Browsing: olayı

Biyografi Resneli Niyazi Bey

Resneli Niyazi Hayatı

0

Resneli Ahmet Niyazi Kimdir? Osmanlı dönemi askerlerinden olan ve Hürriyet Kahramanı Resneli Niyazi hayatı, dönemi önemli olayları. Resneli Ahmet Niyazi; Osmanlı askeridir (Resne 1873-Avlonya 1913). Resne ileri gelenlerinden Abdullah Ağa’nın oğludur. Manastır Askeri İdadisi’nde ve İstanbul’daki Harbiye Mektebi’nde öğrenim gördü. Buradaki öğrenimi sırasında Fransız Devrimi üzerinde durdu. 1896’da III. Ordu’ya teğmen rütbesiyle katıldı. Ertesi yıl

Tarih

31 Mart Olayı Nedenleri ve Sonuçları

3

Osmanlı döneminde gerçekleşmiş olan 31 Mart Olayı (Vakası) ne zaman olmuştur? Nedenleri ve sonuçları maddeler halinde yazıldığı sayfamız. 31 MART OLAYI (13 Nisan 1909) Nedenleri 1. İttihat ve Terakki karşıtlarının çeşitli yollarla yürüttüğü şiddetli muhalefet 2. İttihat ve Terakki’nin, yönetime tamamen egemen olamaması 3. Muhalefetin kışkırtmaları, 4. Toprak kayıplarının halkta yarattığı hoşnutsuzluk • İsyancılar 31

Tarih Alemdar Mustafa Paşa

Alemdar Mustafa Paşa Olayı Hakkında Bilgi

0

Alemdar Mustafa Paşa Vakası nedir? Alemdar Mustafa Paşa’nın Tarihteki Önemi, Alemdar Vakası ile ilgili bilgi. Osmanlı tarihinde yeniliğe karşı yapılan kanlı bir ayaklanma: ALEMDAR VAKASI ALEMDAR VAKASI ya da Alemdar Olayı, tarihimizde yenilik hareketlerine karşı ayaklanan Yeniçerilerin Alemdar Mustafa Paşa‘ ya ve Rusçuk yaranına karşı giriştikleri hareketin adıdır. Alemdar Mustafa Paşa 28 temmuz 1808 de

Tarih Alfred Dreyfus

Dreyfus Davası Nedir?

0

Tarihe Dreyfus Davası ve ya Dreyfus Olayı olarak geçen dava hakkında bilgi. Dreyfus davasında ne oldu? Dreyfus ne ile suçlanmıştı. Dava sırasında ve sonrasında neler yaşandı? Fransız tarihinde ünlü bir davadır. 1894 yılında, Fransa’nın askeri sırlarını Almanlara satmakla suçlanan Yüzbaşı Alfred Dreyfus‘un davası sadece Fransa’da değil aynı zamanda bütün dünyada yankılar uyandırmıştır. Dava bittikten sonra

Bilgi Dünyası

Amboyna Katliamı Hakkında Bilgi

0

Amboyna Katliamı nedir, ne zaman ve neden gerçekleşmiştir? Amboyna Olayı, Katliamı tarihçesi, hakkında bilgi. Amboyna Katliamı Amboyna Katliamı; 1623’te Amboyna’da (bugün Endonezya’da Ambon) yerel Felemenk yöneticilerince ölüme mahkûm edilen on İngiliz, on Japon ye bir Portekizlinin idamı olayıdır. Katliam, İngiliz ve Felemenk hükümetlerinin bir süredir bölgede oluşturmaya çalıştığı işbirliğine ilişkin umutların sonu ve Felemenk’in Hint

Bilgi Dünyası

Compton Olayı Konu Anlatımı

0

Compton Olayı nedir? Compton Olayı formülleri, özellikleri, maddeler halinde açıklaması, Compton Olayı konu anlatımı. COMPTON OLAYI Arthur Compton 1923 yılında yaptığı deneyle ışığın tanecikli yapıya sahip olduğunu ve fotonların momentumlarının varlığını doğrulamıştır. Einstein’in kütle enerji bağıntısı na göre enerjisi E olan bir foton kadar kütlesi varmış gibi davranır. Compton olayı Şekil 4-22 deki gibi yüksek

Bilgi Dünyası

Su Dalgalarında Ayrılma

0

Su dalgalarında ayrılma olayı nasıl gerçekleşir? Su dalgalarında ayrılma olayı konu anlatımı, formülleri, hakkında bilgi. Su Dalgalarında Ayrılma Periyodik dalgaların bir ortamdan başka bir ortama geçerken kırılmalarını inceledik. Kırılma indisi, ortamlardaki hızların oranına eşittir. Fakat kaynak vasıtasıyla dalgaların frekansının değişikliğini incelemedik. Kaynak tarafından dalgaların frekansını değiştirdiğimizde ne gözlenir? Şimdi de onu inceleyelim. Yalnız dalgaların ortam

Bilgi Dünyası

Osmos Olayı Nedir?

