Browsing: mimarisi

Rehber Huand Hatun Külliyesi

Huand (Hunat) Hatun Külliyesi Özellikleri, Mimarisi, Tarihçesi

0

Huand Hatun Külliyesi nerededir? Huand Hatun Külliyesi’nin özellikleri, mimarisi, tarihçesi, yapısal özellikleri hakkında bilgi. Huand Hatun Külliyesi; Kayseri’de, kentin merkezinde, Anadolu Selçuklu hükümdarı I. Alaeddin Keykubad‘ın karısı Mahperi Huand Hatun’un 1238/39’da yaptırdığı cami, medrese, kümbet ve hamamdan oluşan külliyedir. Cami kuzey-güney (yaklaşık 42 m x 350 m), medrese doğu-batı (yaklaşık 29 m x 40 m)

Sanat Sant'Angelo in Formis

İtalyan Mimarisi : Roman, Gotik, Rönesans ve Barok Eser ve Mimarları

0

İtalyan mimarlığı ile ilgili bilgi. Roman, Gotik, Rönesans ve son olarak da Barok Mimarlık tarzları ve önde gelen isimleri hakkında bilgi Roman ve Gotik Mimarlığı: 568’de yönetimi ellerine geçiren Lombardlar İtalya’da yeni uygarlık merkezleri kurdular. Karanlık Çağlar adı verilen bu dönemden sonra 8. yüzyılda ortaya çıkan ve 12. yüzyıla kadar süren Roman sanatında mimarlık alanında

Tarih Selimiye Camii

Osmanlı Dönemi Mimari Özellikleri ve Dönemleri Nelerdir? (Kısaca)

0

Anadolu’da Osmanlılar Döneminde yapılan mimari eserler nelerdir? Osmanlı devletinin mimarisi, özellikleri, hakkında bilgi. Türk mimarlığının en güzel eserlerini vermiş olan Osmanlı mimarlığı başlıca altı bölüme ayrılır: 1. — Başlangıç Devri (Bursa Üslûbu) : İmparatorluğun kuruluş yıllarından başlıyarak XV. yüzyılın sonuna kadar gelen bu süre içinde Osmanlı mimarlığında önce Selçuklu mimarlığının etkileri görülür, sonraları kendine has

Gezi

Amiens Nerededir? Amiens Katedrali Hakkında Bilgi

0

Amiens şehri nerededir? Amiens şehrinin özellikleri, tarihçesi, Amiens Katedrali özellikleri, tarihi hakkında bilgi. Amiens Amiens, Fransa’nın kuzeyindeki Picardie planlama bölgesine (région de programme) bağlı Somme ilinin (département) merkezidir. Picardie’nin eski merkeziydi. Paris’in kuzeyinde, Somme Vadisinde yer alır. Fransa’ nın en güzel gotik yapılarından olan büyük Amiens (Notre-Dame) Katedrali ve dokuma sanayisi ile, ortaçağdan bu yana

Bilgi Dünyası Atik Valide Camii

Atik Valide Camii Hakkında Bilgi

0

Atik Valide Camii nerededir? Atik Valide Camii ne zaman kim tarafından yaptırılmıştır, mimarisi ve tarihçesi hakkında bilgi. Atik Valide Camii Atik Valide Camii; Valide i Atik olarak da yazılır, Osmanlı padişahlarından II. Selim’in eşi ve III. Murad’ın annesi Nurbânu Sultan’ın İstanbul’da, Üsküdar’daki Toptaşı semtinde 1583’te yaptırdığı camidir. Mimar Sinan’ın yapıtıdır ve medrese, darülhadis, imaret, hankâh,

Bilgi Dünyası Atik Mustafa Paşa Camii

Atik Mustafa Paşa Camii Hakkında Bilgi

0

Atik Mustafa Paşa Camii nerededir? Atik Mustafa Paşa Camii kim tarafından ne zaman yaptırıldı, mimarisi, tarihçesi hakkında bilgi. Atik Mustafa Paşa Camii Hakkında Bilgi Atik Mustafa Paşa Camisi, Koca Mustafa paşa ve hazret-i cabir Camisi olarak da bilinir, 16. yüzyıl başında camiye dönüştürülen Bizans kilisesi, İstanbul’da Ayvansaray semtinde, Haliç surlarının hemen arkasında, Çember Sokağı üzerindedir.

