Sivas’ın tarihi de karanlıktır. İÖ 8. yüzyılda Geç Hitit Kenti Devletleri’nin ortaya çıkışı ve çoğunun Asur egemenliğini tanıması

Bilgi Dünyası

Milas Tarihçesi – Tarihi Yerleri

0

Milas ilçesinin tarihi, tarihçesi. Milas ilçesinde bulunan tarihi mekanlar, tarihsel eserler, yerler ile ilgili bilgi. MİLAS TARİHİ; Antik dönemde Milas’ın eski adı Mylasa’dır. Kentteki ilk yerleşmeyi İÖ 2. binyılda Yunanistan’dan Batı Anadolu’ya göç eden Akalar kurdular. Perslerin İÖ 546’da tüm Anadolu’yu egemenlikleri altına almasına kadar bağımsız bir kent devleti olarak yaşamım sürdürdü. İÖ 500’de İonia

Bilgi Dünyası

Edirne Tarihçesi – Tarihi Yerleri

0

Edirne ilinin tarihi, tarihçesi. Edirne ilinde bulunan tarihi mekanlar, camiler, yerler ile ilgili bilgi. EDİRNE TARİHİ; İÖ 1200’lerde başayan Dor göçleri sonunda Edirne Trak boylarının saldırısına uğradı. İÖ 7. yüzyılda Trak boylarından Odrisler burada bir kent kurdular. Tarihsel kaynaklarda kentin adı Odrisa ya da Ordisia olarak geçer. Büyük İskender Perslere karşı Asya Seferi’ne çıkmadan önce

Bilgi Dünyası

Bitlis Tarihçesi – Tarihi Yerleri

0

Bitlis ilinin tarihi, tarihçesi. Bitlis ilinde bulunan tarihi mekanlar, yerler ile ilgili bilgi. BİTLİS TARİHİ; Bölgenin bilinen tarihi İÖ 2000’lerin ilk yarısında Mitanni Krallığı’nın egemenliğiyle başlar. Mitannilerin yıkılışından (İÖ 15. yüzyıl) sonra bölgede küçük krallıklar ortaya çıktı. Asurca çiviyazılı belgelerde Bitlis’in de içinde olduğu bölge Nairi ülkeleri adı ile anılır. Asur egemenliği, yerini İÖ 9.

Bilgi Dünyası

Bolu Tarihçesi – Tarihi Yerleri

0

Bolu ilinin tarihi, tarihçesi. Bolu ilinde bulunan tarihi mekanlar, yerler ile ilgili bilgi. BOLU TARİHİ; Bolu’nun yer aldığı bölge, İÖ 8. yüzyılda Friglerin, İÖ 7. yüzyılda Lidyalıların egemenliğine girdi. İÖ 546’da, Persler bütün Anadolu’yu ele geçirdiler. İÖ 334’te Büyük İskender, Pers egemenliğine son verdi. İÖ 74’te, Bitinya Kralı IV. Nikomedes’in ölümüyle, bölge, ölen kralın vasiyeti gereğince

Bilgi Dünyası

Bartın Tarihçesi – Tarihi Yerleri

0

Bartın ilinin tarihi, tarihçesi. Bartın ilinde bulunan tarihi mekanlar, yerler ile ilgili bilgi. Bartın Tarihi; Yörenin tarihi Hititlere kadar uzanmaktadır. İÖ 12. yüzyılda Frigler tarafından ele geçirilen il toprakları, kısa bir süre Kimmer istilasına uğradı. Ancak ilk yerleşmeler İÖ 7. yüzyılda kuruldu. Antik Çağ’da Megaralı denizciler, Amasra ve Kurucaşile kolonilerini kurdular. İÖ 546’da tüm Anadolu

Bilgi Dünyası

Bingöl Tarihçesi – Tarihi Yerleri

0

Bingöl ilinin tarihi, tarihçesi. Bingöl ilinde bulunan tarihi mekanlar, yerler ile ilgili bilgi. Bingöl Tarihi;İÖ 14. yüzyıl ortalarında Asur egemenliğinde yaşayan kent, sonra Urartu Krallığı’na bağlandı. Kısa süreli Kimmer istilasını, Asur ve Med işgalleri izledi. İÖ 546’da Pers egemenliğine geçti. Büyük İskender, Pers İmparatorluğu’nu yenilgiye uğratınca, Bingöl yöresi İskender İmparatorluğu’na bağlandı (İÖ 333). İskender’in ölümünden

Gezi Alacahöyük

Çorum Tarihçesi – Tarihi Yerleri

0

Çorum ilinin tarihi, tarihçesi. Çorum ilinde bulunan tarihi mekanlar, yerler ile ilgili bilgi. ÇORUM TARİHİ; Bölgede ilk yöreleşme yerleri Kalkolitik Çağ’a (İÖ 5000-3000) kadar iner. İÖ 3. bin yılından başlayan Eski Tunç Çağı yerleşme yerlerine Çorum’ da yaygın biçimde rastlanır. Alacahöyük, Boğazköy, Eskipazar, Pazarlı, Kuşsaray ve Büyük Güllücek gibi merkezlerde Tunç Çağı eserleri ortaya çıkarılmıştır.

