Browsing: nasıl oluşur

Jeoloji Waialeale Dağı

Dağların Oluşumu Nasıl Gerçekleşir? Oluşumlarına Göre Dağlar

0

Dağların oluşumu nasıl olur? Volkanik dağlar, kırılmalar, kıvrılmalar, yeryüzü hareketleri sonucu oluşan dağlar hakkında bilgi. Dağların Oluşumu; Oluşumlarına göre dağlar temelde iki grupta toplanır: Volkanik olaylar, yani yanardağ etkinlikleriyle oluşan ve yer kabuğunun yatay ve dikey hareketleri, yükselme ve alçalma (faydalanma ve epirojenik hareketler) kıvrılma ve kırılma (orojenik hareketler sonucu oluşan dağlar. Volkanik ve yerkabuğu

Jeoloji Petrol Mühendisliği

Petrol Nedir? Nasıl Oluşur? Özellikleri ve İlk Petrolün Çıkarılması

9

Petrol nedir? Petrol nasıl oluşur, özellikleri nelerdir, nasıl çıkarılır, ilk petrol çıkarılması ve kullanılması hakkında bilgi. Petrol; çok koyu renkli, kendine özgü hafif bir hafif bir kokusu olan, yoğunluğu 0,8 ile 0,95 arasında değişen ve hidrokarbonlardan oluşan, yanıcı ve kaygan doğal madeni yağdır. Yeraltı yataklarından çıkarılan petrolün gaz (rafineri gazı, propan, bütan), yakıt (benzin, süper

Coğrafya Buzdağı

Buzdağı Nedir? Buzdağları Nasıl Oluşur? Özellikleri Nelerdir?

0

Buzdağı nedir? Buzdağlarının özellikleri nelerdir? Oluşumu hakkında bilgiler. Nasıl oluşur gibi konuların yer aldığı sayfamız. Buzdağı; Kuzey ve Güney Kutup denizlerinde buzullardan koparak akıntılarla yer değiştiren büyük buz parçalarıdır. Bütün yıl boyunca dünyadaki okyanusların % 25′ ini sürekli değişen buz tabakaları örter. Bu buz tabakaları, kuzey ve güney kutupları arasında miktar olarak değişseler bile toplam

Coğrafya Buzul

Buzullar Hakkında Bilgi – Çeşitleri, Oluşumu ve Yapıları

0

Buzul nedir? Buzul çeşitleri nelerdir? Buzulların oluşumu, yapıları ve özellikleri ile dünyadaki buzullar hakkında bilgiler. Buzullar; sürekli karla kaplı alanlarda yağan karın eriyememesiyle oluşan kaim buz örtülere verilen isimdir. Çeşitleri: Görünüş, beslenme, yayılma şekillerine bağlı olarak buzkar alanı olmayan dik yamaçlarda çığlarla beslenerek yuvarlanan Himalaya tipi; bir ya da birkaç bölgede birleşerek ırmak halinde vadiler

Sağlık Bilgileri İltihap

İltihap Nedir? Nasıl Oluşur ve Belirtlileri Nelerdir? Çeşitleri ve Tipleri

0

İltihap nasıl oluşur ve belirtileri nelerdir? İltihap özellikleri, çeşitleri, kronik iltihap, alınması gereken önlemler ve tedavisi hakkında bilgi. İltihap, canlı dokularda, özellikle küçük kan damarları ve onlarla ilgili yapılarda yaralanmaya karşı ortaya çıkan bölgesel yanıttır. Bu yanıtın en önemli özelliklerinden biri, kanın bileşenlerinin damar duvarından dokulara sızması, bu sızıntının dokularda birikmesidir. İnsan ve hayvanda iltihapla

