Browsing: nüfus

Bilgi Dünyası

Türkiye’de Nüfus Dağılımı

0

Türkiye’de Nüfus Dağılımı nasıldır? Türkiye’nin hangi bölgelerinde nüfus yoğun hangi bölgelerinde tenhadır? Nüfus dağılımı hakkında bilgi. Türkiye’de Nüfus Dağılımı Nüfus dağılışı; belirli bir yerdeki nüfusun seyrek ya da sık oluşunu ifade eder. Ülkemizde ortalama nüfus yoğunluğu 2007 verilerine göre kilometre kare başına 92’dir. Nüfusumuz ülkemizin her yerine eşit dağılmamıştır. Bazı yerler kalabalık bazı yerlerse tenhadır.

Coğrafya Nüfus

Akdeniz Bölgesi Nüfus Yapısı

0

Akdeniz Bölgesi’nin nüfus yapısı nasıldır? Akdeniz Bölgesi’nin nüfus özellikleri ve yerleşmesi hakkında bilgi. Akdeniz Bölgesi Nüfus Yapısı 2000 yılı nüfus sayımına göre, bölgenin nüfusu 8,7 milyondur. Bölgedeki nüfus yoğunluğu Türkiye ortalamasının altındadır. Nüfus yer şekillerinin engebeli olmasından dolayı bölgeye dengeli olarak dağılmamıştır. Nüfus daha çok kıyıdaki ovalarda ve bu ovaların kenarındaki dağ eteklerinde toplanmıştır. Taşeli

Bilgi Dünyası Nüfus

Nüfus Açısından Toplumsal Yapı

0

Sosyolojide nüfus açısından toplumsal yapının özellikleri nelerdir? Nüfus açısından toplumsal yapı hakkında bilgi. Nüfus Açısından Toplumsal Yapı Nüfusu; büyüklüğü, yapısı, dağılımı ve nüfus hareketleri açısından inceleyen bilgi dalı nüfus bilimi (demografi) adını alır. Nüfusun toplumsal yapının bir öğesi olması nedeniyle demografi ve sosyoloji arasında yakın ilişki vardır. • Nüfusun büyüklüğü (hacmi), ülkede yaşayan insan sayısını

Bilgi Dünyası Kalabalık

Nüfusun Tarihsel Artışı ve Değişimi

0

Nüfus nedir, nasıl belirlenir? İlk çağlardan günümüze dünyadaki nüfus artış ve azalması nasıl gelişmiştir, nedenleri nelerdir, tarihçesi. Nüfusun Tarihsel Artışı ve Değişimi Nüfus, herhangi bir bölgede belirli bir zaman içinde yaşayan insanların toplam sayısıdır. Yapısı ve dinamik özellikleri demografi başlığı altında incelenir. Nüfus yalnızca bir aritmetik toplam değildir; yaş ve cinsiyet yapısını, nüfusu oluşturan bireylerin

Bilgi Dünyası

Türkiye’de Nüfusun Dağılışı

0

Türkiye’de nüfusun dağılışı nasıldır? Türkiye’deki en yoğun ve seyrek nüfuslu bölgeler, nüfus dağılışının özellikleri hakkında bilgi. Türkiye’de Nüfusun Dağılışı Türkiye’de nüfus dağılışı ana hatları ile ele alındığında, bunun öncelikle yüzey şekilleri ve iklim özellikleri ile yakından ilişkili olduğu dikkati çeker. Nüfus yönünden yoğun olan alanların genellikle ovalar ve düzlük alanlar ile bol yağış alan kesimler

Bilgi Dünyası

Türkiye’de Uygulanan Nüfus Politikaları

0

Türkiye’de uygulanan nüfus politikaları ve özellikleri nelerdir? Türkiye’deki nüfus politikalarının açıklaması, maddeler halinde. Türkiye’de Uygulanan Nüfus Politikaları Günümüzde ve geçmiş yıllarda nüfusun gereken ölçüde artırılabilmesi için birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de farklı dönemlerde değişik nüfus politikaları uygulanmıştır. 1. Cumhuriyetin ilk yıllarından 1963 yılına kadar nüfusu artırıcı yönde politikalar uygulanmıştır. Bu dönemdeki anlayışa göre fazla

Bilgi Dünyası

Çin Nüfus Politikası

0

Çin’in uyguladığı nüfus politikası nedir, nüfus piramitleri, nüfus politikasının sonuçları hakkında bilgi. Çin Nüfus Politikası Çin hem nüfusu çok fazla olan hem de nüfusu hızla artan bir ülkeydi (Bu durum 1990 yılına ait nüfus piramidinde görülmektedir). Artan nüfusun gereksinimlerini karşılamak, onlara iş olanağı sağlamak gibi hem devletin üstlendiği hizmetlere yetişilemediği, hem de bu çalışmalara ayrılan

Bilgi Dünyası

Amerika Nüfus Politikası

0

Amerika Birleşik Devletleri’nin uyguladığı nüfus politikası nedir, nüfus piramitleri, nüfus politikasının sonuçları hakkında bilgi. Amerika Nüfus Politikası Yukarıda ABD’ye ait nüfus piramitlerinde görülüyor ki, 1940’ta sanayide gelişmiş bir ülke piramidinin özelliği olan tabanı daralan yani nüfus artış hızı giderek azalan bir ülke görünümü vardır. Bu durum gelişmiş bir ülkenin giderek artan işgücü gereksiniminin karşılanamaması demektir.

