Browsing: nasıl hesaplanır

Fizik Bileşke Fonksiyon

Bileşke Kuvvet Nasıl Hesaplanır?

1

Bileşke kuvvet nedir? Bileşke kuvvetin paralelkenar kuralı ve çokgen ve uç uca ekleme yöntemi ile hesaplanması, örnekler. BİLEŞKENİN BULUNMASI Bileşkenin bulunması deyince yön ve doğrultusunun belirlenmesini anlayacağız. Bileşkenin bulunması için başlıca iki yöntem vardır : Paralelkenar kuralı ve çokgen kuralı I. Paralelkenar kuralı : Bu kural, iki kuvvetin bileşkesini bulmak için bulunmuş bir kuraldır. İkiden

Uzay Bir Gezegenin Çekim Alanı Nedir?

Bir Gezegenin Çekim Alanı Nedir? Şiddeti Neye Bağlıdır?

0

Bir gezegenin çekim alanının tanımı, nedir? Bir gezegenin çekim alanı şiddeti nelere bağlıdır, formülü, açıklaması. ÇEKİM ALANININ TANIMI Bir gezegenin birim kütleye uyguladığı çekim kuvvetine o gezegenin çekim alanı denir ve vektörel bir büyüklüktür. Gezegenin m kütlesine uyguladığı çekim kuvveti F ise birim kütleye uyguladığı kuvvet F/m olacağından, çekim alanı, olur. Görülüyor ki alan, ivme

Matematik

Yüzyıl Kavramı Nasıl Hesaplanır?

0

Yüzyıl nasıl hesaplanır? Yüzyıl yarım ve çeyrek hesabı. Yüzyıl hesaplama, yarım yüzyıl ve çeyrek yüzyıl kavramları. Yüzyıl Kavramı ve Hesaplamalar Yüzyıl: Yüzyıllık süre “Asır” anlamına gelir ve kısaca “yy” şeklinde gösterilir. Yüzyıl Hesaplamaları *** Tarihimiz eğer iki basamaklı ise 1. yüzyıldır. Örnek: 49 ⇒ 1. yy 97 ⇒ 1. yy ***Tarihimiz eğer üç basamaklı ise

Fizik

Reynold Sayısı Nedir? Nasıl Hesaplanır?

0

Reynold sayısı nedir, nasıl hesaplanır, formülü nedir? Reynold sayısı akışkanda neyin göstergesidir, örnekler, hakkında bilgi. Reynold Sayısı Nedir? Reynold sayısı, bir borudan akarken laminer veya türbülanslı akış modelinin türünü belirlemek için kullanılan boyutsuz bir sayıdır. Reynold sayısı , atalet kuvvetlerinin viskozite kuvvetlerin oranına ile tanımlanır. Aşağıdaki formülle bulunur; Reynold Sayısı = Atalet kuvvetleri / Viskozite

Bilgi Dünyası

Arbitraj Nedir? Hakkında Bilgi

0

Arbitraj nedir, nasıl yapılır? Arbitraj hesaplaması, nasıl kazanılır? Arbitraj hakkında örnekli açıklama ve bilgi. Arbitraj Arbitraj; bir piyasadan döviz, altın, tahvil ya da menkul değerler satın alıp hemen sonra bir başka piyasada satarak piyasalar arasındaki fiyat farklılıklarından kâr etmeyi amaçlayan ticari işlemdir. Piyasa mekanizmasının işleyişi nedeniyle arbitraj sürekli olarak yinelenebilir. Arbitraj genelde piyasalardaki fiyat farklılıklarını

Bilgi Dünyası

Oran ve Orantı Konu Anlatımı

0

Oran ve orantı nedir? Oran, orantı nasıl hesaplanır, özellikleri nelerdir? Oran, orantı, ortalama konu anlatımı. ORAN a ve b reel sayılarının en az biri sıfırdan farklı olmak üzere, ye a nın b ye oranı denir. Oranın birimi yoktur. Buradaki oranı, iki tam sayının bölümü olmak zorunda değildir. Örneğin; birer orandır. ORANTI ve gibi iki oranın

Bilgi Dünyası

Coulomb Kanunu Nedir?

0

Coulomb kanunu nedir, nasıl hesaplanır? Coulomb kuvveti ve coulomb kanunu hakkında bilgi. Coulomb Kanunu: Yüklerin birbirlerine uyguladıkları elektriksel kuvvetle ilgilidir. *** dir. *** dir. *** dir. ***Küreler birbirlerini aynı büyüklükteki kuvvetle çeker veya iterler. 1. dır. 2. dır. 3. dır. 4.

Bilgi Dünyası

Magnetik Kuantum Sayısı Nedir? Nasıl Hesaplanır?