Bilgi Dünyası Atik Ali Paşa Cami

Atik Ali Paşa Camii Hakkında Bilgi

0

Atik Ali Paşa Camii nerededir? Atik Ali Paşa Camii kim tarafından ne zaman yaptırılmıştır? Atik Ali Paşa Camii tarihçesi, mimarisi hakkında bilgi. Atik Ali Paşa Camii Atik Ali Paşa Camii; İstanbul Çemberlitaş’ta II. Bayezid’in sadrazamlarından Atik Ali Paşa‘nın 1496’da yaptırdığı camidir. Beş kubbeli bir son cemaat yeri, yalın bir minare ve ibadet mekânından oluşur. İbadet

Bilgi Dünyası

Küçük Ayasofya Cami Hakkında Bilgi

0

Küçük Ayasofya Cami (Sergios ve Bakhos Kilisesi) nerededir? Küçük Ayasofya Cami tarihçesi, mimari yapısı, özellikleri hakkında bilgi. Küçük Ayasofya Cami (Sergios ve Bakhos Kilisesi) Küçük Ayasofya Cami, Eminönü ilçesinde, Cankurtaran ile Kadırga arasında Küçük Ayasofya Caddesinin sonundadır. Yanından demir yolu geçmektedir. Küçük Ayasofya Caminin (Sergios ve Bakhos Kilisesi) kapısından içeriye adım attığınızda, gözlerinizi hangi yöne

Gezi

Eski İmaret Cami Hakkında Bilgi

0

Eski İmaret Cami (Pantepoptes İsa Kilisesi) nerededir? Eski İmaret Cami tarihçesi, mimari özellikleri, hakkında bilgi. Eski İmaret Cami (Pantepoptes İsa Kilisesi) Pantepoptes İsa (her şeyi gören İsa) Kilisesi Pantokrator Manastırı, İmparator Aleksios Komnenos’un annesi Anna Dallasena tarafından 11. yüzyılın sonlarında inşa edilmiştir. İmparatoriçe ölünce bu yapının içine gömülmüştür. Yapının planı kapalı Yunan haçı planının bir

Bilgi Dünyası Nuruosmaniye Camii İçi

Nuruosmaniye Cami Hakkında Bilgi

0

Nuruosmaniye Cami nerededir, hangi padişah tarafından ne zaman yaptırılmıştır? Nuruosmaniye Cami mimarisi, tarihçesi hakkında bilgi. Nuruosmaniye Cami Nuruosmaniye Cami; İstanbul’da, aynı adlı semtte Osmanlı barok dönem camisidir. 1748’de I. Mahmud‘un başlattığı yapımı 1755’te III. Osman döneminde tamamlanmıştır. Birçok kaynağa göre mimarı Simeon (ya da Simon) Kalfa’dır. Cami, büyük bir dış avlunun ortasında, yerden 2 m

Bilgi Dünyası

Nişancı Mehmet Paşa Cami Hakkında Bilgi

0

Nişancı Mehmet Paşa Cami nerededir? Nişancı Mehmet Paşa Cami’nin özellikleri mimarisi ve tarihçesi hakkında bilgi. Nişancı Mehmet Paşa Cami Nişancı Mehmet Paşa Cami; İstanbul’ da, Karagümrük semtinde klasik dönem Osmanlı camisidir. III. Murad’ın kubbe vezirlerinden Nişancı Mehmet Paşa tarafından 1584-89 arasında yaptırılmıştır. Mimarının Davud Ağa olduğu sanılmaktadır. Kesme kefeki taşından yapının, çapı 14 m’yi aşan

Bilgi Dünyası Nilüfer Hatun İmareti

Nilüfer Hatun İmareti Hakkında Bilgi

0

Nilüfer Hatun İmareti nerededir, ne zaman, kim tarafından yaptırılmıştır? Nilüfer Hatun İmareti tarihçesi, mimarisi, özellikleri hakkında bilgi. Nilüfer Hatun İmareti Nilüfer Hatun İmareti; İznik’te, Yeşil Cami’nin batısında, erken dönem Osmanlı mimarlığının önemli yapılarından biri olan imaret. I. Murad (Hüdavendigâr) tarafından 1388’de annesi Nilüfer Hatun adına yaptırılmıştır. Ters “T” biçimindeki planın cami dışındaki bir yapıda kullanıldığı

