Browsing: Mesnevi

Dil ve Edebiyat Hurşid ü Ferahşad (Hurşidname)

Hurşid ü Ferahşad (Hurşidname) Hakkında Bilgi

0

Hurşid ü Ferahşad (Hurşidname) nedir, kim tarafından yazılmışmıştır? Kime sunulmuştur? Hurşidname konusu, özellikleri hakkında bilgi. Hurşid ü Ferahşad (Hurşidname) Hurşid ü Ferahşad, Hurşidname, ferah name olarak da bilinir, Şeyhoğlu Mustafa’ nın 1387’de yazdığı aşk mesnevisi. 7.903 beyitten oluşan yapıt, Germiyanoğulları sarayında Süleymanşah adına yazılmışsa da, onun ölümü üzerine I. Bayezid’e (Yıldırım) sunulmuştur. Konusu İran şahı

Bilgi Dünyası edebiyat

Mesnevi Özellikleri (Maddeler Halinde)

0

Divan edebiyatında mesnevi nedir, yeri nedir? Mesnevinin maddeler halinde özelliklerinin açıklaması, bölümleri hakkında bilgi. Mesnevi Özellikleri (Maddeler Halinde) Divan edebiyatında olay çevresinde gelişen anlatmaya bağlı edebî metinlerin en önemlisi mesnevidir. Arapçada “ikişer, ikişerlik” anlamına gelen mesnevinin belirleyici özellikleri şunlardır: 1. Mesnevi İran edebiyatında doğmuş, Arap ve Türk edebiyatlarına bu edebiyattan geçmiş bir nazım biçimidir. Bu

Kitap Özetleri Hüsn-ü Aşk (Şeyh Galip) Özellikleri ve Konusu - Hangi Döneme Aittir?

Hüsn-ü Aşk (Şeyh Galip) Özellikleri ve Konusu – Hangi Döneme Aittir?

0

Hüsn-ü Aşk hangi döneme, kime aittir? Şeyh Galip’in Hüsn-ü Aşk mesnevisi hikayesi, özellikleri, konusu, hakkında kısaca bilgi. Hüsn-ü Aşk Hüsn-ü Aşk; Şeyh Galip‘in, divan edebiyatının başyapıtlarından biri olarak kabul edilen mesnevisidir. Tanrısal aşka ulaşmanın güçlüğünü anlatan, tasavvufa dayalı özgün bir aşk öyküsüdür. 2.041 beyitten oluşur. Konusu kısaca şöyledir: Beni Muhabbet adlı bir Arap kabilesinde bir

Bilgi Dünyası

Mesnevi Hakkında Bilgi

0

Mesnevi nedir, özellikleri nelerdir? Mesnevi örnekleri, çeşitleri ve hakkında bilgi. MESNEVİ : Mesnevi beyit birimiyle yazılan bir nazım türü olmakla beraber, Divan Edebiyatı’nın malı sayılmaz. Çünkü mesnevi türüne Batı edebiyatlarında da rastlıyoruz. Yani nazmın mesnevi şekli, Doğulu ve Batılı birçok edebiyatlar tarafından tanınmaktadır. Beyit düzeniyle yazılan mesnevi, gazel ve kasideler-deki gibi kafiyelenmez. Mesnevinin her beytinin

Biyografi Mevlana Sözleri

Mevlana Hayatı ve Eserleri

0

Mevlana Kimdir? Mevlana Celalettin Rumi’nin hayatı, biyografisi, eserleri hakkında bilgi. Mevlana kelimesi ne anlama gelir, ölümü, şahsiyeti ve eserleri hakkında bilgiler. Mevlana Hayatı ve Eserleri Mevlana Celalettin Rumi (1207 – 1273). Büyük Türk şair, mutasavvıf, bilgin ve fikir adamıdır. İnsanlık medeniyetinin yetiştirdiği dahiler arasında sayılır. Mevlevi tarikatının da, fiili olmasa bile, manevi kurucusudur. Bugün Afganistan Türkistanı’nda

Bilgi Dünyası

Mesnevi Nedir? Özellikleri Nelerdir?

0

Mesnevi ne demektir? Edebiyatta mesnevinin özellikleri, eserleri ve sanatçıları hakkında bilgi. Mesnevi; Arap, İran ve ümmet çağı Türk Divan Edebiyatı’nda kullanılan bir nazım biçimi; her beytin dizeleri kendi aralarında uyaklı olduğu için uzun eserlerin işlenmesine elverişli sayılmış, başkaca anlatı türünün (öykü, roman, destan vb) bulunmadığı dönemlerde eğitsel, dinsel, aşkla ilgili uzun konular bu biçimde dile