Browsing: ne işe yarar

Bilgi Dünyası Kadavra Üzerinde Çalışan Tıp Fakültesi Öğrencileri

Kadavra Nedir? Kadavra Olması İçin Vücut Bağışı Hakkında Bilgiler

3

Kadavra nedir? Kadavra ne işe yarar, nasıl incelenir? Kadavra kullanım alanları ve vücut bağışı ile kadavra bağışı hakkında bilgiler. Kadavra; Ölmüş bir insanın cesedine tıpta “kadavra” denir, bu deyim daha çok tıp eğitiminde üzerinde çalışmak için hazırlanmış ceset anlamında kullanılır. Tıp öğrencileri eğitimleri sırasında kadavralar üzerinde çalışır, öğrenir ve pratik yaparlar. İnsan kadavraları incelenince, gerek

Bilgi Dünyası sabun

Sabun Ne İşe Yarar? Sabun Nasıl Yapılır? Sabun Hakkında Ansiklopedik Bilgi

0

Sabun nedir? Sabun neden yapılır, içeriği nedir, ne işe yarar? Sabun nerelerde kullanılır, sabun hakkında ansiklopedik bilgi. Sabun Sabun; Yağlı, kirli şeyleri temizlemek için kullanılan bir maddedir. Kimya bakımından, sabun, yağ asitlerinin ya sodyum, ya da potasyum tuzlarından meydana gelen bileşikleridir. Sabunun temizleme etkisi başlıca şu üç özelliğinden ileri gelir: 1) Sabun moleküllerinin yapısı hem

Fizik Lazer

Lazer Işının Özellikleri Nelerdir? – Lazer Çeşitleri Hakkında Bilgi

0

Lazer nedir? Lazer ışığının özellikleri nelerdir? Lazer çeşitleri, lazer ışığının uygulama alanları hakkında bilgilerin yer aldığı sayfamız. Lazerler; uyarılmış emisyon ile aynı fazlı ve hem frekanslı ışık yayan kaynaklardır. Çalışma ilkesi uyarılmış emisyona dayanır. Bir atomun iki enerji düzeyi, E3 ve E2 (E3>E2) olsun. E3 enerji düzeyine sahip bir atom, kendiliğinden veya başka bir yolla

Fizik dinamo

Dinamo Nedir ve Nasıl Çalışır? Özellikleri, Yapısı ve Çalışma Prensibi

0

Dinamo nedir, ne işe yarar? Dinamoyu kim bulmuştur? Dinamo nasıl çalışır, özellikleri, yapısı ve parçaları nelerdir? Dinamo hakkında bilgi. DİNAMO Nedir? Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çeviren makinedir. «Jeneratör» de denir. İçinde yaşadığımız elektrik çağı dinamo sayesinde mümkün olmakta, kullanılan bütün elektrik akımı hemen hemen dinamolar vasıtasıyla sağlanmaktadır. Bir otomobilin elektrik akımını sağlayacak kadar küçük dinamolar

Matematik Matematik Bölümü Taban Puanları

Gradyan Nedir? Gradyan Ne İşe Yarar? Matematiksel Formülleri Nelerdir?

0

Gradyan nedir? Gradyan ne işe yarar, neyin gösterilişidir? Gradyan hakkında bilgi. Gradt-yan tanımı ile birlite gradyanın formüller ile izah edilmesi. Gradyan; değeri, uzayda bulunduğu yere göre değişen bir fiziksel büyüklüğün yer koordinatlarına göre değişimi ve bu değişimi veren matematiksel gösteriliş. Buna göre uzaydaki bir P (x, y, z) noktasındaki değeri A (x, y, z) olan

Genel Kültür Saat

Saat Nedir? Ne İşe Yarar? Zaman ve Ölçme Birimi Olarak Saat

0

Saat nedir? Saat ne amaçla kullanılır? Saatin kullanımı, ne işe yarar, hakkında bilgi. Zaman birimi olarak saat ve ölçme birimi olarak saat. Saat nedir? Zamanı göstermek amacıyla kullanılan elektronik ya da mekanik araçların toplamına saat adı verilmektedir. Saatlerin çalışma prensibi, zaman algısına göre muntazam şekilde ve olması gereken aralıklarla gerçekleşmektedir. Bu süreliliği sağlayan şey ise

