Browsing: nedenleri

Hastalıklar kanser

Kanser Nedir? Nasıl Bir Hastalıktır? Neden Olur? Belirti ve Tedavi Yolları

0

Kanser nedir, nasıl bir hastalıktır? Kanser nasıl oluşur, nedenleri, sebepleri, belirtileri nelerdir? Tedavi yöntemleri, türleri hakkında bilgi. Kanser Kanser; geniş bir tanımlamayla denetimsiz hücre çoğalmasıdır. İlk oluşan kanser hücrelerindeki bu denetimsiz çoğalma niteliği, kalıtsal olarak yeni hücrelere de aktarıldığından, giderek canlı vücut için olumsuz bir durum ortaya çıkar. Kısacası kanserleşen hücre, üreme denetimini, dokuya özgülüğünü

Biyoloji hava kirliliği

Hava Kirliliği Nedir? Nedenleri Etkileri ve Zararları Nelerdir? Önleme Yolları

0

Hava kirliliği nedir? Hava kirliliğinin nedenleri, sağlığa ve doğaya etkileri nelerdir? Hava kirliliği için alınacak tedbirler. HAVA KİRLİLİĞİ Katı, sıvı ve gaz halindeki kirletici maddelerin canlı hayatını ve doğal dengeyi tehdit edecek düzeyde atmosferde bulunması, hava kirliliğine neden olmaktadır. Hava kirliliği, kaynaklarına göre üç grupta incelenebilir. a- Isınmadan kaynaklanan hava kirliliği Sonbahar ve kış aylarında

Tarih Peloponnesos Savaşı

Peloponnesos Savaşı Sebepleri, Savaş Esnasında Yaşananlar ve Sonucu

0

Peloponnesos savaşı ile ilgili detaylı bilgi. Peloponnesos savaşı sebepleri, her iki tarafın savaş gücü, İyonya savaşı kısacası Peloponnesos ile ilgili herşey Savaşın Nedenleri : Peloponnes harbinin nedenleri Eski Çağdan beri tarihçiler arasında bir çok tartışmalara yol açmıştır. M.Ö. 431 yılına doğru partilerin üstünde büyük bir devlet adamı düzeyine ulaşmış olan Perikles gerek sağ, gerek sol

Çocuk-Bebek-Anne Sağlığı Çocuklarda Yaz İshali Nedenleri Nelerdir? Tedavisi Nasıl Olur?

Çocuklarda Yaz İshali Nedenleri Nelerdir? Tedavisi Nasıl Olur?

0

Yazın çocuklarda oluşan ishalin nedenleri ve alınması gereken önlemler nelerdir? Yaz ishali tedavisi ve hakkında bilgi. Çocuklarda Yaz İshali; Kış aylarında sık sık rastlanan soğuk algınlıklarından mütevellit zatüreler ve gripler nasıl tehlikeli neticeler yaratırsa, yaz aylarında da barsak hastalıkları bebekler ve yeni yetişen çocuklar için çok tehlikelidir. Bazı devamlı ishallerden de kötü neticeler doğabilir. Hele gelişi

Hastalıklar Boğmaca

Boğmaca Nasıl Bir Hastalıktır? Belirtileri ve Alınabilecek Önlemler Nelerdir?

0

Boğmaca nasıl bir hastalıktır? Boğmaca hastalığının belirtileri, alınacak önlemler ve tedavisi hakkında bilgi. Boğmaca; Çocuklarda teneffüs yollarının en tanınmış bulaşıcı hastalıklarından biri boğmacadır. Karakteristik vasıfları ile hemen hemen herkes tarafından anlaşılan boğmaca her mevsimde görülebilirse de ilkbahar ve sonbahar aylarında bir artış gösterir. Kız çocuklarda erkeklere nazaran daha fazladır. İki yaşından ufak bebekler de buna yakalanmaktadırlar.

Tarih Fransa İhtilali

Fransız Devrimi Ne Zaman, Nasıl ve Neden Yapıldı? Nasıl Sonlandı?

0

Fransız Devrimi ne zaman ve ne amaçla yapılmıştır? Fransız Devrimi’nin tarihi, özellikleri, öncüleri ve sonuçları hakkında bilgi. Fransız Devrimi; 1789’da başlayarak Fransa’da 10 yıl süren büyük devrimdir. 18. yüzyılda Fransa’da yönetime mutlak monarşi egemendi. Soyluların ve din adamlarının ayrıcalıkları büyüktü. Halk için özgürlük ve eşitlik yoktu. Endüstrinin ve burjuvazinin gelişmesi, topluma yeni bir düşünce anlayışı getirmişti.

