Browsing: müzik

Bilgi Dünyası

Harp Müzik Aleti Hakkında Bilgi

0

Bir müzik aleti olan harp ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı yazımız. harp nasıl bir müzik aletidir ve özellikleri nelerdir? Batı müziği aletlerinden birisidir. Çok eski bir çalgıdır. M. Ö. 3500 yılında Sümerler’de, M. Ö. 2000 yılında da Mısırlılar’da bugünkü harpın ilkel şekli vardı. Zamanla çok gelişti. Dördü sağ, üçü sol ayak için 7

Bilgi Dünyası

Rebap Nedir?

0

Özellikle doğu ve Türk kültüründe özellikle geçmişte sıklıkla kullandığı bir müzik aleti olan rebap ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Eski Türk ve Doğu musikisinde en tanınmış yaylı sazlardan biridir. Kemençe gibi dize dayayarak yayla çalınır. Hafif, tatlı, yerine göre, ya şen, ya da hazin bir sesi vardır. Son zamanlarda yerini daha gelişmiş

Bilgi Dünyası

Santur Hakkında Bilgi

0

Santur nedir, nasıl bir müzik aletidir? Santurun özellikleri nelerdir? Santur hakkında bilgi. SANTUR Klâsik Türk müziğindeki çalgılardan biridir. Kanuna benzer; yalnız, bir sehpaya konularak çalınır, kucağa alınmaz. Tellerine iki küçük tokmakla dokunularak çalınır. Santurun perdeleri kanun kadar zengin değildir. Sesi ince, pek hoştur. Ses alanı 3 sekizli kadardır. Vaktiyle kanuna tercih edilen bu sazı, unutulmak

Müzik

Trampet Nedir?

1

Trampet isimli müzik aleti nasıl bir alettir? Trampet ile ilgili genel bilgilerin paylaşıldığı yazımız. Çifte çomakla çalınan küçük davuldur. Çoğunlukla mızıkalarda, izci geçitlerinde, yürüyüşe tempo tutmak için çalınır. Trampet bir kayışla boyna asılır, trampetçi elindeki çomaklarla, gergin deri üzerine vurarak çalar. Trampetin kasnağında anahtarlar vardır, bunlarla deri, gevşedikçe, kasılarak gerginleştirilir. Trampet davuldan gelmiştir. İlk çağlardan

Bilgi Dünyası

Müzik Aleti Tambur Hakkında Bilgi

0

Klasik Türk müziğine ait bir müzik aleti olan Tambur ile ilgili olarak genel bilgilerin verildiği yazımız. Tambur nasıl bir müzik aletidir. Klasik Türk müziğinin başlıca çalgılarından biridir. Çalgıç (mızrap)la çalınan sazların en güzellerinden biri olarak kabul edilir. Sümerler’den beri bütün Doğu kavimlerinde tamburun ilk şekilleri vardı. Sümerler tambura «pantur» derlerdi. Tamburun uzunluğu 135 santimdir. Bir

Bilgi Dünyası

Trombon Nedir?

0

Bir müzik aleti olan Trombon ile ilgili bilgiler. Trombon nasıl bir müzik aletidir ve Trombon resmi. TROMBON, nefesli çalgı. Sürgü koluyla çalınır. Çalgıyı çalan kişi, bu kolu itip çekerek havanın bulunduğu boruyu uzatıp, kısaltarak istediği sesleri çıkarır. Sürgülü trombon adı verilen bu çalgının dört çeşiti vardır; Alto trombon, tenor trombon, bas trombon ve kontrbas trombon,

Bilgi Dünyası

Trompet Nedir?

1

Bir müzik aleti olan Trompet ile ilgili bilgiler. Trompet nasıl bir müzik aletidir ve Trompet resmi. TROMPET, madenden yapılmış nefesli çalgı, Pistonlu ve düz olmak üzere iki biçimi vardır. İlkel biçimleri çok eskiden beri kullanılmıştır. Askeri mızıkalarda ve caz müziğinde trompet daha çok kullanılır. Çıkardıkları sesin frenkansına göre fa trompet, si bemol trompet, bas trompet