Bilgi Dünyası saç

Saç Nedir? Saç Hakkında Bilgi

0

Saç nedir? Saçın özellikleri, yapısı nasıldır? Saç ne işe yarar, saç hakkında bilgi. Saçların biçimi, kesiti ve rengi nasıldır? Saç; İnsanlarda, enseden alna kadar başın üzerini kaplayan kıllara «saç» denir. Saçlar kafatasını sıcağa, soğuğa karşı korur. Şiddetli güneş altında dururken, güneş ışınları saçların arasından geçemez. Memeli hayvanlarda, özellikle karada yaşayanlarının gelişmiş olanlarının başlarında da bu

Tarih Saban

Saban Nedir? Tarım Aleti Saban Tarihçesi

0

Saban nedir? Saban ne işe yarar? Sabanın tarihsel gelişimi, tarihçesi, hakkında bilgi. Saban tarım aletinin resimli tarihi gelişimi. Saban; Toprağı ekilebilir duruma getirmek için çift sürerken kullanılan ucu demir bir aygıttır; ya hayvanla, ya da traktörle çekilir. Sabanla toprağı sürmekten amaç, toprağın altını üstüne getirerek havalanmasını sağlamaktır. iyi sürülmüş bir toprak, hem havayı, hem de

Bilgi Dünyası Su Benti Nedir?

Su Benti Nedir?

0

Su benti nedir? Su bentleri ne işe yarar, özellikleri nelerdir, nasıl yapılır? Su bentlerinin çeşitleri nelerdir ve su bentleri hakkında bilgiler. Su Benti; Sel suları önüne, nehirlere veya haliçlere örülen duvarlara su bendi denir. Bu bentler; selleri önlemek, hidroelektrik enerjiyi kullanarak elektrik elde etmek, içme suyu ve sulama için biriktirmek amacıyla kullanılır. Bentler suyu tutar,

Genel Kültür Daktilo

Daktilo Nasıl Çalışır?

0

Daktilo nasıl bir alettir? Eskiden büroların ofislerin vazgeçilmezi olan daktilo nasıl çalışır? Daktilo nasıl yazı yazar? Daktilo ne işe yarar? Daktilo; bilgisayarlardan önce büroların vazgeçilmez demirbaşı sayılırdı. Zaman içinde elektrikli daktilolar, daha sonra da bilgisayarlar daktiloların yerini aldı. Bu yazıda mekanik daktiloyu tanıtacağız. Bu türün tüm Örneklerinde çalışma prensibi aynıdır: Kâğıda aktarmak istediğiniz harfi taşıyan

Bilgi Dünyası Işıldak

Işıldak Nedir? Işıldak Ne İşe Yarar ve Işıldağı Kim Buldu?

0

Işıldak neye denir, ne işe yarar? Işıldağı kim buldu, özellikleri, nasıl çalışır? Işıldak hakkında bilgilerin iki farklı kaynaktan verildiği sayfamız. Işıldak, Projektör olarak da bilinir, ışık demetini bir yansıtıcı aracılığıyla yoğunlaştıran güçlü ışık kaynağıdır. Çoğunlukla aydınlatmada, geceleri gözlem (arama, tarama) amacıyla kullanılır. Işıldaklarda karbon çubuklu ark lambası kullanımı 1870’lerde başladı; 1910’larda ise, lambaya daha çok

Sağlık Bilgileri Basınç Odası

Basınç Odası Nedir? Ne İşe Yarar?