Tarih Fransız İhtilali

Fransız İhtilali Ne Zaman ve Neden Olmuştur? Önemi Nedir?

1

Fransız İhtilali ne zaman ve neden gerçekleşmiştir? Fransız İhtilali’nin sebepleri, tarihi ve önemi hakkında bilgi. Fransız İhtilali; tarihin dönüm noktalarından biridir. Bazı tarihçiler Yeniçağ’ı “İhtilal’e kadar” ve “İhtilal’den sonra” olmak üzere ikiye ayırırlar, 1789’dan sonraki devreye “Yakınçağ” derler. 1789 Fransız İhtilali’ni hazırlayan sebepler çeşitlidir. XVIII. yüzyılda Fransa’da yetişen filozoflar, İngiltere’de yetişen ekonomi nazarıyecileri, insan hakları

Tarih 93 Harbi (1877-78 Osmanlı Rus savaşı)

1877-1878 Osmanlı- Rus Savaşı : Anadolu Cephesi

0

1877-1878 Osmanlı – Rus Harbi (93 Harbi) Anadolu Cephesi nedenleri, sonuçları, 93 Harbi Anadolu Cephesi ile ilgili bilgi. Bu cephede Başkomutan Gazi Ahmet Muhtar Paşa idi ve buyruğunda 57 bin askerle 97 top vardı. Askerin çoğunluğu eğitimden yoksun redif ve mustahfızlardan oluşuyordu. Buna karşılık Ermeni kökenli General Boris Melikof komutasındaki Rus Ordusu 125 bin kişi

Tarih 4. Murat

4. Murat Revan Seferi Sebepler ve Sonuçları – Ne Zaman Yapılmıştır?

0

Revan seferi ne zaman meydana gelmiştir? Revan Seferi sebepleri, sonuçları nelerdir, tarihi hakkında bilgilerin yer aldığı sayfamız. Revan Seferi: IV. Murat‘ın Revan’ı (Erivan) Safevilerin elinden almak için 1635’te düzenlediği sefer. Safevilerin 1633’te Van’ı kuşatmaları üzerine sefere karar verildi. 28 Mart 1635’te ordu yürüyüşe geçti. İzmit ve Eskişehir üzerinden Ilgın’a geldi. IV. Murat yol boyunca ele

Sağlık Bilgileri Baş Ağrısı

Baş Ağrısı Nedenleri Nelerdir? Neden Başımız Ağrır? Sebepleri

0

Baş ağrısı neden olur? Baş ağrısının nedenleri neler olabilir, tedavisi nasıldır? Baş ağrısı nasıl geçer? Migren hastalığı nasıl bir hastalıktır? Baş Ağrısı Baş Ağrısı; nedeni ne olursa olsun, başın içinde duyulan ağrıdır. Hemen herkesi yaşamı boyunca zaman zaman etkileyen ve yaklaşık her 10 kişiden birinde sürekli yinelenen baş ağrısı, insanda en sık rastlanan rahatsızlıkların başında

Tarih Çaldıran Savaşı

Çaldıran Savaşı Ne Zaman ve Neden Oldu? Önemi ve Sonuçları

0

Çaldıran Savaşı ne zaman ve hangi devletler arasında gerçekleşmiştir? Çaldıran savaşının önemi, nedenleri ve sonuçları hakkında bilgi. Çaldıran Savaşı; Osmanlı Devleti ile Safeviler arasında yapılan meydan savaşıdır (23 Ağustos 1514). II. Bayezit’in saltanatının son yıllarında, İran’da Safevi Devleti’ni kurmuş olan Şah İsmail, devletini ve saltanatını güçlü kılmak amacıyla Şii mezhebini Anadolu’da yaymaya başladı ve “halife” adını

Hastalıklar Fil Hastalığı Nedir? Neden Olur? Belirtileri ve Tedavisi

Fil Hastalığı Nedir? Neden Olur? Belirtileri ve Tedavisi

0

Çok ilginç bir görünüme sahip bir hastalık olan Fil hastalığı nedir? Fil hastalığı neden olur? Fil hastalığı belirtileri, tedavisi hakkında bilgi. Fil Hastalığı (Lenfödemi) Nasıl Bir Hastalıktır? Lenfödemi olan hasta; kolda ya da bacakta şişlik, ağırlık, gerginlik, sert, sıkı cilt ya da ciltte portakal kabuğu görünümü, ciltte kırışıklık, ağrı, uyuşma, hareket zorluğu, tekrarlanan cilt enfeksiyonları

