Browsing: olaylar

Fizik Fiziksel Değişim

Fiziksel ve Kimyasal Olaylar Arasındaki Farklar

1

Fiziksel olaylar ile kimyasal olaylar arasında ne gibi farklar bulunmaktadır konusu hakkında genel bilgiler. Örnekleri ile kısa konu anlatımı. Fizik maddede ki değişimleri inceler. Kimya da maddelerdeki değişikliklerle uğraşır, öyleyse, fiziksel olaylar’la kimyasal olaylar arasındaki fark nedir, önce onu öğrenelim. Bu işe bir örnekle başlayalım: Bir bardak suyun içine bir kaşık şeker atıp karıştıralım. Şeker

Atatürk Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Hayatı

Atatürk’ün Hayatındaki Önemli Evreler

0

Atatürk’ün hayatındaki önemli olayların, evrelerin kronolojik olarak sıralanmış hali ile hayatının bu dönemleri hakkında tek cümlelik açıklamalar. 1881 — Selanik’te doğdu. 1893 — Kemâl adını aldı. 1899 — (13 Mart) İstanbul’da Harp Okulu’na girdi. 1905 — (11 Ocak) Kurmay Yüzbaşı olarak okuldan çıktı. 1906 — Şam’da Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurdu. 1907 — (Eylül) Makedonya’da

Atatürk Atatürk Öldükten Sonra Neler Oldu?

Atatürk Öldükten Sonra Neler Oldu?

0

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 10 Kasım 1938 günü ölümünden sonra olan olaylar ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Atatürk‘ün ölüm haberi bir anda bütün Türkiye’de ve dünyada duyulmuş ve derin üzüntü yaratmıştır. Cenaze töreninde bulunmak için büyük, küçük birçok devlet heyetler, savaş gemileri ve askerler göndererek Türk Ulusu’nun kurtarıcısına karşı saygılarını sunmuşlardır. 16

Fizik

Işığın Tanecik Modeli İle Açıklanamayan Olaylar

0

Işığın tanecik modeli ile açıklanamayan olaylar nelerdir? Bu olayların maddeler halinde açıklaması, şekiller, formüller, konu anlatımı. Işığın Tanecik Modeli İle Açıklanamayan Olaylar 1. Saydam bir yüzeye düşen ışık demetinin aynı anda hem yansıma hem de kırılma olayı. Işığı taneciğe benzettiğimizde, tanecik ya yansır yada iletilir. Taneciğin yarısı yansır yarısı iletilir diye bir şey olamaz. 2.

Fizik

Işığın Tanecik Modeli İle Açıklanan Olaylar

0

Işığın tanecik modeli ile açıklanan olaylar nelerdir? Bu olayların maddeler halinde açıklaması, şekiller, formüller, konu anlatımı. Işığın Tanecik Modeli İle Açıklanan Olaylar 1. Işığın Doğru Boyunca Yayılması Bir cisim yatay olarak atılınca parabolik yörünge izler. Cismin kütlesi azaltılıp atış hızı artırılırsa yörüngesi doğruya yaklaşır. Bu atış hızı ışık hızına yaklaştığında yörünge düz bir doğru halini

Tarih Futbol

Futbol Tarihindeki Önemli Olaylar

0

Dünya futbol tarihindeki önemli olaylar, önemli tarihler ve yaşananlar özet halinde, futbol tarihi kronolojisi hakkında bilgi. DÜNYA FUTBOLUNDA ÖNEMLİ TARİHLER 1848: Değişik okullara ait öğrenciler, İngiltere’nin Cambridge Üniversitesinde toplanarak bugünkü futbol kurallarının temelini attılar ve okullar arası maçları başlatma kararı aldılar. 1855: İngiliz Üniversitesi Takımlarının İsviçre’de maç yapmaları ile futbol, ilk defa Avrupa’da oynanmaya başlandı.

