Browsing: nelerdir

Biyoloji radyasyon kirliliği

Radyasyon Kirliliği Nedir? Nedenleri Etkileri, Zararları, Korunma ve Önleme

0

Radyasyon kirliliği nedir? Radyasyon kirliliğinin etkileri, zararları nelerdir? Radyasyon kirliliğini önleme ve  korunma yolları nelerdir? RADYASYON KİRLİLİĞİ Duyu organlarımızın algılamadığı, belli bir kaynaktan bazı radyoaktif maddelerin yaydığı, yüksek enerjili zararlı ışın ve parçacıklar radyasyonu oluşturur. Radyoaktif özellikteki maddeler parçalanarak çevreye alfa, beta ve gama gibi ışınlar yayar. *** Gama ışınları bütün vücuda zarar verir. ***

Hastalıklar kulak enfeksiyonu

Kulak Hastalıkları Nelerdir? İsimleri Belirtileri Nedenleri ve Tedavileri Nedir?

0

Kulakta sıklıkla rastlanan hastalıklar nelerdir? Kulak hastalıklarının belirtileri, tedavi yolları. Kulakta uğultular, çınlamalar ne anlama gelir? Kulak Hastalıkları Kulağın her parçasında, çeşitli sebeplerden ileri gelen birtakım hastalıklar olur. Bunların başlıcalarını gözden geçirelim: Kulak Ağrıları. Başlıbaşına bir hastalık değildir; kulaktaki, ya da vücudun başka bir yerindeki bazı hastalıkların belirtileridir. Dış kulak borusunda çıkan çıbanlar, kulağı tıkayan

Kimya halojenler

Halojenlerin Özellikleri – Halojenlerin Fiziksel Kimyasal Atomik Özellikleri

0

Halojenler neledir? Halojenlerin fiziksel, atomik ve kimyasal özellikleri nelerdir? Halojenlerin davranış biçimleri, periyodik tablodaki yeri. Halojenler Halojenler; periyodik çizelgenin VII A grubunu oluşturan fluor (F), Klor (Cl), Brom (Br), İyot (I) ve Astatin (At), elementlerine verilen addır. Halojen adı Yunanca “tuz oluşturan” anlamına gelir. Bu nedenle Halojenler tuz ailesinin birer üyesidirler. Astatin dışında tümü ametaldir.

Biyoloji gözün yapısı

Gözün Yapısı Fonksiyonları Kusurları ve Göz Sağlığı İçin Yapılacaklar

0

Beş duyu organlarımızdan gözün yapısı nasıldır? Gözün fonksiyonları, görme olayının gerçekleşmesi, göz kusurları ve göz sağlığı için yapılacaklar. Görme Organımız: Göz Göz, cisimlerden yansıyan ışık uyarılarını algılayan görme duyu organımızdır. Gözün iç kısmında görme yapıları, dış kısmında ise koruyucu yapılar vardır. • Kaşlar • Kirpikler • Göz kapakları • Gözyaşı bezleri gözümüzü koruyan yapılardır. Göz

Bitkisel Tedavi - Kürler karpuz

Karpuzun Sağlığımız İçin Faydaları Nelerdir? Karpuz Neye İyi Gelir?

0

Karpuz sağlık açısından ne gibi faydalar barındırır? Karpuzun sağlığa yararları, karpuz meyvesi yemenin vücudumuzdaki etkileri, besin değeri. Karpuzun faydaları nelerdir? Özellikle yaz aylarında en çok tüketilen meyvelerden biri olan karpuz, hem besleyici içeriğiyle hem de bol elektrolit içeren sulu yapısıyla yaz meyvesidir. Su ihtiyacımızı daha rahat karşılamamızı sağlayan bir yiyecek olmasından dolayı sağlık için oldukça

Psikoloji Psikolojik Danışma

Psikoloji Nedir? Tanımı İle Birlikte Alt Dallarının Kısa Açıklamaları

0

Psikoloji nedir? Psikoloji kısaca nasıl tanımlanır? Psikolojinin alt dalları ile ilgili olarak kısa ve genel bilgilerin yer aldığı sayfamız. Psikolojinin Alt Dalları Psikoloji, insan davranışları, insanın bulunduğu ortamlar, insanlar arası ilişkiler, bellek, motivasyon, duyular, dikkat, gelişim, öğrenme, dil ve iletişim gibi birçok alanı kapsadığı için çalışmalar alt alanlarda yürütülmektedir. Bu alanlar kısaca aşağıda açıklanmıştır. Deneysel

Psikoloji Psikolojinin Alt Dalları Nelerdir?