Fizik terleme

Buharlaşma Nasıl Gerçekleşir? Günlük Hayattan Buharlaşma Örnekleri

0

Buharlaşma nedir? Buharlaşma nasıl oluşur, buharlaşmaya günlük hayattan örnekler. Buharlaşmanın gerçekleştiği durumlar ve açıklamaları. Buharlaşma Su her üç haliyle, yani sıvı, gaz (su buharı) ve katı (buz) halleriyle, insanın yaşadığı çevrenin önemli bir parçasıdır Bir su kütlesinin üstündeki su molekülleri sıvı halden gaz haline dönüştüğünde buna buharlaşma denir. Atmosferimizdeki nemin büyük çoğunluğunu, okyanuslarda, göllerde ve

Sağlık Bilgileri Seğirmelerin Anlamları Nelerdir? Seğirmeler ve Tikler Ne Anlama Gelir?

Tik Nedir? Tik Nasıl Oluşur ve Tiklerin Oluşma Sebepleri Nelerdir? Tedavisi Nasıldır?

0

Tik nedir? Tik neden meydana gelir, nasıl oluşur? Alışkanlıktan meydana gelen tikler ve bu tiklerin tedavi yöntemleri hakkında temel bilgiler. Tik; Bir kimsenin elinde olmadan, ikide bir, göz kırpması, omuz oynatması gibi hareketlere tik denir. Sinirle, ruhla ilgili bir bozukluktur. Kasların böyle birdenbire kasılmasında bilinçaltı etkenlerin de büyük yeri vardır. Her hangi bir iltihaplı hastalıktan

Coğrafya Akifer

Akifer Nedir?

0

Akifer nedir? Akifer nasıl tanımlanır ve ne gibi özellikleri bulunmaktadır. Akiferler nasıl oluşur, yapısı, çizimi, çeşitleri, Akifer hakkında bilgi. Akifer; içinde yeraltı suyu bulunduran ve bunları kolaylıkla iletebilen katmanlardır. Akarsuların vadilerinde, deniz kıyılarında biriktirdiği kum-çakıl katmanları başta gelen akifer kütleleridir. Bunun yanı sıra rüzgârların biriktirdiği kumullar, erime boşlukları ya da çok sık çatlaklı kayaçlar da çoğu

Uzay Kanlı Ay

Kanlı Ay Nedir? Ay Neden Kırmızı Olur?

1

Kanlı ay nedir? Kanlı ay nasıl meydana gelir? Ay neden kırmızı olur? Kan ay ne zaman meydana gelecek, nereden gözlenecek hakkında bilgi. Kanlı Ay Nedir? Ay Neden Kırmızı Olur? Tam ay tutulması yaşandığında Kanlı Ay meydana gelir. Astronomik olarak özel bir önemi olmasa da, beyazımsı ayın kırmızı veya kırmızı-kahverengi renge dönüşmesi gökyüzünde etkileyici bir manzara

Coğrafya heyelan

Heyelan Nedir? Nasıl Oluşur?

0

Heyelan nedir, nasıl oluşur? Heyelana yol açan faktörler nelerdir? Heyelandan korunma yolları nelerdir, hakkında bilgi. Heyelan Nedir? Nasıl Oluşur? HEYELAN (YER GÖÇMESİ) Toprağın üst kısmıyla birlikte alttaki ana kayanın da yerinden koparak, eğim yönünde yer değiştirme olayına heyelan (göçme) denir. Heyelan olayındaki toprağın yer değiştirmesi, erozyona göre çok daha hızlı bir şekilde gerçekleşir. Heyelana Yol

Fizik Gölge Nasıl Oluşur?

Gölge Nasıl Oluşur?

21

Gölge nedir? Gölge nasıl meydana gelir? Tam gölge ve yarı gölge ve genel anlamda gölgenin oluşumu hakkında genel bilgiler. Gölge Nasıl Oluşur? Gölge; Işığın yolunu kesen bir cismin, ışıklı yerde meydana getirdiği karartıdır. Gölge, durumuna göre cismin az çok biçimini belirtir. Işık bir cisme sağdan geliyorsa gölge sola; soldan geliyorsa sağa düşer. Cisimler ancak yoğun

Coğrafya Kanyon Nedir? Nasıl Oluşur?