Müzik

Kontrbas Hakkında Bilgi

0

Keman ailesinden bir çalgı aleti olan kontrbas ile ilgili olarak kısa ve temel bilgilerin yer aldığı yazımız. KONTRBAS, keman ailesinden, yaylı çalgıların en pes seslisi. 1.80 m yüksekliğindeki kontrbas, e, a, d, g, perdelerinin verildiği 4 kalın tellidir. Bu teller, dördüncü telin mi notasından başlayarak dörtlü aralıklar biçiminde akort edilir. Kontrbasla çalınacak parçalar, çıkarılan gerçek

Müzik

Klavsen Nedir? Klavsen Hakkında Bilgi

0

Bir müzik aleti olan klavsen ile ilgili kısa ve genel bilgilerin ve Klavsen resminin yer aldığı yazımız. Klavsen nasıl bir müzik aletidir. KLAVSEN, piyanoya benzer, telli ve klavyeli çalgı. Klavsen, tuşa basılınca harekete geçen küçük bir kaldıracın kımıldattığı mızrabın telleri çekmesiyle ses verir. Klavsen ile piyano arasındaki temel fark budur. Piyano da aynı mekanizmayla çalışmakla

Bilgi Dünyası Bulgaristan Bayrağı

Bulgar Sanatı Hakkında Bilgi

0

Bulgar sanatı ile ilgili genel bilgiler. Bulgar Mimarlık, resim, müzik sanatları ile ilgili sanatçılar ve eserleri. Mimarlık. 9. yüzyılda Hıristiyanlığı benimseyinceye kadar Sasanilerin ve Doğu’nun etkisi altında bulunan Bulgaristan sanatında bu dönemden sonra ülkenin siyasal koşullarını yansıtan üç akım ortaya çıktı. 9. yüzyıldan 1393’e kadar, özellikle de 13. ve 14. yüzyıllarda Bizans etkileri güçlüdür. 1393-1878

Bilgi Dünyası

Arabesk Müzik Hakkında Bilgi

0

Ülkemize özgü bir müzik türü olan Arabesk müzik ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Batı Müziği’nde rondoyu hatırlatan, ince bir süsleme üslubudur. Anlatım yönünden Arap sanatına benzemesine karşılık biçim yönünden bu müzikle ilgisi yoktur. Türkiye’de 1930’lardan bu yana oluşan Klasik Türk Müziği, Türk Halk Müziği, Türk Hafif Müziği, Türk Sanat Müziği gibi türlerin dışında

Bilgi Dünyası

Alman Resim, Heykel ve Müzik Sanatı Hakkında Bilgi

0

Almanların resim, heykel ve müzik sanatı ile ilgili kısa ve temel bilgilerin yer aldığı yazımız. Almanlardan güzel sanatlarda birçok büyük sanatkarlar yetişmiş, özellikle müzikte Alman bestecileri dünyaya ün salmışlardır. Alman sanatı resim ve heykelde de ölmez eserler vermiştir. Resim. — Ortaçağ’da başlayan Alman resminin ilk örneklerini minyatürler ve kitap resimleri teşkil eder. XIII. ve XIV.

Bilgi Dünyası

Mesut Cemil Kimdir?

0

Mesut Cemil kimdir? Mesut Cemil hayatı, biyografisi, eserleri, müzik kariyeri hakkında bilgi. Mesut Cemil (Tel); (1902 – 1963) Türk müzik dünyasının değerlerindendir. İstanbul’da doğdu. Ünlü besteci Tamburi Cemil Beyin oğludur. ilk müzik zevkini babasından alan Mesut Cemil Tel, İstanbul Erkek Lisesi’ni bitirdikten sonra Berlin Stern Müzik Okulu’nda yüksek öğrenimini tamamladı. Ayrıca İstanbul Üniversitesi Hukuk ve

Bilgi Dünyası

Kemanın Özellikleri

0

Keman nasıl bir müzik aletidir? Kemanın özellikleri nelerdir? Keman hakkında bilgi. Kemanın Özellikleri; yaylı sazların en önemlisidir. Eskiden beri Türk musikisinde sine kemanı şeklinde mevcuttur. Yüzyıllar boyunca gelişen keman, nihayet bugünkü mükemmel şeklini almıştır. Esas itibariyle Araplar’ın rebabından ilham alınarak yapılmıştır. Kemanın orkestra içinde çok büyük bir rolü vardır. Kemanın notası sol anahtarı ile yazılır, bu