Bilgi Dünyası

Zonguldak Tarihçesi – Tarihi Yerleri

0

Zonguldak ilinin tarihi, tarihçesi. Zonguldak ilinde bulunan tarihi mekanlar, yerler ile ilgili bilgi. Zonguldak Tarihi; Zonguldak çok yakın tarihte kurulmuş illerden biridir. Bugün Zonguldak ili sınırları içine giren merkezlerden birçoğunun tarihi çok eski çağlara uzanmakla birlikte, Zonguldak Merkez İlçesi 1829’da Uzun Mehmet’in burada kömürü bulmasından sonra önem kazandı ve 1849’da kömür ocaklarını işletmeye başlanmasıyla birlikte

Bilgi Dünyası

Kastamonu Tarihçesi – Tarihi Yerleri

0

Kastamonu ilinin tarihi, tarihçesi. Kastamonu ilinde bulunan tarihi mekanlar, yerler ile ilgili bilgi. KASTAMONU TARİHİ: Tarih çağlarında bölgeye ilk yerleşenler, yırtıcı bir kavim olan Kaşkalardır (İÖ 2000). Kaşkalar zaman zaman Hititlerin egemenliğini tanımak zorunda kalmakla birlikte, çoğunlukla bağımsızlıklarını korudular. İÖ 1195’te Hitit Devleti’nin yıkılmasından sonra bölgede bu sefer Friglerin baskısı ve hatta egemenliği başladı. Frig

Bilgi Dünyası

Kahramanmaraş Tarihçesi – Tarihi Yerleri

0

Kahramanmaraş ilinin tarihi, tarihçesi. Kahramanmaraş ilinde bulunan tarihi mekanlar, yerler ile ilgili bilgi. Kahramanmaraş Tarihi: Tarihsel çağlarda bölge Hititlerin elindeydi. Hitit Devleti’nin yıkılması (İÖ 1195) üzerine ortaya çıkan Genç Hitit krallıklarından Gurgum, Maraş ve çevresini egemenliği altına aldı. İÖ 9. yüzyıl başlarında Asur kaynaklarında Gurgum Devleti’nden söz edilir. İÖ 711’de Gurgum Asur egemenliğine, Asurlulardan sonra

Bilgi Dünyası

Siirt Tarihçesi – Tarihi Yerleri

0

Siirt ilinin tarihi, tarihçesi. Siirt ilinde bulunan tarihi mekanlar, yerler ile ilgili bilgi. Siirt Tarihi: Tarih çağlarında Siirt yöresinde ilk yerleşenler Hunilerdir. İÖ 2. bin yılın ortalarında Hurrilerin Mitanni Devleti’ni kurmalarından sonra, Siirt yöresi bu devletin sınırları içinde kaldı. İÖ 13. yüzyıla kadar varlığını sürdüren bu devletin ardından, yöre bu kez Asur egemenliğine girdi. İÖ

Bilgi Dünyası

Rize Tarihçesi – Tarihi Yerleri

0

Rize ilinin tarihi, tarihçesi. Rize ilinde bulunan tarihi mekanlar, yerler ile ilgili bilgi. Rize Tarihi:Kent civarındaki ilk yerleşmeyi Karadeniz kıyılarında koloniler kuran İoinalılar kurdular (İÖ 6. yüzyıl). Rize, Helenistik dönemde Pontos Krallığı‘nın egemenliği altına girdi (İÖ 302-63). Pontos Krallığı ile Roma arasında yapılan savaşlardan sonra tüm bölge Roma egemenliğine girdi. Roma İmparatorluğu’nun 395’te ikiye ayrılmasından

Bilgi Dünyası

İçel Tarihçesi – Tarihi Yerleri

0

İçel ilinin tarihi, tarihçesi. İçel ilinde bulunan tarihi mekanlar, yerler ile ilgili bilgi. İçel Tarihi: Mersin yakınlarındaki Yümüktepe’de yapılan kazılarda Neolitik Çağ’a (İÖ 6000-5500) kadar inen yerleşim izlerine rastlandı. Yümüktepe’ye koşut bir yerleşim alanı da, Tarsus yakınlarındaki Gözlükule’dir. Yörede Neolitik Çağ’dan Kalkolitik Çağ’a (İÖ 5500-3000) geçişin izleri de Yümüktepe ve Gözlükule buluntularından saptanmaktadır. Tunç çağlarındaki

