Browsing: nehirler

Coğrafya Karadeniz Bölgesi Harita

Karadeniz’e Dökülen Irmaklar / Nehirler Nelerdir?

0

Karadeniz’e dökülen akarsularımız nelerdir? Karadeniz’e dökülen nehirlerin / ırmakların isimleri ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı yazımız. KARADENİZ’E DÖKÜLEN AKARSULAR Türkiye akarsularının yaklaşık üçte biri Karadeniz’e dökülmektedir. Karadeniz’deki akarsuları iki grupta inceleyebiliriz. Birinci grup, Karadeniz’deki dağlık alanlardan kaynağını alan, bu nedenle boyları kısa akarsulardır. Bunların başlıcaları Melet, Pazarderesi, İkizdere, Fırtınaderesi, Değirmendere ve Aksu‘dur. Bu akarsular

Bilgi Dünyası

Avusturya’nın Coğrafi Durumu

0

Bir Orta Avrupa devleti olan Avusturya’nın coğrafi durumu ile ilgili bilgiler. Avusturya’nın dağları, nehirleri, gölleri ve iklimi hakkında bilgi Dağlar. — Avusturya Avrupa’nın en dağlık bölgelerinden biridir. Memleketin yarısından çoğunu Alp Dağları kaplar. Doğu Alpler, yüksekliklerini gittikçe kaybederek, Viyana’ya kadar uzanır. Memleketin batı kesiminde dağlar daha sarptır. Buralarda yüksekliği 4.000 metreye yaklaşan tepelere rastlanır. Brenner

Bilgi Dünyası

Akdeniz’e Dökülen Irmaklar / Nehirler Nelerdir?

1

Akdeniz’e dökülen akarsularımız nelerdir? Akdeniz’e dökülen nehirlerin / ırmakların isimleri ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı yazımız. AKDENİZ’E DÖKÜLEN AKARSULAR Akdeniz’de de dağlar kıyıdan itibaren yükseldiği için akarsular genellikle fazla uzun değildir. Bölgedeki uzun akarsular, kaynaklarını iç bölgelerden alarak Torosları dikine yarar ve Akdeniz’e ulaşırlar. Batıdaki akarsuların uzunlukları azdır. Fethiye Körfezi’nin iki tarafında denize dökülen

Coğrafya

Ege Denizine Dökülen Irmaklar / Nehirler Nelerdir?

0

Ege Denizine dökülen akarsularımız nelerdir? Ege Denizine dökülen nehirlerin / ırmakların isimleri ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı yazımız. EGE DENİZİ’NE DÖKÜLEN AKARSULAR Gediz, İç Batı Anadolu platoları üzerinde yükselen Murat dağından doğar. Gediz’in eskiden denize döküldüğü yer çok sığdı. Bu yüzden nehir, taşıdığı alüvyonlarla körfezi doldurma tehlikesi gösterdiğinden, daha güneyde olan alt çığırı değiştirilerek

Bilgi Dünyası

Marmara’ya Dökülen Irmaklar / Nehirler Nelerdir?

0

Marmara’ya dökülen akarsularımız nelerdir? Marmara’ya dökülen nehirlerin / ırmakların isimleri ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı yazımız. MARMARA DENİZİ’NE DÖKÜLEN AKARSULAR Marmara Denizine dökülen akarsuların tamamı Türkiye sınırları içinden doğar. Yer şekillerine bağlı olarak, bu denize dökülen akarsuların boyları kısa, havzaları dardır. Bu akarsulardan en önemlisi Susurluk’tur. Kocadere de denilen Susurluk; Kuş gölünden gelen Kocaçay