0

Basınç odası nedir, özellikleri nelerdir? Basınç odası ne için kullanılır, ne işe yarar? Basınç odaları hakkında bilgi. Basınç Odası Nedir? Basınç odası, özellikle basınç değişikliklerine bağlı hastalıkların tedavisi için tasarlanmış ve içinde bir yüksek basınç ortamı yaratılmış, sızdırmasız, kapalı odadır. Deneysel yüksek basınç odalarının kullanımına ilk kez 1860’larda başlandı. En yalın biçimiyle, bir ya da

Bilgi Dünyası

Ateş Tuğlası Nedir? Nasıl Yapılır?

0

Ateş Tuğlası Nedir? Nasıl Yapılır? Ateş tuğlası ne işe yarar, nerelerde kullanılır? Ateş tuğlası hakkında bilgi. Ateş Tuğlası Nedir? Nasıl Yapılır? Ateş tuğlası, metal dışı minerallerden oluşan, çeşitli biçimlerdeki tuğlamsı (refrakter) malzemedir. Yüksek sıcaklıklarda, özellikle metalürji işlemlerinde ve cam üretiminde kullanılır. Ateş tuğlası yapımında kullanılan başlıca hammaddeler, hidratlı alüminyum silikatlardan oluşan ateş killeri; boksit, diyaspor,

Kimya alkol

Amil Alkol Nedir? Kısaca

0

Amil alkol nedir, ne işe yarar? Amil alkol nerelerde kullanılır, özellikleri nelerdir? Amil alkol hakkında bilgilerin kısaca verildiği sayfamız. Amil Alkol Nedir? Kısaca Amil alkol, pentil alkol ve pentanol olarak da bilinir, molekül formülleri aynı (), yapıları farklı olan sekiz organik bileşiğin ortak adıdır; bu bileşiklerin karışımlarına da genellikle aynı ad verilir. Amil alkol karışımları

Biyoloji laboratuvar deney

Amilaz Nedir? Biyoloji

0

Biyolojide amilaz nedir? Amilaz enzimi ne işe yarar, özellikleri nelerdir? Amilaz enzimi hakkında bilgi. Amilaz Nedir? Biyoloji Amilaz, nişasta moleküllerinin parçalanmasını hızlandıran bir grup enzimin ortak adıdır. Bu enzimler, bitkilerin binlerce glikoz molekülünden oluşturduğu nişasta moleküllerinin parçalanarak, birbirine bağlanmış yalnızca ikişer glikoz molekülünden oluşan maltoz moleküllerine dönüşmesinde katalizör işlevi görür. Amilazların, nişasta molekülleri arasındaki bağları

Bilim ve Teknoloji

İletki Nedir? Ne İşe Yarar?

0

İletki nedir ve nerelerde kullanılır? İletkinin özellikleri, ne işe yarar, kullanımı hakkında bilgi. İLETKİ [Açıölçer] Bir açıyı ölçmeye yarayan araçtır. Ya yarım daire, ya da tam daire biçiminde olabilir. Üzerinde açıları gösteren ölçekler vardır. Ölçülecek açının üstüne konur; açının kenarlarının gösterdiği sayı aynı zamanda açının değerini de belirtir. Açıların ölçülmesinde iki birim kullanılır. Bunlar «derece»

Sağlık Bilgileri

Nöroloji Nedir? Ne İle İlgilenir?

0

Nöroloji nedir? Nöroloji ne işe yarar, ne ile ilgilenir? Nörolojinin kapsamı, özellikleri, tarihçesi hakkında bilgi. Nöroloji Nöroloji, sinir sisteminin işlevsel ya da organik bozukluklarına tanı konmasını ve bunların tedavisini kapsayan uzmanlık dalıdır. Çağdaş nöroloji 19. yüzyılda gelişmeye başladı. 18. yüzyılın başlarında Stephen Hales ve Robert Whytt hayvanlarda sinirlerin işlevleri üzerine bilimsel araştırmalar yaptıysa da, klinik