0

Magnetik kuantum sayısı nedir? Magnetik kuantum sayısı neyi ifade eder, nasıl hesaplanır, konu anlatımı, hakkında bilgi. Magnetik kuantum sayısı () Elektronlar çekirdek etrafındaki yörüngelerde dolanırken küçük akım devreleri oluşur. Bu akım devrelerinin oluşturduğu magnetik alanlar birbirleri ile ya da dış magnetik alan ile etkileşerek enerji seviyelerinde yeniden ayrılmalara ve alt kabuklar içerisinde yeni alt kabukların

Bilgi Dünyası

Orbital Kuantum Sayısı Nedir? Nasıl Hesaplanır?

0

Orbital kuantum sayısı nedir? Orbital kuantum sayısı neyi ifade eder, nasıl hesaplanır, konu anlatımı, hakkında bilgi. Orbital kuantum sayısı () Atomlarda elektron bulutlarının oluşturduğu elektrik alanların birbirleriyle yada bunların dış elektrik alanla etkileşmesi sonucu enerji seviyelerinde ayrılmalar olur. Belli bir kabukta bulunan bir elektronun enerjisi bir miktar onun  orbital kuantum sayısına bağlı olsa da bu

Bilgi Dünyası

Baş Kuantum Sayısı Nedir? Nasıl Hesaplanır?

0

Baş kuantum sayısı nedir? Baş kuantum sayısı neyi ifade eder, nasıl hesaplanır, konu anlatımı, hakkında bilgi. Baş kuantum sayısı (n) Elektron bulutunun çekirdeğe olan uzaklığı ile ilgili olup n= 1, 2, 3 … tamsayı değerleri ile gösterilir. Küçük n değerlerine sahip elektron bulutları (kabuklan) çekirdeğe daha yakın olduklarından elektronlarının çekirdeğe bağlanma enerjisi daha fazladır, n

Bilgi Dünyası

Bir Matrisin Çarpma İşlemine Göre Tersi

0

Bir Matrisin Çarpma İşlemine Göre Tersi nasıl hesaplanır? Bir Matrisin Çarpma İşlemine Göre Tersi örnekli anlatım. Bir Matrisin Çarpma İşlemine Göre Tersi; ve olsun. Eğer A.B = B.A = Inxn ise B ye A nın ya da A ya B nin çarpma işlemine göre tersi denir. A-1 ile gösterilir. ÖRNEK: matrisinin çarpma işlemine göre tersi

Bilgi Dünyası

Işık Akısı Formülü

2

Işık akısı nedir? Fizikte ışık akısı hesaplama, formülü ve çizimi, hakkında bilgi. Işık Akısı; Birim yüzeye birim zamanda düşen ışık miktarına ışık akısı denir. A = Yüzey (m²) E = Aydınlanma (Lüks) Φ= Işık Akısı (Lümen) Şekil-I deki yüzeyde ışık akısı Şekil-II’deki yüzeyde ışık akısı Şekil-III’deki yüzeyde ışık akısı cos 90° = 0 Φ= 0

Bilgi Dünyası

Güç Formülü ve Birimi

0

Güç nedir? Fizikte gücün tanımı, güç formülü nasıldır? Güç birimi ve hesaplanması hakkında bilgi. Gücün Tanımı Boyları eşit iki haltercinin 120’şer kilogram kaldırdığını düşünelim. Bu sporcular bu ağırlıkları aynı yüksekliğe kaldırmış olsunlar. Bu durumda ikisi de aynı fiziksel işi yapmış olurlar. Ya da ikisi de aynı enerjiyi harcamıştır. Bunlardan hangisi ağırlığı daha çabuk kaldırırsa ona

Bilgi Dünyası

Kinetik Enerji Formülleri ve İspatı

3

Kinetik enerji nedir, nasıl hesaplanır? Kinetik enerji formülleri, denklemi, teoremi açıklaması ve hesaplanması. KİNETİK ENERJİ (Hareket enerjisi) Bir cisme hız kazandırmak için gerekli kuvvetin yaptığı işe kinetik enerji denir. Hızı v, kütlesi m olan bir cismin kinetik enerjisi, ile hesaplanır. KİNETİK ENERJİ TEOREMİ (İş-enerji teoremi) Bir cisme etkiyen net kuvvetin yaptığı iş, o cismin kinetik

