Browsing: muharebesi

Tarih

Birinci Kosova Meydan Savaşı ve Sonuçları

0

1. Kosova Meydan Muharebesi ne zaman ve kimler arasında olmuştur? 1. Kosova Meydan Savaşının önemi ve sonuçları. Birinci Kosova Meydan Savaşı (20 Haziran 1389) I. Murat’ın Anadolu’da bulunmasından faydalanan bir Sırp-Boşnak ordusu, Ploşnik’te Türk ordusunu bozmuştu. Bundan cesaretlenen Avrupalılar, Bir Haçlı seferi daha düzenlemeye karar verdiler. Türkleri Avrupa’dan söküp atmayı ümit ediyorlardı. Daha kendisinin yakın

Bilgi Dünyası

Isonzo Muharebeleri Hakkında Bilgi

0

Isonzo Muharebeleri ne zaman ve kimler arası gerçekleşmiştir? Isonzo Muharebeleri nedenleri ve sonuçları hakkında bilgi. Isonzo Muharebeleri Isonzo Çarpışmaları, I. Dünya Savaşı sırasında İtalya Cephesi’nde Isonzo Irmağı boyunca yapılan 12 çarpışmadır (1915-17). Avusturyalılar, İtalya’nın 23 Mayıs 1915’te savaşa girmesinden önce, derin Isonzo Irmağının iki yakasında yükselen yalçın tepeleri tahkim ederek İtalyanlar karşısında büyük üstünlük sağlamışlardı.

Bilgi Dünyası Maraton Muharebesi

Maraton Muharebesi Hakkında Bilgi

0

Dünya Askeri tarihinin en önemli savaşlarından birisi olan maraton Muharebesi ile ilgili bilgiler. Maraton Savaşında kimler savaşmıştır ve ne zaman olmuştur? MARATHON SAVAŞI M. Ö. 490’da, Yunanistan’ın Marathon Ovası’nda, Atinalılar’la Pers (İran) orduları arasında yapılmış ünlü bir savaştır. Bu savaşta Atinalılar, bağlaşıkları Platealılar’la birlikte, Pers Kralı Dârâ’yı bozguna uğrattılar. Güçlü bir imparator olan Dârâ, başka

Bilgi Dünyası

Waterloo Muharebesi (Savaşı) Tarihi

0

Waterloo Muharebesi (Savaşı) ile ilgili olarak genel bilgilerin ve tarihinin yer aldığı sayfamız. Waterloo Savaşı tarihçesi. Sonucu ile XIX. yüzyıl Avrupası’nda önemli değişiklikler yaratan, dünya tarihinin sayılı büyük savaşlarından biridir. Savaş, 1815 yazında, Belçika’daki küçük Waterloo kasabası yakınlarında Fransa İmparatoru Napolyon’un ordusu ile müttefik (İngiliz, Prusya, Avusturya ve Rus) orduları arasında olduğu için bu adla

Bilgi Dünyası

Malazgirt Savaşı Tarihi

0

Türklerin belkide en büyük zaferlerinden birisi olan Malazgirt Meydan Savaşı hakkında genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Malazgirt Savaşının tarihi ile ilgili bilgiler. Türklerin Anadolu’ da yerleşmelerini sağlayan büyük bir tarihi olaydır. MALAZGİRT MEYDAN SAVAŞI Türk tarihînin en önemli olaylarından biridir. Türkler’in ikinci anayurdu olan Anadolu’nun fethini, Osmanlı devletinin kurulmasını sağlamıştır. Türkler’i Yakın Doğu’ya hâkim kılmış,

Bilgi Dünyası Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi

Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi Özeti

0

Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi öncesinde ve taarruz esnasında olan gelişmelerin maddeler halinde özet olarak verildiği yazımız Sakarya Zaferi ve Ankara Antlaşması’na rağmen müttefikler Sevr Antlaşması’mn bazı ufâk düzeltmelerle kabul ettirileceği düşüncesini terketmediler. Türkiye ile Yunanistan’a ateşkes önererek barış koşullarını bildirdiler. Sevr Antlaşması’nın değişik bir şekli olan bu öneriler Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce kabul

Bilgi Dünyası Sakarya Savaşı

Sakarya Zaferi Hakkında Bilgi

0

Sakarya Meydan Muharebesi olarak geçen Sakarya Zaferimiz ile ilgili ve Sakarya zaferinden sonra yaşananlar ile ilgili olarak bilgilerin yer aldığı yazımız. İnönü’de ikinci kez yenilen Yunan ordusu, kuvvetlenmek üzere yeni birlikler getirdiler. Yeni katılan kuvvetlerle Yunan ordusu, Anadolu içlerinde tekrar ilerlemeye başladı. Mustafa Kemal daha iyi hazırlanmak için Türk ordusunun Sakarya nehrinin doğusuna kadar çekilmesini

Bilgi Dünyası

Trafalgar Savaşı Hakkında Bilgi

0

Cebelitarık Boğazında gerçekleşmiş olan ve tarafları İngiltere ile Fransa-İspanya olan ünlü Trafalgar Savaşı hakkında kısa bilgilerin yer aldığı sayfamız. TRAFALGAR SAVAŞI, İngiltere ile birleşik Fransa – İspanya donanmalarının, Cebelitarık Boğazı’nın ağzındaki Trafalgar Burnu açıklarında yaptıkları deniz savaşına verilen isimdir. (21 Ekim 1805). İspanya’nın Cadiz Limanı’nda demirli bulunan Fransız-İspanyol Donanması, İngiltere Donanması tarafından abluka altına alındı.