Kanyon Nedir? Nasıl Oluşur?

0

Kanyon nedir? Kanyon nasıl oluşur, özellikleri nelerdir? Kanyon hakkında bilgilerin kısaca verildiği sayfamız. Kanyon Nedir? Nasıl Oluşur? Kanyon; Bir akar suyun yeri oyularak meydana getirdiği derin, dar, dolambaçlı boğaza “kanyon” denir. Kanyonlar çoğunlukla suların çok hızlı aktığı yukarı bölümlerinde, yağmurun yağarak nehrin yatağını yumuşatamadığı kurak bölgelerde olur. Yağışlı bölgelerde yağmur toprağı yumuşattığından, nehir yatağının iki

Coğrafya Okyanus Sırtı

Okyanus Sırtı Nedir? Nerede Oluşur?

0

Okyanus sırtı nedir? Okyanus sırtı nerede ve nasıl oluşur? Okyanus sırtlarının özellikleri, yapısı hakkında bilgi. Okyanus Sırtı Nedir? Nerede Oluşur? Okyanus sırtı, dünyadaki bütün okyanuslar boyunca uzanan, yaklaşık 80 bin km uzunluğundaki denizaltı dağ zinciridir. Sismik açıdan etkin olan okyanusortası sırt yaklaşık 60 bin km uzunluğundadır ve Atlas Okyanusunun tüm ekseni boyunca aşağıya doğru uzanır;

Bilgi Dünyası Kömür Oluşumu

Kömür Nasıl Oluşur? (Kısaca)

0

Kömür nedir, nasıl meydana gelmiştir, içinde ne bulunur? Kısaca kömürün oluşma hikayesi hakkında bilgi. Kömür Nasıl Oluşur? (Kısaca) Kömür yapamazsınız çünkü oluşması çok uzun sürer. Yeraltındaki kömür, dinozorların Dünya’da yürümeye başlamasından önce oluşmaya başladı. Milyonlarca yıl önce, büyük bitkiler bataklıklarda büyüdü. Bitkiler öldüğünde, ölü parçalar bataklığın dibine gitti, kir ve kaya katmanları altına gömüldü. Zamanla

Bilgi Dünyası

Metamorfizma Nedir? Nasıl Oluşur?

0

Metamorfizma (başkalaşım) nedir? Metamorfizma olayı nasıl oluşur? Metamorfizma özellikleri nelerdir, hakkında bilgi. Metamorfizma Nedir? Nasıl Oluşur? Başkalaşım, metamorfizma olarak da bilinir, katı kayaçların, oluşumları sırasındaki koşullardan farklı fiziksel ve kimyasal koşullar altında doku ve mineral yapı değişimine uğramaları. Pekişme gibi yüzey koşullarının yol açtığı dönüşümler ile bölümsel erime gibi çok yüksek sıcaklıklarda yer alan süreçler

Bilgi Dünyası Ses Dalgaları

Ses Dalgaları Hakkında Bilgi

0

Ses dalgaları nedir, özellikleri nelerdir? Ses dalgaları nasıl oluşur, nasıl yayılır, hakkında bilgi. Ses Dalgaları Gergin bir teli çekip bırakınca tel titreşir ve bir ses çıkarır. Titreşen tel etrafındaki havayı iter ve çeker, bu hava da önündeki havayı iter ve çeker, böylece titreşimler hava içerisinden, ses halinde, kulağımıza kadar gelir. Titreşen tel hareket eden bir

Bilgi Dünyası

Harmonik Nedir? Nasıl Oluşur?

0

Harmonik nedir? Harmoniklerin özellikleri nelerdir, nasıl oluşur? Harmonikler hakkında bilgi. HARMONİKLER Eğer verilen bir notayı —meselâ orta C yi— çalan musiki aletlerinin hepsi tam aynı sesi verselerdi, musiki tasarlanamayacak derecede tatsız olurdu. Bir trompetle bir keman birbirlerinin tam aynı olan, ayırt edilemez sesler hasıl ederlerdi ve farklı musiki aletleri yapmanın bir manası kalmazdı. Bu aletlerin

Bilgi Dünyası

Sperm Nedir? Özellikleri Nelerdir?