Bilgi Dünyası ozon tabakası

Ozon Tabakasının İncelmesinin İnsanlar Hayvanlar ve Bitkiler Üzerine Etkileri

0

Ozon tabakası neden önemlidir ve incelmesinin nedenleri nelerdir? Ozon tabakasının incelmesinin insanlar, hayvanlar ve bitkilere etkileri nelerdir? Ozon tabakasının incelmesi Ozon (O3) tabakası, atmosferin üzerindeki stratosferde bulunur. Bu tabaka, güneşten gelen ve canlıları olumsuz yönde etkileyen mor ötesi (ultraviyole) ışınları emerek yeryüzüne ulaşmasını engeller. Mor ötesi ışınlar kanser ve mutasyonlara neden olduğundan canlılar için zararlıdır.

Yakın Tarih 27 Mayıs 1960 Darbesi

27 Mayıs 1960 Darbesinin Nedenleri ve Sonuçları Nelerdir?

0

27 Mayıs 1960 Darbesinin Nedenleri ve Sonuçları ile ilgili genel bilgiler. Adnan Menderes hükümetine karşı yapılan darbe hakkında bilgiler. 27 Mayıs 1960 Darbesinin Nedenleri ve Sonuçları 27 Mayıs 1960 Askeri Müdahalesi Adnan Menderes hükümetine karşı yapılan bu darbenin oluşmasında 1950’den önce ülkede iktidarı elde tutan askeri ve sivil bürokrasinin Demokrat Parti hükümetine ve politikalarına karşı

Hastalıklar

Siroz Hastalığı Neden Olur? Siroz Çeşitleri ve Nedenleri Nelerdir?

0

Siroz nasıl bir hastalıktır? Siroz hastalığı çeşitleri ve nedenleri nelerdir? Siroz belirtileri ve tedavisi hakkında bilgi. SİROZ Karaciğerde büyüme ya da körelmeyle kendini belli eden hastalıktır. Karaciğer dokusunda kırmızımsı renkte taneciklerin ortaya çıkmasıyla özellenen siroz çok çeşitli biçimlerde görülebilen bir hastalıktır; anatomi açısından en belirgin niteliği, karaciğerin yaygın biçimde sertleşmesi olmakla birlikte, karaciğerin körelmesi ve

İnkılap Tarihi Çanakkale Zaferi

Çanakkale Deniz ve Kara Savaşları Hakkında Genel Bilgiler

0

Çanakkale Savaşları ne zaman gerçekleşmiştir? Çanakkale Savaşları neden olmuştur? Deniz ve kara Çanakkale Savaşları nedenleri ve sonuçları ile ilgili bilgi. Çanakkale Savaşı Hakkında Bilgi 1914’de patlak veren I. Cihan Savaşı Osmanlı Devleti’nin de katılmış olduğu bir büyük ölüm-kalım savaşı olmuştur. Müttefikleri olan Alman ve Avusturya-Macaristan imparatorlukları yanında bu kanlı mücadeleye girişen Osmanlı Devleti, savaşın çıkışıyla

Hastalıklar hemoroid

Basur Nedir? Basurun Belirtileri, Nasıl Anlaşılır? Tedavisi Nasıldır?

0

Basur nasıl bir hastalıktır? Basur nedenleri nelerdir? Basur olduğunuzu nasıl anlarsınız? Basurun seviyeleri ve basur ameliyat süreci. Basur belirtileri nasıl olur? Halk arasında “basur” ya da “mayasıl” olarak adlandırılan hemoroid hastalığı, özellikle 50 yaş ve üzerindeki bireylerde çok sık olarak görülebilen bir hastalıktır. Bu hastalık anüs bölgesinde meydana gelir ve anüsteki damarların bir takım etmenler

Hastalıklar Basur

Basur Nedir? Belirtileri Nelerdir ve Neden Kaynaklanır?

0

Basur nasıl bir hastalıktır? Basur neden olur, sebepleri, belirtileri nelerdir? Basur tedavi yöntemleri hakkında bilgi. Basur; Kalın bağırsak ve anustaki toplardamarların genişlemesine basur denir. Daha çok 40 yaşından sonra görülür. Basur, anusun içinde veya dışında olabilir. Şişen damarlar anusun dışında memeler halinde sarkar. Bunlara basur memesi denir. Memeler ayrı ayrı olabildikleri gibi, toplu bir halde

İlginç Bilgiler

Güllerin Neden Dikenleri Vardır? Güller ve Dikenlerin Hikayesini Okuyun!