Bilgi Dünyası

Kaval Hakkında Bilgi

0

Kaval nedir, nasıl bir müzik aletidir? Kavalın özellikleri ve tarihçesi hakkında bilgi. Kaval; Kamıştan yapılan delikli bir sazdır. “Kabal” (kabuktan yapılan) kelimesinden gelir. Kavalın kaynağı Anadolu’dur. Yapılması çok kolaydır. Kuru bir kamış kesilir, üzerinde eşit aralıklarla delikler açılır. Bu delik sayısı belirli değildir. Ondan sonra hiçbir müzik eğitimi görmemiş olan bir kimse, meselâ bir çoban, içinden

Bilgi Dünyası

Kanun (Müzik Aleti) Hakkında Bilgi

1

Kanun nasıl bir müzik aletidir? Kanunun özellikleri, tarihçesi, çalınma şekli hakkında bilgi. Kanun; Türk müziğinde kullanılan mızraplı bir çalgıdır. Menşei karanlık devirlere kadar varır; devrimize gelinceye kadar çeşitli gelişmeler geçirmiştir. Bu sazın Farabi tarafından icat edildiğine dair olan rivayet tamamen yanlıştır. Kanun, Türk müziğinde bir aralık rağbetten düşmüş, hele XVIII. yüzyılda unutulur gibi olmuş, XIX.

Bilgi Dünyası

Alman Müzik Sanatı Hakkında Bilgi

0

Alman müzik sanatı ile ilgili bilgiler. Dönemlerine göre özellikleri, eserler ve sanatçılar hakkında bilgi Alman Müziği’nin ilk örneğini oluşturan 8. yüzyıldaki tek sesli gregoriyen kilise şarkısı, Alman bölgesinde halk müziğinin özelliklerini taşır. Din ve dünyayla ilgili halk şarkıları, dans ve çalgı parçalarıyla dolu halk müziğinin zengin toprağmda, 12. yüzyılda tek sesli, çalgıyla eşlik edilen “Minnesâger”

Bilgi Dünyası

Alberta Hunter Kimdir?

0

Alberta Hunter kimdir? Alberta Hunter hayatı, biyografisi, eserleri, müzik kariyeri hakkında bilgi. Alberta Hunter; (d. 1 Nisan 1895, Memphis, Tennessee – ö 17 Ekim 1984 New York, New York eyaleti, ABD), dinleyenleri coşturan ritmik ve güçlü üslubuyla 1930’larda uluslararası başarı kazanan ABD’li blues şarkıcısı. On bir yaşında Chicago’ya giderek profesyonel şarkıcılığa başladı. 1920’lerde New York’a

Bilgi Dünyası

Hurdy Gurdy Nedir? Hakkında Bilgi

0

Hurdy Gurdy nedir, nasıl bir müzik aletidir? Hurdy Gurdy özellikleri, tarihçesi, hakkında bilgi. Hurdy Gurdy; armut biçimli telli çalgıdır. Çalgının ucundaki bir kolla döndürülen tahtadan bir çarkın tellere sürtünmesiyle ses elde edilir. Bu çark çalgının içine dikine bir konumda yerleştirilmiştir ve göğüs tahtasındaki yarıktan küçük bir bölümü dışarı çıkarak tellere alttan değer. Hurdy-gurdy de bir

Bilgi Dünyası

Metronom Nedir? Ne İşe Yarar?

0

Metronom nedir? Metronomun kullanımı, müzikteki yeri, ne işe yarar? Metronom hakkında bilgi. Metronom; müzikte bir parçanın hangi hızla çalınması gerektiğini gösteren aygıttır. Bir madensel çubuğun bir saat mekanizmasıyla sağa sola salımını yoluyla çalışır. İlk kez 1816’da Almanya’nın Regensburg Kenti’nden yaşayan Melzel tarafından yapılan metronom, bir sarkaç ve sarkacın üzerine takılı olan hareketli bir ağırlıktan oluşur.

Bilgi Dünyası

Caz Müzik Hakkında Kısa Bilgi

0

Caz nedir? Caz müziğin özellikleri nelerdir? Caz müzik tarihçesi, türleri, önemli sanatçıları hakkında bilgi Caz; Halk müziğinin modern mirasçısıdır. Caz, Amerikan tarihinin kesin olarak saptanamayan bir noktasında ve kesin olarak saptanamayan bir şekilde ortaya çıkmış ve bu konuda yazılan binlerce kitap sayesinde her şey iyice arapsaçına dönmüştür. İki tür caz vardır: 1) Geleneksel caz. Müzisyenler

Bilgi Dünyası

Özel Amaçlarla Kullanılan Alfabeler Nelerdir?