Psikolojinin Alt Dalları Nelerdir? Çalışma Alanları ve İsimleri Nelerdir?

0

Psikoloji nedir, psikolojinin alt dalları nelerdir? Psikolojinin alt dallarının çalışma alanları, isimleri, hakkında kısa bilgi. PSİKOLOJİ VE PSİKOLOJİNİN ALT DALLARI Psikoloji insan ve hayvanların gözlenebilir ve ölçülebilir davranışlarını inceleyen pozitif bir bilimdir. Psikolojinin asıl konusu insan davranışlarıdır. Aynı zamanda psikoloji hayvan davranışlarını da inceler. Bunun nedeni insan davranışlarını daha anlayabilmek içindir. PSİKOLOJİNİN ALT DALLARI Bu

Bilgi Dünyası EFT ve Havale Nedir? Aralarındaki Farklar Nelerdir?

EFT ve Havale Nedir? Aralarındaki Farklar Nelerdir?

0

EFT ile Havale arasındaki farklar nelerdir? EFT ve Havale para transferleri hakkında bilgi ve heri para transferi arasındaki farklar. Teknoloji o kadar gelişti ki artık internet ve mobil bankacılığı sayesinde bir çok insan yoğun bir şekilde para transferi yapmasına rağmen banka gişelerine uğramamaktadır. Teknoloji ile biraz ilgilenen her insanın kolay bir şekilde kullanığı mobil /

Sağlık Bilgileri

İdrarda Bulunan Kristaller Nelerdir? Kristallerin Çeşitleri ve Özellikleri

0

İdrarda bulunan kristaller nelerdir? İdrardaki kristal çeşitleri, bu kristallerin özellikleri ve yapıları nelerdir, hakkında bilgi. İdrardaki Kristaller Ürik asit kristalleri, genellikle idrar pH’si <5.5 olan, asidik idrarda oluşur. Ürik asit alkali idrarda eriyebilir ve ürat kristallerinin çökelmesini önler. Ürik asitin idrar pH> 7.0’da kristalleşememesi, akut ürik asit nefropatisi riski olan hastalarda üriner alkalileştirmenin mantığıdır. Ürik

Spor Kürek Sporu

Su Sporları Nelerdir? İsimleri ve Özellikleri İle Su Sporları Listesi

2

Su sporları nelerdir, isimleri ve özellikleri nedir? Spor sporları, havuz sporları, sörf, kürek, yelken ve motorlu sporlar hakkında bilgi. Su Sporları Su hayatın kaynağı olduğu kadar spor için de her imkânı sunar. Bazı su sporları havuzda yapılırken bazıları nehirde, gölde veya denizde yapılır. Yüzme ve kürek gibi su sporları kas gücüne dayanır. Yelken ve sörf

Tarih Duraklama Dönemi İsyanları

Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi Yaşanan İsyanlar ve Sebepleri

0

Osmanlı Devletinin duraklama döneminde yaşanan isyanlar, isyanların sebepleri sonuçları ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Duraklama Dönemi İsyanları İsyanların Genel Nedenleri 1. Merkez ve taşra yönetimin giderek bozulması, 2. Yetkisiz çevrelerin devlet işlerine karışması, 3. Yeniçerilerin yönetimde etkili hale gelmesi, 4. Tımarlı sipahilerin ihmal edilmesi, yeniçeri ve sipahilerin disiplinsizliği, haksızlıkların önlenememesi sonucu halkın devlete

Atatürk Atatürk'ün Kişisel Özellikleri Nelerdir?