0

Güllerin dikenleri ne işe yarar? Güller neden dikenlidir, bunun bir hikayesi ve sebebi var mıdır? Güllerin dikenleri hakkında bilgi. Güllerin Neden Dikenleri Vardır? Dünyadaki en güzel çiçeklerden biri güldür. Onlar sevgi ve dostluğun sembolüdür ve inanılmaz güzel bir kokusu vardır. Güller kırmızı, pembe, sarı ve beyazdır; aslında dünyada 100’ün üzerinde gül türü vardır. Dikenlerin Amacı

Hastalıklar EHEC Virüsü

EHEC Nedir? EHEC Nasıl Bir Hastalıktır? Belirtileri ve Tedavisi

0

EHEC Nedir? EHEC Hastalığı ile ilgili bilgiler. EHEC Hastalığı Nasıl Bulaşır? EHEC hastalığına yakalanmamak için neler yapmak gerekir ve EHEC den uzak kalmak için ne yapmak gerekiyor. EHEC ile ilgili genel bilgiler EHEC nedir? Enterohemorajik Escherichia coli (EHEC), Shiga toksin (verotoksin) üreten E.coli’lere verilen isimdir. Şiddetli karın ağrısı, sulu ishal, kanlı ishal, hemorajik kolit, hemolitik

Sağlık Bilgileri Seğirmelerin Anlamları Nelerdir? Seğirmeler ve Tikler Ne Anlama Gelir?

Tik Nedir? Tik Nasıl Oluşur ve Tiklerin Oluşma Sebepleri Nelerdir? Tedavisi Nasıldır?

0

Tik nedir? Tik neden meydana gelir, nasıl oluşur? Alışkanlıktan meydana gelen tikler ve bu tiklerin tedavi yöntemleri hakkında temel bilgiler. Tik; Bir kimsenin elinde olmadan, ikide bir, göz kırpması, omuz oynatması gibi hareketlere tik denir. Sinirle, ruhla ilgili bir bozukluktur. Kasların böyle birdenbire kasılmasında bilinçaltı etkenlerin de büyük yeri vardır. Her hangi bir iltihaplı hastalıktan

Hastalıklar felç

Felç Nedir? Felç Nedenleri ve Çeşitleri Nelerdir? Tedavisi Nasıldır?

0

Felç nedir? Felç nasıl tanımlanır? Felcin nedenleri nelerdir? Felç çeşitleri ve çeşitlerin özellikleri ile birlikte belirtileri ve tedavisi hakkında bilgi. Felç; sinirlerde ya da kaslarda ortaya çıkan bozukluklar nedeniyle vücutta görülen hareketsizlik ve hissizlik; inme ya da nüzul da denir. Vücuttaki hareketi sağlayan sinirler omurilikle beyin arasında çalışır. Sinirlerin başlangıç ya da bitim yollarında ortaya

Hastalıklar Kızamık

Kızamık Nedir? Nasıl Bir Hastalıktır? Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi

0

Kızamık nasıl bir hastalıktır? Kızamık hastalığının belirtileri, alınacak önlemler ve tedavisi hakkında bilgi. Kızamık; Kızamık, nezle ateş ve kırmızı döküntü ile kendini belli eden, bulaşıcı hastalıktır. Senenin her ayında görülmekle beraber, en fazla yaygınlaştığı aylar kış ve ilkbahar aylarıdır. Yeni doğan bebekler 4-5 aylık oluncaya kadar kızamığa yakalanmazlar. Yetişkinlerin de bu hastalığa yakalandıkları, çok nadirdir. Hastalığın

Bakmadan Geçme Alice Harikalar Diyarında Sendromu Nedir? Belirtileri

Alice Harikalar Diyarında Sendromu Nedir? Belirtileri Nelerdir ve Tedavisi

0

Alice Harikalar Diyarında Sendromu nedir, nasıl bir hastalıktır? Alice Harikalar Diyarında Sendromu belirtileri ve tedavisi hakkında bilgi. Alice Harikalar Diyarında Sendromu Nedir? Belirtileri Ayrıca Todd’s sendromu veya Lilliputian halüsinasyonları olarak bilinen Alice in Wonderland Sendromu (AWS), görsel algının değiştiği bir durumdur. Bu değişmiş durum, nesnelerin gerçekte olduğundan daha küçük, daha büyük, daha yakın veya daha

Sağlık Bilgileri Akşamdan Kalma

Akşamdan Kalmadan Kurtulmanın Bilimsel Yolları Nelerdir? Ne Yapmalı?

