Browsing: öğrenme

Bilgi Dünyası Fare Öğrenme Labirenti

Bilişsel Öğrenme Nedir? Türleri ve Kuramlarının Örneklerle Açıklaması

0

Bilişsel öğrenme nedir? Bilişsel öğrenme türleri, kuramları nelerdir? Bilişsel öğrenmenin örneklerle açıklaması. Bilişsel Öğrenme Biliş, organizmanın bilinçli olarak nesnelerin bilgisine ulaşmasıdır. Bilişsel öğrenme; algılama, düşünme, hatırlama gibi bilişsel süreçlerle yapılan öğrenmedir. Örneğin, kitap okuyarak ya da televizyon izleyerek bilgilenme ve eski bilgilerin yeni anlamlar kazanması bilişsel öğrenmedir. Kavramların öğrenilmesi bilişsel yolla gerçekleşir. Kavram, herhangi bir

Bilgi Dünyası Pavlov Deneyi

Klasik Koşullanma Yolu İle Öğrenme Nedir? Nasıl Gerçekleşir?

0

Klasik koşullanma yoluyla öğrenme nedir, nasıl gerçekleşir? Klasik koşullanma deneyi temel kavramlar, koşullu ve koşulsuz tepkinin oluşması hakkında bilgi. KLASİK (TEPKİSEL) KOŞULLANMA YOLUYLA ÖĞRENME – (İVAN PAVLOV -1849-1936) Pavlov, Rusya’da on bir çocuklu bir ailenin en küçük çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Babası bir köy papazı olan Pavlov’un çocukluk ve gençlik yılları bir taşra kasabasında geçmiştir.

Bilgi Dünyası edward thorndike

Thorndike Öğrenme Kuramı

0

Edward Thorndike’nin öğrenme ilkeleri, öğrenme kuramının temel kanunları ve özellikleri nelerdir, hakkında bilgi. Thorndike Öğrenme Kuramı THORNDİKE’IN ÖĞRENME İLKELERİ 1. Bağlaşımcılık Bağlaşım, uyarıcı ile tepki arasında kurulan sinirsel (nöronlar-sinir hücresi-çeşitli biçim ve büyüklükte olabilir. Sinirsel uyarıları elektriksel ve kimyasal yolla iletir. Kısa uzantıları dentrit, uzun uzantıları akson olarak adlandırılır. Beynimizde 100 milyar ile 1 trilyon

Bilgi Dünyası Sayıları Öğrenme

Dolaylı Öğrenmenin Davranışa Etkisi

0

Dolaylı öğrenmenin davranışa etkileri nelerdir? Dolaylı öğrenme ve etkileri hakkında bilgi, açıklamalar. DOLAYLI ÖĞRENMENİN DAVRANIŞA ETKİSİ 1. Model Almanın Öğrenmeye Etkisi Gözlemci bir modelin davranışını izleyerek yeni davranışlar öğrenebilir. (Psikomotor – bilişsel beceriler) Örneğin, çırak, ustasına bakarak bir keresteyi nasıl biçimli kestiğini (psikomotor), bir öğrenci öğretmenine bakarak bir problemi nasıl çözdüğünü öğrenebilir. 2. Engelleyici-Destekleyici etki

Bilgi Dünyası Soru

Deneme Yanılma Yoluyla Öğrenme Nedir?

0

Edward Thorndike’nin öğrenme kuramında deneme yanılma yoluyla öğrenme nedir? Deneme yanılma yoluyla öğrenmenin temel ilkeleri nelerdir? Seçme ve Bağlama (Deneme-Yanılma Yoluyla Öğrenme) Thorndike’a göre öğrenmenin en temel biçimi deneme ve yanılmadır (seçme ve bağlama), insan veya hayvan belli bir problemle karşılaştığında problemin çözümüne katkısı olmayan başarısız davranışları eler, problemleri çözen ya da başarıya götüren davranışları

Bilgi Dünyası Sayıları Öğrenme

Davranışçı Öğrenme Kuramının Temel İlkeleri

0

Davranışçı öğrenme kuramı nedir, temel ilkeleri nelerdir? Maddeler halinde davranışçı öğrenme kuramının ilkeleri hakkında bilgi. DAVRANIŞÇI ÖĞRENME KURAMI Kurucusu Amerika’lı John Watson (1878-1958)dır. Watson, 1920’de zihinde olup bitenlerle hiç ilgilenmeden, bireyin gözlenebilen davranışlarını incelemeyi amaçlamış ve davranışçı yaklaşımı kurmuştur. Davranışçı yaklaşım, bireyin doğrudan gözlenebilen davranışlarını psikolojinin temel konusu olarak görür. Yaklaşımın diğer öncüleri ivan Pavlov

