Browsing: Mucizeleri

Biyografi Kuran

Hz. İdris Hayatı Kısaca

0

Kuran’da adı geçen peygamberlerden Hz. İdris’in hayat hikayesi, yaptıkları, mucizeleri. Hz. İdris hakkında bilgi. Hz. İdris Hz. İdris; Kuran’da adı geçen peygamberlerden biridir. Ölümsüz olduğuna inanılır. Sünniler arasında yaygın olan inanışa göre Hz. İdris, Adem ile Nuh peygamber arasındaki bir tarihte ortaya çıkmış ve suhuf (sayfalar) aracılığıyla kutsal vahiyleri aktarmıştır. Ölmemiş, sonsuza değin Tanrı’yla yaşamak

Biyografi

Hz. Hud Hayatı Kısaca

1

Hz. Hud Peygamberin hayatı, kısaca hayat hikayesi, mucizeleri nelerdir? Hz. Hud Peygamber ve yaşadıkları hakkında bilgi. Hz. Hud Hz. Hud; İslam inanışında, Nuh tufanından kurtulanların soyundan gelen Âd kavmine gönderilen peygamberdir. Kuran’a göre Yemen ile Umman arasında Ahkâf adlı bölgede yaşayan (Ahkâf: 21) Âd kavmi gelişkin bir uygarlık kurmuştu (Şuara: 133-134). Ama bu halk zamanla

Din

Peygamberlerin Nitelikleri

0

Peygamberlerin nitelikleri nelerdir? Peygamberlerin ortak özellikleri, mucizeleri, ortak sıfatları nelerdir, hakkında bilgi. Peygamberlerin Nitelikleri Yüce Allah’ın seçtiği peygamberler, dürüst ve güvenilir karakterleriyle, sorumluluk sahibi olmaları ve adil davranmalarıyla örnek kişilerdir. Onlar sabırlı, cesur, merhametli ve hoşgörülü insanlardır. Onlar güvenilir, doğru, günah işlemekten kaçınan, akıllı ve zeki, Yüce Allah’ın mesajlarını insanlara olduğu gibi ileten insanlardır. Peygamberler

Bilgi Dünyası

İbrahim Ethem Kimdir?

3

İbrahim Ethem Hazretleri kimdir? İbrahim Ethem hayatı, kerametleri, özellikleri hakkında bilgi. İbrahim Ethem; Afganistan’ın Belh şehrinde doğan İbrahim Ethem, Milâdî 778 tarihinde Şam’da vefat etmiştir. İlk mutasavvıfların büyüklerindendir. Önceleri çok zengin iken bir gün her şeyini bırakarak bütün vakitlerini Allah’a ibadete verdi. Gıdasını temin edecek kadar çalışır, elinin emeğini yerdi. Allah katında büyük bir mertebeye

Biyografi

Hz. Davut’un Hayatı

0

Hz. Davut peygamberin hayatı, özellikleri, mucizeleri. Hz. Davut’un hikayesi, hayatının özeti, Hz. Davut hakkında bilgi. Hz. Davut;Kuran’da, daha başka din kitaplarında adı geçen bir peygamberdir. Süleyman’ın babasıdır. M. Ö. 1015’ten 975 ‘ e kadar 40 yıl saltanat sürmüştür; İbraniler’in ikinci kralıdır. Davut Kudüs yakınlarında Beytüllâhim’de dünyaya geldi, onbeş yaşına kadar çobanlık etti, fevkalâde güzel ve

Biyografi

Hz. Yunus Peygamber’in Hayatı

0

Hz. Yunus kimdir? Hz. Yunus peygamberin hayatı, Kuran’da anlatılan hikayesi, mucizeleri, özellikleri hakkında bilgi. Hz. Yunus; Kutsal kitaplarda adı geçen, hayatı efsanelerle karışık peygamberlerden biridir. Yunus Peygamber, Asurlular zamanında, bu ulusa ve bu ülkeye gönderilmiş bir peygamberdir. Ancak soyca Asurlu değildir; İbranilere, İsrailoğulları’na bağlıdır. Kendisinin; İsrailoğulları’nın 70 yıl süren esirliği devresinde Babil’e götürülmüş İsrailoğulları’ndan bir aileden

Bilgi Dünyası

Hz İlyas Hayatı

0

Hz. İlyas peygamberin hayatı, özellikleri, mucizeleri. Hz. İlyas’ın hikayesi, hayatının özeti, Hz. İlyas hakkında bilgi. Hz İlyas; İsrailoğullarının peygamberlerinden biridir. Tektanrılı dinin, Kenan tanrısı Baal’ın kültüyle yozlaşmasını önleme çabasında Hz. Musa’yla birlikte anılır. Eski Ahit’e göre, İsrailoğullarının tanrısı Yehova’dan başka gerçek olmadığını savunan İlya, Tanrı’nın aşkın olduğu ve kurtuluşun, günahlardan arınmış bir “azınlığa” bağışlanacağı öğretisinin

Bilgi Dünyası

Hz. Muhammed’in Faziletleri

0

Hz. Muhammed’in faziletleri nelerdir? Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in özellikleri, mucizeler hakkında bilgi. Hz. Muhammed’in Faziletleri Cenab-ı Hakk’ın dünya ve âhirette huzurlu ve mutlu yaşamaları, Hakk’ı ve hakikati iyi bilip tanımaları için Adem oğullarına gönderdiği peygamberlerin sonuncusu ve en sevgili kulu olan Hz. Muhammed’in: “Eşref-i mahlûkat” (yaratıkların en şereflisi) olması sıfatiyle sayısız ayrıcalıklarının bulunduğu bilinen kesin

Biyografi

Hz. İbrahim’in Hayatı

0

Hz. İbrahim peygamberin hayatı, özellikleri, mucizeleri. Hz. İbrahim’in hikayesi, hayatının özeti, Hz. İbrahim hakkında bilgi. Hz. İbrahim; peygamberdir (İÖ 1263 ?-1088 ?) Ehl-i Kitaba göre, 24 peygamberden biridir. Tevrat’ta, İncil’de ve Kuran’da adı ve öyküleri geçer. Soyu Nuh Peygamber’e bağlanır, İbrahim Peygamber üzerine Tevrat’ta (Eski Ahit-Tekvin 10 – Abraham 12-25) ve Kuran’da geniş bilgiler vardır.

Biyografi

Hz. Yusuf’un Hayatı

1

Hz. Yusuf peygamberin hayatı, özellikleri, mucizeleri. Hz. Yusuf’un hikayesi, hayatının özeti, Hz. Yusuf hakkında bilgi. Hz. Yusuf; Kuran’ın 12. sûresinin ve bu metinde serüveni anlatılan İbrani Peygamberinin adıdır. İbrani peygamberi Yakup’un Rahel’den doğma iki oğlundan biri (öteki Benyamin), kardeşlerinin küçüğüdür. Babasının ayrıcalıklı sevgisi ve gördüğünü ilettiği düşlerin anlamı yüzünden kıskanılır, önce bir kuyuya atılır, sonra