0

Sperm, spermatozoyit nedir, nasıl oluşur, ne işe yarar? Spermin özellikleri nelerdir? Sperm ve spermatozoyit hakkında bilgi. Sperm Nedir? Özellikleri Nelerdir? Erkek cinsellik organı tarafından üretilen karmaşık madde sperm olarak adlandırılır; spermin içinde bulunan erkek döl hücresine de spermatozoyit denir. Sperm kirli beyaz renkli, yarı-saydam ve yapışkan bir sıvıdır; kendine özgü bir kokusu vardır, pH’sı alkalidir

Bilgi Dünyası

Höyük Nedir – Nasıl Oluşur?

0

Höyük nedir ve höyükler nasıl oluşur? Höyüklerin özellikleri nelerdir? Höyük hakkında bilgi. HÖYÜK Höyük, bir yerde, uzun süreli yerleşim sonucunda yıkıntıların üst üste gelmesiyle oluşan yapay tepedir. Ortadoğu’daki yerleşmeler için arkeologlar tarafından gene aynı anlama gelen Arapça tel ve tepe sözcükleri kullanılmaktadır. Kerpiç Ortadoğu’da Tarihöncesi’nden beri çok kullanılmış, ama dayanıksız bir yapı malzemesidir. Doğanın ve

Bilgi Dünyası

Işık Halkası (Hale) Nedir? Nasıl Oluşur?

0

Gök cisimlerinin çevresinde görülen ışık halkası, hale nedir? Işık halkası nasıl oluşur, özellikleri, hakkında bilgi. Işık Halkası (Hale) Işık halkası, Güneş ya da Ay gibi bir gökcisminden gelen ışığın, dalgaboyuna göre büyük ve değişik boyutlu parçacıklar ya da damlacıklar içeren bir ortamdan geçmesi durumunda ortaya çıkan ve bu gökcismini çevreleyen parlak bölgedir. Görünür ışığın dalgaboyu

Bilgi Dünyası Bal Peteği : Bal yapan arılar

Bal ve Balmumu Özellikleri

0

Bal nedir, balmumu nedir? Balın ve balmumunun özellikleri nelerdir? Bal ve balmumu nasıl elde edilir, yararları, hakkında bilgi. Bal ve Balmumu Özellikleri BAL NEDİR: Tabiatta bitkiler gerek yapraklarından ve gerekse çiçeklerinden tatlı bir sıvı ifraz ederler. Bazı haşereler de tatlı sıvı çıkarırlar. İşte arılar bu tatlı sıvıları alırlar, önce tükürükleriyle sonra kursaklarından enzimler yardımıyla daha

Bilgi Dünyası mutasyon

Mutasyonların Özellikleri

0

Mutasyon nasıl oluşur ve özellikleri nelerdir? Mutasyon ne zaman oluşur? Mutasyonun gen çeşitliliğinde etkileri hakkında bilgi. MUTASYON YENİ GEN ÇEŞİTLERİ MUTASYONLARLA OLUŞUR DNA’nın özel bir protein ya da enzimin sentezinden sorumlu olan bölümüne “gen”, denir ve bir DNA molekülünde çok sayıda gen bulunur. DNA,hücreler bölüneceği zaman kendini eşler. DNA’nın kendini eşlemesi sırasında yapılan yanlışlıklar, DNA’nın

Bilgi Dünyası

Tükürük Hakkında Bilgi

0

Tükürük nedir, özellikleri nelerdir? Tükürük ne işe yarar, nasıl oluşur? Tükürük hakkında değişik bilgiler. Tükürük Buzdolabını açıyorsunuz. Bir de bakıyorsunuz, üzeri şekerlemelerle süslenmiş nefis görünüşlü bir pasta. Yuvarlak ve çikolata sosuyla kaplı. Bunları okurken ağzınız sulandı değil mi? Ağzınızın sulanmasının nedeni tükürüğünüz. Tükürük yüzde 99 oranında sudan oluşur. Geri kalan kısmı tuzlar, asitler ve enzimler

