Browsing: neyi inceler

Psikoloji Psikoloji Nedir? Neyi İnceler?

Psikoloji Nedir? Neyi İnceler? Amacı Nedir? Alt Dalları Nelerdir?

0

Psikoloji ne demektir? Psikoloji bilimi neyi inceler, amacı nedir? Nasıl tanımlanır? Psikolojinin ana alt dalları ve açıklmaları nasıldır? Psikoloji; deneysel yöntemle, insan ve hayvan ruhunun özünü ve değişik durumlarını inceleyen; duyum, heyecan, düşünce ve olguların kurallarını bulmaya çalışan ruhsal olgular bilimi, ruhbilimdir. Tüm öteki bilimler gibi psikoloji de başlangıçta felsefeye bağlıydı. İnceleme konusu çok karmaşık

Sağlık Bilgileri

Nöroloji Nedir? Ne İle İlgilenir?

0

Nöroloji nedir? Nöroloji ne işe yarar, ne ile ilgilenir? Nörolojinin kapsamı, özellikleri, tarihçesi hakkında bilgi. Nöroloji Nöroloji, sinir sisteminin işlevsel ya da organik bozukluklarına tanı konmasını ve bunların tedavisini kapsayan uzmanlık dalıdır. Çağdaş nöroloji 19. yüzyılda gelişmeye başladı. 18. yüzyılın başlarında Stephen Hales ve Robert Whytt hayvanlarda sinirlerin işlevleri üzerine bilimsel araştırmalar yaptıysa da, klinik

Din İlahiyat Taban Puanları

İlahiyat Hakkında Bilgi – İlahiyat Nedir?

0

İlahiyat nedir? İlahiyat bir bilim midir? İlahiyat kavramının tarihçesi, İlahiyatın ilgi alanları, tarihçesi, özellikleri hakkında bilgi. İlahiyat; tanrıbilim ya da teoloji (Yunanca theos: “tanrı” ve logos: “bilim”) olarak da bilinir, dinsel inanç, davranış ve deneyimleri, özellikle Tanrı’yı ve onun dünyayla ilişkisini us aracılığıyla kavrayıp temellendirmeyi amaçlayan kurgusal düşünce dalıdır. Dinsel inancın konusunu oluşturan gizemlerin özünü kavramaya

Bilgi Dünyası

Patoloji Nedir? Ne İş Yapar?

0

Patoloji ne demektir? Pataloji bilimi neyi inceler, çalışma alanları, patoloji hakkında bilgi. Patoloji Nedir? Ne İş Yapar? Patoloji, tıpta, hastalık durumlarında ortaya çıkan yapı ve işlev değişiklikleriyle hastalık nedenlerini saptamayı amaçlayan uzmanlık dalıdır. Bu alandaki ilk çalışmalar çoğunlukla dinsel yasaklar nedeniyle engellendiyse de ortaçağ boyunca yasakların gevşemeye başlaması ve zamanla ölüm nedenini belirlemek amacıyla otopsiye

Bilgi Dünyası

Astrobiyoloji Nedir? Kısaca

0

Astrobiyoloji nedir? Astrobiyoloji bilimi neyi inceler, çalışma alanları nelerdir? Astrobiyoloji hakkında bilgi. Astrobiyoloji Astrobiyoloji; eksobiyolojî ya da ksenobiyoloji olarak da bilinir, biyolojinin, Güneş sistemi dışındaki gezegenlerde canlıların, özellikle akıllı yaratıkların bulunma olasılığını araştıran dalıdır. Eksobiyoloji sözcüğünü ABD’li genetikçi Joshua Lederberg önermiştir; dilimizde de kullanılan astrobiyoloji sözcüğü ise, terimin Rusya’da benimsenmiş olan biçiminin İngilizce ve Fransızcadaki

Bilgi Dünyası

Astrofizik Nedir? Neyi İnceler?