Bilgi Dünyası mezopotamya

Tarihsel Süreçte Şehirler

0

Tarihsel süreçte şehirlerin gelişimi nasıl olmuştur? Tarihte şehirlerin nüfus gelişimi vb. hakkında bilgi. Tarihsel Süreçte Şehirler Tarih boyunca nüfusun büyük çoğunluğu kırsal alanlarda yaşamıştır. Sanayi inkılabından sonra yerleşmeler hem sayıca hem de büyüklük bakımından hızlı bir büyüme içine girmiştir. Dünyadaki ilk şehir yerleşmeleri Mısır, Hindistan, Güneydoğu Asya’nın akarsu vadilerinde ve Fırat ile Dicle nehirleri arasında

Bilgi Dünyası Nüfus

Ülkelerin Farklı Nüfus Politikaları

0

Ülkelerin farklı nüfus politikaları nelerdir? Neden ülkelere göre farklılıklar gösterir, hakkında bilgi. Ülkelerin Farklı Nüfus Politikaları Ülkelerin nüfus politikaları doğal olarak, ülkeden ülkeye farklılık gösterir; çünkü ülkelerin nüfus artış hızı, ekonomik gelişmesi, halkın kültür düzeyi birbirinden farklıdır. Birinci grup, doğum ve ölüm oranları düşük olan gelişmiş ülkelerden oluşur. Avrupa ülkeleri, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri (ABD)

Bilgi Dünyası Nüfus

Nüfus Politikası Nedir?

0

Nüfus politikası nedir? Uygulanan nüfus politikaları nelerdir? Coğrafyada nüfus politikası hakkında bilgi. Nüfus Politikaları Nüfus politikaları denildiği zaman hükümetlerin bilinçli olarak nüfusun niceliği, niteliği ve dağılımını etkileyen kararlarının tümü anlaşılır. Nüfusun niceliğini etkileyen politikalar, sağlık ve doğurganlığı kontrol politikalarıdır. Dünyada genel olarak uygulanan üç çeşit nüfus politikası vardır. 1. Nüfus artış hızını yükseltmek için uygulanan

Bilgi Dünyası

Nüfus Artışı ve Nüfus Artışını Etkileyen Faktörler

0

Türkiye’de ki nüfus artışı ile bu nüfus artışını etkileyen faktörler hakkında bilgiler veren yazımız. Belirli bir yerdeki nüfus, doğumlarla ve alman göçlerle artar. Buna karşılık ölümler ve verilen göçler nüfusu azaltır. Bir ülkedeki nüfus artışında, hem sayı hem de sürekliliği bakımından en önemli faktör doğumlardır. Ülkemizdeki doğum oranlarının, dünya ülkeleri ile karşılaştırıldığında oldukça yüksek bir

Bilgi Dünyası

Türkiye’de Nüfus Dağılışı Nasıldır?

0

Yurdumuzdaki nüfusun dağılımı nasıldır? Bölge bölge Türkiye’de nüfus dağılışı ile ilgili olarak özet bilgilerin verildiği yazımız. Karadeniz Bölgesi’nde, kıyı şeridi Türkiye’nin en yoğun nüfuslu alanlarından biri olarak dikkatimizi çeker. Özellikle doğu kesiminde yoğunluk, Türkiye ortalamasının birkaç katını bulur. Türkiye’de bir bütün halinde en sık nüfuslanmış olan yer Marmara Bölgesi’dir. Çatalca-Kocaeli yarımadalarında çok daha sık olmak

Bilgi Dünyası

Türkiye’de Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler

0

Türkiye’de ki nüfus dağılışını etkileyen faktörlerin neler olduğu ile ilgili olarak kısa ve genel bilgilerin verilmiş olduğu yazımız. Nüfus dağılışı, belirli bir yerdeki nüfusun, seyrek ya da sık olarak bulunması durumudur. Nüfus dağılışının bilinmesi ekonomik olduğu kadar sosyal araştırmalar ve sorunların çözümü açısından çok gereklidir. Türkiye’de nüfusun dağılışındaki en çarpıcı özellik; • Dağılışın dağınık ve

Bilgi Dünyası

Hızlı Nüfus Artışının Sonuçları

0

Hızlı bir şekilde artan nüfusun sonuçları nelerdir? Ülkemizde ki hızlı nüfus artış hızının sonuçları ile ilgili bilgiler. Hızlı Nüfus Artışının Sonuçları 1. Hızlı nüfus artışının en önemli sonuçlarından biri, kalkınma hızım düşürmesidir. 2. Hızlı nüfus artışı nüfusun yaş dağılımını değiştirmektedir. Hızlı artış, çocuk ve genç yaştaki nüfusun, başka bir deyişle tüketici nüfusun genel nüfus içindeki

Bilgi Dünyası

Nüfus Hareketleri Nelerdir?