Bilgi Dünyası

Yurtdışına Dökülen Akarsularımız

0

Ülkemiz sınırları içerisinde doğupta sınırlarımızın ötesinde başka körfez ve denizlere dökülen akarsularımız hakkında bilgiler. BASRA KÖRFEZİ’NE DÖKÜLEN AKARSULAR Basra Körfezi’ne dökülen akarsularımız Fırat ve Dicle’dir. Murat ile Karasu gibi büyük kolun birleşmesiyle meydana gelmiş olan Fırat, Türkiye’nin en önemli akarsularmdandır. Murat nehri, kaynağını Aladağlardan alır. Malazgirt ve Muş ovalarından geçerek batıya yönelir ve Keban baraj

Bilgi Dünyası

Tuna Nehri Hakkında Bilgi

1

Tuna nehri nerededir? Tuna nehri nereden doğar, nerelerden geçer ve nereye dökülür? Tuna nehrinin özellikleri, Tuna nehri hakkında bilgi. Tuna Nehri; (Almanca Donau, Macarca Duna, Romence Dunarea, Bulgarca Dvnav, Sırp-Hırvatça Dunav). Orta ve Güneydoğu Avrupa’da ırmaktır. Uzunluğu 2.850 km, akaçlama havzası 828.800 km2. Volga’dan sonra, Avrupa’nın ikinci uzun ırmağıdır. Almanya’nın Baden-Württemberg Eyaleti’nde, Kara Orman’da, Konstanz

Bilgi Dünyası

Avrupa’da ki Akarsular ve Döküldükleri Noktalar

0

Avrupa kıtasında yer alan ırmaklar, nehirler kısacası belli başlı akarsuları ve döküldükleri noktalar hakkında bilgiler Avrupa’nın akarsuları oldukça kısadır. En uzun ırmağı olan Volga en uzun akarsuyumuz olan Kızılırmak’ tan ancak üç kat kadar uzundur. Avrupa’daki belli başlı ırmaklar, döküldükleri denizlere göre sınıflandırılabilir. Hazar Denizi’ne Dökülenler. — Volga, Ural. Akdeniz’e Dökülenler. — Ron, Po (Adriya

Rehber

Seine Nehri Hakkında Bilgi

0

Seine Nehri nerededir? Seine Nehri’nin uzunluğu, akarken izlediği yol, özellikleri, Seine Nehri nereye dökülür, hakkında bilgi. Seine Nehri;Fransa’da bir ırmaktır. 776 km uzunluğunda olan Seine, yelpaze biçiminde bir akarsu ağıyla Paris havzasının hemen hemen tümünü, yani 78 600 km2’lik bir alanı akaçlar. AKARKEN İZLEDİĞİ YOL Seine, kaynağını Châtillon-sur Seine dağında En-la-Duy denen yerde, 471 m

Bilgi Dünyası Kızılırmak Haritası

Kızılırmak Hakkında Bilgi

0

Kızılırmak nerededir? Kızılırmak nehri nereden doğar, nerede denize dökülür? Kızılırmak nehrinin suladığı yerler, hakkında bilgi. Kızılırmak; Türkiye’nin en uzun ırmağıdır. Uzunluğu 1.355 km, akaçlama havzası 75.000 km2. Sivas’m Zara İlçesi’nin doğusunda, Kızıldağ’ın güney yamaçlarından doğar, önce batı, sonra güneybatıya yönelir. Sivas il merkezinin güneyinden geçer. Akdağlar’ın güneydoğu eteklerinde derin vadiler aşarak, Gemerek’in batısında Kayseri sınırlarına

Bilgi Dünyası

Asya’nın Nehirleri

0

Asya Kıtasında bulunan nehirler hangileridir? Asya’daki nehirlerin konumları, döküldükleri denizler, uzunlukları, özellikleri hakkında bilgi. Nehirler Asya’nın hayatında önemli bir rol oynar. Ahalinin çoğu nehirlerin çevresinde toplanmıştır. Kıtanın büyük bir kısmında yaşayanlar için nehir doğrudan doğruya hayat demektir. Asya’da, kıtayı çevreleyen her üç denize de akan nehirler vardır. Kuzey Buz Denizine akan en önemli nehirler Obi,