Bilgi Dünyası

Mitler Hakkında Bilgi

0

Mitler nedir ve özellikleri nelerdir? Destanlar, mitler ve gerçekler, özellikleri, hakkında bilgi. Mitler Hakkında Bilgi Mitler, en belirgin şekilde Destan Dönemi edebi metinlerinde karşımıza çıkar. Bu dönemin en önemli ürünleri olan destan (epope)larda birçok mitolojik öğeye rastlamak mümkündür. Mitler, büyük semâvî dinlerin gelmesinden önceki dönemlerdeki insanların taziye, evlenme, ibadet, eğitim, kültür, savaş, bayram, ayinler, bilgelik,

Bilgi Dünyası

Kısa Devre Nedir? Nasıl Oluşur?

0

Kısa devre nedir? Kısa devre nasıl oluşur, özellikleri nelerdir? Kısa devre hakkında bilgi. KISA DEVRE NEDİR? Şekildeki devrede K ampulünün uçları arasına iletken bir tel bağladığımızı düşünelim. Sizce K ampulünün parlaklığı değişir mi? Akım her zaman direnci az olan yolu tercih eder. İletken tel akıma daha az direnç gösterdiği için ana-koldaki akımın büyük kısmı tel

Bilgi Dünyası Ekolojik Ayak İzi

Ekolojik Ayak İzi Nedir?

0

Ekolojik ayak izi nedir, nasıl oluşur? Ekolojik ayak izi nasıl azaltılır, hakkında bilgi. EKOLOJİK AYAK İZİ Ekolojik ayak izi, belirli bir nüfusun doğaya yükünü hesaplamak için oluşturulan bir yöntemdir. Dünyada üretim yapılabilen alanların, dünyada yaşayan nüfusa oranlandığında ortaya bir değer çıkar. Bu değer bir kişinin beslenmesini, barınmasını, ısınmasını sağlayan ve oluşan atıkları etkisiz hale getiren

Bilgi Dünyası paslanma

Paslanma Olayı Nasıl Gerçekleşir?

1

Pas nedir? Neden bazı yüzeyler pas tutar? Paslanma olayı nasıl gerçekleşir? Pas ve paslanma hakkında bilgi. PAS Madenlerin oksitlenince yüzeylerinde bağladıkları tabakaya «pas» denir. Bu arada, çeşitli madenlerin pası ayrı ayrı renkte olur: Demir pası siyahımtırak kırmızı, bakır pası yeşil olur. En çabuk paslanan maden demirdir. Havadaki su buharı ile oksijen, karbondioksit (karbon gazı) demiri

Bilgi Dünyası

Böbrekte İdrar Oluşumu Nasıl Gerçekleşir?

0

Böbrekte idrar oluşumunun aşamamaları nelerdir, nasıl gerçekleşir? Böbrekte süzülme, geri emilim ve salgılama hakkında bilgi. BÖBREKTE İDRAR OLUŞUMU Böbrekte idrar oluşumunda sırasıyla aşağıdaki olaylar gerçekleşir. Süzülme Kan; böbrek atardamarı ile böbreğe getirilir. Böbreğin en küçük yapı birimi olan nefronlarda süzülür. Nefronlara giren süzüntüde sadece zararlı maddeler değil, birçok yararlı madde de vardır. Geri Emilim Nefron

Bilgi Dünyası Püskürük Taş

Püskürük Kayaçlar Nasıl Oluşur?

