Browsing: modeli

Genel Kültür rehberlik

Gelişimsel Rehberlik Yaklaşımı Nedir? Özellikleri Nelerdir?

0

Rehberlik modellerinden gelişimsel rehberlik yaklaşımı nedir? Gelişimsel rehberliğin özellikleri, geleneksel yaklaşımla farkları. Gelişimsel Rehberlik Gelişim psikolojisinde yapılan çalışmalar gelişim dönemlerinin önemini ve her dönemde kendine özgü gelişmelerin sağlanmasının kritik olduğunu ortaya koymuştur. Gelişimsel rehberlik, bireyin gelişim görevlerine, sorunlarına ve özelliklerine yönelik olarak yürütülen bir hizmettir. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin, program ya da meslek seçimi

Fizik

Işığın Tanecik Modeli İle Açıklanamayan Olaylar

0

Işığın tanecik modeli ile açıklanamayan olaylar nelerdir? Bu olayların maddeler halinde açıklaması, şekiller, formüller, konu anlatımı. Işığın Tanecik Modeli İle Açıklanamayan Olaylar 1. Saydam bir yüzeye düşen ışık demetinin aynı anda hem yansıma hem de kırılma olayı. Işığı taneciğe benzettiğimizde, tanecik ya yansır yada iletilir. Taneciğin yarısı yansır yarısı iletilir diye bir şey olamaz. 2.

Fizik

Işığın Tanecik Modeli İle Açıklanan Olaylar

0

Işığın tanecik modeli ile açıklanan olaylar nelerdir? Bu olayların maddeler halinde açıklaması, şekiller, formüller, konu anlatımı. Işığın Tanecik Modeli İle Açıklanan Olaylar 1. Işığın Doğru Boyunca Yayılması Bir cisim yatay olarak atılınca parabolik yörünge izler. Cismin kütlesi azaltılıp atış hızı artırılırsa yörüngesi doğruya yaklaşır. Bu atış hızı ışık hızına yaklaştığında yörünge düz bir doğru halini

Ders Konuları

Işığın Dalga Doğası Konu Anlatımı (12. Sınıf)

0

12. sınıf fizik dersi Işığın dalga doğası konusu özeti, ışık teorileri, ışığın dalga modeli, girişim, kırınım, örneklerle konu anlatımı. Işığın Dalga Doğası Konu Anlatımı (12. Sınıf) Işık Teorileri Işığın yapısını açıklayabilecek üç teori vardır. Bunlar Tanecik Teorisi, Dalga Teorisi ve Elektromanyetik Teori’dir. Tanecik teorisi 1670 yıllarında Isaac Newton‘la başlar. Newton’a göre ışık, ışık kaynaklarından çıkan

Bilgi Dünyası

Bitki Hücresi Modeli Örnekleri

0

Okul projeleri için hazırlanmış değişik bitki hücresi modelleri. Bitki hücresi modeli nasıl yapılır? Örnekler, resimler. Bitki hücresi modeli yaparken oyun hamurlarından yararlanabilirsiniz. Değişik renkteki oyun hamurlarını hücrenin organellerinin şekillerini vererek yerleştirebilirsiniz. Bunun yanı sıra dikiş dikmeyi becerebilenler renkli kumaşlar yada daha iyisi keçe ile organelleri şekillendirebilir. Tabi mutfağa girip yenilebilir bir bitki hücresi modeli yapmak

Bilgi Dünyası

Boşaltım Sistemi Modeli Örnekleri

0

Boşaltım sistemi modeli nasıl yapılır? Örnek boşaltım sistemi modelleri, adım adım modelleme, maketi yapılışı örnekler. Boşaltım Sistemi Modeli Örnekleri Kendi kendinize yapabileceğiniz boşaltım sistemi modelleri ile boşaltımda yer alan organ ve yapıları daha iyi öğrenebilirsin. İşte hazırlayacağınız boşaltım modeliyle ilgili size bir kaç öneri: Modelleme 1 : 1. Plastik bardakları ortadan ikiye kesin ve 3

Bilgi Dünyası

Okul PDR Hizmetleri Programı Modeli

0

Rehberlik modellerinden Okul pdr hizmetleri programı modeli nedir, özellikleri, temel süreçleri, konu anlatımı, hakkında bilgi. Okul PDR Hizmetleri Programı Modeli Yeni sınıf rehberlik programları ile birlikte çerçeve programlarda da yeni bir düzenleme yapılmış ve kapsamlı rehberlik programlarını temel alan bir model oluşturulmuştur: Okul PDR Hizmetleri Modeli. Bu modelde, “İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sınıf Rehberlik Programı”,

Bilgi Dünyası

Karar Vermeye Yardım Süreci Olarak Rehberlik

0

Rehberlik modellerinden karar vermeye yardım süreci olarak rehberlik, Katz, Tiedeman ve Jones Modeli hakkında bilgi. Karar Vermeye Yardım Süreci Olarak Rehberlik (Katz, Tiedeman, Jones) Bireylerin iş ve meslek seçimi sırasında ihtiyaç duydukları olgusal bilgiyi sağlamak amacıyla başlatılan rehberlik hizmetlerini, demokratik yaşamın bireyleri sık sık tercih yapma durumlarıyla karşı karşıya getirmesi sonucu “karar verme sürecinde bireye