0

Özel amaca sahip alfabeler, fonetik yazı, transkripsiyon alfabesi, transliteration alfabesi, alfabenin müzikte kullanımı, morse vb. alfabeler hakkında bilgi. Özel amaçlarla kullanılan alfabeler. Bilimsel dil çalışmalarında, var olan alfabeler yeterli olmaz. Ses ayrımlarını doğru saptamak için ayrı alfabeler geliştirilmiştir. Bu alfabeler şöyle sıralanabilir: Fonetik yazı: Söyleneni bütün incelikleriyle saptamak, bir yazıyı tarihsel imlasıyla yazmak, yazısı olmayan

Bilgi Dünyası

Vladimir Horowitz Kimdir?

0

Vladimir Horowitz kimdir? Vladimir Horowitz hayatı, biyografisi, müzik kariyeri, eserleri hakkında bilgi. Vladimir Horowitz;(d. 1 Ekim 1903, Berdiçev, Rus Çarlığı – ö. 5 Kasım 1989, New York kenti, ABD), romantik geleneği sürdüren, kusursuz tekniğiyle ünlü Rus asıllı ABD’li piyano virtüözüdür. Liszt, Rachmaninoff, Chopin, Skriyabin, Scarlatti, Moszkowski ve Prokofyev yorumlarındaki teknik kusursuzluğu ve sağladığı dolgun ses

Bilgi Dünyası

Hornpipe Nedir – Hakkında Bilgi

0

Hornpipe nedir? Hornpipe nasıl bir enstrümandır? Hornpipe özellikleri, tarihçesi, hakkında bilgi. Hornpipe; hem nefesli bir çalgıya, hem de çeşitli danslara verilen addır. Çalgı, kalağı inek boynuzundan yapılmış, tek dilli bir tür kavaldır. Bazen, tek bir kalağa bağlanmış yan yana iki boru biçiminde olur. Çoğunlukla gayda gibi, bir tuluma bağlanarak çalınır. Eski çağlardan beri bilinen bu

Bilgi Dünyası

Marilyn Horne Kimdir?

0

Marilyn Horne kimdir? Marilyn Horne hayatı, biyografisi, eserleri, müzik kariyeri hakkında bilgi. Marilyn Horne; (d. 16 Ocak 1934, Bradford, Pennsylvania, ABD), sesinin pürüzsüzlüğü ve kıvraklığıyla özellikle Gioacchino Rossini ve George Frideric Handel’in koloratura rollerinde ün kazanmış mezzosopranodur. Şarkı söylemeye babasının gözetiminde çocukluğunda başladı. Güney California Üniversitesi’nde hem William Vennard. hem de Lotte Lehmann’ın öğrencisi oldu.

Bilgi Dünyası

Sonat Nedir?

0

Sonat nedir? Sonatların özellikleri, müzikte yeri, sonat hakkında bilgi. Sonat;bir ya da iki çalgı için bestelenen, allegro, adaco, andante gibi türlü karakterlerde üç ya da dört bölümden oluşan, müzik eseridir. Sonatlar genellikle dört muvmanlı olan piyano, keman, viyolonsel gibi solo çalgılarla, piyano eşliğinde yaylı ya da üflemeli çalgılardan birine yazılan kompozisyonlardır. Sonat 16. yüzyılda insan

Bilgi Dünyası

Rock Müziğin Tarihçesi

0

Rock müzik nedir? Rock müzik ne zaman ve nasıl ortaya çıkmıştır, önemli sanatçıları, tarihçesi hakkında bilgi. Rock Müzik; (Rock’n Roll sözcüğünden). 1950’den bu yana Blues, Rhythm-and-Blues, yanı sıra Country and Western Music türlerinden oluşan popüler afro-Amerikan müzik biçimlerinin toplu adıdır. Eşanlamlı “pop müziği” teriminin 1968’lerde üslup sınırlarının silinmesi nedeniyle çok geniş anlamlı bir nitelik alması

Bilgi Dünyası

Gotik Müzik Hakkında Bilgi

0

Gotik müzik nedir? Gotik müzik sanatının özellikleri, sanatçıları, hakkında bilgi. Gotik müzik; 12.-13. yüzyılda Avrupa müziğine Fransızlar egemendi. Dinsel törenler için müzik yazan Leonius, sonradan Notre-Dame adını alan Beatae Mariae Virginis Tapınağı’nın koro yöneticisi ve orgçusuydu; iki sesli şarkıların yer aldığı Magnum Liger adlı bir kitap hazırlayarak ritm biçimleri üzerinde çalıştı. Perotinus ise bu kitabın