0

Astrofizik nedir? Astrofizik bilimi ne ile uğraşır, neyi inceler? Astrofizik çalışma alanları, hakkında bilgi. Astrofizik Nedir? Neyi İnceler? Astrofizik, astronominin, özellikle bir bütün olarak evrenin ve tüm gökcisimlerinin fiziksel yapısını, özelliklerini, oluşumunu ve evrimini inceleyen dalıdır. “Yıldızlar fiziği” anlamına gelen astrofizik, atom ve çekirdek fiziği, termodinamik, spektroskopi, plazma fiziği, katı hal fiziği ve öteki bilim

Bilgi Dünyası

Papiroloji Nedir? Hakkında Bilgi

0

Papiroloji nedir? Papiroloji neyi inceler, nasıl çalışır, özellikleri nelerdir? Papirolojinin tarihçesi, hakkında bilgi. Papiroloji Papiroloji, Eski Mısır, Yakındoğu, Eski Yunan ve Roma arkeolojilerinde büyük önemi olan, papirüs üzerine yazılmış belgelerin bakımı, korunması, okunması ve yorumlanmasıdır. Papirüs belgelerin çoğu, geçmişte yazı kâğıdı yapımı için papirüs bitkisinin yetiştirildiği ve kuru iklim koşullarının papirüsleri korumaya elverişli olduğu Mısır’da

Bilgi Dünyası

Paleografi Nedir? Hakkında Bilgi

0

Paleografi nedir? Paleografi bilimi neyi inceler, nasıl çalışır, özellikleri ve tarihçesi nedir? Paleografi hakkında bilgi. Paleografi Nedir? Hakkında Bilgi Paleografi, eski yazıları inceleyen bilim dalıdır. Paleografların başlıca görevi geçmişe ait yazılan okuyarak bunların tarihini ve kökenini saptamaktır. Paleografi temel olarak Yunanca ve Latince ile bunlarla ilişkili dillerde yazılmış metinleri ele alır; Eski Mısır, İbrani, Ortadoğu

Bilgi Dünyası

Ontoloji Nedir? Hakkında Bilgi

0

Ontoloji nedir ve neyi inceler? Felsefe dallarından ontoloji özellikleri, konusu, filozofları ve çalışmaları hakkında bilgi. Ontoloji Ontoloji; (Yunanca ontologio: “varlıkbilim”), bir bütün olarak varlığı ele alan ve var olanların en temel niteliklerini inceleyen felsefe dalıdır. Ontoloji terimi ilk kez 17. yüzyılda kullanılmakla birlikte, felsefi bir yaklaşım olarak ele alınması Eski Yunan’a, özellikle Aristoteles’e değin iner.

Bilgi Dünyası

İmmünoloji Nedir?

0

İmmünoloji nedir, ne demektir? İmmünoloji neyi inceler, hangi hastalıklarla ilgilidir, immünoloji bilimin tarihi hakkında bilgi. İmmünoloji İmmünoloji; vücudun mikroorganizmalar ve öbür yabancı maddelere karşı gösterdiği bağışıklığı inceleyen bilim dalı. Tıpta immünoloji, vücudun savunma sistemiyle ve bu sistemdeki bozukluklarla ilgilenir. Hastalıklara karşı yapay bağışıklık oluşturmayı Batı’da ilk kez 1976′ da, çiçek hastalığına karşı bir aşı geliştiren

Bilgi Dünyası

Adli Tıp Nedir? Hakkında Bilgi

0

Adli tıp nedir? Adli tıp neyi inceler? Adli tıp ne iş yapar, adli tıpın çalışma sistemi, özellikleri hakkında bilgi. ADLİ TIP Adli tıp, hırsızlık ya da cinayet gibi suçların, bilim adamları (doktorlar, dişçiler, kimyagerler ve biyologlar gibi) tarafından bilimsel olarak araştırılmasıdır. Bir suç ne kadar dikkatli işlenirse işlensin, arkasında bir iz bırakır. Suçun işlendiği yerde;

Bilgi Dünyası

Hayvan Bilimi Nedir?