Atatürk’ün İnanılmaz 17 Kişisel Özelliği Hakkında Bilgi

31

Atatürk’ün kişisel özellikleri nelerdir? Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 17 farklı konu başlığı altında kişisel özellikleri ve açıklaması Atatürk’ün Kişisel Özellikleri Nelerdir? Atatürk üstün bir kişiliğe sahipti. Onun başardıklarını asla sıradan insanların başarması mümkün değildi. Zekası ve çalışkanlığı sayesinde inanılmaz işler başarmıştır. Atatürk’ün kişisel özellikleri madde madde aşağıda belirtilmiştir : 1. AÇIK SÖZLÜ OLMASI Atatürk

Din islam bilim

Müslümanların Bilim ve Medeniyete Katkıları Nelerdir? Bilim Adamları

0

Müslümanların, İslam medeniyetinin bilim ve medeniyete yapmış olduğu katkılar nelerdir? İslamiyetin bilim ve medeniyete katkıları hakkındaki yazımız. Müslümanlar ve Bilim Müslümanlar İslam’ın da vermiş olduğu öneme binaen bilim ve medeniyetin gelişmesi için büyük çaba harcamışlardır. 9. yüzyıldan itibaren sürekli gelişmeye başlayan İslam Medeniyeti 10-14. yüzyılın ortalarına kadar altın çağını yaşamıştır. Bu 4-5 asırlık devrede, Müslüman

Coğrafya Türkiye'nin Coğrafi Haritası

Türkiye’nin Coğrafi Özellikleri

0

Türkiye’nin konumu, komşuları, sınırları ve yurdumuzun coğrafi oluşumu ile ilgili bilgiler. Türkiye Coğrafi Bilgileri nelerdir? Ülkemiz, doğa bakımından, dünyanın en güzel köşelerinden biri olduğu gibi, tarih bakımından da birçok büyük medeniyetlerin kaynağı olmuştur. Ayrıca, Asya ile Avrupa arasında bulunması bakımından da büyük önem taşır. Bu güzel ülke, Cumhuriyet’ten bu yana büyük gelişmeler göstermiş, nüfusumuz yıldan

Bahçe & Çiçek Ot Öldürücüler

Ot Öldürücüler (Herbisit) Hakkında Bilgi

0

Ot öldürücüler, herbisitler nelerdir, ne işe yarar? Ot öldürücülerin içeriği, özellikleri nelerdir, hakkında bilgi. Ot öldürücü ilaçların tarihçesi. Ot Öldürücüler (Herbisit) Ot öldürücüler, herbisit olarak da bilinir, zararlı ve istenmeyen bitkilerin büyümesini önleyen ya da yok eden kimyasal maddelerdir. Eskiden ot öldürücü olarak daha çok deniz tuzu, kimya sanayisinin yan ürünleri ve çeşitli yağlar kullanılırdı.

İnkılap Tarihi kuvayi-milliye

Kuva-i Milliye’nin Ortaya Çıkış Nedeni

0

Türk ulusunun kurtuluşu için ilk direnen güçlere verilen isim olan Kuva-i Milliye güçleri neden ortaya çıkmıştır ve ne gibi faydaları dokunmuştur? KUVA-İ MİLLİYE’NİN OLUŞMASI İzmir’in Yunanlılarca işgal edilmesi. Anlaşma Devletleri’nin Türk ulusunu, yurdundan ve bağımsızlığından yoksun hale getirme konusundaki amaçlarını apaçık ortaya koydu. Osmanlı Hükümeti bu ve buna benzer olayları önleyecek güç ve yetenekte değildi.

Eğitim Okuldaki Sorumluluklarımız Nelerdir

Okuldaki Sorumluluklarımız Nelerdir

7

Hepimizi bir okulu var ve hepimizin okulda okurken sorumluluklarımız vardır. İşte madde madde okuldaki sorumluluklarımız Okul bizleri hayata hazırlayan belkide dünyanın en önemli kurumudur? Peki okula gidem öğrencilerin okuldaki sorumlulukları nelerdir? İşte madde madde okuldaki sorumluluklarımız Okulumuzda mutlaka o anda çalışan öğrencilere saygı duymalı ve onları hiçbir şart altında rahatsız etmemeliyiz edenleri de uyarmalıyız. Okuldaki

Sağlık Bilgileri Gıda Katkıları Asitler – Antioksidanlar – Mineral Tuzlar

Gıda Katkıları Asitler – Antioksidanlar – Mineral Tuzlar

0

Gıda Katkıları Asitler – Antioksidanlar – Mineral Tuzlar nelerdir? Kullanım alanları, yan etkileri. Gıda Katkı Maddeleri Rehberi. ASİTLER, ANTİOKSİDANLAR, MİNERAL TUZLAR (E296-E385) E296 = Malic acid = doğal (meyvalardan) veya sentetik yoldan sağlanır; bebekler ve küçük çocuklar sakınmalıdır E297 = Fumaric acid = Fumaria cinsi (özellikle F.officianalis) bitkilerden veya glukoz ile mantarın mayalanmasından sağlanır; tad

