Browsing: nasıl olur

Kimya nükleer fisyon

Fisyon Tepkimesi Nedir? Fisyon Olayının Örnekler İle Anlatımı

0

Fisyon Tepkimesi nedir? Fisyon Tepkimesi nasıl gerçekleşir? İlk Fisyon Tepkimesi ve tarihçesi hakkında bilgi. Fisyon; atom çekirdeklerinin parçalanması olayıdır. Çekirdek bölünmesi olarak da adlandırılan bu olay, bir çekirdeğin başka taneciklerle bombardımanı sonucunda oluşabildiği gibi, bir çekirdeğin kendi kendine bölünmesiyle de oluşabilir. Bu tür fisyon olayına “kendiliğinden fisyon” adı verilir. Fisyon olayı ilk kez 1934’te, İtalyan

Bilgi Dünyası Dondurulmuş Meyve Sebze Ambalajlama

Dondurulmuş Meyve Sebze Ambalajlama

0

Dondurulmuş Meyve Sebze Ambalajlama yöntemleri, uygun yöntemin seçimi, ambalaj materyalinin özellikleri neler olmalıdır? Dondurulmuş Meyve Sebze Ambalajlama Birçok meyve ve sebze, daha uzun raf ömrüne sahip olabilmeleri amacıyla (-20C’de ortalama 6 ay) süpermarketin donmuş ürün reyonunda satışa sunulurlar. Üründe dondurma işlemiyle mikroorganizmaların gelişmesi önlenilmesine rağmen, biyokimyasal ve enzimatik bozulmalar meydana gelebilir. Donmuş meyve ve sebzelerdeki

Bilgi Dünyası

Erozyon Hakkında Bilgi

0

Erozyon nedir, nasıl oluşur? Erozyunu artıran faktörler nelerdir? Erozyonu önleme yolları nelerdir, hakkında bilgi. Erozyon Hakkında Bilgi EROZYON Dış kuvvetlerin etkisiyle, toprağın üst kısmının aşındırılıp süpürülmesi olayıdır. Kurak ve bitki örtüsünden yoksun olan yerlerde hem rüzgâr, hem de akarsu aşındırması fazladır. Bu nedenle bu alanlarda erozyonun şiddeti fazladır. Erozyonun etkisiyle verimli tarım alanları daralır, çölleşme

Bilgi Dünyası Hukuk

İbra Nedir? Hakkında Bilgi

0

İbra, ibra etmek nedir, ne demektir? İbra nasıl yapılır, ibra işleminin sınırları, hukuktaki yeri, hakkında bilgi. İbra İbra, aklama olarak da bilinir, alacaklının borçludan, öngörülmüş olan edimi elde etmeden bu edimin karşılığı olan alacağından vazgeçmesidir. Bir tür bağışlama ya da alacaktan feragat niteliğinde görülebilirse de iki yanlı bir işlem olması nedeniyle sözü geçen işlemlerden farklıdır.

Bilgi Dünyası

İndüksiyonla Isıtma Hakkında Bilgi

0

İndüksiyon nedir, indüksiyonla ısıtma nasıl yapılır? İndüksiyon, indükleme hakkında bilgi. İndüksiyonla Isıtma İndüksiyonla Isıtma; elektriksel açıdan iletken bir maddeyi alternatif elektromagnetik alan içine yerleştirerek ısıtma yöntemidir. Isıtılan cisim, elektromagnetik alanı oluşturan kaynaktan elektriksel bakımdan yalıtılmış olduğu halde, cismin içinde elektrik akımları indüklenir ve bu akımlar enerji harcanmasına, dolayısıyla cismin ısınmasına yol açar. İndüksiyonla ısıtma yöntemleri

Hayvanlar Alemi

Japon Balığının Akvaryumda Üremesi

0

Japon balığı üretim akvaryumu nasıl olmalıdır? Japon balığının akvaryumda üretimi nasıl olur, bilinmesi gerekenler hakkında bilgi. JAPON BALIĞI AKVARYUMDA ÜRETİM : Dişiler ve erkekler bir diğerinden kış ayları içinde ayrılarak ayrı ayrı akvaryumlarda beslenmeye başlanır. Bulundukları akvaryumun suyu temiz ve berrak olmalı, çok iyi havalandırılmalıdır. Serin geçen Aralık-Ocak döneminden sonra Şubat ayı başında akvaryum suyunun