Bilgi Dünyası

Doğadaki Ekstrem Olaylar

0

Dünya’da, yeryüzünde, doğada görülen ekstrem olaylar nelerdir? Bu ekstrem olayların zamanları ve gerçekleştiği bölgeler hakkında bilgi. Doğadaki Ekstrem Olaylar Aşırı Sıcaklar ve Soğuklar ✓ Yeryüzünde şimdiye kadar en yüksek hava sıcaklığı 57 °C ile Libya’da El Aziziye kentinde 13 Eylül 1922’de ölçülmüştür. ✓ Avrupa’da ise en yüksek hava sıcaklığı Sevilla kentinde (İspanya) 4 Ağustos 1981′

Bilgi Dünyası Avrupa Günü

Avrupa’nın Tarihi

0

Dünyanın en eski kıtalarından (insanlık tarihi) birisi olan Avrupa kıtasının genel anlamda tarihi ile ilgili bilgiler. Avrupa Tarihinin dönüm noktaları. Bundan yirmi beş bin yıl önce, Buz Çağı’nın sonlarına doğru Avrupa’da ilkel insanlar yaşıyordu. Tarih Öncesi zamanlardan beri Avrupa’da yaşıyanlar Beyaz ırktandı. Avrupa’ da yaşıyan ilkel insanlar başlıca üç bölgede toplanmışlardı. Bu üç bölgede yaşıyan

Bilgi Dünyası

İkinci Dünya Savaşının Sebepleri

0

İkinci Dünya Savaşının sebepleri ve İkinci Dünya Savaşı başlamadan evvel dünya üzerinde oluşan askeri hareketlilik ile ilgili bilgi veren yazımız. İki dünya savaşı arasında geçen 20 yıl içinde dünya siyaset sahnesinde halledilmesi gereken birçok pürüzler ortaya çıkmıştı. Hem siyasi, hem de mali ve iktisadi sınai olan bu zorluklar çeşitli sebepler yüzünden halledilemiyordu. I. Dünya Savaşı’ndan

İlginç Bilgiler

Osmanlı Devrinde Yaşanmış Garip Olaylar

0

Osmanlı devri hayatında yaşanmış olan garip olaylara yer verilen olaylara örnekler veren yazımız. Osmanlı devrinde devlet dairelerine «Kalem» denirdi. Kalemde bütün memurlar uzun yazı rahlelerinin önünde şiltelere bağdaş kurarak otururlardı. Kalemin kayıt defterleri sandıklarda, işlem görmekte olan evrak da torbalarda saklanırdı. Kalemde, memurlar okullarda olduğu gibi rahlelerin önünde çalışırlar aynı zamanda, gene o zamanın okullarında

Bilgi Dünyası

Tarihte Çin

0

Dünyanın hem en eski medeniyetlerinden hem de en eski ülkelerinden birisi olan Çin tarihi ile ilgili bilgiler. Tarihte Çin Ülkenin bulunduğu yer, bütün dönemler boyunca Çin tarihine etki yapmıştır. Bir defa, verimli vadiler, uçsuz-bucaksız alüvyonlu ovalar, «lös» lü toprak, uygun iklim bu bölgede yüksek bîr medeniyetin kurulmasına yetecek şartların başında geliyordu. Bu gibi şartlar Çin’i büyük

Din

Hz. Muhammed’in Hayatının Mekke Dönemi Kronolojisi

2

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)’in hayatının Mekke dönemine ait Miladi takvime göre kronolojisinin yer aldığı yazımız. 571 Hz. Muhammed (sav)’in dünyaya teşrif ettikleri yıl (20 Nisan-12 Rebîu’l-Evvel). 575 Sütannesi Halime’nin yanında dört-beş yıla yakın bir süre kaldıktan sonra Mekke’ye geri getirildi. 576 Hz. Âmine, hizmetçisi Ümmü Eymen ile birlikte Hz. Muhammed’in babası Abdullah’ın Medine’deki kabrini ziyaret

Bilgi Dünyası

Algı Nedir? Algıyı Etkileyen Olaylar Nelerdir?