Sağlık Bilgileri antijenler-antikorlar

Antijen Çeşitleri – Antijen Örnekleri

0

Antijen nedir, ne işe yarar? Antijenlerin çeşitleri ve özellikleri nelerdir? Antijen örnekleri ve hakkında bilgi. Antijen Çeşitleri – Antijen Örnekleri Bir antijen, vücuda giren ve bağışıklık sisteminin bir tehdit olarak yorumladığı bir maddedir. Bu antijenler virüs veya bakteri olabilir. Vücuttaki antijen, bir bağışıklık tepkisinin yaratılmasını sağlar ve antikorlar olarak adlandırılan diğer makromoleküllerin oluşumunu hızlandırır. ANTİJEN

Genel Kültür

Pencerenin Tarihçesi – Hakkında Bilgi

0

Pencere nedir, ne işe yarar? Pencerenin bulunuşu, icadı, bulunuşu, tarihçesi nedir? Tarih boyunca pencerenin gelişim hikayesi. Pencerenin Tarihçesi – Hakkında Bilgi Pencere, bir yapının içine hava ve ışık girmesi için duvarlarda bırakılan boşluktur. Eski çağlardan beri bu tür boşluklar taşla, ahşap ya da metal kafeslerle, cam, mika gibi saydam malzemelerle ya da Uzakdoğu’da olduğu gibi

Bilgi Dünyası biyoyakit

Biyoyakıt Nedir? Nasıl Üretilir?

0

Biyoyakıt nedir, nasıl elde edilir? Biyoyakıt ne işe yarar, üretiminin ekonomik ve sosyal etkileri nelerdir, hakkında bilgi. Biyoyakıt Nedir? Nasıl Üretilir? Alternatif enerji kaynakları içerisinde sıkça dile getirilen yenilenebilir enerji kaynaklarının üretimi, enerji güvenliği açısından hayatidir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının belli başlı olanları hidroenerji, biyoenerji, güneş ve rüzgar enerjisidir. Biyoenerji bitki ve hayvansal ürünler kullanılarak üretilen

Bilgi Dünyası

Propanın Sağlığa Zararları

0

Propan nedir, ne işe yarar ve nerelerde kullanılır? Propanın sağlığa olan etkileri, zararları nelerdir, hakkında bilgi. Propanın Sağlığa Zararları Propan, son derece yanıcı olan bir gaz veya sıvıdır. Sıvılaştırılmış petrol gazının (LPG) ana bileşenidir. Propan dış mekan ızgaralarında, sıcak su ısıtıcılarında, çamaşır kurutucularında, şöminelerde, spa merkezlerinde ve yüzme havuzlarında; aydınlatma ve ısıtma için; ve sobalarda

Bilgi Dünyası

Polivinil Klorür (PVC) Zararları Nelerdir?

0

Polivinil Klorür (PVC) nedir, ne işe yarar, nerelerde kullanılır? Polivinil Klorür (PVC) insan sağlığına etkileri, zararları nelerdir? Polivinil Klorür (PVC) Zararları Nelerdir? Polivinil klorür (PVC) vinil klorürden yapılmış katı bir plastiktir. Ftalatların eklenmesiyle daha yumuşak ve esnek hale getirilir ve bisfenol A (BPA) izleri içerebilir. PVC borular, vinil döşeme ve dış cephe kaplaması, hortumlar, kablo

Fizik Balistik

Balistik Nedir? Hakkında Bilgi

0

Balistik nedir, ne işe yarar? Balistiğin kullanım alanları, hesaplama yöntemleri, hakkında bilgi. Balistik, mermilerin itme kuvveti, uçuşu ve çarpma etkisini inceleyen bilim dalı. 19. yüzyıl boyunca silah alanında ortaya çıkan teknik ilerlemeler sonucunda gelişen modern balistik bilimi birçok dala ayrılır. İç balistik, mermilerin itme kuvveti, dış balistik ise uçuşuyla ilgilidir. Bu iki sistem arasındaki geçiş,

Biyoloji

Bakterilerde Plazmid Ne İşe Yarar?