Bilgi Dünyası gozlemci

Sosyal Öğrenmeyi Etkileyen Temel Faktörler

0

Sosyal öğrenmeyi etkileyen temel faktörler nelerdir? Gözlemcinin özellikleri nelerdir, davranış ve modelin özellikleri hakkında bilgi. Sosyal Öğrenmeyi Etkileyen Temel Faktörler A. GÖZLEMCİNİN ÖZELLİKLERİ Gözlemcinin bazı yeterliliklere sahip olması, sosyal öğrenme yapması açısından etkindir. Başlıca özellikler şunlardır; 1. Karşılıklı Belirleyicilik 2. Sembolleştirme Kapasitesi Bireyin, gözlemlediği davranışları zihninde canlandırma ve saklama becerisidir. Bandura, biz insanların bilişsel temsilciler

Bilgi Dünyası Öğrenmek

Sosyal Öğrenme Kuramının Eğitimde Uygulanması

0

Sosyal öğrenme kuramının eğitimde uygulanması, eğitime katkıları nelerdir? Sosyal öğrenme kuramı ve eğitim hakkında bilgi. SOSYAL ÖĞRENME KURAMININ EĞİTİME KATKILARI 1. Öğretmen, öğrencilerin karşısında bir model olduğunu unutmamalıdır. Çünkü öğretmenin birçok davranışı farkında olmadan öğrenci tarafından alınıp kullanılmaktadır. Bu nedenle olumsuz değerlendirilebilecek hiçbir davranış öğrenci karşısında yapılmamalıdır. Eğer öğretmen öğrenci karşısında alkol içiyorsa, alkol kullanmanın

Bilgi Dünyası Sayıları Öğrenme

Sosyal Öğrenme Kuramı Modelin Özellikleri

0

Sosyal öğrenme kuramında modelin özellikleri nelerdir? Modelin özellikleri hakkında bilgi. Sosyal Öğrenme Kuramı Modelin Özellikleri Sadece modelin davranışlarının sonuçları değil, aynı zamanda modelin özellikleri de model alma davranışlarını etkilemektedir. > Modelin özelliklerinin gözlemcinin özelliklerine olan benzerliği (cinsiyet-yaş-tutum) Modelin özellikleri ne kadar gözlemcinin özelliklerine benzerse, gözlemci o kadar modelin davranışına benzer davranış göstermektedir. > Modelin saygınlığı

Bilgi Dünyası gozlemci

Öz Yargılama Kapasitesi Nedir?

0

Öz Yargılama Kapasitesi nedir, özellikleri nelerdir? Sosyal öğrenmede gözlemcinin özelliklerinden Öz Yargılama Kapasitesi hakkında bilgi. Öz Yargılama Kapasitesi Bireyin kendisi hakkında düşünme, yargıda bulunma ve davranışlarını değerlendirme becerileridir. Bireyin öz eleştiri yapmasıdır. Bireyler kendileri ile ilgili düşüncelerini kaydederler ve etkinliklerinin sonuçlarına göre bu düşüncelerinin yeterliği hakkında yargıda bulunurlar. Bütün bu yargılar, bireyin herhangi bir işi

Bilgi Dünyası gozlemci

Öz Düzenleme Kapasitesi Nedir?

0

Öz Düzenleme Kapasitesi nedir, özellikleri nelerdir? Sosyal öğrenmede gözlemcinin özelliklerinden Öz Düzenleme Kapasitesi hakkında bilgi. Öz Düzenleme Kapasitesi Öz düzenleme, bireyin kendi davranışlarını gözleyip, kendi ölçütleriyle karşılaştırarak yargıda bulunması ve gerekiyorsa davranışlarını ölçütlerine uygun hale getirmesidir. Biz insanlar yalnızca başkalarının ilgi ve isteklerine uygun bir şekilde davranışta bulunmayız. Birçok organize olmuş davranışımızın arkasında içsel süreçler

Bilgi Dünyası

Karşılıklı Belirleyicilik Nedir?

