Browsing: olayları

Tarih Sultan Abdülmecit

Abdülmecit Dönemi Siyasi Olayları, Savaşları ve Islahat Fermanı

0

Osmanlı padişahlarından Abdülmecit döneminde gerçekleşen siyasal olaylar ve savaşlar ile ilgili olarak maddeler halinde bilgilerin verildiği yazımız 3 Kasım 1839 tarihinde Osmanlı İmparatorluğunun en önemli reform hareketlerinden birisi olan Tanzimat Fermanı yayınlanmıştır. Tanzimat Fermanı hakkında daha detaylı bilgi almak için buraya tıklayınız. Mısır Sorunu’nun Çözülmesi Mehmet Ali Paşa’nm daha da güçlenmesini kendileri için bir tehlike

Tarih Büyük Selçuklu İmparatorluğu haritası

Büyük Selçuklu İmparatorluğu Kuruluşundan Yıkılışına Tarihi (Olaylar ve Savaşlar)

0

En büyük Türk imparatorluklarından olan Büyük Selçuklu İmparatorluğunun kuruluşundan yıkılışına değin geçen dönemdeki olaylar ve savaşlar hakkında bilgiler Selçuklular Devleti XI. yüzyılda kurulmuş, XIII. yüzyıla kadar üçyüz yıl sürmüştür. Selçuklular Türkler’in Oğuz boylarından gelir. Bunun için, ilk önce Oğuzlar üzerine bilgi edinelim. OĞUZLAR BATIYA GÖÇ EDİYORLAR En eski, en büyük Türk uluslarından biri de Oğuzlar’dır.

Tarih I. Ahmet

1. Ahmet Dönemi Siyasi Olayları

0

1. Ahmet dönemindeki önemli olaylar nelerdir? 1. Ahmet dönemi dış politika, savaşlar ve önemli antlaşmalar. Zitvatoruk Antlaşması sebepleri ve sonuçları I. AHMET DÖNEMİNİN SİYASİ OLAYLARI Kuyucu Murat Paşanın desteği ile 14 yaşında tahta çıkan I. Ahmet tarihte ekber ve erşed sistemini getirmesiyle bilinmektedir. Ekber ve Erşed Sistemi: Hanedan üyelerinin en yaşlı ve en akıllısının başa

Tarih 4. Murat

IV. Murat Dönemi

0

Duraklama döneminin en güçlü padişahı olan IV. Murat dönemi ile IV. Murat sonrası Osmanlı Devleti ile ilgili bilgiler. Genç Osman’ın yeniçeriler tarafından boğulmasından sonra ikinci defa padişahlığa getirilen Deli Mustafa’nın deliliği devam ettiğinden padişahlıktan indirilerek yerine henüz on iki yaşma girmiş bulunan IV. Murat geçirilmişti. IV. Murat (1623 – 1640) padişahlığının ilk yıllarında, çocuk olması

Tarih Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi Siyasi Olayları

Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi Siyasi Olayları

0

Osmanlı İmparatorluğunun duraklama döneminde meydana gelmiş olan olayların maddeler halinde özet bir şekilde verildiği konu anlatımının yer aldığı sayfamız. Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi Siyasi Olayları OSMANLI-İRAN İLİŞKİLERİ NEDENLERİ: a) Şah Tahmasb’m ölümü üzerine İran’da taht kavgalarının başlaması. b) Bazı Osmanlı devlet adamlarının bu karışıklıktan faydalanmak gerektiğini ileri sürerek III. Murat’ı savaşa ikna etmeleri. (1577) ►Sokullu

Tarih Osmanlı Tuğrası

Osmanlı Devleti’nin Yükselme Dönemi Özeti

1

Osmanlı Devleti kurulduktan sonra İmparatorluk haline geldiği yükselme döneminin önemli aşamaları ve olayları hakkında bilgi. Osmanlı Devleti Ankara Savaşı’nda yaşanan yenilgiden sonra toparlanma devrine girmiştir. Devletin kuruluştan Ankara Savaşına kadar geçen süredeki önemli olayları için TIKLAYIN. * Ankara Felâketi’nden İstanbul’un Fethi’ ne (1402-1453) — Bundan sonraki 51 yılda Osmanlı padişahları, Yıldırım‘ın son yıllarındaki güce erişmek

Tarih Altı-Yedi Eylül Olayları

Altı Yedi Eylül Olayları Hakkında Bilgi

0

Cumhuriyet tarihinin menfur ve kara olaylarından birisi olarak kayda geçmiş olan Altı Yedi Eylül Olayları hakkında ansiklopedik bilgiler. Altı-Yedi Eylül Olayları, Eylül 1955’te patlak veren ve özellikle Rum yurttaşlara yönelik saldırılar biçimine dönüşen olaylar. 1950’lerin ortalarında Türkiye’de Demokrat Parti (DP) iktidardayken, Kıbrıs sorununun uluslararası alanda yeniden gündeme gelmesi Türk kamuoyunu tedirgin etmiş, Yunanlılara karşı duyarlılık

Bilgi Dünyası

İtata ve Baltimore Olayları (Itata incident)