Bilgi Dünyası

Gametlerin Oluşumu – Mayoz Bölünme

0

Gametlerin oluşması nasıl gerçekleşir? Mayoz bölünme evreleri ve özellikleri, bitkilerde, hayvanlarda ve insanda mayoz bölünme. GAMETLERİN OLUŞMASI : MAYOZ BÖLÜNME Mayoz bölünme, gametlerin (üreme hücrelerinin) oluştuğu bölünme şeklidir. Bölünme erkeklerde testislerde (erbezleri), dişilerde ovaryumda (yumurtalıklarda) oluşur. Vücudun başka herhangi bir yerinde mayoz bölünme olamaz. Mayoz ergenlikle başlar. Başka bir deyişle mayozun başlaması dönemine ergenlik denir.

Bilgi Dünyası Hayvanlarda Yumurta Yapısı

Hayvanlarda İç ve Dış Üreme

0

Hayvanlarda üreme nasıl gerçekleşir? Hayvanlarda dış döllenme, iç döllenme, yumurtanın yapısı, özellikleri hakkında bilgi. HAYVANLARDA ÜREME Hayvanlarda; spermlerin erkeklerin testislerinde (erbezi), yumurtaların da (ovum= oosfer) dişilerin yumurtalıklarında (ovuryum) mayoz bölünme ile oluştuğunu öğrenmiştik. Üremenin olabilmesi için yumurta ve spermin “çekirdeklerinin birleşmesi” gerekir. Hangi tür canlı olursa olsun yumurta ve spermin çekirdeklerinin birleşmesine döllenme denir. Döllenme

Bilgi Dünyası

Çiçekli Bitkilerde Eşeyli Üreme

0

Çiçekli bitkilerde eşeyli üreme nasıl gerçekleşir? Çiçekli bitkilerin organları ve görevleri, üreme aşaması hakkında bilgi. Çiçekli Bitkilerde Eşeyli Üreme Çiçekli bitkilerde gametler, çiçeklerde oluşur. Çiçekteki erkek organa “stamen”, dişi organa “pistil” denir. Dişi organ; “yumurtalık” (ovaryum), “dişicik borusu” (stilus) ve “tepecik”ten (stigma) oluşmuştur. Yumurtalık, tohum taslağını (övül) taşır. Ovaryum içinde çok sayıda tohum taslağı bulunabilir.

Bilgi Dünyası Anayasa

Anayasanın Değiştirilmesi Nasıl Olur?

0

Anayasa değişikliği nasıl gerçekleşir, kaç milletvekili gereklidir? Anayasanın değiştirilmesi şeması, KPSS konusu anlatımı. Anayasanın Değiştirilmesi Anayasanın değiştirilmesi, TBMM üye tamsayısının en az 1/3’i tarafından yazıyla teklif edilebilir. Teklifler Genel Kurulda 2 defa görüşülür. Değişiklik önerisinin, Meclis üye tamsayısının en az 3/5 çoğunluğun gizli oyu ile kabul edilmesi gerekir. Anayasa değişikliği teklifi, 3/5 ile 2/3 arasında

Bilgi Dünyası

Fotosentez Reaksiyonları Konu Anlatımı

0

Fotosentez nedir, nasıl meydana gelir? Fotosentezin aydınlık evre reaksiyonları ve karanlık evre reaksiyonları konu anlatımı. FOTOSENTEZ Fotosentez, yapısında klorofil molekülü bulunan canlıların ışık enerjisinden yararlanarak organik bileşikleri sentezlemeleri olayıdır. Fotosentez reaksiyonlarını genel olarak özetlersek; Aydınlık Reaksiyonlar: Karanlık Reaksiyonlar: Fotosentezi, aydınlık ve karanlık reaksiyonlar olmak üzere iki kısımda inceleyebiliriz. 1) Aydınlık Reaksiyonlar: Bu reaksiyonlar için ortamda