0

Osmos olayı nedir ve nasıl olur? Osmos olayını açıklayan şekil ve osmos olayı ile ilgili olarak genel bilgilerin paylaşıldığı yazımız. İki sıvının, ya da gazın bazı cisimlerin gözenekleri arasından geçerek birbirine karışmasına «osmos olayı» denir. Bu olayı göstermek için şöyle bir deney yapılır: Bir cam kavanoz içine saf su doldurulur. Sonra bir cam tübün ağzına

Din Hicret

Hz. Muhammed’in Hicreti Olayı Özeti

4

Hz. Muhammed’in hicretinin özetinin yer aldığı sayfamız. Hicret olayı ne zaman ve neden gerçekleşmiştir? Hicret olayının gerçekleşmesi ile ilgili olarak kısa ve özet bilgiler. Hz. Muhammed (sav.) Allah’ın izni ile Medine (Yesrib)’ye Hicret 622 yılında hicret etmiştir. Müslümanlardan ilk kafile 150 kişi ile göç etmiş ve datıa sonra da guruplar halinde diğer Müslüman olanlar göç

Din

Kabe’nin Tamiri ve Hakem Olayı Hakkında Bilgi

0

Kabe’nin tamiri ve hakem olayı ile ilgili olarak genel bilgilerin kısaca ve özet halinde verildiği yazımız. Kâbe’nin Tamiri ve Hakem Olayı Yangın ve selden zarar gören Kabe’nin tamiri Milâdî 605 yılında yapılırken, sıra Hacer’ül-Esved taşını yerine koymaya gelince, her bir kabile temsilcisi “Onu biz yerine koyacağız” dediği için aralarında ihtilaf çıkmıştı. Bu sorunu çözmek için

Bilgi Dünyası Gelgit Olayı

Gel-Git Olayı Nedir? Nasıl Oluşur?

0

Gelgit olayı nedir? Gelgit olayının nasıl oluştuğu büyük ve küçük gelgitler ile ilgili olarak genel bilgilerin kısaca paylaşıldığı yazımız. GELGİT OLAYI Özellikle okyanus kıyılarındaki sıg koy ve boğazlarda görülen, kabarma sırasında denizden karaya, çekilme sırasında da ters yönde oluşan akıntıya gelgit denir. Gelgit olayına Ay ve Güneş’in çekim güçleri neden olur. Bilindiği gibi cisimler, birbirlerini

Bilgi Dünyası Navarin Deniz Savaşı

Navarin Deniz Savaşı

1

Navarin Faciası ve ya Navarin Olayı olarak tarihe geçen Navarin Deniz Savaşı (Muharebesi) hakkında kısa bilgi 20 Ekim 1827 tarihinde Osmanlı-Mısır donanmaları ile İngiliz-Fransız-Rus donanmaları arasında Yunanistan’ın Peloponnesos Yarımadasının batı kıyısında bulunan Navarin koyunda yapılan deniz savaşı. Yunanistan’in Mora Yarımadasında başlayan Yunan bağımsızlık hareketini Osmanlı Devleti bastıramayınca Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa’dan yardım istendi.

Biyografi

Cem Sultan Hakkında Bilgi

0

Osmanlı’nın en tartışmalı şehzadelerinden biris olan fatih Sultan Mehmet’in oğlu Cem Sultan hayatı, yaşadığı olaylar hakkında bilgi. Cem Sultan (1459-1495), Fatih Sultan Mehmet‘in üç oğlunun en küçüğüdür. Osmanoğullarında «Sultan» sanı hanedanın erkek üyelerinde adın başına, kadınlarda sonuna getirilerek kullanıldığı halde istisnai olarak, «Sultan Cem» değil, “Cem Sultan” denilmiştir. Cem 23 Aralık 1459’da Edirne Sarayı’n da

