Browsing: milli

Genel Kültür Cumhuriyet Fotoğrafları

Bayram Nedir? Dini ve Milli Bayramlarımız Nelerdir?

0

Bayram nedir? Dini ve milli bayramlarımız nelerdir? Bayramlarda neler yapılır? Bayramların önemi hakkında bilgi. Bayram Nedir? Bayram; dinsel ya da ulusal önem ve değeri yüzünden toplumca kutlanan gün ya da günlerdir. Başlangıcı dinsel inanç ve törenlere dayanan bayramlar, insanlık tarihi kadar eskidir. İlkçağ toplumlarının genellikle Tanrılarına adadıkları özel törenler, ilk bayramlar olarak kabul edilir. Örneğin;

Atatürk

Atatürk’ün Çıkardığı Gazeteler ve Milli Mücadele Döneminde Ulusal Basın

0

Mustafa Kemal Atatürk’ün çıkartmış olduğu gazeteler nelerdir? Milli Mücadele döneminde ulusal basın ve Anadolu Ajansı ile ilgili bilgiler. Atatürk, “Minber“, “İrade-i Milliye” ve “Hâkimiyet-i Milliye” olmak üzere üç gazete çıkarmıştır. Yaptıklarını ve yapacaklarını halka duyurarak kamuoyu oluşturmak isteyen Atatürk, Kurtuluş Savaşı’nı başlattığı andan itibaren basından destek almış ve basının gücünü en etkili şekilde kullanmıştır. Mustafa

Bilgi Dünyası

Milli Mücadele’nin Hazırlık Dönemi

0

Milli Mücadele’nin başında genel durum ve Milli Mücadele Aşamaları hakkında bilgilerin yer aldığı sayfamız. MİLLİ MÜCADELENİN BAŞINDA GENEL DURUM Savaşın yenilgiyle sonuçlanması, Osmanlı düzenine yeni unsurlar getirmiş ve değişik bir ortam hazırlamıştı. Artık başka ülkelerde imparatorluk için savaşmak, büyüklüğünü ve değerini kaybetmişti. Uzun yıllardan beri anlamı kalmamış olan uzak seferler, i. Dünya Savaşı ile tam

Bilgi Dünyası Türk Bayrağı

Milli Edebiyat Akımı Özellikleri ve Sanatçıları

0

Türk Milli Edebiyat akımı ile ilgili bilgiler. Milli edebiyat akımı genel özellikleri, beş hececiler topluluğu ve önemli sanatçıları hakkında bilgiler. Türk edebiyatında toplum ve ülke sorunlarına daha çok yer veren Millî edebiyat akımı, başlangıçta Türkçülük ve milliyetçilik düşüncelerine dayanır. 1911 yılında Sehanik’te çıkan Genç Kalemler dergisi dilde sadeleşmeyi savunarak büyük taraftar topladı. Böylece Millî edebiyat dönemi

Eğitim Haberleri

Milli Savunma Üniversitesi Nedir? Nasıl Başvurulur?

0

Resmi gazetede yayınlanması ile resmiyet kazanan Milli Savunma Üniversitesi hakkında bilgiler. Milli Savunma Üniversitesi başvuruları nasıl olacak? 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında TSK’nın yeniden yapılanması doğrultusunda tüm askeri liseler ve diğer okulların kapatılması kararı alınmıştı. Ardından da bir Milli Savunma Üniversitesi kurulması gündeme geldi ve Milli Savunma Üniversitesi resmi gazete de yayınlanan kararname ile resmiyet

Bilgi Dünyası

Milli Kıyafetler İle İlgili Bilgiler

0

Milli kıyafetler ile ilgili bilgiler. Milli kıyafetler nasıl ortaya çıkmıştır ve belli başlı ülkelerin milli kıyafetleri ile ilgili bilgilerin yer aldığı yazımız. Yeryüzünün her bölgesinde ayrı bir iklim olduğundan, insanlar değişik özellikleri olan kıyafetlere bürünmek zorunda kalmışlar, böylece mahalli kıyafetler meydana gelmiştir. KIYAFETLER, dünya tarihinde de, bugünkü toplum yaşayışında da büyük önemi olan bir konudur.

Bilgi Dünyası

Milli Mücadele Dönemi Edebiyatı Özellikleri

0

Milli Mücadele Dönemi Edebiyatı genel özelliklerinin maddeler halinde verildiği yazımız. Milli Mücadele dönemi edebiyatı yazarları, temsilcileri kimlerdir? 1. Aslında Millî Mücadele Döneminde kaleme alınan eserler, gerek biçim gerekse içerik açısından Millî Edebiyat Akımının devamı niteliğindedir. Konuların ulusal kaynaklardan alınması, ülke sorunlarının işlenmesi, doğal bir Türkçenin kullanılması ilkelerine bu dönemde de uyulmuştur. Ancak Millî Mücadele Dönemi

Bilgi Dünyası

Milli Edebiyat Akımı Hakkında Bilgi

0

Milli Edebiyat Akımı ile ilgili olarak genel bilgiler. Milli edebiyat akımı nasıl ortaya çıkmıştır, yazarları kimlerdir ve genel olarak özellikleri nelerdir? Tanzimat Döneminde Ahmet Vefik Paşa, Şemsettin Sami, Süleyman Paşa, Ali Süavî gibi kişiler Türklük bilgisiyle ilgili çalışmalar yaparak milliyetçilik (ulusçuluk) akımının hazırlayıcısı oldular. Bu dönemde dilin yalınlaştırılması konusunda da birtakım görüş ve düşünceler ortaya

Bilgi Dünyası

Milli Varlığa Yararlı Cemiyetler Nelerdir?

0

Milli varlığımıza düşman cemiyetler gibi milli cemiyetler yani milli varlığımıza yararlı olan cemiyet ve derneklerin listesi ve kısa açıklamaları. MİLLİ ÖRGÜTLER Savaş henüz devam ederken Türkiye’nin bölüşülmesiyle ilgili bazı şeyler biliniyordu. Ateşkesten sonra işgaller başlayınca endişeler iyice arttı, İstanbul yönetiminin, işgaller karşısında hiçbir karşı eyleme geçmemesi, yöreleri kendi başlarının çaresine bakmaya yöneltti. Bu yöneliş sonucu

Bilgi Dünyası

Milli Varlığa Düşman Cemiyetler ve Amaçları

0

Mondros Atşekes antlaşması sonrası yurdumuzda kurulmuş olan Milli Varlığa Düşman Cemiyetler / Dernekler ve bu yapıların amaçları hakkında bilgi veren yazımız. A- MİLLİ VARLIĞA DÜŞMAN DERNEKLER Sulh ve Selamet-i Osmaniye Fırkası Ateşkes sonrası İstanbul’un en çok sesini duyuran partilerinden biriydi. Sarayla yakın ilişkisi vardı. Vatanın kurtuluşunu padişah ve halifenin buyruklarına sıkı sıkıya uymakta görüyordu. Kürdistan

Bilgi Dünyası

Milli Nedir – Sözlük Anlamı

0

Milli ne anlama gelir? Milli kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı nedir? Milli ne demek, sözlük anlamları, açıklamalı anlatım. *millî sıfat 1. sıfat Milletle ilgili, millete özgü, ulusal “İstiklal Harbi’nde millî duyguları aksettiren ümit ile dolu yazılarını hâlâ unutmadık.” – O. S. Orhon BİRLEŞİK SÖZLER millî değer isim Bir ulusun kendine özgü saydığı ve sahip olmakla övündüğü