Bilgi Dünyası

Yerçekimi Potansiyel Enerjisi Nedir – Formülü

0

Yerçekimi potansiyel enerjisi nedir, nasıl hesaplanır? Yerçekimi potansiyel enerji formülü, nasıl hesaplanır, açıklaması Yerçekimi Potansiyel Enerjisi Nedir – Formülü Bir cismi, yerçekimi alanında, yeryüzünden sabit hızla uzaklaştıran kuvvetin yaptığı iş, o cismin yerçekim potansiyel enerjisindeki artışa eşittir. Şekildeki gibi, kütlesi m olan bir cismi bulunduğu yerden alıp h yüksekliğine sabit hızla çıkardığımızı düşünelim. Cismi sabit

Bilgi Dünyası

Fonksiyonların Türevleri

0

Logaritmik, üstel, parametrik fonksiyonların türevleri nasıl alınır? Fonksiyonların yüksek dereceden türev formülleri. LOGARİTMİK FONKSİYONLARIN TÜREVİ ÜSTEL FONKSİYONLARIN TÜREVİ PARAMETRİK FONKSİYONLARIN TÜREVİ olmak üzere, BAZI FONKSİYONLARIN YÜKSEK DERECEDEN TÜREVLERİ

Bilgi Dünyası

Koşullu Olasılık Formülleri

0

Koşullu (Şartlı) Olasılık nedir, nasıl hesaplanır? Koşullu olasılık ile ilgili formüller ve özellikleri. KOŞULLU OLASILIK FORMÜLLERİ Bir E örnek uzayının iki olayı A ve B olsun. B olayının gerçekleştiği bilindiğine göre A olayının gerçekleşmesi olasılığına, A olayının B koşullu olasılığı denir ve P(AIB) ile gösterilir. A olayının olasılığına, A olayının B koşullu olasılığı denir. DİR

Bilgi Dünyası

Permütasyon Formülleri

0

Permütasyon formülleri, denklemleri nelerdir? Dairesel, halka, tekrarlı permütasyon nasıl hesaplanır? Permütasyon formülleri. PERMÜTASYON: n tane elemanın bir sıra üzerinde r’li sıralanışlarından herbirine n’nin r’li bir permütasyonu denir, n elemanın r’li permütasyonlarının sayısı, n  ≥ r olmak üzere: dir n = r alındığında; dir Dairesel Permütasyon : n tane eleman bir çember etrafında farklı şekilde sıralanır.

Bilgi Dünyası

Yerel ve Ulusal Saat Nedir?

0

Yerel saat nedir, nasıl hesaplanır? Ulusal saat nedir, nasıl hesaplanır? Yerel ve ulusal saat sistemi hakkında bilgi. Yeryüzünde Saatler 1- Yerel saat: Güneşin gökyüzünde hareketine göre, her meridyenin Güneş’e göre belirlenen saatidir. Aynı meridyen üzerinde bulunan noktalarda (ülkelerde) saatler aynıdır. Zaman, doğuya doğru her derecelik meridyen için 4’er dakika ileri, batıya doğru 4’er dakika geri

Bilgi Dünyası

Ağırlık Merkezi Nedir? Ağırlık Merkezi Hesaplama

0

Ağırlık merkezi nedir? Ağırlık merkezinin özellikleri nelerdir, nasıl hesaplanır, kısaca konu anlatımı. Ağırlık merkezi nedir? Bir cisim, Şekildeki gibi, çok sayıda noktasal parçaya ayrılabilir. Bu noktasal parçalara etkiyen yerçekimi kuvvetleri, paralel aynı yönlü kuvvetlerdir. Bu kuvvetlerin bileşkesi olan G kuvveti ise cismin ağırlığını oluşturur. G vektörünün etki noktası olan C noktasına cismin ağırlık merkezi denir.

Bilgi Dünyası

Vektörlerde Toplama İşleminin Özellikleri

0

Vektörlerde toplama işlemi nasıl yapılır? Bileşke vektör, paralelkenar kuralı, uç uca ekleme kuralı ve bileşke vektörün hesaplanması hakkında bilgi. Vektörlerde Toplama Bir adam, Şekildeki A noktasından kuzeye yürüyüp önce B noktasına, sonra da doğuya yürüyüp C noktasına ulaşıyor. Adam, bu iki hareket yerine AC doğrusu boyunca kuzeydoğu yönünde yürüseydi yine C noktasına varmış olurdu. AB

Bilgi Dünyası

Moment Nedir? Nasıl Hesaplanır?

0

Moment nedir? Moment nasıl hesaplanır? Moment örnekleri, moment hesaplama yöntemi. Moment ile ilgili bilgi. Bir kapıyı açmak için ittiğiniz vakit, bir kuvvet uygularsınız, kapı menteşesi etrafında döner. Kuvvetin döndürme etkisine, moment adı verilir. Herhangi bir cismin, onun etrafında döndüğü yere, buradaki halde menteşeye, destek denir. Eğer bir kapıyı, menteşeden mümkün olduğu kadar uzaktan iterseniz, onu