Bilgi Dünyası Atomun Uyarılması

Atomun Uyarılması Nedir? Hakkında Bilgi

0

Atomun uyarılması nedir, nasıl yapılır? Atomun uyarılması çeşitleri, özellikleri, hakkında bilgi. ATOMUN UYARILMASI Temel haldeki atomlar, a) Hızlandırılmış elektronlarla bombardıman edilerek. b) Sıcaklıkları arttırılarak c) Fotonlarla bombardıman edilerek uyarılabilirler. a) Elektronlarla Uyarma Elektronlarla bombardıman edilen atomların ışık yayması için uyarılması gerekir. Bu uyarılma, atoma gönderilen elektronların enerjisinin atomların 1. uyarılma enerjine eşit veya büyük olması

Bilgi Dünyası Enerji Verimi

Enerjiyi Verimli Kullanma Yöntemleri

0

Enerjiyi verimli kullanmak nasıl olur, bu konuda neler yapmalıyız? Enerjiyi verimli kullanma yöntemleri hakkında bilgi. Enerjiyi Verimli Kullanma Yöntemleri Günümüzde günlük yaşantımızda pek çok işte enerjiye ihtiyacımız var. Kullandığımız taşıtların ve aletlerin çalışması, binaların ısıtılması, soğutulması ve aydınlatılması bu işlerden bazıları. Dahası yediğimiz yiyeceklerin, giydiğimiz kıyafetlerin, kullandığımız tüm eşyaların üretiminde ve bizlere ulaştırılmasında enerji kullanılıyor.

Bilgi Dünyası

Partenogenez Nedir?

0

Partenogenez nedir ve nasıl gerçekleşir? Partenogenez hangi canlılarda görülür, arılarda Partenogenezin kısaca anlatımı PARTENOGENEZ Döllenmemiş yumurtayla üremeye «partenogenez» denir. İlkel hayvanlardan bazıları bu biçim ürer. Öteki canlılarda genel olarak, dişinin yumurtacığı ancak erkeğinin salgıladığı sperma ile birleştikten sonra çoğalarak yavrunun meydana gelmesine imkân verir. Partenogenez üremede ise, yumurtacıklar döllenmeye uğramadan da gelişerek yeni bir canlı

Bilgi Dünyası

Katılımcı Olmak Nedir?

0

Katılımcı olmak nedir? Nasıl katılımcı olabiliriz ve neden önemlidir? Katılımcı olmak hakkında bilgi. Katılımcı Olalım Katılım, insana değer verilmesiyle başlamıştır, “insanın değeri”ni karar verme süreçlerine katmak anlamına gelir. Bireye, önemli biri olarak görüldüğü mesajını gönderir. Toplumda, herkesin konumuna göre sorumluluk alabileceği durumlar vardır. Bu bakımdan her yaştaki birey, özellikle kendisini doğrudan ilgilendiren kararların alınması sürecine

Hastalıklar

Kan Uyuşmazlığı Nedir? Nasıl Olur?

0

Kan uyuşmazlığı nedir, nasıl meydana gelir? Kan uyuşmazlığı nedenleri ve belirtileri nelerdir? Kan uyuşmazlığından korunma yöntemleri. KAN UYUŞMAZLIĞI Tıptaki adı “Rhesus hastalığı” olan kan uyuşmazlığı, önleyici tekniklerin geliştirilmesi sayesinde, günümüzde büyük ölçüde azalmıştır. Kan grupları Rh-(Rhesus negatif) olan annelerin ikinci ve daha sonraki bebekleri, babalarının Rh+ (Rhesus pozitif) olması durumunda kan uyuşmazlığı tehlikesiyle karşı karşıyadırlar.

Bilgi Dünyası

Mayalanma Nasıl Olur?