Bilgi Dünyası

Beaux Arts Mimarisi Hakkında Bilgi

0

Beaux Arts Mimarisi nedir, özellikleri nelerdir? Günümüze ulaşmış Beaux Arts Mimarisi ile yapılmış yapılar ve özellikleri hakkında bilgi. Beaux Arts Mimarisi Beaux Arts Mimarisi; 19. yüzyılın ikinci yarısında Avrupa’da ve ABD’de yaygınlık kazanan mimarlık anlayışıdır. 19. yüzyılın ikinci çeyreğinde, mimarların kamu yapılarına ağırbaşlı bir görünüm kazandırmak amacıyla İtalyan Rönesansı, XIV. Louis ve I. Napoléon dönemlerinin

Bilgi Dünyası

İassos Nerededir? Hakkında Bilgi

0

İassos nerededir? İassos Antik Kentinin konumu, tarihçesi, özellikleri, mimarisi, resimleri, kalıntıları hakkında bilgi. İASSOS İassos, İasos olarak da yazılır, asîn kale ve asin kurİn olarak da bilinir, Güllük Körfezindeki Güllük Koyunda güneye doğru çıkıntı yapan küçük bir yarımadada, bugünkü Kıyıkışlacık kasabasının yanında Karya kenti. Adı, Güllük Körfezinin Antik Çağdaki adından gelir. Burada kazılara 1960’ta Doro

Bilgi Dünyası

İsabel Üslubu Hakkında Bilgi

0

İsabel üslubu nedir, özellikleri nelerdir? İsabel üslubu mimari özellikleri ve önemli yapıları hakkında bilgi. İsabel Üslubu Isabel üslubu, Aragon kralı II. Fernando ile Kastilya kraliçesi I. Isabel’in ortak hükümdarlıkları sırasında ortaya çıkan ve yaklaşık 1480’den 1510’a değin süren canlı, yaratıcı, ama ulusal bir nitelik taşımayan mimarlık üslubudur. Daha sonraki plateresk üslubun temelini oluşturmuştur. Katışıksız bir

Bilgi Dünyası

İbrahim Paşa Sarayı Nerededir? Hakkında Bilgi

0

İbrahim Paşa Sarayı nerededir? İbrahim Paşa Sarayı’nın özellikleri, mimarisi, tarihçesi, bölümleri, yapısı hakkında bilgi. İbrahim Paşa Sarayı İbrahim Paşa Sarayı, İstanbul’da Sultanahmet Meydanı’nın (eskiden Atmeydanı) batı yanında, Sultanahmet Camisi’nin karşısında yer alan Osmanlı sarayıdır. 16. yüzyılın ilk yarısında aynı yerdeki Bizans dönemi hipodromunun temellerinden de yararlanılarak yapılmış, I. Süleyman (Kanuni) tarafından, tahta çıkışından hemen sonra

Bilgi Dünyası

İmrahor Camii Hakkında Bilgi

0

İmrahor Camii nerededir, ne zaman, kim tarafından yaptırılmıştır? İmrahor Camii tarihçesi, mimari yapısı, özelliği hakkında bilgi. İmrahor Camii İmrahor Camii; eskiden Studios Manastırı Vaftizci Yahya Kilisesi, 16. yüzyılın başlarında camiye çevrilen Bizans yapısıdır. İstanbul’da Samatya semtinde, İmrahor İlyas Bey Caddesi ile sur arasında yer alır. Roma konsülü Patricius Studios 453-454’te burada bir manastır ve Vaftizci

Gezi Amasya Bimarhanesi

Amasya Darüşşifası (Bimarhane) Hakkında Bilgi

0

Amasya Darüşşifası (Bimarhane) nerededir? Amasya Darüşşifası (Bimarhane) tarihi, mimarisi ve özellikleri hakkında bilgi. Amasya Darüşşifası (Bimarhane) Amasya Darüşşifası; Amasya Bimarhanesi ya da Bimarhane olarak da bilinir, Amasya’ da, Yakutiye mahallesinde, İlhanlılar dönemine ait tıp medresesidir. Taçkapısı üstündeki yazıtından anlaşıldığına göre, hükümdar Sultan Muhammed Olcayto Hüdabende’nin karısı İldus Hatun’un kölesi Anber bin Abdullah tarafından 1308-09’da hükümdar

Gezi

Gesù Kilisesi Hakkında Bilgi

0

Gesù Kilisesi nerededir? Gesù Kilisesi mimarı kimdir? Roma Gesù Kilisesi tarihi, mimari özellikleri, tarihçesi hakkında bilgi. Gesù Kilisesi Gesù Kilisesi; Roma’da, maniyerizmin ünlü mimarlarından Giacomo da Vignola’nın 1568-73 arasında yaptığı kilisedir. Karşı-Reform hareketi içinde, Trento Konsili’nin (1545-63) saptadığı Katolik Kilisesi sanat görüşleri doğrultusunda gerçekleştirilen ilk yapılardan biri ve Cizvit tarikatının ana kilisesidir. Kilise mimarlığında o