0

Akşamdan kalma neden ve nasıl olur? Vücudumuzdaki değişiklikler ve iyileştirmek için yapılması gerekenler, bilimsel öneriler. Akşamdan Kalmadan Kurtulmanın Bilimsel Yolları Akşamdan kalma, çok fazla alkol almanın olumsuz sonuçlarından biridir. İçenlerin yaklaşık % 25 – 30’u doğal olarak akşamdan kalma olaylarına karşı dirençli olsa da, geri kalanı akşamdan kalmayı nasıl önleyeceğinizi veya iyileştireceğinizi bilmek isteyebilir. Akşamdan

Bilgi Dünyası Sanayi Devrimi

Sanayi İnkılabı Nedir? Sanayi İnkılabının Temel Taşları ve Sonuçları Nelerdir?

4

Sanayi inkılabı nedir ve ne zaman olmuştur? Sanayi inkılabının özellikleri, neden ve sonuçları. Ayrıca sanayinin aşamaları nelerdir? Sanayi İnkılabı (1790 – 1830) İnsanlığın ortaya çıkışından günümüze kadar, tüketimin artmasıyla yeni üretim tarzı ve kaynaklan ortaya çıkmıştır. İlkel çağlarda yaşayanların ilk geçim kaynakları toplayıcılıktır. Daha sonra avcılık en yaygın geçim kaynağı olurken, toprağın işlenmesiyle tarım en

Hastalıklar Tetik Parmak

Tetik Parmağı (Trigger finger) Hastalığı Nedir? Neden Olur?

0

Tetik parmağı hastalığı nedir? Tetik parmağı neden olur, belirtileri nelerdir? Tetik parmağı hastalığı tedavisi hakkında bilgi. Tetik Parmağı (Trigger finger) Tetik parmak nedir? Tetik parmak (Trigger finger), açıldığında veya kapatıldığında elin herhangi bir parmağının “takılması” veya “kilitlenmesi” durumudur. Tetik parmak tıbbi olarak stenozan tenosinovit olarak adlandırılır. Tetik parmağına neden olan şey nedir? Tetik parmak, fleksör

Hastalıklar Sağırlık Nedir?

Sağırlık Nedir? Tam ve Yarı Sağırlık Ne Anlama Gelir?

0

Sağırlık nedir? Sağırlık neden olur? Tam ve yarım sağırlık ne anlama gelir? Sağırlık nedenleri, belirtileri ve tedavisi. Sağırlık hakkında kısa bilgi. Sağırlık; Kulağın sesleri duymaması haline «sağırlık» denir. Sağırlık, kulak bozukluklarından ileri gelir. Bu bozukluklar ya doğuştan vardır, ya da kulak hastalıklarından, kulağın uğradığı bir kazadan dolayı olmuştur. Sağırlık ya «tam sağırlık», ya da «yarı

Sağlık Bilgileri Şişmanlık

Şişmanlık Hakkında Bilgi

0

Şişmanlık nedir, neden meydana gelir? Şişman nedenleri, ideal kilo nasıl hesaplanır, şişmanlık tedavisi hakkında bilgi. Şişmanlık Şişmanlık; Organizmada, aşırı besin alma, iç salgı bezleri ya da metabolizma bozukluklarından kaynaklanan fazla yağ birikimi. İnsanda, normal ağırlığın % 15’ini aşkın bir kilo fazlalığıyla kendini gösteren şişmanlık bir hastalık sayılır. Gerçekten de tedavi edilmediği zaman, yol açtığı ihtilatlar

Çocuk-Bebek-Anne Sağlığı Ağzı İçi Yaraları

Çocuklarda Ağız İçi Yaraları Belirtileri ve Tedavisi

0

Çocuklarda ağız içi yaralarının belirtileri ve nedenleri nelerdir? Ağız içi yaralarında neler yapılabilir, tedavisi hakkında bilgi. Çocuklarda Ağız İçi Yaraları; Çocuklarda değişik türlerde ve genelde ağrılı olmakla beraber oldukça zararsız ağız yaralarına rastlanır. Bunlar dilde, diş etlerinde ve ağız kenarlarında krem beyazlığında yaralardır. Bu yaralar öylesine ağrı vericidirler ki çocuk yemek yemekten kaçınır. Bu yaraların

