Browsing: neden yapılır

Sağlık Bilgileri İlk Yardım Seti

İlk Yardım Nedir? Ne Zaman ve Nasıl Yapılır?

0

İlk yardım nedir? İlk yardım neden önemlidir? İlk yardım ne zaman yapılır, nasıl yapılır? İlk yardım hakkında bilgi. İlk Yardım; yaşamı sıklıkla tehlikeye sokan akut hastalıkların ve yaraların zaman geçirmeden tedavi edilmesini amaçlayan tıp dalıdır. Tıptaki uzmanlık dallarının tümü acil durumları da içerir. İlk yardım gerektiren rahatsızlık ya trafik kazası, yanma, zehirlenme, yüksekten düşme gibi

Bilgi Dünyası Hukuk

Mal Beyanı Nedir?

0

Mal beyanı nedir? Mal beyanı neden ve nereye yapılır? Mal beyanının yapılma şekli, özellikleri, hakkında bilgi. MAL BEYANI > İcra hukukunda borçlunun borcunu ödememesi halinde, mallarının haczedilip satılarak alacaklıların, alacak hakkının ödenmesi söz konusudur. İcra hukukunda borçlu borcu kadar malvarlığı ile sorumludur. Bu yüzden borçlunun hangi mallarının haczedileceğini belirleyebilmek açısından borçlunun mal beyanında bulunması gerekir.

Sağlık Bilgileri

Biyopsi Neden Yapılır?

0

Doktorlar neden biyopsi ister ve biyopsi neden yapılır? Biyopsi nedir, nasıl yapılmalıdır, çeşitleri hakkında bilgi. Biyopsi Neden Yapılır? Biyopsi, mikroskop altında incelemek amacıyla canlı doku örneğini alma işlemidir. Deri, kemik, organlar ve diğer yumuşak dokular dahil olmak üzere birçok farklı doku türüne biyopsi yapılabilir. Genellikle hastalık teşhis etmek için yapılır. Biyopsiyi Kim Yapar? Patolog, vücut

Bilgi Dünyası namaz

İbadetin Anlamı ve Kapsamı – Niçin İbadet Edilir?

0

İbadet nedir, anlamı ve kapsamı nedir? Niçin ibadet edilir, ibadetler nelerdir, ibadetin önemi hakkında bilgi. İBADETİN ANLAMI VE KAPSAMI İbadetin Sözlük Anlamı Şudur: Kullukta bulunma, yüce bir varlığa tapınma gibi anlamlara gelir. İbadetin Terim Anlamı Şudur: Allah’ın emirlerini yerine getirmek, yasaklarından sakınmak ve rızasını kazanmaya çalışmaktır. Emirler: Farz ibadetler: Namaz, oruç, zekât, hac anne-babaya itaat,

Bilgi Dünyası

Miting Hakkında Kısaca Bilgi

0

Miting nedir ve neden yapılır? Miting amacı, tarihçesi, hakkında kısaca bilgi. MİTİNG SÖZLÜK ANLAMI MİTİNG Bir olay üzerine dikkati çekmek, ya da gösteri yapmak için, çoğunlukla açık yerlerde yapılan toplantılara «miting» denir. Demokrasi ile idare edilen ülkelerde çeşitli siyasi partiler, işçi sendikaları, öğrenci kurumları gibi topluluklar, taraftarlarına, üyelerine bir fikri aşılamak, bir şeyin propagandasını yapmak

Bilgi Dünyası

Tavaf Nedir? Neden Yapılır?