0

Karşılıklı belirleyicilik nedir, özellikleri nelerdir? Sosyal öğrenmede gözlemcinin özelliklerinden karşılıklı belirleyicilik hakkında bilgi. Karşılıklı Belirleyicilik Birey, davranış ve çevre faktörlerin birbirlerini karşılıklı olarak etkilemesidir. Bandura’ya bu etkileşimler bireyin sonraki davranışını belirlemektedir. Davranış çevreyi; çevre ise davranışı değiştirebilir. Yine, çevre bireysel özellikleri değiştirebileceği gibi bireysel özellikler de çevreyi değiştirebilir. Örneğin; savunmayı öğrenme deneyinde farelere belli aralıklarla

Bilgi Dünyası

Öğrenmeyi Sağlayan Dolaylı Yaşantılar

0

Öğrenmeyi sağlayan dolaylı yaşantılar nelerdir? Dolaylı pekiştirme, dolaylı güdülenme, dolaylı duygusallık, dolaylı ceza nedir? ÖĞRENMEYİ SAĞLAYAN DOLAYLI YAŞANTILAR (sosyal öğrenme kuramının temel kavramları) Bireyin davranışları başkalarının geçirdiği yaşantılardan etkilendiği görülmüştür. Bandura’ya göre öğrenmeyi etkileyen ve modelden elde edilen dolaylı yaşantılar şunlardır. 1. Dolaylı Pekiştirme Davranışı pekiştirilen modeli izleyen bireylerin, modelin davranışlarını daha sıklıkla ve kısa

Bilgi Dünyası Öğretmen

Gözlem Yoluyla Öğrenme

0

Gözlem yoluyla öğrenme nasıl gerçekleşir? Gözlem yoluyla öğrenmeyle ilgili ilk açıklamalar, Bandura’ya göre gözlem yoluyla öğrenme nedir? Gözlem Yoluyla Öğrenme Gözlem yoluyla öğrenmeyle ile ilgili ilk açıklamalar > İnsanların diğer insanları gözleyerek öğrenebileceğine ilişkin ilk açıklamalar Platon ve Aristo’ya kadar gitmektedir. Onlara göre eğitim, öğrencilerin gözlemesini ve model almasını sağlamak için en iyi modelleri seçerek

Bilgi Dünyası

Öğrenmede Ödül ve Ceza

0

Öğrenmede ödül ve ceza nedir, nasıl uygulanır? Ödül ve cezanın öğrenmeye etkisi, ödül ve ceza tipleri, hakkında bilgi. ÖĞRENMEDE ÖDÜL ve CEZA Ödül sözcüğü, olumlu pekiştireç kavramıyla eş anlamlı olarak kullanılır. Fakat ceza kavramı olumsuz pekiştireç kavramı ile eş anlamlı olarak kullanılmaz. Ceza, istenilmeyen davranışlara verilir ve bu davranışın ortaya çıkma olasılığını azaltır. Olumsuz pekiştireç

Anne&Çocuk

Bebekler Nasıl Öğrenir?

0

İlk doğduklarında hiçbir şey bilmeyen bebekler dünyayı nasıl öğrenirler? Bebeklerin öğrenme sürecinde yaşadıkları, geçtiği yollar. Bebekler Nasıl Öğrenir? Bebekler doğduklarında yalnızca birkaç tepki gösterirler. İlk zamanlar yalnızca ışığı seçebilen bebekler çok kısa bir süre içinde annelerini tanımaya başlarlar. Bebekler çok hızlı büyürler. Büyümeleri için bol anne sütü, uyku ve sevgi gerekir. Bu temel gereksinimi karşılanan

Bilgi Dünyası psikoloji

Sosyal Davranış Kuramı Nedir?

0

Psikolojide sosyal davranış kuramı nedir? Öğrenme kuramları, sosyal davranış kuramı özellikleri hakkında bilgi. Sosyal Davranış Kuramı Bu kurama göre kişilik, yaşanmış deneyimlerden ve öğrenilmiş davranışlardan oluşur. Öğrenme kuramları kişiliği-, öznel olanın toplumsal olanla etkileşimi içinde gelişen ve yaşam boyu değişim gösteren bireysel özellikler olarak değerlendirir. Bu kuramı savunan Skinner’e (1904-1990, Amerika) göre kişilik, koşullanma ile

Bilgi Dünyası Öğrenme

Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler

0

Öğrenmeyi etkileyen faktörler nelerdir? Öğrenenle ilgili etmenler, öğrenme yöntemiyle ilgili etmenler ve öğrenilecek malzeme ile ilgili etmenler hakkında bilgi. Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler I. Öğrenenle İlgili Etmenler 1. Zekâ: Zekâ, insanın kavrayış gücünü gösterir. İnsanların zekâ düzeyi ne kadar yüksekse, o kadar kolay öğrenirler. 2. Yaş: İnsan yaşamında birçok davranış, öğrenme ile olgunlaşmanın birarada bulunmasını zorunlu