Çocuk-Bebek-Anne Sağlığı Çocuklarda Ağız Kokusu

Çocuklarda Ağız Kokusu Nedenleri ve Tedavisi

0

Çocuklarda ağız kokusu neden olur? Çocukların ağız kokusu belirtileri, önlemek için alınacak tedbirler ve tedavisi hakkında bilgi. ÇOCUKLARDA AĞIZ KOKUSU Ağız kokusuna (soluk kokusu da denir), çocuklar arasında çok ender rastlanır. Bulunması, genellikle çocuğun dişetlerinde ya da dişlerinde bir sorun bulunduğunun ya da mide bozukluğu, boğaz enfeksiyonu gibi küçük bir sağlık sorununun belirtisidir. NEDENLER Ağız

Tarih

Haçlı Seferleri Nedenleri ve Sonuçları

5

Haçlı Seferleri kaç adettir? Kimler arasında ve ne zaman gerçekleşmiş, nedenleri ve sonuçları nelerdir? Önemi ve hakkında bilgi. Haçlı Seferleri Nedenleri ve Sonuçları HAÇLI SEFERLERİ, 1096 – 1270 arasında 174 yıl içinde Hristiyanların Müslümanlar’a karşı açtıkları 8 askeri seferin hepsine birden verilen addır. Haçlı savaşları dünya tarihinin en önemli olaylarındandır. XI. yüzyılda Avrupa pek geri

Sağlık Bilgileri koma

Koma Halinin Belirtileri

0

Koma nedir? Koma halinde neler olur, belirtileri nelerdir? Koma durumunda yapılabilecek ilk yardım nedir, hakkında bilgi. Koma Hali Komaya giren kişi, derin bir uykuya dalmış gibidir. Sarsılarak uyandırılması da olanaksızdır. Çünkü tepki gösteremez, savunma reflekslerinden yoksundur. Ne oturabilir, ne ayakta durabilir. Başını da dik tutamaz, çünkü kas gücünü yitirmiştir. Buna karşılık felç olmuş da sayılmaz,

İnkılap Tarihi kuvayi-milliye

Kuva-i Milliye’nin Ortaya Çıkış Nedeni

0

Türk ulusunun kurtuluşu için ilk direnen güçlere verilen isim olan Kuva-i Milliye güçleri neden ortaya çıkmıştır ve ne gibi faydaları dokunmuştur? KUVA-İ MİLLİYE’NİN OLUŞMASI İzmir’in Yunanlılarca işgal edilmesi. Anlaşma Devletleri’nin Türk ulusunu, yurdundan ve bağımsızlığından yoksun hale getirme konusundaki amaçlarını apaçık ortaya koydu. Osmanlı Hükümeti bu ve buna benzer olayları önleyecek güç ve yetenekte değildi.

Sağlık Bilgileri dejavu

Deja Vu Nedir? Zararsız Bir Algı Mı Yoksa Nörolojik Bir Problem Mi?

0

Deja vu nedir, neden başımıza gelir? Deja vu yaşamak normal midir, yoksa tehlikeli bir durum mudur, hastalık belirtisi olabilir mi? Deja Vu Nedir? Zararsız Bir Algı Mı Yoksa Nörolojik Bir Problem Mi? Deja vu, halihazırda belirli bir durumu yaşamış olma hissidir. Fransızcada, déjà vu “zaten görülüyor” anlamına gelir ve birçok kişi bunu deneyimlemiştir. Ama deja

İnkılap Tarihi 1. Dünya Savaşı

1. Dünya Savaşı Nedenleri Maddeler Halinde

1

Birinci dünya savaşının nedenlerinin maddeler halinde kısaca açıklandığı 1. Dünya Savaşı sebepleri hakkındaki yazımız. 1. Dünya Savaşı neden çıktı? Birinci Dünya Savaşının Nedenleri Maddeler Halinde aşağıda yer almaktadır. 1 – Sanayi devrimi sonrası gelişmiş devletler arasında snayi devrimi sebebi ile başlayan üretimde kullanılmak üzere hammadde arayışları ve bu sebeple başlayan sömürgecilik yarışı 2 – Birinci

