Browsing: mimarlık

Tarih Laleli Camii

Türk Mimarlık Tarihi – Örnek Yapılar ve Tarihsel Gelişim ve Mimari Özellikler

0

Türk mimarlık tarihi ile ilgili olarak genel bilgilerin örnekleri ile geniş bir şekilde verildiği sayfamız. TÜRK MİMARLIĞININ Türk tarihi kadar eski bir geçmişi vardır. Orta Asya ile çağlarının en büyük medeniyetlerini kurmuş olan Türkler özellikle mimarlıkta büyük eserler yaratmışlardır. Doğu Türkistan’ın çok eski bir kültür ülkesi olan Tarım bölgesinde M.Ö. II. yüzyılda Hunlar, M. S.

Sanat Sant'Angelo in Formis

İtalyan Mimarisi : Roman, Gotik, Rönesans ve Barok Eser ve Mimarları

0

İtalyan mimarlığı ile ilgili bilgi. Roman, Gotik, Rönesans ve son olarak da Barok Mimarlık tarzları ve önde gelen isimleri hakkında bilgi Roman ve Gotik Mimarlığı: 568’de yönetimi ellerine geçiren Lombardlar İtalya’da yeni uygarlık merkezleri kurdular. Karanlık Çağlar adı verilen bu dönemden sonra 8. yüzyılda ortaya çıkan ve 12. yüzyıla kadar süren Roman sanatında mimarlık alanında

Bilgi Dünyası Pandantif Nedir? Mimaride Pandantif Özellikleri ve Kullanım Yerleri

Pandantif Nedir? Mimaride Pandantif Özellikleri ve Kullanım Yerleri

1

Mimaride pandantif nedir? Küresel bingi olarak bilinen pandantifin özellikleri nelerdir, nerelerde kullanılmıştır, hakkında bilgi. Pandantif Pandantif, küresel bingi olarak da bilinir, mimarlıkta kare planlı bir mekânın üzerinin kubbeyle örtülmesi durumunda köşelerde kalan boşlukların kapatılmasında kullanılan küresel üçgendir. Kare ya da çokgen bir planın üstüne daire planlı bir öğe olan kubbeyi yerleştirmek Eski Roma’da önemli bir

Okul Taban Puanları Taban Puanları

Mimarlık Bölümü DGS Kontenjanları – Taban Puanları 2019

0

DGS 2019 yılı Mimarlık Bölümü’nün kontenjanları, 2018 yılına ait taban puanları listesi. Mimarlık DGS en küçük (taban) ve en yüksek (tavan) puanları. Aşağıda yer alan Mimarlık bölümüne ait olan ve 2018 yılında yapılan DGS sınavı sonrası oluşan taban puanları büyükten küçüğe doğru sıralanmış hali ile bulabilirsiniz. 2019 Mimarlık DGS Taban Puanları PROGRAM ADI Fakülte Bölüm

Bilgi Dünyası

İkinci Ulusal Mimarlık Akımı Özellikleri

0

İkinci Ulusal mimarlık akımı nedir, genel özellikleri nelerdir? İkinci mimarlık akımı örnekleri, hakkında bilgi. İkinci Ulusal Mimarlık Akımı II. Ulusal Mimarlık, yaklaşık 1940-50 arasında Türkiye’de yaygınlaşan mimarlık akımıdır. 1908-30 arasında egemen olan I. Ulusal Mimarlık akımı gibi Türkiye’ye özgü bir dil kurmayı amaçlayan düşünce sisteminin ürünüdür. 1930’lardaki Batı kökenli akılcı ve işlevci mimarlık anlayışına tepki

KPSS

KPSS Mimarlık Taban Puanları

0

2017 yılı içerisinde yapılan KPSS yerleştirmelerinde de ortaya çıkan KPSS Mimarlık için taban puanları listesi. 2017 Mimarlık KPSS puanları. KPSS KURUM ADI KADRO UNVANI ŞEHİR KONT. TABAN PUAN 2017/1 AĞRI BELEDİYE BAŞKANLIĞI MİMAR  AĞRI 1 87,92803 2017/1 Haliliye Belediye Başkanlığı MİMAR  ŞANLIURFA 2 85,39034 2017/1 MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MİMAR  MANİSA 2 91,91344 2017/1 PAMUKKALE

Bilgi Dünyası

Çin Sanatı Hakkında Bilgiler

0

Kadim Çin uygarlığının ortaya çıkardığı sanat ile ilgili bilgiler. Çin mimari, resim, heykel ve müzik sanatı hakkında bilgiler. Çinliler çok eski yıllardan beri sanatın her koluna büyük bir önem vermişlerdir. Mimarlık eserleri, resimler, el işi eserleri Çinliler’in güzel sanatlara karşı duydukları ilginin örneğidir. Mimarlık. — Çin’de mimarlık denince aklımıza çok katlı zarif kuleler, uçları kalkık uzun

Bilgi Dünyası

İngiliz Sanatı Hakkında Bilgi

0

İngiliz Sanatı ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı yazımız. İngiliz sanatı hakkında genel bilgiler. Mimarlık. — İngiltere’nin en önemli mimarlık eserleri eskiden kalma büyük kiliselerdir. Londra’daki Westminster Abbey geçmişi yaşatan bir anıt gibidir. İngiltere’nin en büyük Katedrali küçük Ely kasabasındadır. Yapılışı 100 yıl sürmüş, XII. yüzyılda tamamlanmıştır. İngiltere’deki kiliselerin en güzeli ise Sallisbury Katedrali’dir.