0

Mayalanma nedir? Mayalanma nasıl tanımlanır ve mayalanma esnasında neler olur konuları hakkında genel bilgiler. MAYALANMA, organik maddelerin bazı mikroorganizmalar tarafından salgılanan enzimlerin etkisiyle uğradığı değişiklik, mayalanma insanların kullandığı en eski kimyasal yöntemlerden biridir, Guy-Lussac‘ın alkol mayalanması üzerindeki çalışmalarından sonra bu terim, şekerin alkol ve karbondioksit haline dönüşmesini anlatmak için kullanıldı. Pasteur‘ün mayalanma nedenleri üstündeki araştırmaları

Bilgi Dünyası Ekonomi

Ekonomik Büyüme Nedir? Nasıl Gerçekleşir?

0

Ekonomik büyüme nedir? Ekonomik büyüme nasıl gerçekleşir, önemi nedir? Ekonomik büyüme hakkında bilgi. Ekonomik Büyüme Ekonomik büyüme, toplumun ekonomik yapısındaki nicelikle ilgili bir artışı gösterir. Ekonomik gelişme ve ekonomik büyüme farklı anlamlar taşır. Ekonomik gelişme, nitelikle ilgili değişmeleri gösterir. Örneğin; bir ülkede sanayileşmenin tarıma göre öncelik kazanması, nitelikle ilgili olumlu bir değişmedir ve ekonomik gelişme

Bilgi Dünyası Toplumsal Çözülme

Toplumsal Çözülme Nedir?

0

Toplumsal Çözülme nedir? Toplumsal çözülme nasıl olur, örneklerle açıklaması, Toplumsal çözülme hakkında bilgi. Toplumsal Çözülme Toplumda bireylerin, toplumsal değer ve normlara uymamaları sonucu toplumsal düzenin bozulması sürecine toplumsal çözülme denir. Bu durumda toplumsal yapıda gruplar, kurumlar, örgütler ve ilişkiler gibi çeşitli öğeler, birbirini tamamlayamaz. Toplum, artık işleyen bir bütün olma özelliğini büyük ölçüde kaybeder. Toplumsal

Bilgi Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları

Sosyal Gelişme Nedir?

0

Sosyal gelişme nedir, neden önemlidir? Sosyal gelişme nasıl olur, unsurları nelerdir, hakkında bilgi. Sosyal Gelişme Bir toplumda ekonomik gelişme ve ekonomik büyüme ile birlikte sosyal ve kültürel düzeyin yükselmesine “sosyal gelişme” denir. Sosyal gelişmenin başlıca unsurları şunlardır: 1. Ekonomik Büyüme: Yıllık kalkınma hızının yüzde beşten yüzde yediye çıkması gibi, varlığını sürdüren ekonomik yapıdaki sayı ve

Sağlık Bilgileri

Kusma Hakkında Bilgi

0

Kusma nedir, nasıl meydana gelir? Kusmanın sebepleri, yol açan hastalıklar, tedavisi hakkında bilgi. Kusma; midedeki, ince barsaklar içindeki maddelerin, şiddetli bir hareketle, sıkıntıyla, ağızdan dışarı atılmasıdır. Başlıbaşına bir hastalık değildir, birtakım hastalıkların ortak belirtisidir. Kusma, midenin, bazı madddelerden kurtulmak için sinir yolları ile gösterdiği bir tepkidir. Birçok hastalıklar kusmaya yol açar. Bu arada, kızıl, yılancık,

Bitkiler

Çiçeklerde Döllenme Nasıl Olur?

0

Çiçekli bitkilerde üreme de döllenme ile ilgili hakkında bilgiler Tozlaşma sonunda, çiçek tozu dişi organın tepeciği üzerine konar. Tepeciğin üzeri yapışkan, şekerli bir sıvıyla kaplıdır. Çiçek tozu bu sıvı üzerinde bir süre sonra çimlenmeye başlar. Su emerek şişer, basıncı artar. Her çiçek tozu bir hücreden meydana gelmiştir. Bu hücreyi iki zar çevreler. Dıştaki zar serttir,

Bilgi Dünyası

Çiçeklerde Tozlaşma Nasıl Olur?