0

Nüfus Hareketleri nelerdir? Nüfus hareketlerinin nedenleri ve sonuçları nelerdir, hakkında bilgi. Nüfus Hareketleri; Doğum oranı ile ölüm oranı arasındaki farka doğal nüfus artış hızı denilmektedir. Ancak bu kavram bir ülke, bölge ya da daha küçük yerleşmelerdeki nüfus artışlarını tam olarak yansıtmaktan uzaktır. Doğal nüfus artış hızı çok yüksek olduğu halde nüfus miktarı azalan yerler vardır.

Bilgi Dünyası

Dünya Nüfusunun Artışının Nedenleri ve Sonuçları

0

Dünya nüfusunun artısının nedenleri ve sonuçları nelerdir, etkileyen faktörler hakkında bilgi. Dünya Nüfusunun Artışının Nedenleri ve Sonuçları; Belirli sınırlar içinde yaşayan nüfusun bir önceki yıla göre gösterdiği sayısal değişime nüfus artışı denir. Nüfus artışı, doğum oranı ile ölüm oranı arasındaki farktır. Dünya’da nüfus artışı ve hızı her dönemde farklılıklar göstermiştir. Avcılık ve toplayıcılık olarak adlandırılan

Bilgi Dünyası

Dünya Nüfusunun Tarihsel Süreçteki Değişimi

0

Dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimi, gelişimi nasıldır? Dünya Nüfusunun tarihçesi hakkında bilgi. Dünya Nüfusunun Tarihsel Süreçteki Değişimi Günümüzde bile yeryüzünün bazı yerlerinin nüfuslarına ilişkin bilgilerimiz azdır. Geriye doğru gidildikçe, doğal olarak dünya nüfusu hakkında bilgi edinmek mümkün olmamaktadır. Geçmişte özellikle Avrupa ve Amerika’da dağınık bir – iki yerleşme alanı dışında çok az nüfusun bulunduğu, buna

Bilgi Dünyası

Dünya Nüfusunun Dağılışı Nasıldır? Etkileyen Faktörler

0

Dünya Nüfusunun Dağılışı Nasıldır? Dünya nüfusunun dağılışını etkileyen faktörler nelerdir? Dünya Nüfusunun Dağılışı hakkında bilgi. Dünya Nüfusunun Dağılışı Dünya nüfusunun yeryüzündeki dağılışı incelendiğinde; *** Nüfus dengeli dağılmamıştır. ***Dünya nüfusunun % 80’i Kuzey Yarımküre’de yaşamaktadır. ***Dünya nüfusunun % 61 “ı Asya’da, % 14’ü Amerika’da % 14’ü Afrika’da ve % 10’u Avrupa’da yer alır. Yeryüzünde Nüfusun Dağılışını

Bilgi Dünyası

Nüfus Sayımlarının Amaçları

0

Nüfus sayımlarının yapılma amacı nedir? Nüfus sayımlarında neler öğrenilir, neden yapılır, hakkında bilgi. Nüfus Sayımları Neden Yapılır? Nüfus, sınırları belli bir bölge ya da ülkede belli bir zamanda yaşayan insan sayısına denir. Nüfusla ilgili bilgiler sayımlarla elde edilir. Bu yüzden nüfusla ilgili bilgilerin elde edilmesi için birinci derecede başvurulan yöntem nüfus sayımlarıdır. Nüfus sayımları; nüfus

Bilgi Dünyası

Türkiye’de Nüfusun Dağılışını Etkileyen Faktörler

0

Türkiye’de nüfusun dağılışını neler etkiler? Nüfusun dağılımını etkileyen coğrafi, beşeri ve ekonomik faktörler ve açıklamaları. TÜRKİYE’DE NÜFUSUN COĞRAFİ DAĞILIŞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Türkiye’de nüfus bölgelere göre eşitsiz bir şekilde dağılmıştır. Oldukça değişik faktörlerin eseri olan bu eşitsiz dağılışın nedenleri, iki grupta incelenebilir: 1- Doğal Faktörler a) Yerşekilleri Yeryüzü şekilleri ve yükselti ile nüfus dağılışı arasında, sıkı

Bilgi Dünyası

Türkiye’de Nüfus Dağılımı ve Hareketleri

0

Türkiye’de nüfus dağılımı nasıldır? Türkiye’de nüfus hareketleri, kentleşmenin başlıca sorunları hakkında bilgi. Türkiye’de Nüfus: İnsan ülkenin en büyük güç kaynağıdır. Nüfus, nüfus yapısı, nüfus etkinliğinin bilinmesi birçok yönlerden yararlı ve zorunludur. 1927 de yapılan ilk nüfus sayımına göre Türkiye’nin nüfusu 13,6 milyon, nüfus yoğunluğu 18 idi. 1990 da yapılan sayıma göre 56,5 milyon, nüfus yoğunluğu