0

Tavaf nedir? Tavaf nasıl ve neden yapılır? Tavafın özellikleri, İslamda tavaf hakkında bilgi. Tavaf; “Ziyaret etmek, bir şey etrafında dolaşmak” manâlarına gelir. Hacda Kâbeyi tavaf etmek bu ibadetin farzlarındandır. Tavaf eden kimseye Tâif denilir. Tavafta Kabe‘nin etrafı, Hacer-i Esved‘in bulunduğu köşeden başlanarak yedi kere devredilir. Her devir bir “Şavt” olur. Demekki bir tavafta yedi “Şavt”

Bilgi Dünyası

Kadife Hakkında Bilgi

0

Kadife nedir? Kadife nasıl bir kumaştır, neden yapılır? Kadifenin özellikleri, çeşitleri hakkında bilgi. Kadife; Bir yüzü pek kısa, ince, sık tüylerle (ülgerlerle) kaplı, parlak, yumuşak bir çeşit kumaştır. İpekle dokunmuş olanına ipek kadife, çiçekleri, süsleri kabartma olarak dokunanlara çatma, tüyleri bulunduğu yüzü ince yollu olanlara çizgili kadife denir. Bir zamanlar Bursa’da, Bilecik’te, Aydos’ ta dokunan

Çocuk-Bebek-Anne Sağlığı

Alfa Fetoprotein Testi Nedir?

0

Alfa Fetoprotein testi, taraması nedir? Alfa Fetoprotein testi neden yapılır, nasıl olur, hakkında bilgi. Alfa Fetoprotein Testi Hamilelik döneminin düzenli muayeneleri sırasında kanınız alınacak ve çeşitli açılardan incelenmesinin yanı sıra, alfafetoprotein (AFP) düzeyi de ölçülecektir. AFP düzeyinin normalin üstünde çıkması, doktorunuza dölütün durumu konusunda, erken bir dönemde bilgi sağlayacaktır. AFP, gebeliğin ilk evrelerinde, önce embriyo

SAĞLIK

Buz Tedavisi Ne İşe Yarar? Neden Yapılır?

0

Buz tedavisi soğuk kompres nedir? İlk yardımda buz neden önemlidir, hangi durumlarda buz tedavisi uygulanır, ne işe yarar? Buz Tedavisi Ne İşe Yarar? Neden Yapılır? Buzu her zaman ve her yerde bulmak kolay olup ayrıca masrafsızdır. Spor sahalarına termos içinde taşınması olanak içindedir. Buz konulduğu yeri soğutarak etki yapar. Damarları büzerek yırtılmış damarlardan doku içinde

Bilgi Dünyası

Isıl İşlem Nedir? Neden ve Nasıl Yapılır?

0

Isıl işlem nedir? Isıl işlemin faydaları, yapılma nedenleri, önemi, Isıl işlem nasıl yapılır, çeşitleri hakkında bilgi. Isıl İşlem; metallere sertlik, süneklik gibi istenilen mekanik özellikleri kazandırmak yada bu özelliklerini artırmak amacıyla sıcak halde uygulanan işlemlerin ortak adıdır. Demir ve demirdışı bütün metaller ısıl işlemden geçirilebilir. Çoğunlukla metal gerilimleri azaltmak ya da yok etmek amacıyla uygulanmakla

Bilgi Dünyası

Kibrit Nedir? Kibrit Neden Yapılır?

1

Kibrit ne demektir? Kibrit neden ve nasıl yapılır? Kibritin tarihçesi, özellikleri, hakkında bilgi. Kibrit; Ateş yakmaya yarayan bir araçtır. Tahta bir çöp, ucuna sürülmüş bir maddeyi kutusunun gene bazı maddeler sürülmüş bir yanına sürtünce ateş alır, yanar. Bu sırada, ateş yakmak gereken yerde hazırlanan çıra, kâğıt, gaz gibi kolay yanabilen cisimleri bu çöple yakarız. Tahta

Bilgi Dünyası

Emaye Nedir?

1

Emaye nedir? Emaye neden yapılır, emaye kaplamanın özellikleri, emayenin tarihçesi ile ilgili bilgi. Emaye; üzeri emayla kaplanmış olandır. Emay temel olarak soda ya da potas, kurşun ve kum ya da çakmaktaşının birlikte eritilmesiyle elde edilen, akı diye adlandırılan saydam ya da donuk cama benzeyen ciladır. Eritilmiş akı genellikle az miktarda metal oksit eklenmesiyle renklendirilir. Katılaşmaya