0

Hayvan bilimi (zooloji) nedir? Hayvan bilimi neyi inceler, çalışma alanları, özellikleri nelerdir? Hayvan bilimi hakkında bilgi. HAYVAN BİLİMİ Hayvanbilimi hayvanları inceleyen bilim dalıdır. Hayvanların vücut yapılarını, nasıl yaşadıklarını, beslendikleri, çoğaldıklarını, hareketlerini ve davranışlarını incelerler. Hayvan krallığında çok fazla ve çeşitli hayvan bulunur ve karmaşık bir yapı vardır. Hayvan biliminin birçok özel dalı vardır. Bu dallar

Bilgi Dünyası

Çevre Bilim Nedir? Hakkında Bilgi

0

Çevre bilim nedir? Çevre bilim ne işe yarar, neyi inceler? Çevre bilim özellikleri, hakkında bilgi. ÇEVREBİLİM Çevrebilim; bitkilerin, hayvanların ve insanların doğal ortamlarında nasıl birlikte yaşadıklarını ve ne şekilde birbirlerini etkilediklerini inceler. BESİN ZİNCİRİ Her organizmanın beslendiği bir beslenme zinciri vardır ve enerji sıralamada bir önce gelen seviyeden elde edilir. Çevrebilimciler, bir zincirde yer alan

Bilgi Dünyası

Metapsişik Nedir? Hakkında Bilgi

0

Metapsişik nedir, çalışma alanları nelerdir? Metapsişik incelemelerin özellikleri, gelişimi, hakkında bilgi. METAPSİŞİK psikoloji biliminin sınırlarını aşan olayların incelenmesi. Metapsişik sözcüğünü ilk kez Charles Richet ortaya attı ve “ispritizma” diye adlandırılan olayların gözlemlenmesini özellikle deneyimden geçirilmesini istedi; onları bilimsel alana sokmaya çalıştı (1912). Bu girişimden sekiz yıl sonra Paris’te bir “Metapsişik enstitüsü” kuruldu. Metapsişik olayları, düşünsel

Bilgi Dünyası mineraller

Mineraloji Nedir?

0

Mineraloji Nedir? Mineraloji neyi inceler? Mineraloji tarihi, özellikleri hakkında bilgi. Mineraloji; doğa bilimlerinden mineralleri inceleyen bölümüdür. Mineraloji ancak kimyanın ve billur bilimin ilerlemesinden sonra gelişebildiği 18. yüzyılda kadar, minerallerin yapısı üstüne çok ilginç varsayımlar ortaya atıldı. Bu alanda Aristoteles, İbni Sina, Albertus Magnus gibi bilim adamlarından kalma bilgiler, yalnızca birkaç mineralin tanınmasına yardımcı oldu. Herhangi

Bilgi Dünyası

Elektrokimya Nedir? Neyi İnceler?

0

Elektrokimya nedir? Elektrokimyanın çalışma alanı nedir, neyi inceler? Elektrokimya bilimi, özellikleri, hakkında bilgi. Elektrokimya; elektrikle kimyasal değişimler arasındaki ilişkiyi inceleyen bilim dalıdır. Kendiliğinden oluşan bazı kimyasal tepki ve etkileşimler, belirli ve özel koşullar altında sürdürüldüğünde elektrik enerjisi açığa çıkararak elektrik akımı yaratırlar. Benzer biçimde, bir elektrik enerjisinden yararlanarak kendiliğinden oluşmayan bir kimyasal tepki yaratılabilir. Birinci

Bilgi Dünyası

Halkbilim (Folklor) Hakkında Bilgi

0

Halkbilim (Folklor) nedir? Halkbilim (Folklor) özellikleri nelerdir? Halkbilim (Folklor) neyi inceler, hakkında bilgi. Halkbilim (Folklor); bir ülkede yaşayan halkın kültür ürünlerini; geleneklerini, törelerini, inançlarını, müziğini, oyunlarını masallarını vb’yi inceleyerek bunların birbirleriyle ilişkilerini saptayan; kaynak, evrim, yayılım, değişim etkileşim gibi sorunlarını kendine özgü yöntemlerle çözmeye; sonuç, kural, kuram ve yasaları bulmaya çalışan bilim dalıdır. Halkbilim toplumların tarihini

