Browsing: Mitolojisi

Bilgi Dünyası Ahura Mazda

İran Mitolojisi Hakkında Bilgi

0

İran mitolojisi nedir, özellikleri nelerdir? İran mitolojisinin tarihi, hikayeleri, hakkında bilgi. İRAN MİTOLOJİSİ İranlıların tarihsel kökenleri bugünkü Hint-Avrupa milletlerinin ataları sayılan Aryanlara dayanır. Firdevsî’nin eseri olan Şehnâme, Aryan (Aryen, Ari) kavimler olarak tarih sahnesinde boy gösteren ve İranlıların ataları sayılan Med, Pers ve Sasani tarihlerinin epik anlatımı üzerine kurulmuştur. Geçmişleri çok eski zamanlara dayanan bu

Bilgi Dünyası

Psykhe Hakkında Bilgi

0

Antik Yunan mitolojisinde Aşk tanrısı Eros’un eşi olan ve ruhun ölümsüzlüğünü sembolize eden Psykhe hakkında genel bilgilerin verildiği yazımız. Eski Yunan mitolojisinde Aşk Tanrısı Eros(Kupidon)’un eşidir, ruhun ölümsüzlüğünü temsil eder. Kelebek gibi kanatları vardı, kelebeğe benzemesi bakımından da, durmadan başkalaşım geçirdiği için, ölümsüzdü. Efsaneye göre bir kralın kızı olan Psykhe o kadar güzeldi ki Aphrodite

Bilgi Dünyası

Yunan Mitolojisinde Pluton Hakkında Bilgi

0

Yunan mitolojisinde yer altı tanrısı olarak kabul görmüş olan Plüton ile ilgili olarak genel bilgilerin kısaca verildiği yazımız. Yunan mitolojisinde, yeraltı dünyasının tanrısıdır. Hades, Orkos, Dis gibi birçok başka adlarla da anılır. Tanrıların kralı Zeus (Jüpiter) ile Poseidon (Neptün) un kardeşidir. Eski Yunanlılar Plüton’a sevdikleri için değil, korktukları için taparlardı. Bu yüzden Plüton için pek

Bilgi Dünyası

Yunan Orman Tanrısı : PAN

0

Antik Yunan mitolojisinde orman tanrısı olarak kabul edilmiş olan PAN ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Yunan mitolojisinde Orman Tanrısı’dır. Gövdesinin belden yukarısı insan, belden aşağısı keçi biçimindeydi. Ömrünü, ormanlarda, kırlarda, «nemf» denilen perilerle birlikte kaval çalarak, oynayarak geçirirdi. Pan’a çobanlar, avcılar, hayvan bakıcıları taparlardı. Mitolojide, Pan’la ilgili birçok hikayeler vardır. Bunlardan birinde

Bilgi Dünyası Antigone ve Kral Oedipus (Aleksander Kokular - Varşova Ulusal Müzesi)

Yunan Mitolojisinde Antigone Kimdir?

0

Eski Yunan mitolojisinde yer alan karakterlerden birisi olan Antigone ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı yazımız. ANTİGONE, Eski Yunan mitolojisinde Oedipus’un kendi anası İokaste’den doğma kızı. Oedipus babasını öldürmüş ve annesiyle evlenmiştir. Bu gerçeği öğrenince gözlerini kör eder. Tüm tanıdıkları ondan yüz çevirirler. Yalnızca Antigone yaşlı ve kör babasını bırakmaz, elinden tutup onunla birlikte dilencilik

Bilgi Dünyası Yunan Mitolojisinde Leda

Yunan Mitolojisinde Leda

0

Yunan Mitolojisinde ki karakterlerden birisi olan LEDA ile ilgili genel ve kısa bilginin yer aldığı yazımız. LEDA, Eski Yunan mitolojisinde Aitolia kralı Thestios’un kızı. Lakedaimon’dan (Sparta) uzaklaşmak zorunda kalıp Aitolia’ya sığınan kral Tyndareos ile evlendi. Güzelliğine vurulan ve ona yaklaşabilmek için güzel bir kuğu olan Zeus ile birleşmesinden bir yumurta oluşur. İçindeki iki ikizin bir

Bilgi Dünyası

Yunan Mitolojisinde Penelope (Penelopeia)

0

Yunan mitolojisinde yer alan karakterlerden birisi olan Penelope (Penelopeia) ile ilgili genel ve kısa bilginin yer aldığı yazımız. PENELOPE (PENELOPEİA), Homeros destanlarında adı yüceltilerek geçen vefa ve bağlılık simgesi kadın; İkarius’un kızı (anası Periboia), Odysseus’un güvenilir eşi, Telemakhos’un anası, İthake kraliçesi. Yaygın inanış; Troya Savaşı’na katılan eşini yirmi (hatta otuz) yıl doğrulukla beklediğini, kendisiyle evlenmek

Bilgi Dünyası

Andromeda Kimdir? (Yunan Mitolojisinde)

0

Eski Yunan mitolojisinden Andromeda nasıl bir karakterdir. Mitolojide geçen Andromeda’nın hikayesi ile ilgili bilgiler. Andromeda, Eski Yunan mitolojisinde Aithiopia (Etiyopya) Kralı Kepheus ile Kassiepeia’nın kızıdır. Poseidon, en güzel olduğu iddia eden Kassiepeia’ya kızgın Nereid kızlarının isteklerini yerine getirir. Ortalığı kasıp kavuran bir deniz ejderini ülkenin başına bela eder. Kahinlere baş vuran kral, kızını canavara kurban

Bilgi Dünyası

Mitoloji’de Mars Hakkında Bilgi

0

Roma Savaş tanrısı olan Mars ile ilgili temel bilgiler Mars, Roma mitolojisinde savaş tanrısı; Yunan dünyasındaki Ares’in Roma mitoslarındaki karşılığıdır. Ares söylencelerinin hemen hepsi Mars’a (Mart) da uydurulmuştur. Yunan dünyasında pek sevilip tutulmayan Ares; ülkeler fetheden, büyük bir imparatorluk kuran Romalılar için vazgeçilmez bir tapınma konusudur. Şanlı savaşların tanrısı olduğu gibi, kendisine adanan ayda bahar

Bilgi Dünyası

Eski Yunan Mitolojisinde Pandora Nedir?

0

Eski Yunan mitolojisinde geçmesine rağmen günlük hayattaki konuşmalarda da kullanılan Pandora ne anlama gelmektedir? Pandora nedir? Pandora, Eski Yunan mitolojisinde bir motif. İnsanlar çalışıp çabalasın diye bütün besinleri yer altına gizleyen tanrılara karşı İapetos’un oğlu Prometheus (önceden düşünen) ateşi çalarak karşılık verir. Zeus, Hephaistos’a yaptırdığı çok güzel bir kadını tanrıların bağışlarıyla süsleyip bezeyerek (Pandora, bütün

Bilgi Dünyası

Galatea Nedir?

0

Eski yunan mitolojisinden bir karakter olan Galatea hakkında bilgi. Yunan mitolojisinde bir deniz kızıdır. Efsaneye göre Galatea, son derece güzel, zeki bir deniz perisidir. Günün birinde Deniz Tanrısı Poseidon’un oğlu tek gözlü dev Polyphemus bu sevimli periye aşık olur. Sicilya’da oturmakta olan dev Galatea’yı kendisine bağlamak için çok uğraşırsa da kurnaz ve şakacı peri, Polyphemus’u