0

Püskürük taşlar (kayaçlar) nelerdir, nasıl meydana gelmişlerdir? Püskürük kayaçların özellikleri hakkında bilgi. Püskürük Kayaçlar; Dünyanın iç kısmındaki kızgın maddelerin (magmanın) yer kabuğu içine sokulması ya da yeryüzüne püskürerek lav, kül vb. maddelerin yığılması ve soğuması sonucunda oluşmuş kayaçlardır. Bu kayaçlar yer kabuğunun içinde ya da yeryüzünde oluşurlar. Yer kabuğu’nun derinliklerinde oluşan kayaçlara iç püskürük taşlar

Bilgi Dünyası

Dağlar Hakkında Bilgi

0

Dağ nedir? Dağlar nasıl oluşur? Dağların yüksekliği nasıl ölçülür? Dağların etkisi, özellikleri, hakkında bilgi. DAĞLAR Dağ, çevresindeki araziye göre daha yüksek olan toprak kütleleridir. Ancak, bu tarife uyacak şekilde, meselâ dümdüz bir ovanın ortasında yükseliveren dağlara pek az rastlanır. Dağlar, genel olarak, uzun kıvrımlar halinde uzanırlar. Dikkat edilecek olursa dünyadaki başlıca dağ zincirlerinin kuzey-güney ve

Bilgi Dünyası

Yanardağlar Hakkında Bilgi

1

Yanardağ nedir? Yanardağlar nasıl oluşur, özellikleri nelerdir? Dünyada aktif halde bulunan yanardağlar nelerdir, hakkında bilgi. Yanardağlar; Mağmanın yeryüzünde ve yeryüzüne yakın derinliklerdeki faaliyetine volkanizma denir. Yanardağlar, dünya’nın heryerinde oluşmaz. Belli başlı bölgeler şunlardır; ***Okyanus tabanındaki yayılma sırtları ***Dalma-batma zonları ***Sıcak noktalar (Fay kırıklıkları) Son onbin yıl içinde hiçbir etkinlik göstermemiş yanardağlar sönmüş olarak tanımlanır. Bunların

Bilgi Dünyası

Protein Sentezi Nedir? Nasıl Gerçekleşir?

0

Protein sentezi nedir? Gerekli amino asitleri aktifleşmesi, aşamaları, nasıl gerçekleşir hakkında bilgi. Protein Sentezi Nedir? Nasıl Gerçekleşir? PROTEİN SENTEZİ: Tanım: Canlılar besin olarak aldıkları, büyük moleküller halindeki proteinleri sindirimle parçalarlar. Ortaya çıkan birim maddeler olan aminasitler hücreler içine alınırlar. Ve DNA şifresine göre yeniden dizilirler. Böylece, vücut yapısına uygun protein haline getirilirler. Bu olaya -Protein

Bilgi Dünyası

Gölge Oluşumu Hakkında Bilgi

1

Gölge nasıl oluşur? Gölge çeşitleri ve ışığın yayılmasının doğurduğu sonuç gölge ile ilgili formüller, hesaplamalar hakkında bilgi. GÖLGELERİN OLUŞUMU Işık kaynağından çıkan ışınların bir engele çarparak ekran üzerinde meydana getirdiği gölgelerin keskin oluşu, cisimlere benzemesi ışığın doğrular boyunca yayıldığını gösterir. ***Geniş bir kaynak ile ekran üzerinde tam gölge ile yarı gölgelerin meydana gelmesi; Işık kaynaklarından

Bilgi Dünyası

Kar Nedir? Kısaca

1

Kısaca kar nedir? Karın özellikleri nelerdir, nasıl oluşur? Yapma kar olur mu, hakkında bilgi. KAR; havada donarak beyaz, hafif billur damlacıklar halinde yeryüzüne yağan su buharıdır. Bu donmuş su damlalarının yerde meydana getirdikleri beyaz, yumuşak tabakaya da “kar” deriz. Havanın yukarı tabakalarındaki su buharı, sıcaklık sıfırdan aşağı olunca, donarak kar halini alır, aşağı tabakalar daha