Coğrafya tsunami

Doğal Afetler Hakkında Bilgi

0

Doğal afetler nelerdir ve nasıl oluşurlar? Doğal afetlerin yapısı ve özellikleri, her bir doğal afet hakkında bilgi, açıklaması. Doğal Afetler Hakkında Bilgi TSUNAMİ Japonca’da liman dalgası anlamına gelen tsunami; okyanus ya da denizlerin tabanında oluşan deprem, volkan patlaması ve bunlara bağlı taban çökmesi, zemin kaymaları gibi tektonik olaylar sonucu denize geçen enerji nedeniyle oluşan uzun

Bilgi Dünyası Sen Dili

Çatışmaya Gösterilen Tepkiler ve Sonuçları

0

Çatışma durumunda gösterilen tepki çeşitleri nelerdir? Çatışmaya gösterilen tepkilerin doğurduğu sonuçlar hakkında bilgi. Çatışmaya Gösterilen Tepkiler ve Sonuçları Çatışma durumlarında gösterilen tepkileri 3 temel grupta ele alabiliriz. Bunlar; I. Kaçma, II. Kavga Etme, III. Çatışma çözme davranışlarıdır. I. Kaçma Tepkisinin Sonuçları 1. Kaybet-Kaybet Taraflardan biri ilişkinin sürmesi adına çatışmadan kaçınır. Her iki tarafın da temel

Bilgi Dünyası

Çatışma Nedir? Çatışma Çözme Taktikleri Nelerdir?

0

Çatışma nedir? Çatışma durumlarıyla başa çıkmada kullanılan taktikler, çatışma çözme taktikleri nelerdir? Hakkında bilgi. Çatışma Nedir? Bir tarafın davranışları, diğerinin gereksinimlerine ters düşüyor, diğerini engelliyor ya da tarafların değerleri birbirine uymuyorsa bu kişiler arasında ortaya çıkan sürtüşmeye, çatışma denir. Çatışmalar etkili ya da etkisiz olarak çözülebilirler. Çatışma çözme konusundaki becerilerimizi öğreniriz. Etkisiz, sorunu büyüten, yeni

Bilgi Dünyası Cebri İcra Kanununa Hakim Olan İlkeler

Cebri İcra Kanununa Hakim Olan İlkeler

0

Cebri İcra Kanununa Hakim Olan İlkeler nelerdir? Kendine özgü ilkeleri olan bu durumlarda ki ilkelerin özellikleri, açıklaması, hakkında bilgi. CEBRİ İCRA HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER Temel yargılama ilkelerinin cebr-i icra hukukunda uygulanmasının yanında cebr-i icra hukukunun kendine has ilkeleri de bulunmaktadır. 1. Temel Yargılama İlkelerinin Cebr-i İcra Hukukunda Uygulanması ***Tasarruf İlkesi: Uyuşmazlığı başlatmak, uyuşmazlık konusunu

Bilim ve Teknoloji Petrokimya

Petrokimya Ürünler Nelerdir?

0

Petrokimya ürünleri nelerdir? Petrokimya ürünleri ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı sayfamız. Petrokimya ürünleri, petrol ve doğal gazdan elde edilen, yakıt olarak kullanılanlar dışındaki kimyasal maddeleri kapsayan geniş grup. Ticarette çok çeşitli amaçlar için kullanılan petrokimya ürünleri büyük ölçekli kesintisiz süreçlerin uygulandığı oldukça otomatik yöntemlerle üretilir. Petro-kimyasal hammaddeler en çok plastik, yapay lif, yapay

Matematik Bölünebilme Kuralları Nelerdir?

Bölünebilme Kuralları Nelerdir?

0

Matematikte bölünebilme kuralları nelerdir? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 ile bölünebilme kuralları, OBEB ve OKEK açıklaması Bölünebilme Kuralları Nelerdir? – 2 ile Bölünebilme Birler basamağı çift olan doğal sayılar 2 ile tam bölünür. – 2 ile tam bölünemeyen sayılar 1 kalanını verirler. – 3 ile Bölünebilme Rakamları toplamı 3 ün katı olan

Bilgi Dünyası Savunma Mekanizmaları Hakkında Bilgi

İnsanın Savunma Mekanizmaları Nelerdir?