0

Plazmid nedir? Bakterilerde Ekstra DNA Halkası olan pazmidler ne işe yarar? Plazmidlerin özellikleri hakkında bilgi. Bakterilerde Plazmid Ne İşe Yarar? Bakteriler basit, tek hücreli organizmalardır ve Dünya’daki en bol bulunan yaşam türüdür. Tipik bir bakteri hücresi, bir hücre zarı, iç yapılar ve dış uzantıları içerir. Memeliler ve diğer ökaryotlardan farklı olarak, bakteriler bir çekirdeğe sahip

Bilgi Dünyası laboratuvar

Ayıraçlar Tablosu (Biyoloji)

0

Biyoloji laboratuvarlarında kullanılan ayıraçlar nelerdir, bu ayıraçların özellikleri, ne işe yararlar, ayıraçlar tablosu. Ayıraçlar Tablosu (Biyoloji) Ayıraçlar: Biyoloji laboratuvarında yapılan deneylerde bazı boya ve çözeltiler ayıraç olarak kullanılmaktadır. Bu ayıraçlardan en çok kullanılanları tabloda verilmiştir. Bunların dışında , NaOH ve KOH’in karbondioksit tutucu ve oksijenin ise yakıcı bir gaz olduğunun bilinmesi gerekir. MADDELER AYIRAÇLAR TEPKİME

Bilgi Dünyası Nötron

Nötron Nedir? Nötron Ne İşe Yarar?

0

Nötron Nedir? Nötron Ne İşe Yarar? Nötronu kim ve nasıl buldu? Nötronun özellikleri nelerdir? Nötron, nötron optiği hakkında bilgi. Nötron Nedir? Nötron Ne İşe Yarar? Nötron, doğal hidrojen dışındaki bütün atomların çekirdeklerinde yer alan temel parçacıktır. Elektrik yükü sıfır olan nötronun kütlesi elektron kütlesinin yaklaşık 1.840 katıdır. Atom kütlesinin yüzde 99,9’undan fazlasını nötronlar ve protonlar

Bilgi Dünyası

Pazarlama Nedir? Nasıl Yapılır?

0

Pazarlama Nedir? Pazarlama ne işe yarar, nasıl Yapılır? Pazarlamanın özellikleri, yöntemleri hakkında bilgi. Pazarlama Nedir? Nasıl Yapılır? Pazarlama, üreticilerden tüketicilere mal ve hizmet akışını sağlayan etkinliklere verilen addır. Pazarlamaya ticari şirketlerin yanı sıra kâr amacı gütmeyen çeşitli kuruluşlarla devlet işletmeleri de katılır. Pazarlama yalnızca gelişmiş ya da kapitalist ekonomilere ve büyük işletmelere özgü bir etkinlik

Bilgi Dünyası Patent

Patent Nedir? Patent Ne İşe Yarar?

0

Patent Nedir? Patent Ne İşe Yarar? Patent nereden ve nasıl alınır? Patent özellikleri, süresi hakkında bilgi. Patent Nedir? Patent Ne İşe Yarar? Patent; bulgu belgesi ya da İhtira berati olarak da bilinir, bir ürün ya da mal üzerinde genellikle belirli bir süre için ticari kullanım hakkı tanıyan, devletçe onaylı resmî belgedir. Daha çok icat ya

Bilgi Dünyası muhasebeci

Amortisman Nedir? Ne İşe Yarar?

0

Amortisman nedir? Amortisman ne işe yarar, hesaplanması nasıldır? Amortisman hakkında bilgi. Amortisman Nedir? Ne İşe Yarar? Amortisman, sabit değer maliyetinin, sabit değerin yararlı ömrüne sistematik bir biçimde dağılmasıdır. Amortisman, kullanılma, eskime ve dış etkilerle bozulma sonucunda doğan değer kayıplarını, ayrıca aynı amaç için kullanılabilecek daha etkili mal türlerinin ortaya çıkmasından kaynaklanan yarar kaybını kapsar. Çeşitli

Bilgi Dünyası

Ateşleme Sistemi Nedir?