Bilgi Dünyası

Kriminoloji Nedir? Kısaca

0

Kriminoloji nedir? Kriminoloji neyi inceler, çalışma alanı nedir? Kriminoloji hakkında kısaca bilgi. Kriminoloji; Suç sayılan fiilleri, suç olayını inceleyen, suçun sebeplerini, etkenlerini, suça yol açan unsurları belirten bilimler demektir. Bu geniş tarife, “suç antropolojisi”, “suç biyolojisi”, “suç sosyolojisi”, “penoloji” girer. Bu bakımdan, “kriminoloji” kelimesi yerine “kriminolojik bilimler” teriminin kullanılması daha doğru olur. Kriminoloji, doğal ve

Bilgi Dünyası

Coğrafya Nedir? Ne İşe Yarar?

0

Coğrafya nedir? Coğrafya neyi inceler, bölümleri nelerdir? Coğrafya ne işe yarar? Coğrafya bilimi incelediği alanlar hakkında bilgi. Coğrafya;yeryüzündeki kıta ve memleketlerin yüzey şekilleri, iklim ve doğal kaynaklarıyla, buralarda yaşayan insan, hayvan ve bitkileri inceleyen bilimdir. Bunların birbirine yaptığı karşılıklı etkileri incelemek ve yeryüzüne dağılış sebeplerini aramak da coğrafyanın konusuna girer. Coğrafya başlıca iki büyük kısıma

Bilgi Dünyası

Embriyoloji Hakkında Bilgi

0

Embriyoloji nedir? Embriyoloji neyi inceler, özellikleri nelerdir, nasıl çalışır? Embriyoloji hakkında bilgi. Embriyoloji; Biyolojinin bir koludur. Doğumdan önce, oğulcuğun dölüt halini alıncaya kadar geçirdiği gelişme safhasını inceler. Embriyoloji doğumun çok ilgi çekici bir konusu ile uğraşır. Spermanın döllediği yumurta hücresi önce ikiye, sonra dörde, sonra sekize bölünerek çoğalmaya başlar, insan yumurtası döllenmenin ilk üç gününde

Bilgi Dünyası

Genetik Nedir? Genetik Biliminin Tarihsel Gelişimi

0

Genetik nedir? Genetik bilimi neyi inceler, neden önemlidir? Genetik biliminin tarihsel gelişimi ve önemli bilim adamları hakkında bilgi. Genetik; ana-babalarla oğul döller arasındaki benzerlikler ve ayrılıkları bir ya da daha fazla sayıda döller boyunca inceleyen biyoloji dalı; kalıtım bilimi. Bu benzerlik ve ayrılıkların ortaya çıkmasında rol oynayan başlıca iki etmen vardır: Kalıtım: Ana-babanm üreme hücreleri yoluyla

Bilgi Dünyası

Kimya Nedir? Ne İşe Yarar?

0

Kimya bilimi nedir? Kimya neyi inceler, konusu, ne işe yarar? Kimya bilimi hakkında bilgi. Kimya; maddenin nitelik ve özelliklerini, yapısını, bileşimindeki değişiklikleri, çeşitli şekillere dönüşmesini, ayrı ayrı maddelerin birbirine etkisini inceleyen ve elde edilen sonuçları yasalara bağlayan bilim dalıdır. Adım eski Yunancada iksir, özsu anlamına gelen Khimeia’dan alır. Kimya bilimi tarihsel süreç içinde bakır ve

Bilgi Dünyası

Etnoloji Nedir? Neyi İnceler?

0

Etnoloji ne demektir? Etnoloji bilimi neyi inceler, özellikleri, çalışma şekilleri, tarihçesi hakkında bilgi.  Etnoloji; halkları inceleyen bilim; budunbilimdir. Terim, kullanılmaya başlandığı 19. yüzyıldan bu yana birkaç kez anlam değiştirdi. Bilim adamları kültürel bir biyoloji (dirimbilim) yaratığı olarak insanoğlunu inceleme konusuyla ilgilenmeye başladıklarında etnoloji (Yunanca insan soyu anlamına gelen “ethnos” sözcüğünden türemedir) terimi kullanıma girdi. Paris’te

Bilgi Dünyası

Fizyoloji Nedir? Neyi İnceler?