Müzik Müzik

Müzik Terimleri ve Anlamları

52

Müzikte kullanılan terimler nelerdir? Müzik terimlerinin anlamları, açıklamaları, müzik toplulukları hakkında bilgi. Müzik Terimleri ve Anlamları Bir müzik parçasının gerek bestelenmesi, gerek çalınması kendine göre birtakım kurallara bağlıdır. Bu kuralların gerçekleştirilmesi sırasında bütün milletlerce kabul edilmiş, çoğu İtalyanca’dan gelme, bazı terimler kullanılır. Burada o terimlerin en belli başlılarını veriyoruz. Accelerando: Hızlandırarak çalınacak demektir. Akor (Accord):

Bilgi Dünyası

Avustralya’da Sanat

0

Avustralya’da mimarlık, resim, tiyatro, sinema, müzik sanatlarının gelişimi, özellikleri hakkında bilgi. Mimarlık: Avustralya mimarlığında yerel tasarım çok azdır. İlk sömürge yapılarının yerini, 20. yüzyılda güçlü bir Amerikan etkisi altında İngiliz yöntem ve gelenekleriyle oluşturulan yapılar aldı. Barınak özelliğindeki ilk yapılardan sonra dayanıklı yapılara geçildi ve gereç olarak sert tahtalı ağaçlarla Sydney kumtaşı kullanıldı. 1814′ te

Bilgi Dünyası

Avusturya’da Sanat

0

Avusturya’da sanatın gelişimi, mimarlık, heykel, resim, müzik ve sinema sanatındaki gelişmeler, tarihçesi. Mimarlık: İS 5. yüzyılda Romanların gidişinden sonra, Avusturya’nın sanat alanında ilk başarısı, ülkeye sızan barbarlar arasında Hıristiyanlığı yaymak amacıyla 700’lerde ülkeye gelen Keklerin ve Bizanslıların kurdukları manastırlarla piskoposluk yapılarında görülür. Salzburg’un sanatsal önemi özellikle bu dönemde başlar; 12. yüzyılda artar ve 13. yüzyılda

Bilgi Dünyası

Azerbaycan Müziği Hakkında Bilgi

0

Azerbaycan müziği Azeri müziğinin özellikleri nelerdir? Azeri çalgıları, müziği ile ilgili bilgi. Doğu müziği kapsamındaki Türk Müziği, Güney ve Kuzey müziği diye iki dala ayrılır. Güney müziği, Türkiye ve Azeri Müziği’ni içine alırsa da gerek icrada, gerekse usulde birbirinden ayrıdırlar. Azeri Müziği, meclisi ve âşık (çöl ya da halk) adlı iki biçimde oluşur. Bizdeki Klasik

Müzik Müzik

Müzik Hakkında Ansiklopedik Bilgi

0

Müzik nedir? Müziğin tarihçesi, özellikleri, Müzik ne demektir, tarihi ile ilgili bilgi. Müzik Hakkında Ansiklopedik Bilgi Müzik, duyguları ya da imgeleri anlatmak için sesleri melodi, ritim, armoni, polifoni gibi biçimlerde düzenleme sanatıdır. Bu biçimde düzenlenmiş seslerden oluşan eserlerin çalınması ya da söylenmesidir. Sözcüğün dar anlamıyla Avrupa’da Antik Çağ’dan başlayarak gelişen sanat müziğidir. İS 480-524 arasında

Bilgi Dünyası

Caz Müziğin Tarihçesi

1

Amerikadan Dünyaya yayılan Caz müziğin geçmişi ve şimdisi. Caz Müziğin Tarihçesi, Caz müzik hakkında bilgi. CAZ, XX. yüzyıl müziğinde büyük yeri olan bir müzik nev’idir. Caz aslında, Birleşik Amerika’da yaşamakta olan Zencilerin din dışı müziğidir, Köle olarak çalıştırılmak üzere Afrika’dan getirilen Zenciler Yeni Dünya’da Avrupa müziğinin kurallarına uymuşlar, bunları kendi özel ritim anlayışlarıyla kaynaştırmışlardır. Böylece