Bilgi Dünyası

Sıcaklık Kuşakları Nelerdir? Sıcaklık Kuşakları Hakkında Bilgi

0

Sıcaklık Kuşakları nelerdir? Sıcaklık Kuşakları nasıl oluşur? Sıcaklık Kuşaklarının oluşum nedenleri nelerdir, hakkında bilgi. Sıcaklık Kuşakları; Güneş ışınlarının geliş açısına göre belirlenen kuşaklara matematik iklim kuşakları denilir. Astronomik Mevsim: 21 Mart, 21 Haziran, 23 Eylül, 21 Aralık tarihlerinin başlangıç olarak alındığı mevsimlerdir. a) Mart, Nisan, Mayıs – Kuzeyde ilkbahar güneyde sonbahardır. b) Haziran, Temmuz, Ağustos

Bilgi Dünyası

Kar ve Dolu Arasındaki Fark

0

Kar ve dolu nedir? Kar ve dolu arasındaki fark nedir, nasıl oluşurlar? Kısaca kar, dolu ve don hakkında bilgi. Kar; Kar, küçük buz parçacıklarının bir araya gelmesinden oluşur. Havanın çok soğuk olduğu durumlarda havada bulunan su donarak kara dönüşür. Küçük, yumuşak, altıgen şekilli buz kristalleri kar olarak yeryüzüne yağar. Kar haftalar boyunca erimeyebilir ve yeryüzünde

Bilgi Dünyası

Renkler Hakkında Bilgi

0

Renkler nelerdir? Renklerin özellikleri, nasıl oluşur, hakkında bilgi. Renkler; Yaşadığımız dünya renklerle doludur. Bir gökkuşağının renklerinin gökyüzünde bir yay gibi şekillenmesi çok güzel bir görüntüdür. Televizyondaki görüntüler renklidir. Hatta güneşten veya bir elektrik ampulünden gelen ışık bile renk karışımlarıyla, gökkuşağındaki renklerin karışımıyla doludur. Peki, tüm bu renkleri nasıl görürüz? Işık, küçük ve sakin bir su

Bilgi Dünyası

Horst ve Graben Nedir?

0

Horst ve Graben nedir? Horst ve Graben nasıl oluşur, özellikleri nelerdir, hakkında bilgi. Horst ve Graben; çikik ve çukur olarak da bilinir, yerkabuğunun kırılması (fay oluşumu) sonucunda ortaya çıkan ve çevrelerindeki araziye göre (sırasıyla) daha yüksek ya da daha alçak bir yapı kazanan uzunlamasına kırık bloklarıdır. Horst ve graben bloklarının genişliği birkaç santimetreden onlarca kilometreye

Bilgi Dünyası

Difüzyon ve Osmoz Nedir? Özellikleri Nelerdir?

0

Difüzyon nedir, osmoz nedir? Difüzyon ve osmoz nasıl gerçekleşir, ortak özellikleri nelerdir? Osmotik denge nedir, hakkında bilgi. Difüzyon ve Osmoz; Her yöne hareket edebilen sıvı ve gaz moleküllerinin serbest buldukları yöne doğru yayınmalarına difüzyon denir. Küçük moleküllü maddelerin tümü hücre zarından difüzyonla geçer. Normal koşullarda su, canlıların hücre zarlarındaki deliklerden girer ve çıkar. Seçici geçirgen

Bilgi Dünyası

Fermantasyon Nedir? Nasıl Olur?

0

Fermantasyon nedir? Fermantasyon nasıl meydana gelir? Fermantasyon işleminin özellikleri, açıklaması, sonuçları hakkında bilgi. Fermentasyon, oksijen kullanılmadan, enerji verici besin maddelerinin kimyasal bağ enerjisinden yararlanarak ATP üretilmesine denir. Kimyasal bağ enerjisinin açığa çıkması, kimyasal bağların parçalanması ve yeni bağların yapılması ile olur. Enerji açığa çıktığına göre, yeni bağların enerjisi az olacaktır. Parçalanma tepkimelerini doğaldır ki, enzimler