Bilgi Dünyası Işınsal Gotik

Işınsal Gotik Mimari Hakkında Bilgi

0

Işınsal gotik, Rayonant Üslup nedir? Işınsal Gotik mimarinin özellikleri nelerdir? Işınsal gotik hakkında bilgi. Işınsal Gotik (Rayonant Üslup) Işınsal gotik, rayonant üslup olarak da bilinir, gotik mimarlığın bir dönemidir. Fransa’dan başlayarak yaklaşık 1250-1300 arasında bütün Avrupa’ya yayılmış, yer yer 15. yüzyılın başına değin varlığını sürdürmüştür. 1220-30 arasında, özellikle Fransa’da, büyük yapılar gittikçe daha yüksek yapılıyor,

Bilgi Dünyası Sultanahmet Camii

Türklerde Cami Mimarisi

0

Türklerde cami mimarisi ve özellikleri. En eski camilerimiz ve özellikle Osmanlı döneminde yapılan camilerin özellikleri hakkında bilgiler İslamlığın yayılmasında en büyük rolü oynayan Türkler cami mimarlığında da ölmez eserler vermişlerdir ki bunların en muhteşem örnekleri İstanbul, Edirne, Bursa ve diğer büyük şehirlerimizde bulunmaktadır. Özellikle İstanbul’un zaptından sonra Ortaçağ’ı kapayan Fatih İkinci Mehmet devrinde cami inşası

Bilgi Dünyası

Alman Mimarisi Dönemleri ve Eserleri Hakkında Bilgi

0

Alman mimarisi dönemleri, eserlerli ve mimarları hakkında bilgiler Aachen’da bulunan Charlemagne’ın Pfalz Şapeli, Karolenj döneminden kalmadır. Daha somaki dönemlerde belirleyici özellik olan geliştirilmiş bazilika tipine en belirgin örnek olarak Sankt Gailen Manastırı verilebilir. Bu manastır kilisesinin çapraz bir sahnı ve iki koro yeri vardır. Roman üslubu kiliselerde iç mekânlar uyumlu bir biçimde düzenlenir ve bina,

Bilgi Dünyası

Diyarbakır Kalesi Hakkında Bilgi – Resimleri

0

Diyarbakır Kalesi nerededir, tarihçesi, önemi, mimarisi, özellikleri hakkında bilgi. Diyarbakır Kalesi resimleri, fotoğrafları. Diyarbakır Kalesi; Gerek karadan, gerek Dicle üzerinden geçen yollardan hepsi Diyarbakır’dan geçmek zorunda olduğundan, çok eski zamanlardan beri bu şehrin iyice korunması gerekmiştir. Bizans İmparatoru Konstantinos 349’da şehrin etrafını surlarla çevirmiştir. On yıl sonra Şâpûr, Diyarbakır’ı kuşattığı sıralarda, şehir küçük ve önemsiz

Bilgi Dünyası

Galata Kulesi Hakkında Bilgi

3

Galata Kulesi nerededir? Galata Kulesi’nin mimari ve tarihi özellikleri, yapılışı, tarihçesi hakkında bilgi, Galata Kulesi resimleri. Galata Kulesi; İstanbul’da Galata semtindedir. 14. yüzyıl başlarında, Bizans imparatorundan Galata’yı tahkim etme izni alan Cenovalılar, imparatorluğun bir iç bunalımından yararlanarak 1348’de Galata Kulesi’ni yaptılar. 1445-1446 arasında kule biraz daha yükseltildi. İstanbul’un alınmasından sonra Türklerin Cenovalılarla anlaşma yoluyla kulenin

Bilgi Dünyası

Elhamra Sarayı Nerededir? Hakkında Bilgi

0

Elhamra Sarayı nerededir? Elhamra Sarayı tarihçesi, mimarisi, özellikleri, tarihteki yeri hakkında bilgi. Elhamra Sarayı; İspanyanın Gırnata (bugünkü Granada) Kenti’nde saraydır. Endülüs mimarlığının en güzel örneklerinden birini oluşturan saray, Daro ve Ganil ırmaklarına bakan son derece sarp bir tepe üzerinde yer alır. 9. yüzyılda Müslüman İspanya’nın iç savaşları sırasında Gırnata’ya egemen bu tepede korunaklı bir kale