0

Çiçeklerde üremenin ilk aşaması olan tozlaşma ile ilgili genel bilgiler. Tozlaşma çeşitleri nedir ve tozlaşma nasıl ve nerede olur? Bitkiler de, bütün canlılar gibi, üreyerek türlerini sürdürürler. Bu üreme, Çiçekli Bitkiler’de, çiçekle sağlanır. Çiçekle üreme de şu yollardan geçerek olur: 1) Tozlaşma; 2) Döllenme; 3) Meyve; 4) Tohum. TOZLAŞMA : Erkeklik organlarındaki çiçek tozunun dişi

Bilgi Dünyası

Tam Yansıma Nedir? Nasıl Olur?

1

Tam yansıma nedir? Tam yansıma olayı nasıl gerçekleşir? Tam yansıma çizimi ve özellikleri hakkında bilgi. Tam Yansıma: Işık ışını çok kırıcı ortamdan az kırıcı ortama geçerken kırılma açısı 90° ise İ açısı kırıcı ortam için sınır açısıdır. İ= Sınır açısı Cam için sınır açısı İ cam = 42°’dir. Su için sınır açısı İ su = 48°’dir.

Çocuk-Bebek-Anne Sağlığı Hamile

Düşük Nasıl Olur? Belirtileri Nelerdir?

0

Düşük nasıl meydana gelir? Düşük belirtileri nelerdir? Düşük tehdidi taşıyan durumlar, düşük çeşitleri hakkında bilgi. DÜŞÜK NASIL OLUR? Düşük genellikle, kanamayla başlar; ama hamileliğiniz sırasında karşılaşabileceğiniz bütün kanamalar, bebeğinizi kaybetmek üzere olduğunuz anlamına gelmez. Kan, genellikle dölyatağının (rahim, uterus) içinden gelir; ama dölyatağı boynunun (cervix) yüzeyinden ve idrar yollarında bir enfeksiyon (sistit) olması durumunda boşaltım

Bilgi Dünyası

Çiçekli Bitkilerde Eşeyli Üreme Konu Anlatımı

2

Çiçekli bitkilerde eşeyli üreme nasıl gerçekleşir? Tam çiçeğin yapısı, özellikleri, dişi organda yumurta oluşumu ve erkek organda polen oluşumu konu anlatımı ÇİÇEKLİ BİTKİLERDE EŞEYLİ ÜREME Çiçekli bitkilerin üreme organlar’, çiçeğin yapısında yer alır. Genellikle dişi ve erkek organ çiçekte birlikte bulunurlar. Kavak ve söğüt gibi bitkilerde dişi ve erkek çiçekler ayrı ayrı ağaçlarda bulunurlar. Tam

Bilgi Dünyası

Psikolojide Öğrenme Konusu

0

Psikolojide öğrenme nedir? Öğrenmeyi etkileyen etmenler nelerdir, öğrenme nasıl olur? Psikolojide öğrenme konusu açıklaması, hakkında bilgi. ÖĞRENME Öğrenme, bireyin yaşantısının sonucunda davranışında bir değişmenin meydana gelmesidir Bu anlamda öğrenme bir bilgi edinme, bir bilme sürecidir. Birey, yeni bir durumla karşılaştığında, bu durumu yorumlamakta, duruma karşı tepkiler göstermekte, sonucu verimli veya verimsiz de olsa, bu yaşantısının

Bilgi Dünyası

Statik Elektrik Nasıl Oluşur? Cisimlerin Statik Elektrik İle Yüklenmesi

0

Statik (durgun) elektrik nasıl meydana gelir? Cisimler hangi yollarla statik elektrik ile yüklenebilirler? Sürtünme, dokunma ve indüksiyon ile elektriklenme hakkında bilgi. Statik Elektrik Nasıl Oluşur? Cisimlerin Statik Elektrik İle Yüklenmesi a- SÜRTME İLE ELEKTRİKLEME Cisimleri bu yolla elektriklemeyi çok kolay başarabiliriz. Yün, sentetik bazı giysilerimizi giyip çıkarırken çıtırtılar işitir, karanlık bir odada ise kıvılcımlar da

Bilgi Dünyası

Bitkilerde Beslenme, Terleme ve Solunum Nasıl Olur?

