Browsing: ne demektir

Genel Kültür Skeç ve Piyes Nedir?

Skeç ve Piyes Nedir?

0

Skeç ve piyes ne demektir? Skeçin ve piyesin özellikleri, anlamı, hakkında kısaca bilgilerin yer aldığı sayfamız. Skeç ve Piyes Nedir? Piyes; Tiyatroda oynanmak üzere yazılmış eserlere «piyes» denir. Eskiden, tiyatro eserlerine, çeşidine göre, ad verilir, «trajedia», «komedia», «baleli komedia», «dram» denirdi. XIX. yüzyılın sonlarından beri acıklı, gülünçlü unsurları birleştiren tiyatro eserlerine yalnız «piyes» (oyun) denilmeye

Bilgi Dünyası

Orans Nedir? Hakkında Bilgi

0

Orans nedir, ne demektir? Bizans sanatında oransın yeri, özellikleri, Orans hakkında bilgi. Orans Orans; Hıristiyan sanatında, ellerini kaldırmış ayakta dua eder durumda canlandırılmış insan figürüdür. İlk Hıristiyanların dua etme pozisyonunu yansıttığı düşünülen bu duruştaki figürlerle erken Hıristiyan sanatında (y. 2. yy – y. 6. yy), özellikle Roma katakomplarındaki fresk ve kazıma resimlerde çok karşılaşılır. Genellikle

Bilgi Dünyası

İcra Hakkında Bilgi

0

İcra nedir, ne demektir? İcra nasıl olur, çeşitleri nelerdir? İcra hakkında bilgi. İcra İcra; bir kimsenin, yerine getirmediği borcunu adli merciler aracılığıyla yerine getirmeye zorlanması. Sözleşmelere uyulması ve bunların gereklerinin yerine getirilmesi kuralı, borçlunun borcunu herhangi bir zorlayıcı işleme gerek olmaksızın, kendi isteğiyle yerine getirmesini zorunlu kılar. Bununla birlikte borçlunun borcunu yerine getirmemesi her yerde

Bilgi Dünyası

Gündüz Kandilini Hazırlamayan Gece Karanlığa Razı Demektir Anlamı

0

Gündüz Kandilini Hazırlamayan Gece Karanlığa Razı Demektir ne anlama gelir, açıklaması, hakkında kısa yazı, kompozisyon. GÜNDÜZ KANDİLİNİ HAZIRLAMAYAN, GECE KARANLIĞINA RAZI DEMEKTİR. (Cenap Şahabettin) Gelecek için hazırlık yapmayan insan, başına gelecek kötülükleri önceden kabul etmiş demektir. Birkaç saat sonra güneş batacak, köy, koyu bir karanlığa gömülecektir. Kentlerde, kasabalarda olduğu gibi, düğmesine basılınca ortalığı aydınlatacak elektrik

Bilgi Dünyası

Kaynama Nedir?

0

Kaynama nedir ne demektir? Kaynama ile ilgili olarak temel ve genel bilgilerden bahsedilen yazımız. Bir sıvının fokurduyarak buharlaşmaya başlamasına denir. Her sıvının kendine has bir kaynama derecesi vardır. Kaynama derecesi sıvının cinsine ve üzerindeki atmosfer basıncına bağlıdır. Tabiatta atmosfer basıncının en yüksek olduğu yer deniz yüzeyidir. Deniz yüzeyinde 1 santimetrekareye düşen basınç 1.033 gramdır. Suyun

Bilgi Dünyası

Tuğra Nedir?

0

Tuğra nedir ne demektir? Tuğra ile ilgili genel bilgilerin kısaca verildiği tuğranın tarihsel gelişiminden de bahseden yazımız. Eskiden, hükümdarların, padişahların imzası yerine geçen bir işaretti. Tuğraya eski Türk hakanlarında da rastlanmakla beraber, özellikle Osmanlılarda çok gelişmiştir. Tuğra ile arma birbirinden ayrı şeylerdir. Tuğra, hangi padişaha aitse onunla babasının adını belirtir; arma ise, sabittir; bir hükümdarı

Bilgi Dünyası

Jübile Ne Demektir?

