Browsing: Mevlana

Gezi Mevlana Müzesi

Mevlana Müzesi Hakkında Bilgi

0

Konya’da yer alan ve tüm dünyadan binlerce insanın gelip ziyaret ettiği Mevlana Müzesi ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Konya’da, şehrin geçirdiği çeşitli devirlerden kalma birçok tarih, sanat ve kültür eserleri vardır. Bunların başında Mevlana Müzesi gelir. Her yıl yerli, yabancı on binlerce kişinin gezdiği Mevlânâ Celâlettin Rumi‘nin türbesi, aynı zamanda, tarihî eserlerin

Biyografi Mevlana

Mevlana Celaleddin-i Rumi Kimdir?

0

Mesnevi eserinin sahibi Mevleviliğin kurucusu büyük Türk şair ve düşünce insanı olan Mevlana hayatı ile ilgili kısaca bilgilerin yer aldığı yazımız. Mevlâna, İslam ve tasavvuf dünyasında sevilen, dünyaca tanınmış bir şair ve düşünce adamımızdır. Mevlâna, Horasan’ın Belh şehrinde doğmuştur. Babası Sultanü’l- ulemâ (Âlimlerin sultanı) unvanıyla tanınan Bahaeddin Veled’dir. Bahaeddin Veled, tam olarak bilinemeyen bir nedenle

Biyografi Mevlana Sözleri

Mevlana Hayatı ve Eserleri

0

Mevlana Kimdir? Mevlana Celalettin Rumi’nin hayatı, biyografisi, eserleri hakkında bilgi. Mevlana kelimesi ne anlama gelir, ölümü, şahsiyeti ve eserleri hakkında bilgiler. Mevlana Hayatı ve Eserleri Mevlana Celalettin Rumi (1207 – 1273). Büyük Türk şair, mutasavvıf, bilgin ve fikir adamıdır. İnsanlık medeniyetinin yetiştirdiği dahiler arasında sayılır. Mevlevi tarikatının da, fiili olmasa bile, manevi kurucusudur. Bugün Afganistan Türkistanı’nda

Bilgi Dünyası

Mevlana Edebi Kişiliği ve Eserleri

0

Mevlana’nın edebi kişiliği, edebiyat özellikleri nelerdir? Mevlana ve eserlerinin Edebiyatımızdaki yeri hakkında bilgi. Mevlana, dünyanın en büyük şairlerinden sayıldı. Hele de Doğu -İslam kültürünün özü sayılan Mesnevi’si ile İslam dünyasında geniş etkiler bıraktı. Ona göre benliği yenerek, ruhsal olgunluğa ermenin ve bu yolla Tanrı katına kavuşmanın tek yolu “aşk”tır. Mevlana da “aşk” kavramı kutsal bir