0

İnsanlarda yer alan savunma mekanizmaları nelerdir? Psikolojik anlamda insanlardaki savunma mekanizmalarının çeşitleri, tepkileri ve özellikleri hakkında bilgi. İnsanlar; engellenme, çatışma ya da hayal kırıklığının neden olduğu psikolojik rahatsızlıkları gidermek için uyum bakımından zorunlu (kimi garip ve saçma olabilen) birtakım davranışlara başvururlar. Bunlara savunma mekanizmaları denir. Kişi, birçok durumda gösterdiği davranışları öğrenme yoluyla kazanır. Kişilik özellikleri

Bilgi Dünyası Savunma Mekanizmaları Hakkında Bilgi

Savunma Mekanizmaları Hakkında Bilgi

0

Savunma mekanizmaları nelerdir? Savunma mekanizmalarının özellikleri, nedenleri ve örneklerle anlatımı, hakkında bilgi. Savunma Mekanizmaları Bireyin kaygı, çatışma ve engellemelerle karşılaştığında yaşadığı gerginliği hafifletmek üzere kendiliğinden ortaya çıkan psikolojik tepkilerdir. Çatışma ve engellenmeler bireyde gerginlik yaratır. Savunma mekanizmaları gerçek bir doyum sağlamasa bile bu gerginliği hafifletir. Böylece beden ve ruh sağlığını koruyucu etki yapar. Her insan

Bilgi Dünyası Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri

Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri

0

Psikolojinin yöntem ve teknikleri nelerdir? Psikoloji biliminin kullandığı yöntemler ve açıklamaları, hakkında bilgi. PSİKOLOJİ’NİN YÖNTEMLERİ: ■ a) Doğal halde gözlem: Bir organizmanın, içinde bulunduğu fiziksel koşulları ve organizmanın davranışlarını olaya karışmadan incelemektir. Örneğin, okul bahçesinde oynayan çocukların gözlenmesi. ■ b) İç gözlem: (İntrospeksiyon) Psikoloji’de, düşünmek, kıskanmak, ümitlenmek, sevinmek gibi psikolojik olaylar her zaman dış gözlemle

Bilgi Dünyası Psikoloji

Psikolojinin Yöntemleri Nelerdir?

0

Yöntem nedir ve psikolojide kullanılan yöntemlerin gruplandırılması ve detayları ile ilgili de özellikleri dahil bilgilerin yer aldığı yazımız. Yöntem, bilimde belli bir sonuca ulaşmak için, bir plana göre izlenen yol demektir. Bilimler, gerçeği bulmak için tümevarım ve tümdengelim olmak üzere iki genel yöntem uygularlar. Bunun yanı sıra her bilim dalının kendine göre yöntemleri vardır. Psikolojide

Matematik

Çok Yüzlü Katı Cisimler Nelerdir?

0

Çok yüzlü katı cisimler nelerdir, özellikleri nelerdir? Çok yüzlü katı cisimler ile ilgili örnekler ve cevapları. Çok Yüzlü Katı Cisimler Çok yüzeyli bir katı cismin bütün yüzeyleri düzlemsel ve çokgensel bölge ise çok yüzlü katı cisim; bir çok yüzeylinin bütün yüzey parçaları düzlemsel ve çokgensel bölge ise çok yüzlü diye adlandırılır. Prizmalar birer çok yüzlüdür.

Spor Basketbol Terimleri ve Anlamları

Basketbol Terimleri ve Anlamları

0

Basketbol sporuna ait terimler ve basket terimlerinin açıklamaları. Basketbol terminolojisi ve anlamları. Açıklamalı basketbol terimleri sözlüğü Basketbol Terimleri ve Anlamları A Harfi ADAM ADAMA SAVUNMA (Man to man): Oyuncuların her birinin, rakip takımdan bir basketbolcuyu savunmakla yükümlü olduğu müdafaa şekli. Her oyuncu, savunduğu rakip oyuncuyu sahanın her alanında takip eder. ALAN SAVUNMASI (Zone): Savunmadaki takımın

Atatürk Atatürk ve Türk Kadını

Atatürk’ün Ekonomi Alanında Getirdiği Yenilikler

0

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ekonomi alanında yapmış olduğu yenilikler nelerdir? Ekonomi alanında yapılan büyük gelişmeler hakkında bilgiler. Atatürk yeni Türkiye’nin dayanaçağı temellerden birinin ekonomi olduğunu daha Kurtuluş Savaşı sırasında sözleriyle, hareketleriyle göstermişti. Ekonomik bağımsızlık yalnız antlaşmalarla kazanılamazdı. Bunun için, devletle milletin el ele çalışması gerekti Osmanlı İmparatorluğu yıkıldığı vakit devletin yabancılara 500 milyon lira

Genel Kültür Görgü Kuralları Nelerdir?