Bilgi Dünyası

Klinik Yaklaşım (Özellik Faktör Kuramı) Rehberlik Modeli

0

Klinik Yaklaşım (Özellik Faktör Kuramı) Rehberlik Modeli, Williamson Rehberlik modeli nedir, özellikleri nelerdir? Hakkında bilgi Klinik Yaklaşım / Özellik – Faktör Kuramı (Williamson) Bireysel farkların öneminin anlaşılması, eğitimin bireyselleştirilmesi; rehberlik hizmetlerinde yeteneklerin, ilgilerin, bireysel ihtiyaçların ön plana çıkmasını sağlamıştır. Rehberlikte klinik yaklaşım, bireysel ayrılıkların anlaşılması ve bireysel ihtiyaçların karşılanması amaçlarına dayalıdır. Klinik model bireyin ayrıntılı

Bilgi Dünyası

Brewer Rehberlik Modeli Hakkında Bilgi

0

Rehberliğin eğitim süreci ile kaynaştırılması, brewer rehberlik modeli nedir, özellikleri nelerdir? Brewer rehberlik modeli. Rehberliğin Eğitim Süreci ile Kaynaştırılması (Brewer) Zamanla, Parson’ın meslek bürosunda yürüttüğü çalışmalar yani kişilere tam işe yerleşecekleri sırada rehberlik hizmeti sunmanın geç kalınmış bir girişim olduğu ileri sürülmüştür. Böylece, okullarda çalışma hayatının gereklerini açıklama anlamında yapılan rehberlik hizmetleri yaygınlaştırılarak eğitim süreci

Bilgi Dünyası

Parsonian Modeli Hakkında Bilgi

0

Rehberlik hizmetlerindeki yaklaşımlardan parsonian modeli nedir, özellikleri nelerdir? Parsonian modeli hakkında bilgi. Parsonian Modeli Dünyada mesleki rehberlik kavramını ilk defa kullanan ve genel olarak rehberlik hizmetlerinin kurucusu sayılan Frank Parsons, 1908’de bir meslek bürosu açarak kendisine işe yerleşme isteğiyle başvuran adayların niteliklerini, yetenek ve ilgilerini saptayarak, sahip oldukları bu özelliklere uygun bir işe yerleştirilmelerini sağlamıştır.

Bilgi Dünyası Thomson Atom Modeli

Thomson Atom Modeli Kısaca

0

Atom modellerinden Thomson atom modelinin kısaca açıklaması ve çizimi. Thomson atom modeli hakkında bilgi. Thomson Atom Modeli Bu modele göre atom yaklaşık metre çaplı küre biçimindedir. Pozitif yükler küre içinde düzgün olarak dağılmış, negatif yüklü elektronlar ise atomu elektrikçe nötr tutacak şekilde sıralanmışlardır. Bu elektronlar atomun kütlesinden binlerce defa daha hafif ve hareketsizdirler. Atomun kütlesinin

Bilgi Dünyası DNA Molekülünün Watson-Crick Modeli

DNA Modelinin Açıklaması ve DNA Modelini Kim Bulmuştur

0

DNA modeli nasıl açıklanır? DNA modelinin açıklamasını hangi bilim insanları bulmuştur konuları ile ilgili kısa bilgilerin yer aldığı yazımız. Watson ve Crick isimli bilim adamlarının (1953) yaptıkları çalışmalar, DNA’nın molekül modelini açıklamıştır. Bu bilim adamlarının, X ışınları ile yaptıkları çalışmalar sonucu, DNA’nın çift sarmal iplikten oluştuğu ortaya çıkmıştır. DNA Molekülünde: Karşılıklı iki nükleotit dizisi, zayıf

Bilgi Dünyası

Madde ve Atom Kavramları Hakkında Bilgi

0

Atom ve madde kavramları ile ilgili bilgiler. Madde ve atom ile ilgili temel bilgiler ve tanımlamalar ikel Dalton Atom Modeli hakkında da kısa bilgiler İnsanlık, tarihindeki çeşitli çağları arkada bıraktıktan sonra, uygarlık yolunda, XIX., XX. yüzyıllarda Buhar, Elektrik çağlarına erişmiş, böylece, bilim-teknik alanında yeni yeni icatlara ulaşmıştı. Atomu parçalayıp bundan fizik-kimya alanında yeni kuvvetler elde

Resimler

İnanılmaz Şangay Şehir Maketi

0

Şangay 20 milyonluk nüfusu ile Çin’in en kalabalık kenti ünvanını elinde bulundurmaktadır. Şangay kentsel Planlama Müzesi’nin üçüncü katında dünyanın en büyük ölçekli şehir modeli bulunmaktadır Aşağıda da resimlerde görmüş olduğunuz model Şangay kentinin 2020 yılında nasıl görüleceğine ait bir modeldir. Çin’in bu en kalabalık kentindeki hemen hemen her yapı özel olarak tek tek planlandı. Çin