Bilgi Dünyası

Yanma Olayının Açıklaması

0

Yanma olayının deneyler ile açıklanması. Yanma olayının, ateşin hava ile oksijen ve karbondioksit ile ilişkisi hakkında bilgiler ve kısa basit deneyler Yanma Olayı Kış aylarında soğuktan korunmak için ya da bir şeyi ısıtmak, kaynatmak istediğimiz zaman ateş yakarız. Ateş yakma da türlü türlü olabilir. İlkel insanlar çevrelerinde buldukları ağaçları, dalları yakarlarmış. Uygarlık ilerledikçe yakacaklarımız daha

Din

Kerbela Olayı Nedir

0

Kerbela olayı tam olarak nedir? Kerbela’da neler olmuştur ve Kerbela olayının sonuçları nelerdir? Kerbela Olayı, Halifeliği bir aile saltanatı haline getiren Emevilerin, Hz. Ali’nin oğlu ve Hz. Muhammed’in torunu Hüseyin’in öldürülmesiyle sonuçlanan olay (10 Muharrem 680). Hz. Ali ile Muaviye arasında başlayan çekişme, Ali’nin öldürülmesi ve Muaviye’nin halifelik görevini üzerine almasıyla başlayan yeni dönemde, Muaviye

Bilgi Dünyası

Amfoterlik Olayı Nedir?

0

Amfoterlik olayı ile ilgili genel bilgiler ve amfoterlik olayının kimyasal olarak açıklanması Amfoterlik, amfoter maddelerin asitler karşısında, baz, bazlar karşısında asit gibi davranması olayı. Amfoter özellik gösteren maddeler bazı metallerin oksit, sülfür ve hidroksitleridir. Başka bir tanımla bazı metallerin oksit, sülfür ve hidroksitleri, içinde bulundukları çözeltinin asitliğine bağlı olarak asit ya da baz gibi davranırlar.

Bilgi Dünyası

Hall Olayı Nedir?

0

Hall Olayı nedir? Hall olayı nasıl meydana gelir? Hall olayı hakkında bilgi. HALL OLAYI; 1879 yılında Amerikalı fizikçi Hail, gerçekleştirdiği deneyle, iletken ve yarı iletkenlerde akım taşıyıcılarının elektronlar olduğunu göstermiştir. Yukardaki şekilde görüdüğü gibi içinden i akımı geçen bir metal levha, akıma dik ve sayfa düzlemine dik bir magnetik alan içinde iken levhadaki pozitif ve

Din

Fil Vakası Nasıl Gerçekleşti?

0

Fil Vakası nedir? Fil Vakası ne zaman olmuştur, nasıl gerçekleşmiştir, tarihi, hakkında bilgi. Fil Vakası;“Fil Vakası” denilen olay milâdî 571 yılında, Peygamberimizin doğumundan 54 gün önce meydana gelmiş, önemli bir hadisedir. Koyu bir Hristiyan olan Ebrehe isimli Yemen valisi, inandığı dini, bütün Arabistan’a yaymak için San’a şehrinde büyük ve süslü bir kilise yaptırmış, herkesin bu

Biyografi

Düzmece Mustafa (Mustafa Çelebi) Kimdir?

0

Yıldırım Bayezıt’ın oğullarında Düzmece Mustafa diye bilinen Çelebi Mustafa kimdir? Çelebi Mustafa olayı, isyanı hakkında bilgi. MUSTAFA ÇELEBİ (?- 1422) Yıldırım Bayezıt’in oğullarındandır. Osmanlı devletinin Avrupa topraklarında saltanat sürmüştür. Çelebi, 28 temmuz 1402 Ankara Meydan Savaşı’na katıldı, bu büyük felakette babası Yıldırım ve kardeşi Musa Çelebi ile birlikte esir düştü. Ertesi yıl Timur, Anadolu’dan çıkarken,

Atatürk Atatürk'ün Bir Çınar Dalı İçin Yaptığı Fedakarlık

Atatürk’ün Bir Çınar Dalı İçin Yaptığı Fedakarlık

0

Atatürk’ün bir çınar dalını kestirmemek için bir köşkü raylar üzerinde nasıl yürüttüğünün öyküsü. Köşkün temeline çınar ağacının köklerinin yayılmaya başlamasıyla Atatürk çınar ağacının kesilmesini değil, köşkün taşınmasını emretmiştir. Görevi, İstanbul Belediyesi’nin Fen işleri Yollar, Köprüler Şubesi üstlenmiştir. Başmühendis Ali Galip (Alnar) Bey teknik elemanlarıyla gelip çalışmaya başlar. Önce bina çevresi kazılarak temel seviyesine inilir. İstanbul’dan