Görgü Kuralları Nelerdir?

84

Görgü kuralları nelerdir? Görgü neden önemlidir? Evde, sokakta, kalabalık yerlerde nasıl davranmalıyız? Önemli görgü kuralları nelerdir, hakkında bilgi. Görgü Kuralları Nelerdir? Görgü, toplum hayatında uyulması gereken incelik kurallarıdır. Uygar topluluklarda insanlar arasındaki ilişkiler bu kurallara dayanmaktadır Ev Hayatında Görgü Görgü evde başlar. Günlük hayatında kibar davranışlarıyla dikkati çeken kimse şüphesiz her şeyden önce evinde de

Kimya periyodik tablo

Soygazlar Nelerdir ve Özellikleri

0

Soygazlar hangileridir? Soygazların özellikleri nelerdir? Soygazların kullanım alanları hakkında bilgi. Soygazlar Nelerdir ve Özellikleri Soygazlar; Helyum, neon, argon, kripton, ksenon ve radon soy gazlar adını alan «tembel» elementler grubunun üyeleridir. Bütün geri kalan elementler, ne kadar etkin olmasalar, yine kimyasal reaksiyonlara girer ve bileşik meydana getirirler. Fakat soy gazlar bunu yapmaz. Başka elementlerle kimyasal olarak

Uzay Takım Yıldızları

Takım Yıldızları Hakkında Bilgi – Özellikleri Nelerdir?

8

Takımyıldızı nedir? Takım yıldızları nelerdir? Nasıl bulunur? Takımyıldızlarının şekilleri, özellikleri nelerdir? Takım Yıldızlarının isimleri. Takım Yıldızları Hakkında Bilgi Takımyıldız, gökyüzünün (veya gök küresinin) bölündüğü 44 güney yarımkürede 44 kuzey yarımkürede olmak üzere toplam 88 alandan her birine verilen isimdir. Terim genellikle, yanlış bir biçimde, görünüşte birbiriyle ilgili gözüken yıldız gruplarını tanımlamak için kullanılır. Bazı ünlü

Hayvanlar Alemi Ötücü Kuşlar

Ötücü Kuşlar Hakkında Bilgi

0

Ötücü kuşlar nelerdir? Ötücü kuş türleri ve özellikleri nelerdir? Ötücü kuşların yaşam alanı, sınıflandırılması hakkında bilgi. Ötücü Kuşlar Ötücü Kuşlar; (Passeriformes), yaşayan yaklaşık 8.700 kuş türünden 5.100 kadarını içeren en geniş kuş takımıdır. Karada yaşayan küçük ya da orta irilikteki kuşları kapsayan bu takımda türlerin çoğu böcekle, bazıları meyve ve tohumla beslenir. Besin alımı çeşitli

Tarih Islahat Fermanı

Islahat Fermanı Maddeleri ve Özellikleri

3

Islahat fermanı nedir? Islahat fermanı ne zaman ve neden yayınlanmıştır? Islahat fermanının maddeleri ve bu maddelerin yorumları Osmanlı Devleti’nin Rusya ile yaptığı 1853 – 1856 yılları arasındaki savaşlarda Rusya’nın güçlenmesini istemeyen Avrupalı devletler, Osmanlı Devleti’nin yanında Rusya’ya karşı savaşmışlardı. Savaş Rusya’nın yenilgisiyle sonuçlanınca imzalanacak olan antlaşma öncesinde Avrupalı devletler, Osmanlı devlet adamlarından azınlıklarla ilgili bazı

Din Kurban Bayramı Mesajları

Dini Bayramlar Nelerdir?

8

İslamiyetteki dini bayramlar nelerdir? Dini bayramların özellikleri, kutlanma sebepleri ile dini bayramların hangi gün oldukları hakkında bilgi. Dini Bayramlar Nelerdir? Her milletin kendi inancına göre dini ve milli birtakım bayramları vardır. Bu günler sevinç ve neşe günleri olarak kutlanır. Bayram zaten, ferah, neşe ve sevinç günü demektir. İslâmda da senenin iki günü bayram ilan edilmiştir.