0

Fizyoloji ne demektir? Fizyoloji bilimi neyi inceler? Fizyolojinin konusu, özellikleri, tarihçesi hakkında bilgi. Fizyoloji; canlıların hücre, doku ve organlarının işlevlerini ve bu işlevlerin nasıl yerine getirildiğini inceleyen bilim dalıdır. Çalışma alanı son derece geniş olup virüs fizyolojisi, bakteri fizyolojisi, hücre fizyolojisi, bitki fizyolojisi, insan fizyolojisi, karşılaştırmalı fizyoloji gibi pek çok alt gruplara ayrılır. Tüm canlı varlıkları

Bilgi Dünyası

Botanik Nedir? Botanik Tarihi

0

Botanik ne demektir? Botanik bilimi neyi inceler, özellikleri ve tarihçesi hakkında bilgi. Botanik; doğa bilimlerinin bitkileri inceleyen dalı; bitkibilimdir. Genel botanik ve özel botanik olmak üzere iki ana dala ayrılır. Genel botanik, bitkilerin genel yapısını ve ortak özelliklerini inceler. Başlıca bölümleri; bitkinin çıplak gözle ya da büyüteçle görülebilen dış bölümlerini inceleyen morfoloji (organografi), dokuların yapısını

Bilgi Dünyası

Mitoloji Nedir?

0

Mitoloji nedir? Mitolojinin konusu nedir, neyi inceler, Dünyanın en önemli mitolojileri, hakkında bilgi. Mitoloji; Mythtos: söz, logos: gerçeğin insan sözüyle dile gelmesi; mythologia: söylenceler (efsaneler) bilimidir. Genellikle mit, mitos; doğa güçlerinin ve olaylarının nedenlerini bilemeyen ilkçağ insanlarının onların içyüzünü yorumlayıp açıklamak için yakıştırıp uydurdukları öykü ve masallardır. İlkel insan topluluklarının; evreni, dünyayı ve doğa olaylarını

Bilgi Dünyası

Ekoloji (Çevrebilim) Neyi İnceler?

0

Ekoloji (Çevrebilim) nedir? Ekoloji (Çevrebilim) neyi inceler, özellikleri, hakkında bilgi. Ekoloji (Çevrebilim); canlılarla çevreleri arasındaki karşılıklı etki ve ilişkileri inceleyen bilim dalıdır. Yunanca oikos (konut) ve logy (bilim) sözcüklerinden türemiştir. Önceleri canlıların yaşadıkları çevrelerin özelliklerini, iklim ve toprağı inceleyip çevreyi fiziksel olarak tanıtırken sonraları canlı ve çevresiyle ilişkileri bu bilim dalının inceleme alanına girdi. Organizmaların

Bilgi Dünyası

Mantık Nedir? Uygulama Alanları Nelerdir?

0

Mantık ne demektir? Mantık özellikleri, dil ile ilişkisi nedir? Mantığın uygulama alanları hakkında bilgi. Mantık;düşünmenin, düşüncelerin doğruluğunun, bilginin biçimsel, açık koşullarının gerçeğin bilgisidir; logik. Etimolojisi açısından, konuşma ya da düşünme bilgisi olarak da tanımlanır. Düşünmenin çeşitli anlamları olması nedeniyle mantık için düşünme, akıl yürütme ve belgeleme anlamındadır. Mantık sözcüğü günlük dilde oldukça yaygın bir biçimde

Bilgi Dünyası

Pedagoji Nedir? Ne İş Yapar?

0

Pedagoji ne demektir? Pedagoji neyi inceler, ne iş yapar, çalışma alanları, pedagoji hakkında bilgi. Pedagoji; çocuklarının eğitimiyle ilgili bilim dalıdır; eğitbilim ya da eğitim bilim olarak da adlandırılır. Pedagojinin ilgi alanının temelini oluşturan öğreticilikle ilgili sorunlar, bilginin içeriğine olduğu kadar, bilginin aktarılış biçimine de bağlıdır. Bu yüzden pedagoji yalnız bilginin içeriği üzerinde durmakla kalmaz, çocuğun

Bilgi Dünyası

Oftalmoloji Nedir?