Bilgi Dünyası Edimsel Koşullanma

Edimsel Koşullanma Nedir? Örneklerle Açıklama

0

Edimsel koşullanma nedir, edimsel koşullanma yoluyla öğrenme nasıl olur? Pekiştirme, pekiştirici, örneklerle açıklaması. Edimsel (Araçlı) Koşullama: Ödüle götüren ya da cezadan kurtaran bir davranışın kazanılmasını öğretir. Organizmanın istenen tepkiyi göstermesinden sonra doğal uyarıcı verilerek oluşturulan koşullanmadır. Edimsel koşullama kutusuna konulduğunda, sıçan çeşitli davranışlar yapar: Kutunun içinde dolaşır, nesnelere bakar, onları koklar, kurcalar. Bu davranışlar rastlantısal

Bilgi Dünyası Pavlov Deneyi

Klasik Koşullanma Nedir? Örneklerle Anlatım

0

Klasik koşullanma yoluyla öğrenme nedir, nasıl gerçekleşir? Klasik koşullanmanın açıklaması ve örnekler. Klasik Koşullama: Koşullu uyarıcı ile doğal uyarıcının birçok kez ve art arda canlıya iletilmesi sonucunda canlının, doğal uyarıcıya gösterdiği tepkinin aynısını koşullu uyarıcıya da göstermeyi öğrenmesidir. Koşullanma yoluyla öğrenme üzerinde ilk deneysel çalışmaları Ivan Pavlov yapmıştır. Pavlov, salya salgısının, yalnız köpeğin ağzına yiyecek

Rehber

Bankaların Müşteri Hizmetleri Numaraları

0

Türkiye’de faaliyet gösteren hemen hemen tüm bankaların aktif ve faal olarak kullanılan telefon bankacılığı yani müşteri hizmetleri telefon numaralarının listesi Geçtiğimiz yıldan itibaren Türkiye’de ki bankalar telekom piyasasına yeni giren Türk Telekom’a rakip olan Turkcell Superonline firması sayesinde ya ikinci bir müşteri hizmetleri numarası daha belirlediler ya da eski 444’lü numaralarına veda ettiler. Bu yaşanan

Bilgi Dünyası

Şartlı Refleks Nedir?

0

Şartlı refleks nedir? Şartlı refleks ile öğrenme nasıl olur? Pavlov’un köpek deneği hakkında bilgi. Şartlı Refleks; Şartlı reflekste, koşullu bir uyarıcı, koşul-Biz bir uyarıcıyla eşleştirilebilir ve bunun sonucunda bir öğrenme meydana gelir. Koşullanma, yinelemeler sonucu doğal bir uyarıcıya gösterilen bir tepkinin; yapay bir uyarıcıya da gösterilmesidir. Çevreden gelen bir uyarıcıya karşı hemen yapılan tepki eylemine

Bilgi Dünyası

Öğrenme Türleri ve Süreçleri

0

Psikolojide öğrenme türleri ve süreçleri nelerdir? Koşullu öğrenme, motor öğrenme vb. açıklaması, örnekleri. ÖĞRENME TÜRLERİ ve SÜREÇLERİ: a) Koşullanma yoluyla öğrenme: Rus bilgini Ivan Pavlov tarafından yapılan deneyler sonucunda bilimsel hale getirilmiş bir öğrenme yoludur. Bu anlayışa göre, uyarımlar canlılarda iki tür tepke (reflex) uyandırırlar; Birincisi kendiliğinden, içgüdüsel ve içtepi sel olarak görülen “koşulsuz tepke”,

Bilgi Dünyası

Psikolojide Öğrenme Konusu

0

Psikolojide öğrenme nedir? Öğrenmeyi etkileyen etmenler nelerdir, öğrenme nasıl olur? Psikolojide öğrenme konusu açıklaması, hakkında bilgi. ÖĞRENME Öğrenme, bireyin yaşantısının sonucunda davranışında bir değişmenin meydana gelmesidir Bu anlamda öğrenme bir bilgi edinme, bir bilme sürecidir. Birey, yeni bir durumla karşılaştığında, bu durumu yorumlamakta, duruma karşı tepkiler göstermekte, sonucu verimli veya verimsiz de olsa, bu yaşantısının