Bilgi Dünyası

Isparta Tarihçesi – Tarihi Yerleri

0

Isparta ilinin tarihi, tarihçesi. Isparta ilinde bulunan tarihi mekanlar, yerler ile ilgili bilgi. Isparta Tarihi; Isparta Bölgesi, Burdur ile birlikte Pisidya Bölgesi’ni oluşturur. Orta Anadolu’da Hitit Devleti‘nin kurulduğu sıralarda Pisidya Bölgesi’nde Arzawa egemendi. İÖ 1195’te Hititlerin yıkılmasıyla birlikte Arzawa Krallığı da tarihe karıştı ve yöre, Friglerin eline geçti, İÖ 690’ta ise Lidya Krallığı’na bağlandı. İÖ

Bilgi Dünyası

Iğdır Tarihçesi – Tarihi Yerleri

0

Iğdır ilinin tarihi, tarihçesi. Iğdır ilinde bulunan tarihi mekanlar, yerler ile ilgili bilgi. Iğdır tarihi Urartulara kadar uzanır. Kısa bir Med istilasından sonra bölge Pers egemenliğine girdi (İÖ 6. yüzyıl ortaları). Anadolu’daki Pers egemenliğine son veren Büyük İskender, yöreyi topraklarına kattı (İÖ 333). Onun ölümünden sonra da Seleukoslar, Parthlar, Roma ve Sasaniler il topraklarına egemen

Bilgi Dünyası

Hatay Tarihçesi – Tarihi Yerleri

0

Hatay ilinin tarihi, tarihçesi. Hatay ilinde bulunan tarihi mekanlar, yerler ile ilgili bilgi. Hatay’ın merkez ilçesini oluşturan Antakya, tarih öncesi çağlardan başlayarak yerleşilen bir yerleşmedir. Antakya (eski adı Anthiokeia) istilalar, depremler, yangınlar ve doğal afetler sonucunda sahip olduğu tarihsel eserlerin çoğunu yitirmiş, o günlerden günümüze çok az kalıntı ulaşmıştır. Bunların en sağlamı olan Antakya Kalesi

Bilgi Dünyası

Yalova Tarihçesi ve Tarihi Yerleri

0

Yalova ilinin tarihi, tarihçesi. Yalova ilinde bulunan tarihi mekanlar, tarihi eserler hakkında bilgi. Yalova Tarihi: Eski Yunanlıların kolonileşme döneminde İÖ 750-550 arasında Pytia adıyla kuruldu ve iskan edildi. Yüzyıllarca bir koloni kenti olarak yaşadıktan sonra İÖ 280’de Bitinya Krallığı’na bağlandı. İÖ 74’te Roma topraklarına katıldı. Bu dönemde gelişmeye başlayan kent, Roma İmparatoru Büyük Constantinus’un annesi

Bilgi Dünyası

Samsun Tarihi Eserleri

0

Samsun ilinde bulunan tarihi eserler, tarihi mekanlar, yapılar, yerler nelerdir? Samsun camileri, türbeleri hakkında bilgi. Samsun Merkez İlçe’de, geçirdiği yangınlar nedeniyle özgün kalmış yapı yoktur. Hemen hemen tümü çeşitli dönemlerde onarımlar geçirerek günümüze ulaşmışlardır. Samsun’un en büyük camisi olan Büyük ya da Valide Camisi Fuar’ın karşısında yer alır. 1884’te Batumlu Hacı Efendi tarafından yaptırıldı. Abdülaziz’in

Bilgi Dünyası

Ağrı İlinin Tarihçesi ve Tarihi Yerleri

0

Ağrı ilinin tarihi özellikleri, yaşamış olan medeniyetleri, tarihçesi. Ağrı ilinde bulunan tarihi eserler, mekanlar. Ağrı’nın Tarihçesi: Tarihi İÖ 2000 yılına kadar inen Ağrı’da Hitit ve Mitanniler’in kültür izleri vardır. Mitannilerden sonra Urartu, Kimmer, İskit ve Pers egemenliklerini yaşayan bölge, Perslerin yıkılması üzerine Roma-Part ve Bizans-Sasani mücadelelerinde zaman zaman el değiştirdi. Halife Osman döneminde (644-656) Müslüman