0

Oftalmoloji ne demektir? Oftalmoloji neyi inceler, oftalmoloji bilimi ile ilgili bilgi. Oftalmoloji;göz hastalıklarını inceleyen bilim dalıdır. Tüm eski uygarlıklarda oftalmoloji, tıbbın bir yan dalı olarak önemli bir yer tutardı. Yapılan önemli bulgularla eski bilgiler tümüyle değişti. Özellikle 1851’de Helmholt tarafından bulunan oftalmoskop, irisin arkasındaki göz lezyonlarının muayenesini, 1911’de Gullstrand tarafından bulunan yarıklı lamba ise canlı

Bilgi Dünyası

Onkoloji Nedir? Neyi İnceler?

0

Onkoloji nedir? Onkoloji bilimi neyi inceler, çalışma yöntemleri, hastalıkları, hakkında bilgi. Onkoloji; urları (tümör) inceleyen bilim dalıdır. Doku ve organları oluşturan hücreler çeşitli nedenlerle yıprandıklarında ya da öldüklerinde, organizma onların yerine yenilerini koyar. Bu yenilemenin gerçekleşmesi için o bölgede bulunan hücrelerin fazladan bölünmesi gerekir. Bazı durumlarda ise değişik hücreler oluşarak, nedbe dokusu gelişebilir. Her ne olursa

Bilgi Dünyası

Nümizmatik Neyi İnceler?

0

Nümizmatik ne demektir? Nümizmatik bilimi neyi inceler, tarihçesi, çalışma yöntemleri ile ilgili bilgi. Nümizmatik; madeni paraların ve madalyaların tarihi ve tanımıyla ilgilenen bilim dalıdır. Paraların ekonomi tarihinin ayrılmaz bir parçası oldukları, kendilerini kullanan insanlara ve iktidara tanıklık ettikleri, politik, ticari, toplumsal, dinsel ve sanatsal akımları yansıttıkları gözönüne alınırsa, nümizmatiğin alanı da son derece genişler. İlk

Bilgi Dünyası

Psikiyatri Nedir? Neyi İnceler?

0

Psikiyatri ne demektir? Psikiyatri bilimi neyi inceler, nasıl çalışır, özellikleri, hakkında bilgi. Psikiyatri; tıbbın akıl hastalıklarını inceleyen ve tedavi eden dalıdır. Psikiyatrinin bir bilim dalı olarak ortaya çıkması yenidir. Uzun zaman ruh hastalıklarının doğaüstü bir gücün etkisi altında olduğunun sanılması insanoğlunun bu hastalıklardan ve hastalardan korkmasına neden oldu, bu nedenle genellikle ilkçağlarda bu hastalara kötü davranılmaktaydı.

Bilgi Dünyası

Hukuk Nedir? Hakkında Bilgi

1

Hukuk ne demektir? Hukuk neyi inceler nasıl çalışır, hukuk dalları nelerdir? Hukuk hakkında bilgi. Hukuk; toplum içinde yer alan kişiler arasındaki ya da kişilerle devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen kuralların bütünüdür. İlkçağlarda hukuk, örf ve geleneklerin çerçevesinde oluştu. Hukuk düzeni barış sağlar, çünkü hukuk insanlar arasındaki uyuşmazlıkları çözüme kavuşturur ve anlaşmazlıkları giderir. Hukuk düzeni, güvenlik, özgürlük

Fizik

Katıların Mekaniği (Statik – Sinematik – Dinamik Nedir?)

0

Katıların mekaniği neyi inceler? Statik, sinematik, dinamik nedir? Katıların mekaniğinin hesaplanması ile ilgili bilgi. Maddeler moleküllerden, moleküller de atomlardan meydana gelir. Maddenin şekil almış haline ise, cisim denir. Normal koşullarda üzerlerine bir kuvvet uygulandığı zaman, geometrik şekilleri ve durumlarında bir değişiklik olmayan cisimlere katı cisim adı verilir. Bir maddenin katılık derecesi, moleküllerinin birbirine yakınlık ya