Browsing: nasıldır

İlginç Bilgiler Mikro Karpuz

Pepquino – Mikro Karpuzlar

0

Pepquino Mikro Karpuz özellikleri, çeşitleri, resimleri. Pepquino fotoğrafları, hakkında bilgi. Pepquino ya da Pepino Güney Amerika menşeeli bir tür karpuz kökenli salatalıktır. Güney Amerika’da yetişen bu tür bir Hollandalı’nın bu sebzeden alıp Avrupa’da yetiştirmesi ile birlikte paketli halde İngiltere’de satılmaya başlanmasına sebep oldu. Bu mikro karpuzlar normal bir karpuzdan 20 kat daha küçüktür. Tatları hafif

Genel Kültür istiklal marşı

Ülkemizde Okulun Geçmişi

0

Ülkemizde okulun geçmişi ile ilgili genel bilgilerin verildiği sayfamız. Ülkemizde Okulun Geçmişi Tarihin ilk çağlarına baktığımızda okulun yaygın olmadığını görürüz. Tarih, yazının bulunmasıyla başlamıştır. Yazı bilgilerin yayılmasına ve genç kuşaklara aktarılmasına yardımcı olmuştur. Ancak eğitim kurumları yüzyıllarca din adamı yetiştirmekle görevlendirilmiştir. Zamanla din dışı eğitim verilmeye başlanmıştır. Pek çok ünlü kişi özel öğretmenlerin çabalarıyla yetişmiştir.

Bilgi Dünyası Coğrafi Avrupa Haritası

Avrupa İklimi Hakkında Kısa Bilgi

0

Avrupa kıtasının iklimi nasıl bir iklimdir? Avrupa kıtasının iklimi ile ilgili olarak temel bilgilerin kısaca verildiği yazımız. Üç yanı denizlerle çevrili olan Avrupa’nın iklimi genel olarak ılıktır. Golfstream’ın ısıttığı Atlas Okyanusu suları kıtanın batı kıyılarının iklimini kuzeyden daha ılık bir hale getirir. Kış aylarında okyanusun sıcaklığına karşılık karaların soğuması Kuzey-Batı Avrupa’da şiddetli fırtınalara yol açar.

Bilgi Dünyası Platon (Eflatun)

Platon’un Devlet Anlayışı Nedir?

0

Platon’un cumhuriyet ve devlet anlayışı nasıldır? Ünlü filozof Platon’a göre devlet ve devlet anlayışı nasıl olmalıdır? PLATON, hak ve hukuk ilkelerine uygun ideal bir devlet yaratmak emelindeydi. Bu, öyle bir devlet olacaktı ki, ünlü filozof Sokrates gibileri, öldürmek şöyle dursun, baş tacı edip kral mevkiine oturtulacaktı. Yeni yetişecek nesillerin üstünlüğünü bağlayabilmek için en iyi erkeklerle

Din

Değerlerin Oluşumuna Dinin Etkisi Nasıl Olmaktadır?

0

Değerlerin oluşumuna dinin etkisi nasıl gerçekleşmektedir? Hırsızlıktan, insan haklarına tecavüzden ancak insani değerler ile uzak duran kişilere din nasıl etki eder? Din insanlığın sahip olduğu en köklü kurumlardandır. İnsanların sahip olduğu inançlar, örf ve adetler, ahlak, temel hukuk kaideleri ve insanlar arası ilişkilerin biçimini çoğunlukla din belirler. Evren ve yaşam hakkında insanların sahip olduğu düşünceler

Bilgi Dünyası

Sanat ve Kültür İlişkisi Nasıldır?

0

Sanat ve kültür arasındaki ilişki nasıldır? Sanat ve kültür arasındaki ilişki ile ilgili olarak kısa ve genel açıklamaların yer aldığı yazımız. Sanat; “güzeli yaratan ve anlatan etkinliklerin bütünü, ya da hoşa giden biçimler yaratma çabası” diye tanımlanabilir. Kültür, insan doğa ilişkilerinden doğmuştur. Sanat da doğanın güzelliklerinin insanı etkilemesi ile başlar.Sanat, doğanın güzelliklerinin kültüre yansıması olarak

Bilgi Dünyası

Türkiye’de Nüfus Dağılışı Nasıldır?

0

Yurdumuzdaki nüfusun dağılımı nasıldır? Bölge bölge Türkiye’de nüfus dağılışı ile ilgili olarak özet bilgilerin verildiği yazımız. Karadeniz Bölgesi’nde, kıyı şeridi Türkiye’nin en yoğun nüfuslu alanlarından biri olarak dikkatimizi çeker. Özellikle doğu kesiminde yoğunluk, Türkiye ortalamasının birkaç katını bulur. Türkiye’de bir bütün halinde en sık nüfuslanmış olan yer Marmara Bölgesi’dir. Çatalca-Kocaeli yarımadalarında çok daha sık olmak

Bilgi Dünyası

Güneydoğu Anadolu Bölgesi İklim ve Bitki Örtüsü

0

Güneydoğu Anadolu bölgesinin iklim ve bitki örtüsü nasıldır? Bölgenin iklim ve doğal bitki örtüsü ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde şiddetli bir kara iklimi hüküm sürer. Yalnız kuzeydeki dağların koruyucu etkisi dolayısı ile kışın soğuk Doğu Anadolu’daki kadar sert değildir. En soğuk olan ay ocak ortalaması 2 derecenin altına düşmez.

Bilgi Dünyası Kahire

Mısır’ın Müslüman Çağı Tarihi

0

Mısır’ın antik dönemlerinden sonra başlayan Müslümanlık devri günümüze kadar sürmüştür ve o uzun dönemin tarihi hakkında genel bilgiler. 641’de, yani Hz. Ömer çağında, Mısır’ı Arap komutanı Amr ibnu’l-As aldı. Araplar, başkenti İskenderiye’den Fustât’a (Eski Kahire’ye) taşıdılar. Hulâfâ-yı Râşidûn’dan (641-661 ) sonra Emevîler (661-750), 750′ den başlayarak da Abbasîler, Mısır’ı, genel valileriyle idare ettiler. • Türk

Bilgi Dünyası Türkiye Büyük Millet Meclisi

Meclis Nedir? Meclislerin Tarihi

0

Meclis nedir? Tanımı ve niteliği nelerdir? Meclislerin tarihi ile ilgili de bilgilerin yer aldığı yazımız. MECLİS, ulus adına egemenlik yetkisini kullanmak üzere çoğunlukla seçilmiş üyelerden oluşan yasama ve yürütme alanında yetkili genel karar organı. Gerçek kişilerden kurulur ve meclis adına açıklanan irade kollektiftir. Meclis, anayasa hukukunda genel bir hukuk terimi olarak yasama organını anlatır. Günlük

Bilgi Dünyası

Dünyanın Yüzeyi Nasıldır?

0

Dünyanın yüzeyi nasıldır? Dünyanın yüzeysel özellikleri, en yüksek ve en alçak noktası neresidir? Dünyanın yüzeyi hakkında bilgi. Dünyanın yüzeysel özellikleri. Dünya yüzeyinin yaklaşık % 71’i su kütlesiyle kaplıdır. Yakın zamana kadar Dünya’nın iç yapısı konusundaki tüm çalışmalar yüzeyin yaklaşık % 28’ini kaplayan kar kütleleri üzerinde yapılmaktaydı. Ancak son yıllarda sağlanan teknolojik gelişmeler Dünya’nın su kütlesi