0

Toplumda özellikle futbolcuların futbolu bırakma maçı olarak bilinen ancak daha farklı anlamı olan jübile terimi ile ilgili bilgilerin yer aldığı yazımız. Önemli bir olayın ya yirmibeşinci, ya da ellinci yıldönümünün kutlanmasıdır. Jübileler daha çok bir mesleğin yirmi beşinci, ya da ellinci yılını başarıyla bitirmiş olanların şerefine yapılır. Jübile kelimesi, İbranice «koç boynuzu» anlamına gelen «yobel»

Bilgi Dünyası

Anglosakson Ne Demektir?

0

Anglosaksonlar ile ilgili kısa genel ve tarihi bilgiler. Anglosakson ne demektir kökenleri nereye dayanmaktadır? Anglosaksonlar, 5. yüzyılda Britanya Adası’nı ele geçirerek yerleşen Germen topluluklarını (Angllar, Saksonlar, Jutlar) Avrupa’dakilerden ayırmak için kullanılan ad. 6. ve 8. yüzyıllarda birçok krallıklar kuran bu toplulukları 8. yüzyılda Büyük Alfred birleştirmek istedi ve bu amaçla “Anglosaksonlar Kralı” ünvanını kullandı. Bugün

Din

Akaid Ne Demektir?

0

İslamda akaid nedir? Akaid ne anlama gelir, özellikleri nelerdir? Akaid hakkında bilgi. Akaid; Akaid, akîde kelimesinin çoğulu olup, Arapça’dır. “İslâmiyetin inanç ve iman esaslarına dair hususi bir ilmin” ismidir. Akaid ilmi, İslâmın iman esaslarını yıkmak isteyen bir takım kimseleri susturmak, ilahî prensipleri ortaya koymak, bazı sapık kişi ve mezhepleri ortadan kaldırmak için doğmuştur. Bu ilmin

SAĞLIK

Emboli Ne Demektir?

0

Emboli nedir? Emboli ile ilgili bilgiler. Emboli çeşitleri Emboli, atardamarın tıkanmasına denir. Bir kan pıhtısı parçasının (kalbin hasta bir kapağından, trombuslu bir toplardamardan kopmuş olabilir) bir ur parçasının bakteri kitlesinin, yağ damlacıklarının ya da hava kabarcığının kan dolaşımına karışarak atardamarı tıkaması. Tıkanmanın sonucu o bölgenin kanlanması durur, kansız doku ölüp yumuşar. Bu bölümün yaşamsal önemi

Bilgi Dünyası

Keramet Ne Demektir?

0

Keramet nedir? Keramet İslamiyette ne anlama gelir? Keramet hakkında bilgi. Keramet; İslâm’da kerâmet; “Allah’ın dilediği an ve mekanda, veli kullarına bağışladığı ilâhî bir yardım ve mükafât” manâsına gelir. Lügatta ise; “belli bir zaman ve yerde tabiat kanunlarının işlememesiyle hasıl olan olağanüstü hâl” demektir. Kerâmet hak ve gerçektir. Onu inkâr etmek İslâm akaidine göre insanı dinden

Bilgi Dünyası

Egoizm Nedir?

0

Egoizm ne demektir? Egoizm (bencillik) neden oluşur, sebepleri, özellikleri, hakkında bilgi. Egoizm; (Bencillik) çıkarını düşünmenin tüm bilinçli eylemlerin temel güdüsü olması durumudur. Bencillik, özü bakımından doğal ve bazı durumlarda yaşam içinde gerekli bir eğilimdir. İnsanoğlunun bilinçaltı tek şey ister; bedensel ve ruhsal gereksinmelerin doyumu. Bu olgu, küçük çocuklarda çok belirgin durumdadır. Eğitimle, insana olan saygı

Bilgi Dünyası

Mayın Nedir?

0

Mayın ne demektir? Mayın çeşitleri, özellikleri, mayınlar ile ile ilgili bilgi. Mayın; toprak, su gibi yer üstüne ya da altına yerleştirilen ve büyük zararlara yol açan patlayıcı maddedir. İlk kez Hollandalılar tarafından İspanyol gemilerini batırmak amacıyla 1585’te denizlerde kullanıldı. Daha sonraki yüzyıllarda da çeşitli mayınlar kullanılmakla birlikte, ilk yaygın kullanımı Birinci Dünya Savaşı sırasında oldu.