Genel Kültür Temel Haklarımız Nelerdir? (Açıklamalı)

Temel Haklarımız Nelerdir? (Açıklamalı)

0

Temel haklarımız nelerdir? Yaşama hakkı, kişi dokunulmazlığı, sağlık hakkı, eğitim hakkı, dilekçe hakkı vb. hakkında bilgi. TEMEL HAKLARIMIZ ♦ Bireyin insana yakışır bir şekilde yaşayabilmesini sağlayan ve öngören haklara Temel Haklar denmiştir. Bu haklarımız aynı zamanda kişilik hakkı adını da alır. Bu haklar ile; ♦ İnsanın değerinin korunması ♦ Başka haklardan yararlanabilmesi amaçlanmıştır. Devletimizde Temel

Sözlükler

Üç Heceli Kelimeler Nelerdir?

2

Türkçemizde yer alan üç heceli kelimelere örnek kelimelerin listesinin yer aldığı sayfamız. Üç heceli kelimelerin listesi. abajur köstebek abanoz kulaklık abartı kurbağa abiye kurdeşen acele kurtuluş acemi lavabo adalet macera ahtapot maskara aile maydanoz alımlı menekşe amatör mesafe anahtar mühendis apartman mükafat araba nişasta arazi ormanlık arıza otobüs arkadaş oyuncak armağan oyuncu aşure öğrenci basketbol

Coğrafya Karadeniz Bölgesi Harita

Karadeniz’e Dökülen Irmaklar / Nehirler Nelerdir?

0

Karadeniz’e dökülen akarsularımız nelerdir? Karadeniz’e dökülen nehirlerin / ırmakların isimleri ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı yazımız. KARADENİZ’E DÖKÜLEN AKARSULAR Türkiye akarsularının yaklaşık üçte biri Karadeniz’e dökülmektedir. Karadeniz’deki akarsuları iki grupta inceleyebiliriz. Birinci grup, Karadeniz’deki dağlık alanlardan kaynağını alan, bu nedenle boyları kısa akarsulardır. Bunların başlıcaları Melet, Pazarderesi, İkizdere, Fırtınaderesi, Değirmendere ve Aksu‘dur. Bu akarsular

Bitkiler bakla

Bakla Bitkisi Hakkında Bilgiler

0

Bakla bitkisi ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Bakla nasıl bir bitkidir ne gibi özellikleri ve türleri vardır? Bakla Bitkisi Hakkında Bilgiler Baklagiller familyasından, yurdumuzun her tarafında yetiştirilen yıllık bir bitkidir. Gövdesi köşeli, içi boştur, koyu yeşil yaprakları vardır. Bezelye çiçeklerine benzeyen beyaz çiçekler açar. Meyvası, tohum araları bölmeli, dolgunca bir kapçık biçimindedir.

Sağlık Bilgileri Avakado Nasıl Yenir ve Avakado Faydaları

Avokado Nasıl Yenir ve Avokado Faydaları

0

Armut görünümlü tropikal bir meyve olan Avokado nasıl tüketilir nasıl yenir ayrıca avokado meyvesinin faydaları yararları hakkında bilgi. Avokado Nasıl Yenir ve Avokado Faydaları Avokadonun ülkemizde bilinilirliği ve marketlerde yaygın olarak satışının geçmişi çok uzun değildir. Öncelikle avokadolar tek tek satılır ve marketlerden alacağınız avokadoları eve getirdiğinizde hemen yememenizi tavsiye ederiz. Biraz bekletin bir miktar

Dil ve Edebiyat Anlatım Biçimleri Nelerdir?