0

Bitkilerin beslenmesi nasıl olur? Bitkilerde Terleme olayı ile solunum nasıl yapılır? Kısa bilgiler BİTKİLER NASIL BESLENİRLER? Bitkilerin en önemli ihtiyaçlarından biri sudur. Bitki, suyu, kökünde-ki emici tüyler sayesinde topraktan alır; gövdesindeki odun boruları denen borularla, yapraklara kadar dağıtır. Bu suya, ham besi suyu adı verilir. Ham besi suyunun içinde, bitkinin topraktan aldığı madensel tuzlar vardır.

Bilgi Dünyası

Sebzeler Nasıl Pişirilir?

0

Sebzelerin pişirme yöntemleri nelerdir, nasıl pişirilir? Sebzeleri pişirirken nelere dikkat etmeliyiz, hakkında bilgi. Sebzeler Nasıl Pişirilir? Sebzelerin çiğ yenmeleri besin değeri yönünden en uygunudur. Pişirilmede dikkat edilecek noktalar; a. Olanak varsa kısa sürede buharda pişirme, uygun olan sebzeler için en doğru olanıdır. Örneğin, ıspanak, karnabahar vb. sebzeler, b. Sebzeleri pişirirken ağızları sıkıca kapatılmalı, hava almalarına

Bilgi Dünyası

Çimlenme Nasıl Olur?

0

Çimlenme nedir ve nasıl meydana gelir? Kısaca çimlenme nasıl oluşur, hakkında bilgi. ÇİMLENME NASIL OLUR? Tohum başlıca iki bölümden meydana gelmiştir: 1) Oğulcuk (embriyon); 2) Yedek besin deposu (endosperm). • Oğulcuk tohumun yeni bitkinin meydana gelmesini sağlayan bölümüdür. • Yedek besin deposu ise, bitki kök salıp toprakta tutununcaya kadar, onun beslenmesini sağlar. • Tohumun uç

Bilgi Dünyası

Yaralar Nasıl İyileşir?

0

İnsan vücudu kendi kendini nasıl tamir eder? Yaralanan yerlerimiz nasıl iyileşir, kırıklar, yanıklar nasıl onarılır, hakkında yazı. Yaralar Nasıl İyileşir? Kendi kendini tamir etmek vücudumuzun en büyük özelliğidir. Bu özellik olmasaydı birçok hastalıklardan, yaralardan kurtulamazdık. Bilirsiniz, vücudun temeltaşı hücredir. Hücreler birleşerek dokuları meydana getirirler. Bütün organlarımızın çalışması dokularımıza bağlıdır. Her organı, su bitkileriyle dolu, küçük

Bilgi Dünyası

Besinler Nasıl Sindirilir?

0

Besinler nasıl sindirilir? Ağızda sindirim, midede sindirim, bağırsakta sindirim nasıl olur? Besinlerin sindirimi hakkında bilgi. Besinler Nasıl Sindirilir? Besinlerin sindirilmesini ikiye ayırabiliriz: 1) Mekanik Sindirim; 2) Kimyasal Sindirim. Mekanik Sindirim. — Çiğneme, yutma, midenin, barsakların hareketleri, sindirim artıklarının dışarıya atılmasıdır. Kimyasal Sindirim. — Sindirim borusunun çeşitli bölümlerinden salgılanan tükrük, mide özsuyu, öt, pankreas, barsak özsuları

Bilgi Dünyası

Devalüasyon Nedir?

0

Devalüasyon ne demektir? Devalüasyon nasıl olur, nedenleri nelerdir? Devalüasyon hakkında bilgi. Devalüasyon; paranın satın alma değerinin azaltılmasıdır. Gerçekte bu işlem, satın alma gücü düşmüş bir paranın yeniden değer kazanması için yapılır ve resmi kurun yabancı paralar cinsinden düşürülmesi anlamına gelir. Yabancı paraların gerçek değerleri resmi kurların üstüne çıktığı zaman devalüasyon yapılır. Böylece dışalım mallarının ulusal

Hastalıklar

Fıtık Neden Olur? Belirtileri Nelerdir?

