Browsing: nasıl üretilir

Bilgi Dünyası

Havyar Nedir? Faydaları Nelerdir?

0

Havyar nedir? Havyar nasıl üretilir, özellikleri nelerdir? Havyarın besin değeri ve faydaları hakkında bilgi. Havyar; vitamin bakımından oldukça zengin ve besin değeri yüksek olan balık yumurtasıdır. Havyarın rengi, alındığı balığa göre, siyah ya da kırmızı olur. Siyah havyar, bilhassa «mersin» ve «çuka» balığından elde edilir. Balık yumurtaları bileşim bakımından kuş yumurtalarına benzer. Bileşiminde bol miktarda

Bilgi Dünyası

Tereyağı Nedir? Tereyağı Hakkında Bilgi

0

Tereyağı nedir? Tereyağı nasıl üretilir, içinde ne bulunur, özellikleri nelerdir? Tereyağı hakkında bilgi. Tereyağı; inek, koyun, keçi ve manda süt veya kremalarının dinlendirilerek olgunlaştırılmaları ve özel kaplarda, yayıkta çalkalanarak veya özel makinelerde, yağ moleküllerinin bir araya gelmeleri ile elde edilir. İnekten elde edileni sarı, mandanınki beyaz renktedir. Olgunlaştırılma, sütün veya kremanın bir araya getirilerek uygun

Bilgi Dünyası

Çikolata Nedir? Çikolata Nasıl Yapılır?

0

Çikolata nedir? Çikolata nasıl üretilir, çikolatanın tarihi, çikolatanın içinde ne bulunur, çikolata üretimi hakkında bilgi. Çikolata; Tropikal gölgelerde yetişen bir kakao ağacının tohumlarından yapılan yiyecek maddesidir. Ünlü tabiat bilgini Linnaeus, bu tropikal kakao ağacına, Latince tanrıların gıdası anlamına gelen theobroma adını vermiştir. Çikolatanın ham maddesi en çok Güney Amerika’nın kuzey bölümünde ve Afrika’da Altın Kıyısı (Ghana)’nda

Bilgi Dünyası

Esans Nedir? Esans Nasıl ve Nelerden Yapılır?

0

Esans nedir? Esans nasıl üretilir? Esans nelerden yapılır, nasıl üretilir? Esansın özellikleri nelerdir, esans hakkında bilgi. Esans;Bitkilerden çıkarılan veya kimya yardımıyla çeşitli maddelerden elde edilen kokulu, uçucu bir sıvıdır. Orta Asya, Mezopotamya ve Mısır medeniyetlerinin kalıntılarından anlaşıldığına göre esans, çok eski çağlardan beri yapılmakta ve kullanılmaktadır. İnsanlar güzel kokulardan alınan zevki ilk olarak dini törenlerinde

Bilgi Dünyası

Ekmeğin Hikayesi – Üretim Aşamaları

0

Ekmek nasıl üretilir? Ekmeğin buğdaydan soframıza olan hikayesi, üretim aşamaları ile ilgili bilgi. Makine çağında, ekmek yapımı da endüstrileşmiştir. Geleneksel olarak eskiden ekmek yapan ev kadınlarının en önemli işlerinden biri idi. Bugün gelişmiş ülkelerde ekmek yapımı otomatize edilmiş ve ihtisaslaşmış bir endüstri dalı haline gelmiştir. Eski maharetlerin yerini bilim ve teknik almakta, böylece iyi ekmek

Bilgi Dünyası

Penisilinin Elde Edilmesi

0

Penisilin nedir? Penisilin nasıl üretilir, nasıl bulunmuştur, özellikleri, elde edilmesi ile ilgili bilgi. 1928 yılında, daha sonra Sir ünvanı alan, Prof. Alexander Fleming anlaşılan bir küf mantarı cinsinin bazı hastalık bakterilerini yok ettiğini keşfetti. Mantar kazara kendisinin üzerinde çalıştığı staphylococcus aureus bakterileri kültürü içine düştü hemen bakterileri yok etmeye başladı. Fleming mantarların, ürettikleri kültür sıvısına,

Bilgi Dünyası

Bitkiler Besinlerini Nasıl Üretir?

1

Bitkilerde fotosentez sonrasında besin üretimi nasıl meydana gelir? Bitkiler besinleri nasıl kullanır? Bitkilerde solunum ve solunumu etkileyen faktörler. Bitkiler Besinlerini Nasıl Üretir? Bitkilerin fotosentezi ile ilgili bilgi için tıklayın. Nişastanın depo edilmesi Fotosentez sonucu meydana gelmiş olan maddeler (şeker, nişasta vb.) kloroplastlarda (klorofil taşıyan taneciklerde) kısa bir müddet kalırlar. Son ürün nişasta olduğu takdirde, bir