Anlatım Biçimleri Nelerdir? Örnekler

30

Anlatım biçimleri nelerdir? Anlatım biçimlerinin açıklamaları ve örnekleri, hakkında bilgi. ANLATIM BİÇİMLERİ a) Açıklayıcı Anlatım: Bu anlatım türünde amaç bir konuda bilgi vermek, bir konuyu açıklamak ya da okuru bilgilendirmektir. Dolayısıyla yalın ve sade bir dil kullanılmaktadır. Ansiklopediler, ders kitapları bu anlatım biçimiyle yazılır. Cevat Şakir en ilginç edebiyatçılarımızdan biridir. Uzun zaman Bodrum’da sürgün hayatı

Matematik

Arşimed Cisimler ve Özellikleri

0

Arşimed cisim nedir, özellikleri nelerdir? Arşimed cisim çeşitleri, yarı düzgün dışbükey çokyüzlüler nelerdir hakkında bilgi. Arşimed Cisimler ve Özellikleri Yüzleri, farklı düzgün çokgenlerden oluşan çokyüzlülere arşimed çokyüzlüler denir. Arşimed çokyüzlüler yarı düzgün dışbükey çokyüzlüler diye adlandırılır. Toplam 13 tane arşimed çokyüzlü vardır. Bunlardan bazılarının açınımları kitabınızın sonunda çokyüzlü-lerin açınımları bölümünde verilmektedir. Aşağıda bazı Arşimed çokyüzlüleri

Coğrafya Alp Buzulu

Alp Buzulları Hakkında Bilgi

0

Alp buzulları nelerdir? Alp buzullarının fiziksel özellikleri, yapıları nelerdir? Alp buzulları hakkında bilgiler ve konu anlatımı. Alp Buzulları Alp buzulu, vadi buzulu ve dağ buzulu olarak da bilinir, bir su toplama havzasından ya da kar örtüsünden bir vadiye doğru akan buz kütlesidir. İlk kez Alpler’de incelendiği için Alp buzulu diye adlandırılan bu tip buzullar Avustralya

Coğrafya Alp Gölleri

Alp Gölleri Nelerdir? Hakkında Bilgi

0

Alp Gölleri nelerdir, Alp Göllerinin coğrafi konumu, fiziksel özellikleri nelerdir? Alp gölleri hakkında bilgilerin yer aldığı sayfamız. Alp Gölleri Alp gölleri, Alpler’in oluşturduğu büyük dağ kütlesinin çevresinde sıralanmış 11 önemli Avrupa gölüdür. Olağanüstü doğal güzellikleriyle, önemli yerleşim odakları ve canlı turizm merkezleri olmanın yanı sıra bilimsel açıdan da büyük ilgi toplarlar. Alp göllerinin çoğu Alp

Bitkiler ıhlamur

Ihlamur Ağacı Hakkında Bilgi

0

Ihlamur ağacı ile ilgili olarak genel ve ansiklopedik bilgilerin yer aldığı yazımız. Ihlamur nasıl bir bitkidir ve özellikleri nelerdir? Ihlamur Ağacı Hakkında Bilgi Ilık iklimli yerlerde yetişen bir ağaçtır. Avrupa, Asya, Amerika’ da geniş ölçüde rastlanır. Çok değişik topraklarda yetişebilir. Birkaç çeşidi vardır. Oldukça boy atan, bol yapraklı olan ıhlamur gölge sağlamak maksadı ile parklara,

Tarih Fransız İhtilali

Fransız İhtilalinin Sonuçları ve Osmanlıya Etkileri

0

Fransız ihtilalinin sonuçları nelerdir? 1789 Fransız ihtilali sonrası Avrupa’da yaşanan gelişmeler, Avrupa’ya etkileri ve Fransız ihtilalinin Osmanlı Devletine olan etkileri Fransız İhtilalinin Sonuçları ve Osmanlıya Etkileri Fransa İhtilâlinin Dünyaya Getirdiği Yenilikler: Fransa İhtilâli, Avrupa’da yeni bir devlet yönetiminin doğmasının nedeni olmuştur. Bugün adına Demokrasi dediğimiz bu yönetim, halkın kendi kendini yönetmesi, devlet ve memleket yönetimine

Bilgi Dünyası Gelişim baştan ayağa doğrudur

Gelişim İlkeleri Nelerdir?

0

Gelişimin temel ilkeleri nelerdir? Gelişimin yaşa göre hızının değişimi, özellikleri, açıklaması. Gelişim ilkeleri hakkında bilgi. GELİŞİM İLKELERİ Birçok kaynak, gelişim ilkelerini farklı ifadelerle ve farklı sayıda aktarmaktadır. Ancak bu ilkeleri genel olarak aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür. ♦Gelişim baştan ayağa, içten dışa doğrudur. Yani belli bir yönü vardır ya da yordanabilir, kestirilebilir, tahmin edilebilir bir sıra

1 2 3 9