Bilgi Dünyası

Dalgalarda Atmanın Oluşumu ve Özellikleri

0

Dalgalarda, yayda atma nedir, nasıl oluşur? Yayda atmanın özellikleri, ilerleyişi ve enine ve boyuna atmalar hakkında bilgi. Dalgalarda Atmanın Oluşumu ve Özellikleri Sarmal bir yayın bir ucu duvara bağlanıp diğer ucundan F kuvvetiyle çekerek gergin duruma getirilir. Şekildeki gibi yayın ucu yay doğrultusuna dik olarak çekilip bırakıldığında ilerleyen bir sarsıntı elde edilir. Yayda ilerleyen bu

Bilgi Dünyası

Toprak Nedir? Toprak Nasıl Oluşur?

0

Toprak nedir? Toprak nasıl oluşur? Toprak oluşumunda kimyasal ve fiziksel ayrışma hakkında bilgi. Toprak; tortul, metamorfik ve katılaşım kayaçlar-dan oluşan yer kabuğunun fiziksel ve kimyasal ayrışma olayları sonucunda oluşan ve bünyesinde son derece zengin bitki barındıran, sürekli kimyasal olaylara sahne olan, bitkilerin beslenmesini sağlayan ve yer yüzeyini birkaç milimetre ile birkaç metre arasında saran bir

Bilgi Dünyası

Çığ Çeşitleri Nelerdir?

0

Çığ nedir? Çığ nasıl oluşur, çığ çeşitleri ve özellikleri nelerdir? Çığ hakkında bilgi. Çığ; dağın bir noktasından kopup yuvarlanan ve yuvarlandıkça büyüyen kar yada buz yığınıdır. Oluşumları bakımından üçe ayrılır. Tozsu yada kuru kar çığları; Bu tür çığlar donmuş, küçük taneli kar tozlarından oluşur. Kuru kar çığları, erimiş ve yeniden donmuş karlar üzerine, kışın, yeni

Bilgi Dünyası

Mevsimler Hakkında Bilgi

1

Mevsim nedir, mevsimler nasıl oluşur, başlama ve bitiş tarihleri nelerdir? Mevsimler hakkında bilgi. Mevsimler; yılın dört bölümünden her biridir. Mevsim sözcüğü, öteki belirgin hava özelliklerinden değişik özellikler içeren dönemleri tanımlar. Mevsimler ve mevsim değişiklikleri dünyanın her yerinde yaşanan süreçler değildir. Ekvator yakınındaki bölgelerde mevsim olgusu yoktur. Burada, yağış oranının arttığı zaman aralıkları olmakla birlikte, hava

Bilgi Dünyası

Yeraltı Suları ve Kaynaklar – Kaynak Oluşumları – Çeşitleri

0

Kaynak nasıl oluşur, kaynak çeşitleri nelerdir? Yeraltı suları ve kaynaklar yerşekillerini nasıl etkiler, karstik şekiller neler, özellikleri hakkında bilgi. YERALTI SULARI VE KAYNAKLAR Yeraltına sızarak, çeşitli derinliklerde ve belirli şekillerde bulunan sulara yeraltı suları denir. Yağış miktarı, yüzeyin eğimi, bitki örtüsü, taşların geçirimlilik derecesi yeraltı sularının oluşumunu etkiler. Alüviyonlu ve karstik arazilerde tabansuyu zengindir. Sular

Bilgi Dünyası

Havagazı Nasıl Oluşur?

0

Havagazının bileşiminde ne bulunur? Havagazı nedir, nasıl oluşur, hakkında bilgi. Havagazı; taşkömürünün ya da petrolün damıtılmasıyla elde edilen, yakılarak ışık ya da ısı sağlanan gazdır. Ham havagazı hidrojen, metan ve karbonmonoksitten oluşur. Ayrıca içinde az oranda da olsa azot,karbondioksit, benzen ve öteki hidrokarbonlar, katran tanecikleri, amonyak, hidrojen sülfür, hidrojen siyanür bulunur. Ham hava-gazının kullanıma elverişli

1 2