Bilgi Dünyası Petronas Kuleleri

Mimarlık Hakkında Bilgi

0

Mimarlık nedir Mimarlık tarihi nasıldır? Mimarlık ile ilgili tüm konular hakkında genel ve temel bilgilerin verildiği yazımız. MİMARLIK, güzel sanatların en eski ve amaca en çok bağlı kolu. Belirli ölçü ve kurallara göre yapı oluşturma sanatı. Mimarlık, av peşinde dolaşan ilkel göçebe toplumların sığındıkları doğal barınakların yerini, toprağı işlemeye başaran insanların ilkel konutları ve tapınaklarının

Bilgi Dünyası

Danimarka Sanatı Hakkında Bilgi

0

Kuzey Avrupa’nın Vikingler ülkesiolan Danimarka’nın mimarlık, heykel, resim, tiyatro ve sinema sanatı ile ilgili genel bilgiler. Mimarlık. Danimarka’nın en eski mimarlık kalıntılarına İS 11. yüzyılda yapıldı. Roman kiliseleri 12. yüzyılda yapıldı. Roman sanatı geleneğiyle Avrupa ölçümlerinde yapılan başlıca yapılar Lund, Viborg ve Ribe katedralleridir. Danimarka krallarından birçoğunun gömüldüğü Roskilde Katedraline Roman sanat akımının egemenlik döneminde

Bilgi Dünyası Bulgaristan Bayrağı

Bulgar Sanatı Hakkında Bilgi

0

Bulgar sanatı ile ilgili genel bilgiler. Bulgar Mimarlık, resim, müzik sanatları ile ilgili sanatçılar ve eserleri. Mimarlık. 9. yüzyılda Hıristiyanlığı benimseyinceye kadar Sasanilerin ve Doğu’nun etkisi altında bulunan Bulgaristan sanatında bu dönemden sonra ülkenin siyasal koşullarını yansıtan üç akım ortaya çıktı. 9. yüzyıldan 1393’e kadar, özellikle de 13. ve 14. yüzyıllarda Bizans etkileri güçlüdür. 1393-1878

Bilgi Dünyası

Selçuklu Uygarlığı Hakkında Bilgi

0

Büyük ve Anadolu Selçuklu dönemi uygarlığı ile ilgili genel bilgiler. Selçuklularda devlet yönetimi, ordu, toplum hayatı, din, dil, edebiyat ve sanat hakkında bilgiler. Devlet Yönetimi. — Büyük Selçuklular’da da, Anadolu Selçukluları’nda da, devleti «Sultan» yönetirdi. Sultanlık babadan oğula geçerdi. Sultanın en büyük yardımcısı vezir’di. Devlet işlerine divan denen bir kurul bakardı. Divanın başkanı vezirdi. Devlet

Bilgi Dünyası

Amerikan Mimarlık Sanatı Hakkında Bilgi

0

Amerika Birleşik Devletlerinde sömürgecilik döneminden günümüze kadar mimarlık sanatı, eserleri ve sanatçıları ile ilgili bilgiler Sömürgecilik döneminin sanatsal niteliği kendisini daha çok mimarlık alanındaki eserleriyle dışa vuruyordu. Doğu kıyısında, özellikle de New England ve Virginia’daki yapıların çoğu İngiliz mimarlığının izlerini taşıyordu. Burada ve buranın başlıca bölümlerinde görülen öteki ulusal üsluplar ise sömürgecilerin ayrıldıkları ülkelere ve

Bilgi Dünyası

Akustik Nedir? Akustik Hakkında Bilgi

0

Akustik ne demektir? Akustiğin tarihçesi, özellikleri, sesin fiziği, mimarlıkta akustiğin kullanımı, akustik hakkında bilgi. Akustik; konusu işitme duyusu ve sesle ilgili fizik dalı: yankıbilim. “Ses” in oluşması, yayılması, duyulması ve özellikleriyle uğraşır. Fizik, bilim dallarının en eskilerinden biridir. Kökeni, Eski Yunanlılara, hatta öncesi kültürlere kadar uzanır. “Akustik” terimi ise “işitmeyle ilgili” anlamına gelen Yunanca akoustikos sözcüğüdür.