0

Fıtık nasıl ve neden meydana gelir? Fıtık nerelerde olur, belirtileri nelerdir? Fıtık tedavisi hakkında bilgi. Fıtık; İç organlardan birinin bulunduğu yerden ya biraz, ya da bütün bütün çıkıp ur gibi dışarı fırlamasına fıtık (kavlıç) denir. Bu duruma gelen organlar kendilerini örten çeperin, zarın aralığından, ya da yarığından, deliğinden dışarı çıkarlar. Birçok organların fırladıkları yere göre

Sağlık Bilgileri

Uyuşma Nedir? karıncalanma Nedir?

0

Uyuşma nedir? Karıncalanma nedir? Uyuşma ve karıncalanma sebepleri nelerdir, nasıl olur? Uyuşma nasıl geçer, hakkında bilgi. Uyuşma; Uyuşma, karıncalanma, keçeleşme diye andığımız durumlar hepimizin birçok defa başımıza gelmiş olaylardandır. Gündelik hayatta, vücutta her hangi bir hastalık, bozukluk belirtisi olmadığı halde, çeşitli dış etkilerle dolaşım bir süre bozulursa, az kan giden bölgelerde uyuşmalar olur. Meselâ, otururken

Anne&Çocuk

Doğum ve Süt Salgılaması Nasıl Olur?

0

Doğum nasıl gerçekleşir, kısaca anlatımı. Süt salınımı sağlayan hormonlar nelerdir? Annede süt salgılanması nasıl başlar? DOĞUM VE SÜT SALGILANMASI İnsanda oluşan bebeğin başı aşağıya dönüktür. Dölyatağı (uterus) kaslarının kasılıp gevşemesi ile doğum başlar. Bu kas hareketleri, bebeğin vajinaya doğru inmesini sağlar. Bu sırada, bebeği çevreleyen su kesesi (amniyon) parçalanır ve suyu akar. Bu, doğumun başladığının

Bilgi Dünyası

Oksitlenme Nedir? Nasıl Olur?

0

Oksitlenme nedir? Oksitlenme, paslanma neden ve nasıl oluşur? Oksitlenmenin çeşitleri, yanma hakkında bilgi. Oksitlenme; Işık ve ısı veren bütün olaylar birer yanma olayıdır. Oksitlenme de yanmanın özel bir şeklidir. Buna «paslanma» da denir. Oksitlenmeyi «yavaş oksitlenme», «çabuk oksitlenme» şeklinde ikiye ayırırsak ısı ve ışık verenler çabuk oksitlenme, yani «yanma», ısı ve ışık göstermeyen olaylar da yavaş

Bilgi Dünyası

Kangren Nasıl Olur?

0

Kangren nedir? Kangren nasıl olur, sebepleri, nasıl tedavi edilir? Kangren hakkında bilgi. Kangren; Vücudun her hangi bir organında hücrelerin ölmesinden meydana gelen tehlikeli bir hastalıktır. Daha çok ayakta ve parmaklarda rastlanır. Kangrenin birkaç çeşidi vardır. Kuru kangrende hücreleri ölen kısımdan kan geçmediği için o kısım kararır, hassasiyetini kaybeder Sulu kangrende de aşağı yukarı aynı durum

Bilgi Dünyası

Kas Nasıl Kasılır?

0

Kas kasılması nedir? Kas kasılması nasıl meydana gelir, kasılmayı uyaran faktörler, kasların kasılma kimyası. KASLARIN KASILMASI Düz kas dokusunda, bir kısım hücre sinir uçları ile bağlantılıdır. Uyartılar, bu hücrelerden diğer hücrelere aktarılır. Düz kasın yavaş kasılmasının nedeni budur. Halbuki çizgili kaslarda, kas hücreleri, bir veya birkaç noktadan sinir uçları ile bağlantılıdır. Bu sinirlerin zedelenmesi sonucu

Bilgi Dünyası

Genleşme Nedir – Nasıl Meydana Gelir?