0

Ateşleme Sistemi Nedir? Ateşleme sistemi ne işe yarar, nasıl çalışır? Ateşleme sistemi hakkında genel bilgi. Ateşleme Sistemi Nedir? Ateşleme sistemi, benzin motorunda, silindirlerdeki yakıt-hava karışımını ateşleyen elektrik kıvılcımını yaratmakta kullanılan aygıtlar bütünüdür. Silindirlerdeki bu yanma hareket ettirici kuvvetin kaynağıdır. Ateşleme sisteminin temel bileşenleri, akümülatör, indüksiyon bobini (marş motoru), bobinden belirli zaman aralıklarıyla yüksek gerilim boşalımı

Bilgi Dünyası otopilot

Otopilot Nedir? Ne İşe Yarar?

0

Otopilot nedir, nerelerde kullanılır? Otopilot ne işe yarar? Otopilotun yapısı, çalışma prensibi, hakkında bilgi. Otopilot Nedir? Ne İşe Yarar? Otopilot, otomatik pilot olarak da bilinir, uçakların, gemilerin ya da başka taşıtların sürekli insan müdahalesine gerek kalmaksızın denetlenmesini sağlayan aygıttır. İlk otopilotlar yalnızca uçağın sabit bir yükseklikte ve düz bir doğrultuda uçmasını sağlamaya yönelikti; bu tür

Bilgi Dünyası

Otomasyon Nedir? Ne İşe Yarar?

0

Otomasyon nedir, ne işe yarar? Otomasyon nerelerde kullanılır? Otomasyonun tarihçesi ve gelişimi, otomasyon hakkında bilgi. Otomasyon Nedir? Ne İşe Yarar? Otomasyon, otomatikleştirme olarak da bilinir, insan müdahalesiyle gerçekleştirilen işlemlerde, bu müdahalenin yerini kısmen ya da bütünüyle makinelerin alması. Başka biçimde gerçekleştirilmesi olanaksız olan işlemlerin makinelerle yerine getirilmesine de otomasyon denir. Otomasyon kavramı makineleşmeden nitelikçe farklıdır;

Bilgi Dünyası

Otobüsün Tarihçesi

0

Otobüs nedir, ne işe yarar? Otobüs ilk ne zaman geliştirildi, ilk otobüsler ve gelişimi, tarihçesi ve özellikleri hakkında bilgi. Otobüsün Tarihçesi Otobüs, yolcu taşımakta kullanılan özitmeli büyük taşıttır. Otobüs olarak kullanılan ilk taşıt 1830 da İngiltere’de geliştirilen, buhar gücüyle çalışan bir araçtı. Benzin motorlu ilk otobüs 1895’te Almanya’da yapıldı. Bu otobüs sekiz yolcu taşıyabiliyordu. 1920’lere

Sağlık Bilgileri

Biyopsi Neden Yapılır?

0

Doktorlar neden biyopsi ister ve biyopsi neden yapılır? Biyopsi nedir, nasıl yapılmalıdır, çeşitleri hakkında bilgi. Biyopsi Neden Yapılır? Biyopsi, mikroskop altında incelemek amacıyla canlı doku örneğini alma işlemidir. Deri, kemik, organlar ve diğer yumuşak dokular dahil olmak üzere birçok farklı doku türüne biyopsi yapılabilir. Genellikle hastalık teşhis etmek için yapılır. Biyopsiyi Kim Yapar? Patolog, vücut

Bilgi Dünyası

Batarya Ne İşe Yarar?

0

Batarya nedir, nasıl çalışır, ne işe yarar? Bataryaların özellikleri, çeşitleri nelerdir? Batarya hakkında bilgi. Batarya Ne İşe Yarar? Batarya, iki ya da daha çok pil ya da akümülatörün iletkenler aracılığıyla birbirlerine bağlanmasıyla oluşan üreteçler grubudur. Üreteçler, seri, paralel ve karışık olmak üzere başlıca üç biçimde birbirlerine bağlanır. Her üretecin eksi kutbunun, bir sonrakinin artı kutbuna,

Bilgi Dünyası

Batardo Nedir? Ne İşe Yarar?