Bilgi Dünyası

İon Düzeni Nedir?

0

Mimarlıkta ion düzeni nedir? İon düzeninin özellikleri, İon düzeni tapınaklar, tarihçesi hakkında bilgi. İon Düzeni;Klasik mimarlıkta kullanılan beş yapı düzeninden biridir. Dor düzeni gibi, İon düzeni de Eski Yunanlılarca geliştirilmiştir. İon düzeninde kaidenin altından sütunun üstüne kadar olan yükseklik, sütunun en alt kesiminin çapının dokuz katıdır. Sütun kaidesi yarım çap yüksekliğindedir ve yarım daire kesitli

Bilgi Dünyası

Romantizm Nedir? Romantizmin Sanat Dallarına Etkileri Nelerdir?

0

Romantizm hakkında bilgi. Romantizm akımının edebiyat, mimarlık, resim ve heykel sanatlarına etkileri ve önde gelen Romantizm sanatçıları ve eserleri hakkında bilgiler. Hemen bütün sanat dallarında, doğallıkla edebiyatta etkileri görülen bir tutum ve eylem birliği, klasikçiliğe tepki olarak doğan sanat akımıdır. 18. yüzyıl sonlarında doğumu gözlenir, 19. yüzyılın ilk yarısını (1790-1850) kapsar, etkileri hiçbir zaman tümüyle

Bilgi Dünyası

Mimarlık Nedir? Özellikleri

0

Mimarlık nasıl bir meslektir? Mimarlıkta dikkat edilen noktalar, özellikleri, yapı tekniği ile ilgili bilgi. Mimarlık, insanların barınak, tapınak, anıt gibi değişik amaçlarla meydana getirdikleri açık, kapalı yapıları tasarlayıp gerçekleştirmek sanatıdır. Güzel sanatların güzelle faydalıyı birleştiren bir koludur. Yeryüzünde, gerek zaman, gerek yapıldığı yere göre birbirine benzemez şekillerde, milyonlarca mimarlık eseri vardır. Bunlar, çeşitli şekillerde sınıflandırılır.

Bilgi Dünyası

Mimarlığın Tarihi Gelişimi

0

Mimarlık sanatı ilkçağlardan günümüze, Dünyanın çeşitli bölgelerinde nasıl bir gelişim göstermiştir, özellikleri, tarihçesi hakkında bilgi. Taş devrinde yaşayan insanlar «kromlek» denilen tapınaklar, «dolmen» denilen mezarlar yapmışlardı. Bunlar, gayet iri taşların ya dikilmesi, ya da üst üste konulmasıyla elde ediliyordu. İnsan gücünün üstünde olduğu için, bu büyüklükteki taşları kaldırıp yerleştirmekte ya kaldıraca benzer araçlar kullanılmış, ya

Bilgi Dünyası

Avustralya’da Sanat

0

Avustralya’da mimarlık, resim, tiyatro, sinema, müzik sanatlarının gelişimi, özellikleri hakkında bilgi. Mimarlık: Avustralya mimarlığında yerel tasarım çok azdır. İlk sömürge yapılarının yerini, 20. yüzyılda güçlü bir Amerikan etkisi altında İngiliz yöntem ve gelenekleriyle oluşturulan yapılar aldı. Barınak özelliğindeki ilk yapılardan sonra dayanıklı yapılara geçildi ve gereç olarak sert tahtalı ağaçlarla Sydney kumtaşı kullanıldı. 1814′ te

Sanat Barok Resim Sanatı

Barok Sanatı Hakkında Bilgi

1

Barok nedir? Barok sanatının özellikleri, tarihçesi, önemli sanatçıları, mimarlığı ile ilgili bilgi. Barok; XVI. yüzyılın ortalarından XVIII. yüzyılın ortalarına kadar Avrupa sanatına hakim olan bir üsluptur. Kelimenin kökü olan «barrueco» İspanyolcada «İşlenmemiş iri inci» anlamına gelir. Düzenli ve kaidelere bağlı Rönesans sanatının yerini tutan barok tarzı sanat dünyasına büyük bir serbestlik, heyecan ve taşkınlık dolu

Bilgi Dünyası

Eski Mısır Sanatı

0

Eski Mısır sanatı hakkında bilgi. Eski Mısır’da edebiyat, mimarlık, resim, müzik ve dil hakkında bilgiler. Mısırlılar sanatta edebiyatta da çok ileriydiler günümüze kadar ulaşan ölmez eserler bırakmışlardır. Eski Mısır Edebiyatı : Ele geçen en eski Mısır edebiyat metinleri hiyeratik yazısı ile yazılmıştır. Hiyeratik yazı hiyeroglife benzeyen bir yazı çeşididir. Mısır edebiyatının en eski örneklerinde piramitlerde