0

Algı nedir ne demektir? Algı kavramı ile ilgili bilgiler. Algıda değişmezlik ve algımızı etkileyen olaylar hakkında bilgilerin yer aldığı yazımız. Duyumları yorumlama ve onları anlamlı hale getirme sürecine algı denir. insan, dış dünyayı algıları yoluyla tanır. Algıların temelinde, daha basit düzeydeki kavrama diyebileceğimiz, duyum vardır. Algılar duyuma oranla daha karmaşık psikolojik olaylardır. Örneğin dilin tat

Din

İslamda Mucize

0

İslamda mucize nedir? Peygamberlerin mucizeleri, İslamdaki mucizevi olaylar hakkında bilgi. İslamda Mucize Peygamberlere mahsus, ancak onların gösterebilecekleri harikulade hallere mucize denilir. Ümmetlerinin istekleri üzerine, Allah elçisi Peygamberlerin, peygamberliklerini ispat için gösterdikleri bu olağanüstü olaylar “hiç bir teknik, fenni veya başka sebebe bağlı değildir.” Allah’ın dilemesiyle istenilen her an gösterilebilir. Apaçık meydandadır. Allah, Peygamberlerini mucizelerle kuvvetlendirmiştir.

Bilgi Dünyası

19. Yüzyıl Osmanlı Tarihi

0

19. Yüzyılın Osmanlı tarihi ve siyasi olayları. 19. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında bilgi. 19. Yüzyıl Osmanlı Tarihi XIX. yüzyıldaki padişahlar şunlardır: ✓ III. Selim (1789-1807) ✓ IV. Mustafa (1807-1807) ✓ II. Mahmut (1807-1839) ✓ Abdülmecid (1839-1861) ✓ Abdülaziz (1861-1876) ✓ V. Murat (1876-1876) ✓ II. Abdülhamit (1876-1909) ✓ V. Mehmet Reşat (1909-1918) ✓ VI.

Bilgi Dünyası

Toplumsal Olayların Ortak Özellikleri

0

Toplumsal olayların ortak özellikleri nelerdir? Toplumsal olaylar nelerdir, nasıl gelişirler, hakkında bilgi. Toplumsal (sosyal) olayların özellikleri şöyle sıralanabilir: a) Toplumsal olayların kaynağı toplumdur. Başka bir deyişle, toplumsal yaşayış olmasaydı, toplumsal olaydan da söz edilemezdi. Toplumsal olayların bir kısmı, toplumun s temelini oluşturan üretim, tüketim, bölüşüm, değişim gibi temel olaylar, bir kısmı da bunlarla birlikte ortaya

Bilgi Dünyası

Sokullu Mehmet Paşa Dönemi Olayları

0

Sokullu Mehmet Paşa’nın sadrazamlık yaptığı dönemde yaşanan askeri ve siyasi olaylar, savaşlar, antlaşmalar ve dış politika. SOKULLU MEHMET PAŞA DÖNEMİ (1564 -1579) Kanuni Sultan Süleyman’ın son iki yılında, II. Selim döneminin tamamında ve III. Murat Dönemi’nin ilk beş yılında sadrazam olarak görev yapan Sokullu Mehmet Paşa devlet işlerinde en etkili kişi olduğu için bu döneme

Bilgi Dünyası

Hz. Muhammed’in Doğumunda Gerçekleşen Olaylar

0

Hz. Muhammed’in doğumundan önce ve doğumunda meydana gelen olağanüstü olaylar, Hz. Muhammed’in doğumu, oluşan mucizeler hakkında bilgi. Hz. Muhammed’in Doğumunda Gerçekleşen Olaylar Son Peygamberin doğum gecesinde olağanüstü olayların vukua geldiği yazılır. Bunlar arasında en çok üzerinde durulanlar şunlardır: Mecûsilerin (Zerdüştlerin) yüzlerce yıl sönmeden yanan ve tapınmada devam ettikleri ateş Medân ‘deki merkez tapınakta, o gece,