İnkılap Tarihi 1. Dünya Savaşı

1. Dünya Savaşının Sebepleri Nelerdir?

0

Birinci Dünya Savaşının sebepleri maddeler halinde yazıldığı sayfamız. Birinci dünya savaşının nedenlerinin kısaca ve maddeler halinde yazıldığı sayfamız. Birinci Dünya Savaşının sebepleri aşağıda yer almaktadır : Sömürge Rekabeti : SÖmürge yarışında bayrağı önde götüren Fransa ve İngiltere’nin kendi milli birliklerini geç oluşturan İtalya ve Almanya’nın çok önünde olması ve bu ülkelerinde sömürge pazarından pay almak

Yakın Tarih Pearl Harbor

Pearl Harbor Baskını Sebepleri ve Sonuçları

0

Pearl Harbor baskını nedir, kimler tarafından ne zaman ve neden meydana gelmiştir? Pearl Harbor sebep ve sonuçları hakkında bilgi. Pearl Harbor Baskını Pearl Harbor Baskını, Japonların, Oahu Adasındaki (Hawaii) Pearl Harbor’da bulunan ABD deniz üssüne düzenlediği ani hava saldırısıdır (7 Aralık 1941). Baskın ABD ile militarist ve yayılmacı bir çizgi izleyen Japonya arasında 10 yıldır

Sağlık Bilgileri kusma

Kusma Nedir? Neden Olur?

0

Kusma neden olur? Kusma durumunda yapılması gerekenler? Kusmanın sebepleri neler olabilir, hakkında bilgi. Kusma, mide çevresindeki kasların birdenbire kasılarak midede bulunanları yukarı atması ile oluşur. Bu, genellikle midenin enfeksiyon, aşırı yemek ya da alkolden rahatsız olmasından kaynaklanır. Sindirim sistemindeki bir rahatsızlık da buna neden olabilir. Bunların yanı sıra kimi zaman, beyinden gelen sinir sinyallerindeki bir

Tarih

31 Mart Olayı Nedenleri ve Sonuçları

3

Osmanlı döneminde gerçekleşmiş olan 31 Mart Olayı (Vakası) ne zaman olmuştur? Nedenleri ve sonuçları maddeler halinde yazıldığı sayfamız. 31 MART OLAYI (13 Nisan 1909) Nedenleri 1. İttihat ve Terakki karşıtlarının çeşitli yollarla yürüttüğü şiddetli muhalefet 2. İttihat ve Terakki’nin, yönetime tamamen egemen olamaması 3. Muhalefetin kışkırtmaları, 4. Toprak kayıplarının halkta yarattığı hoşnutsuzluk • İsyancılar 31

Hastalıklar

Arterit Hastalığı Nedir? Belirtileri

0

Arterit nedir, ne demektir? Arterit hastalığı neden olur, belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir, Arterit hakkında bilgi. Arterit Nasıl Bir Hastalıktır? Arterit; atardamar iltihabi olarak da bilinir. Atardamarların, frengi, tüberküloz, pankreas bozuklukları, yabancı bir proteine karşı gelişen serum hastalığı ve bir tür bağışıklık tepkisi olduğu sanılan lupus eritematozus gibi çeşitli hastalıklar sonucunda iltihaplanmasıdır. Atardamar iltihabının, sistemik

Hastalıklar arsenik

Arsenik Zehirlenmesi Belirtileri

0

Arsenik zehirlenmesi nedir? Arsenik zehirlenmesi nasıl olur, belirtileri ve zararları nelerdir, hakkında bilgi. Arsenik Zehirlenmesi Arsenik zehirlenmesi, çeşitli arsenik bileşiklerinin vücut dokuları ve işlevleri üzerindeki zararlı etkileridir. Arsenikli bileşikler, böcek ve tarım ilaçlan, fare zehiri, bazı kanser ilaçları, boya, duvar kâğıdı, seramik gibi çeşitli ürünlerin yapımında kullanılır. İnsanda arsenik zehirlenmesi, genellikle arsenik (III) oksit (arsenik

Sağlık Bilgileri Ampütasyon

Ampütasyon Nedir? Neden Yapılır?