0

Batardo nedir, nasıl inşa edilir? Batardo ne işe yarar, nasıl yapılır, tarihteki ilk batardolar. Batardo hakkında bilgi. Batardo Nedir? Ne İşe Yarar? Batardo; sulu arazide yapı yapılırken, temelin oturacağı zemini açığa çıkartmak amacıyla kurulan su geçirmez kapalı bölmedir. Batardolar, kalasların ya da günümüzde çoğunlukla çelik profillerin su geçilmez palplanşlar oluşturacak biçimde yanyana şahmerdanlarla çakılmasıyla kurulur.

Bilgi Dünyası

Teodolit Nedir? Nasıl Kullanılır?

0

Teodolit nedir, ne işe yarar? Teodolit nasıl çalışır, çalışma prensibi,  nasıl kullanılır? Teodolit hakkında bilgi. Teodolit Nedir? Nasıl Kullanılır? Topoğrafya ölçülerinde açıların ölçülmesi çok önemli bir yer tutmaktadır; bu ölçüleri yapmak için kullanılan alet teodolittir. Bu âlet yatay ve düşey olarak hareket edebilen bir dürbünden ibarettir. Bu dürbüne bağlı ve onunla beraber (sadece yatay düzlem

Güzellik & Bakım & Diet

Gardenya Yağı Ne İşe Yarar? Faydaları

0

Gardenya yağı nedir, ne amaçla kullanılır? Gardenya yağının özellikleri, yararları, kullanım alanları, kullanım şekli hakkında bilgi. Gardenya Yağı Ne İşe Yarar? Faydaları 1. Anti-Inflamatuar: Gardenya yağı, anti-inflamatuar özellikler gösterir. Artrit, ülseratif kolit ve bağırsak enflamasyonu gibi enflamatuar hastalıkların tedavisinde etkili bir çare. Geniposid ve genipin, bahçede antienflamatuar etkilere neden olan iki özel kimyasal maddedir. İki

Bilgi Dünyası

Pantograf Hakkında Bilgi

0

Pantograf nedir, ne işe yarar? Pantograf cihazının özelliği, işlevi nedir, çalışma prensibi, pantograf hakkında bilgi. Pantograf Pantograf, bir hareketin aynısını iletmekte ya da geometrik bir biçimin küçültülmüş ya da büyütülmüş kopyasını çıkartmakta kullanılan aygıttır. Pantograf, birbirine hareketli eklemlerle tutturulmuş bir dizi çubuktan oluşur; çubuklardan birinin ucu kopyası çıkarılacak şeklin hatlarından geçirildiğinde, bu hareket bir başka

Bilgi Dünyası

Optimizasyon Nedir? Nerelerde Kullanılır?

0

Optimizasyon nedir, ne işe yarar? Matematiğin bir dalı olan optimizasyon nasıl yapılır, hangi alanlarda kullanılır, hakkında bilgi. Optimizasyon Optimizasyon; fizik, biyoloji, mühendislik, iktisat, iş planlaması gibi alanlardaki nicel problemlerin çözümünde kullanılan ilke ve yöntemlerden oluşan uygulamalı matematik dalıdır. Çok değişik alanlara ilişkin bazı problemlerin ortak yaklaşımlar ve yöntemler kullanılarak çözülebilecek biçimde ifade edilmesinin olanaklı olduğunun

Bilgi Dünyası

Tanker Ne İşe Yarar? Hakkında Bilgi

0

Tanker ne demektir, ne işe yarar? Tanker çeşitleri, tankerlerin özellikleri nelerdir? Tankerler ile ilgili bilgi. Tanker Tanker; Su, şarap, sanayi yağları gibi sıvı yükler ve benzin, özellikle de petrol gibi akaryakıt ürünleri taşımacılığında kullanılan kamyon, özellikle de gemidir. 1886’dan sonra, petrol ürünlerinde denizaşırı taşımacılığın söz konusu olmasıyla birlikte kullanılmaya başlayan tanker sözcüğünden çoğunlukla petrol tankerlerini

Bilgi Dünyası

Sölom Nedir? (Biyoloji)