Bilgi Dünyası

Bozdoğan Su Kemeri Hakkında Bilgi

0

Bozdoğan Su Kemeri nerededir? Bozdoğan Su Kemeri’nin özellikleri, tarihçesi, mimarisi hakkında bilgi. Bozdoğan Su Kemeri; (Yalens Kemeri de denir). İstanbul’da Fatih ile Süleymaniye arasındaki vadi üzerinde uzanan sukemeridir. Roma İmparatoru Valens (364-378) tarafından 368-373 arasında yaptırıldı. Bizans ve Osmanlı dönemlerinde onarıldı ve bazı bölümleri değişikliğe uğradı. İki uçta tek sıra, ortalarda ise çift sıra gözleri

Bilgi Dünyası

Şehzade Camii Hakkında Bilgi

2

Şehzade Camii nerededir? Şehzade Camii’nin mimarisi, kim tarafından yaptırıldı, özellikleri, tarihçesi, hakkında bilgi. Şehzade Camii;İstanbul’un Fatih semtinde camidir. Kanuni Sultan Süleyman tarafından genç yaşta ölen oğlu Şehzade Mehmet’in (1521-1543) anısına Mimar Sinan‘a 1543-1548 arasında yaptırıldı. Mimar Sinan‘ın “çıraklık dönemi eserim” dediği bu anıtsal eser, bir külliye görünümündedir, ancak külliyenin en önemli yapıları cami ve Şehzade

Bilgi Dünyası

Beylerbeyi Sarayı Hakkında Kısa Bilgi

0

Beylerbeyi Sarayı nerededir? Beylerbeyi Sarayı mimarisi, özellikleri, tarihçesi hakkında bilgi. Beylerbeyi Sarayı; İstanbul’un Anadolu yakasında, Beylerbeyi semtinde 19. yüzyıldan kalma Osmanlı sarayıdır. Deniz kıyısındaki saray, “İstavroz Bahçesi” diye anılan alanda II. Mahmut‘un yaptırdığı iki katlı eski sarayın 1851 yangınında ortadan kalkması sonucu 1865’te yapıldı. Abdülaziz’in buyruğuyla başlanan sarayın mimarlığını Agop Balyan ve Sarkis Balyan üstlendi.

Bilgi Dünyası

Bayezid Camii ve Külliyesi Mimarisi ve Tarihçesi

0

Bayezid Camii ve Külliyesi nereedir? Bayezid Camii’nin özellikleri, mimari yapısı, tarihi, hakkında bilgi. Bayezid Camii ve Külliyesi; İstanbul’da, aynı adı taşıyan bölgede Osmanlı Padişahı II. Bayezit‘in yaptırdığı cami, medrese, imaret, sıbyan mektebi, kervansaray, türbe ve çifte hamamdan oluşan külliyedir. Yapımına 1501’de başlandı, 1506’da tamamlandı. İstanbul’un alınmasından sonra yapılan Fatih Camisi daha sonra yıkıldığı ve 18.

Bilgi Dünyası

Selçuklu Döneminde Yapılan Mimari Eserler

0

Seçuklular döneminde Anadolu’da yapılan mimari eserler, camiler, medreseler, saraylar hangileridir? Hakkında bilgi. Selçuklular Devri: Selçuklular devrinde Anadolu’nun birçok yerlerinde bugüne kadar ayakta duran önemli mimarlık eserleri meydana getirilmiştir. Bu eserlerin başında camiler, medreseler, türbeler, kervansaraylar, hanlar gelir. Selçukluların ticaret yolları üzerinde gidip gelen kervanlar için birer günlük mesafelerde yaptıkları kervansaraylar devrin mimarlık üslûbunu belirten en

Bilgi Dünyası

Kariye Cami Hakkında Bilgi

0

Kariye Camisi nerededir? Kariye camisinin özellikleri, mimarisi, tarihi, hakkında bilgi. Kariye camisi; İstanbul’un Edirnekapı semtindedir. Bizans kaynaklarında Khora adıyla geçer. İlk Khora Kilisesi, Bizans imparatoru İustinianos tarafından yaptırıldı. 1204-1261 arasındaki Latin işgali sırasında manastır ve kilise yıkıma uğradı. II. Andronikos (1282-1328) döneminin önde gelenlerinden edebiyatçı, şair ve hazine nazırı Theodoros Metokhites 1313’e doğru bu manastır