0

Ampütasyon nedir, nedenleri nelerdir? Ampütasyon ameliyatı neden ve nasıl yapılır? Ampütasyon hakkında bilgi. Ampütasyon Nedir? Neden Yapılır? Ampütasyon, vücudun herhangi bir bölümünün, özellikle de kol ve bacakların tamamen ya da kısmen cerrahi yöntemlerle kesilip alınmasıdır. Kol ya da bacaklarının biri ya da her ikisi doğuştan eksik olan kişiler için de doğuştan gelme (konjenital) ampütasyon terimi

Sağlık Bilgileri

Ameliyat Sonrası Kan Pıhtılaşması Nedenleri ve Tedavisi

0

Ameliyat sırasında ve sonrasında kan pıhtılaşması neden olur, nasıl önlenebilir? Kan pıhtılarının türleri, riskleri ve tedavisi hakkında bilgi. Ameliyat Sırasında ve Sonrasında Kan Pıhtıları Kan pıhtıları, cerrahi hastaların işlem sırasında ve sonrasında deneyimleyebilecekleri ciddi bir komplikasyondur. Bacakta oluşan bir kan pıhtısı ciddi bir durum olmakla birlikte, kan pıhtıları beyne (embolik / iskemik inme) veya akciğerlere

Hastalıklar Üzgün Kadın

Döl Yatağı Hastalıkları Nelerdir?

1

Döl yatağı hastalıkları nelerdir? Döl yatağında meydana gelen hastalıklar, belirtileri ve tedavileri ile ilgili bilgi. Döl yatağı Hastalıkları Nelerdir? Dölyatağında genellikle iyi huylu (selim) tümörlerin yol açtığı hastalıklar (fibroid) ve kanser görülür. Cinsel hormonlardaki dengesizliklerin yol açtığı sanılan iyi huylu tümörlerden kaynaklanan hastalıklarda tümör, dölyatağı dokularına basınç yaptığı için aşırı kanamalar (menoraji) ya da normal

Genel Kültür

Cücelik Nedir? Cücelik Çeşitleri

0

Cüce kime denir? Cücelik nasıl bir hastalıktır? Cücelik çeşitleri, belirtileri nelerdir? Tarihteki cüceler “saray cüceleri” Cücelik Nedir? Cücelik Çeşitleri Boyu ve organlarının büyüklüğü kendi ırkındaki diğer insanlarınkinden küçük olan insanlara cüce denir. Booyları 1,5 metreden daha kısa olan Orta Afrika’daki Boşimanlar’ı, Pigmeleri, Grönland’daki Eskimoları, Norveç’teki Yenisey’e kadar olan bölgede yaşayan Samoyet’leri, Okyanusyadaki Papuları cüce saymak

İnkılap Tarihi II. Balkan Savaşı'ndan sonra osmanlı Devleti'nin sınırları.

Balkan Savaşlarının Nedenleri ve Sonuçları

2

I. ve II. Balkan Savaşlarının nedenleri, sonuçları ile bu savaşlar sebebi ile yapılan antlaşmalar ve olaylar hakkında maddeler halinde bilgilerin yer aldığı yazımız. BALKAN SAVAŞLARI (1912-1913) Nedenleri 1. Berlin Antlaşması (1878) Osmanlı Devleti’ni önemli ölçüde Balkanlar’dan uzaklaştırmıştı. Bununla birlikte Balkanlar’da paylaşım mücadelesi durmadı. Devletler, birbirlerinin aleyhine topraklarını genişletme çabalarına hız verdiler. 2. Sırbistan, Bulgaristan’a bırakılan

Tarih Osmanlı Duraklama Dönemi İç Sebepleri

Osmanlı Duraklama Dönemi İç Sebepleri

0

Osmanlı İmparatorluğunda duraklama döneminin iç sebepleri nelerdir? Duraklama döneminin iç sebeplerinin maddeler halinde verildiği yazımız. Osmanlı Duraklama Dönemi İç Sebepleri 1. Devlet Otoritesinin Zayıflaması: a) Padişahların otoritelerinin zayıflaması. Başa geçen padişahların bir kısmının çocuk denecek yaşta olması. Devlet işlerini sadrazama ve valide sultanlara bırakmaları. b) Veraset sisteminin etkisi. Şehzadelerin sancaklara gönderilmeyip, sarayda tutuldular. Yönetim yeterli

Tarih Osmanlı Duraklama Dönemi İç ve Dış Nedenleri

Osmanlı Duraklama Dönemi İç ve Dış Nedenleri

0

Osmanlı İmparatorluğunun duraklama dönemlerinin iç ve dış nedenlerinin maddeler halinde sıralandığı yazımız. Osmanlı Duraklama Dönemi İç ve Dış Nedenleri XVII. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nin büyümesi durmuş, duraklama dönemi başlamıştır. Duraklamanın Dış Nedenleri Osmanlı Devleti, XVI. yüzyılın ikinci yarısından itibaren doğuda ve batıda aşamayacağı büyük devletlerle karşı karşıya gelmişti. a. Doğuda yapılan savaşlar Safevî Devleti’ni bir tehlike

1 2 3 8