0

Genleşme ne demektir? Genleşme neye bağlıdır, nasıl oluşur, genleşen malzemeler nelerdir, genleşme hakkında bilgi. Genleşme; sıcaklık, basınç, kuvvet gibi etkenlerle bir cismin boyutlarında oluşan büyümedir. Genellikle üç boyutta oluşan bir olay olup, “hacimsel genleşme” adıyla anılır. Bazen cismin boyutlarından bir ya da ikisi boyunca oluşan genleşme, öteki boyutlardaki genleşmeye göre, gözönüne alınmayacak derecede küçüktür. Buna

Bilgi Dünyası

Nasıl Görürüz?

0

Göz nasıl görür? Görme olayı nerede ve nasıl gerçekleşir? Nasıl görürüz, detaylı açıklaması. Işık gözbebeğinden göze girer. Işık azsa iris genişler, fazla ışık girmesine imkan verir. Kuvvetli ışıkta da, kasılarak giren ışığın azalmasına yardım eder. İrisin arkasında bulunan mercek görüntünün net olarak ağ tabakaya düşmesini sağlar. Mercek, istirahat halindeyken, 3 metreden daha Uzaktaki şeyleri tam

Bilgi Dünyası

Allah’a İman Nedir? Nasıl Olur?

0

Allah’a iman etmek ne demektir? Allah’a iman etmek nasıl olur? Allah’a iman neyi gerektirir, hakkında bilgi. İman sözcüğü, sözlüklerde genellikle, kutsal inanç, gerçekleme anlamındadır. Terim olarak: “Hz. Muhammed’e, Allahu Taala tarafından bildirilen bütün ilke ve buyrukların doğruluğunu, gerçekliğini dille ikrar ve gönülle tasdik”tir. iman sahibine: Mümin ve iman edilen esaslara da: Aka’id, imanın şartları, yaygın

Bilgi Dünyası

Mayoz Bölünme Nasıl Olur?

2

Mayoz bölünme nedir? Mayoz bölünme nasıl gerçekleşir, evreleri nelerdir? Mayoz bölünme hakkında bilgi. Mayoz Bölünme; bir çeşit çekir dek bölünmesi. Özgün hücredeki kromozom sayısının yarışma, yani haploid sayıda kromozoma sahip yavru hücrelerle sonuçlanan, genellikle ardışık iki hücre bölünmesidir. Eşeysel hücrelerin kaynağını oluşturan ve 46 kromozoma sahip olan bazı özel hücrelerin her biri mayoz bölünme sonucu

SAĞLIK

Çene Kilitlenmesinde İlk Yardım

0

Çene kilitlenmesi nedir, neden olur? Çene kilitlenmesi nasıl açılır, yapılması gereken ilk yardım ve tedavi nasıldır? Çene Kilitlenmesi; çiğneme kaslarının kasılması nedeniyle ağzın açılmasının olanaksız duruma gelmesidir. Yirmi yaş dişinin çıkışı sırasında ve bademciklerden ötürü görülebilir. En önemli ve tehlikeli olasılık ise, tetanozdan ileri gelmesidir. Hemen her yerde bulunan tetanoz mikrobu, her türlü yaradan vücuda

Bilgi Dünyası

Ergime Sıcaklığı Nedir?

0

Ergime nedir? Ergime sıcaklığı ne demektir? Ergime nasıl olur? Ergime gizli ısısı nedir? Bazı maddelerin ergime sıcaklıkları. Ergime; bir katı cismin, sıcaklık ve basmç gibi etkenlerle sıvı duruma geçmesi olayıdır. Ergime olayının oluşabilmesi için katı cismin sıcaklığının, belirli bir basınç altında, yeterli bir dereceye yükselmesi gerekir. Ergimenin başladığı bu sıcaklığa “ergime noktası” ya da “ergime