Browsing: nitelikleri

İnkılap Tarihi TBMM'nin Açıldıktan Sonraki İlk Çalışmaları

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılması, İlk Meclisin Özellikleri, Nitelikleri

0

İlk Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılması ile ilgili maddeler halinde özet bilgilerin yer aldığı ve ilk meclisin nitelikleri hakkında bilgiler. Türkiye Büyük Millet Meclisinin Açılması (23 Nisan 1920): İstanbul’un İngilizler tarafından 16 Mart 1920 tarihinde işgalinden sonra, Mustafa Kemal, Türk milletinin, milli bir birlik kurarak kendisini kurtarabileceği inancını açığa vurmanın zamanı geldiğini anladı. Yapılacak işleri

Bilgi Dünyası

Bilimin Nitelikleri Nelerdir?

0

Bilimin Nitelikleri nelerdir? Bilimin özellikleri, nitelikleri nelerdir, maddeler halinde açıklaması. Bilimin Nitelikleri Bilimin başlıca nitelikleri şunlardır: * Bilim olgusaldır. Bilim doğrudan ya da dolaylı gözlenebilir olguları dile getirir. Bilimde hiçbir kuram ya da hipotez, gözlem ya da deney sonuçlarına dayanılarak kanıtlanmadıkça doğru kabul edilmez. Örneğin “Dünya yuvarlaktır.” önermesi olgusaldır. Gözlemlerle doğru ya da yanlış olduğu

Din

Peygamberlerin Nitelikleri

0

Peygamberlerin nitelikleri nelerdir? Peygamberlerin ortak özellikleri, mucizeleri, ortak sıfatları nelerdir, hakkında bilgi. Peygamberlerin Nitelikleri Yüce Allah’ın seçtiği peygamberler, dürüst ve güvenilir karakterleriyle, sorumluluk sahibi olmaları ve adil davranmalarıyla örnek kişilerdir. Onlar sabırlı, cesur, merhametli ve hoşgörülü insanlardır. Onlar güvenilir, doğru, günah işlemekten kaçınan, akıllı ve zeki, Yüce Allah’ın mesajlarını insanlara olduğu gibi ileten insanlardır. Peygamberler

Bilgi Dünyası Cumhuriyet Bayramı

Cumhuriyetin Özellikleri Nelerdir?

0

Cumhuriyet nedir, özellikleri nelerdir? Cumhuriyetin nitelikleri, demokrasi ile ilişkisi nedir, maddeler halinde açıklamaları. Cumhuriyetin Özellikleri CUMHURİYET NEDİR? Cumhuriyet, egemenliğin kaynağının millet olduğu, yönetme yetkisinin belli sürelerle ve seçim yoluyla halkın seçtiği temsiciler aracılığıyla kullandığı yönetim şeklidir. Atatürk “Türk Milleti’nin tabiatına ve geleneklerine en uygun olan yönetim Cumhuriyet yönetimidir.” diyerek 29 Ekim 1923’de Cumhuriyeti ilan etmiştir. ***Seçim

Atatürk Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk

Atatürkçülüğün Amaç ve Nitelikleri Nelerdir?

0

Atatürkçülük nedir? Atatürkçülüğün açıklaması, Atatürkçülüğün amacı ve nitelikleri nelerdir sorusunun yanıtının yer aldığı sayfamız. Türk milletinin tam bağımsızlığa ulaşması, huzur ve refaha kavuşması, milletin yönetime egemen olması, Türk toplumunun akıl ve bilim öncülüğünde, çağdaş uygarlık düzeyi üzerine çıkarılması amacıyla, temelleri Atatürk tarafından atılan, hayatın tüm alanlarında, toplumun temel kurumlarına ilişkin gerçekçi fikirlere ve ilkelere Atatürkçülük

Bilgi Dünyası

Sosyal Grupların Tanımı, Oluşumu ve Nitelikleri

0

Sosyal gruplar nasıl tanımlanır? Sosyal grupların oluşumu ve niteliği ile ilgili olarak bilgilerin yer aldığı yazımız. 1. Tanımı: İnsanlar, tüm yaşamlarını gruplar içinde geçirirler. Günlük yaşamımızın hemen her safhası, ya bir grubun içinde ya da çeşitli gruplarla ilişki kurmakla geçmektedir. Ailede, okulda, mahalle veya köyde, bir dernekte, sendika ya da siyasi partide başkaları ile birlikte

Bilgi Dünyası Türkiye Büyük Millet Meclisi

Meclis Nedir? Meclislerin Tarihi

0

Meclis nedir? Tanımı ve niteliği nelerdir? Meclislerin tarihi ile ilgili de bilgilerin yer aldığı yazımız. MECLİS, ulus adına egemenlik yetkisini kullanmak üzere çoğunlukla seçilmiş üyelerden oluşan yasama ve yürütme alanında yetkili genel karar organı. Gerçek kişilerden kurulur ve meclis adına açıklanan irade kollektiftir. Meclis, anayasa hukukunda genel bir hukuk terimi olarak yasama organını anlatır. Günlük

Din

Allah’ın Nitelikleri Nelerdir

0

Allah’ın özü ve nitelikleri ile ilgili bilgiler. islam inanışında Allah’ın nitelikleri nelerdir? Allah’ın nitelikleri (sıfatı ilahiye) İslâm bilimlerinden “kelâm”a göre ikiye ayrılır: Sıfatı Selbiye, Sıfatı Sübutiye. Sıfatı Selbiye, Allah’a yakıştırılmaması gereken, olumsuz niteliklerin ortadan kaldırılmasıyla bulunur. Başlangıcı olmak, sonu olmak, başkasına benzemek, başkasıyla var olmak, ortağı olmak gibi olumsuz niteliklerin ortadan kaldırılmasıyla bulunan, nitelikler şunlardır:

Bilgi Dünyası

Renklerin Nitelikleri Nelerdir?

0

Renklerin nitelikleri nelerdir? Rengin özellikleri, türü, değeri ve şiddeti hakkında bilgi. Rengin Nitelikleri; Bir renkte başlıca 3 nitelik bulunur: 1. — Rengin türü: Bir rengi başka bir renkten ayıran karakterdir. 2. — Rengin değeri: Bir rengin nötr renklerle değerlendirilmesidir. 3. — Rengin şiddeti: Ana renkler şiddetli renklerdir. Parlak ana renklerin nötr renklerle parlaklıklarının öldürülmesi gerekir.