0

Biyolojide sölom nedir, sölom boşluğu ne demektir? Sölom boşluğu nerede bulunur, nasıl oluşur, hangi canlılarda vardır? Sölom hakkında bilgi. Sölom Sölom; En gelişmiş çokhücrelilerin genel beden boşluğudur. Sölom, hayvanın embriyo gelişmesi sırasında, ortaderiyi oluşturan iki kese içindeki iki boşluk biçiminde ortaya çıkar. Ortaderi, gastrula evresinde içderiden ayrılan hücreler tarafından oluşturulur. Sölom bütün çokhücrelilerde bulunmaz. Ortaderisi

Bilgi Dünyası

Nirengi Nedir? Ne İşe Yarar?

0

Nirengi nedir, ne anlama gelir? Nirengi ne işe yarar, özellikleri nelerdir? Nirengi hakkında bilgi. Nirengi Nirengi, triangülasyon ya da üçgenleme olarak da bilinir, denizcilikte, arazi ölçümünde ve inşaat mühendisliğinde, seyretmekte olan bir geminin ya da uçağın konumunun saptanmasında ya da yol inşaatı, tünel kazısı ve öteki inşaat çalışmalarında uzunlukların ve açıların kesin olarak belirlenmesinde uygulanan

Bilgi Dünyası

Nişangah Nedir? hakkında Bilgi

0

Nişangah nedir,ne işe yarar? Nişangah özellikleri, çeşitleri, tarihçesi ve kullanımı hakkında bilgi. Nişangah Nişangah; ateşli silahların üzerinde bulunan optik nişan alma düzeneğidir. Düzeneğin, namlunun ucunda yer alan bölümüne arpacık, kuyruğuna yerleştirilmiş bölümüne de gez denir. Arpacık genellikle sabittir; gez ise, namlunun hedefin erimine ve rüzgârın saptırma etkisine göre dikey ve yatay olarak yönlendirilmesini olanaklı kılacak

Genel Kültür kitap

Yayınevi Nedir? Hakkında Bilgi

0

Yayınevi nedir, yayınevlerinde kimler çalışır? Yayınevlerinin özellikleri, ne işe yarar, işler nasıl yürütülür, hakkında bilgi. Yayınevi Nedir? Yayınevleri kitap, dergi gibi yayınların hazırlandığı işyerleridir. Buralarda yazarlar, çizerler, editörler ve çevirmenler çalışır. Türkiye Yayıncılar Birliği’nin 2014- raporuna göre ülkemizde 1732 yayınevi var. Bu yayınevleri farklı konularda özelleşmiş. Kimi yalnızca çocuk kitapları, kimi roman, öykü, anı kitapları,

Bilgi Dünyası

İzbarço Bağı Nedir? Ne İşe Yarar?

0

İzbarço bağı nedir, ne işe yarar? İzbarço bağı nerelerde kullanılır, nasıl atılır, hakkında bilgi. İzbarço Bağı İzbarço Bağı; bir halatın bir ucuna ilmik atıldıktan sonra öteki ucunun ilmiğin içinden geçirilmesi yoluyla elde edilen bağ türüdür. Teknelerin iskeleye bağlanmasında, malzemelerin palangaların yardımıyla kaldırılmasında ve iki halatın birleştirilmesinde kullanılır. İzbarço bağı kaymaz ve sıkışmaz, ayrıca parmakla bastırıldığında

Bilgi Dünyası

Ambargo Hakkında Bilgi

0

Ambargo nedir ve neden konulur? Ambargonun özellikleri, tarihçesi, tarihteki ambargolar, nedenleri hakkında bilgi. Ambargo Ambargo, ticaret gemilerinin ve başka malların, yabancı bir ülkeye gitmesinin engellenmesidir. Ambargo, amacına ulaşabilmesi için, hava ve gerektiğinde kara taşımacılığına da uygulanmalıdır. Ambargonun, arrêt de prince’ten (gemi ve uçakların geçici olarak alıkonulması); angaryadan, (olağanüstü hallerde gemi ve uçaklara elkonulup kullanılması) ve

1 2 3 5