0

İtata ve Baltimore Olayları nedir, tarihteki yeri nedir? İtata ve Baltimore Olayları hakkında bilgi. İtata ve Baltimore Olayları (Itata incident) İtata ve Baltimore olayları, Şili tarihinde en büyük yıkıma yol açan 1891’deki iç savaş sırasında ve bu savaşın hemen sonrasında ABD ile Şili arasındaki ilişkileri gerginleştiği iki önemli olaydır. Yetkilerini artırmaya çalışan Başkan José Manuel

Bilgi Dünyası

Milli Mücadele’nin Hazırlık Dönemi

0

Milli Mücadele’nin başında genel durum ve Milli Mücadele Aşamaları hakkında bilgilerin yer aldığı sayfamız. MİLLİ MÜCADELENİN BAŞINDA GENEL DURUM Savaşın yenilgiyle sonuçlanması, Osmanlı düzenine yeni unsurlar getirmiş ve değişik bir ortam hazırlamıştı. Artık başka ülkelerde imparatorluk için savaşmak, büyüklüğünü ve değerini kaybetmişti. Uzun yıllardan beri anlamı kalmamış olan uzak seferler, i. Dünya Savaşı ile tam

Bilgi Dünyası

Dört Halife Devri

0

İslamiyetin dört halifesi kimdir? Hz. Ömer, Hz. Ebubekir, Hz. Osman ve Hz. Ali döneminde yaşanan önemli olaylar ve sonuçları. DÖRT HALİFE DEVRİ Hulefa-i Raşidin – Cumhuriyet Dönemi 632-661 Bu dönem; Hz. Muhammed’in vefatından, Hz. Ali’nin şehid edilmesine kadar geçen dönemdir. Bu sürece “Hulefa-i Raşidin” (Reşid Halifeler) denir. Ayrıca Hz. Muhammed’in peygamberlik görevi hariç devlet başkanlığı

Bilgi Dünyası

İstanbul At Meydanı Tarihi

0

İstanbul At meydanı tarihi ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı yazımız. İstanbul At meydanı hangi amaç ile ne zaman kurulmuştur? At meydanı hakkında bilgiler. İstanbul’da, Sultan Ahmet Camisi önündeki meydana XIX. yüzyıl başlarına kadar Osmanlılarca verilen addır. At meydanı Bizanslılar devrinde hipodromdu. 196 yılında Roma İmparatoru Septimius Severus tarafından kurulmuş, sonra Konstantinos tarafından hipodrom

Bilgi Dünyası

Kimya Tarihinin Önemli Olayları

0

Kimya biliminin kimya tarihinin en önemli olaylarının kısa bir şekilde bahsedildiği yazımız. Kimya tarihinin belli başlı önemli olayları. Tanınmış İngiliz kimyacısı Robert Boyle’nin (1627 – 1691) gazlar üzerinde önemli buluşları vardır, Böyle, bugünkü modern kimyada kullanılan çalışmaların esasını kurmuş oldu. «Her cismin yanması için oksijene ihtiyacı vardır.» Bunu bulan Fransız kimyacısı Lavoisier (1743-1797) modern kimyanın

Bilgi Dünyası III. Selim

III. Selim Dönemi ve III. Selim Hakkında Bilgiler

0

İleri görüşlülüğü ve reformcu yenilikçi tarafı ve üstüne sanatseverliği ile kuvvetli bir Osmanlı padişahı olan III. Selim hayatı ve dönemi hakkında bilgiler. SELİM III. (1761 – 1808), Osmanlı padişahlarının 28.’sidir. Babası III. Mustafa, anası Mihrişah Sultan’ dır. 1789’da tahta çıktı. 18 yıl padişahlık ettikten sonra 1807’deki Kabakçı Mustafa isyanı üzerine tahttan indirildi, 1808’de öldürüldü. III.

Bilgi Dünyası volkanizma

Volkanizma Nedir?

0

Volkanizma nedir ne demektir? Volkanizma olayları nasıl meydana gelir volkanizmanın özellikleri nelerdir konuları hakkında bilgiler veren yazımız. Yeryüzünü şekillendiren iç kuvvetlerden biri de volkanizmadır. Volkanizma olayları sonucu çeşitli yer şekilleri meydana gelir. Yerin içindeki basınçlı kızgın magmanın, yer kabuğunun zayıf yerlerinden (kırık, çatlak, oynak, ince vb.) yeryüzüne çıkmasıyla volkanizma olayları meydana gelir. Yer’in derinliklerinde kızgın

Bilgi Dünyası

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

0

Atatürk döneminde Türkiye’nin dış siyaseti ile ilgili genel bilgiler. Olaylar ve bu olayların sebepleri ve sonuçlarının maddeler halinde belirtildiği yazımız. İlk TBMM açıldığı zaman Atatürk yeni Türk Devleti’nin dış siyasetini şöyle ifade etmişti “Ulusal sınırlarımız içinde her şeyden önce kendi gücümüze dayanarak varlığımızı devam ettirmek; ulus ve ülkenin gerçek mutluluk ve kalkınmasına çalışmak.“ Atatürk’ün dış

Bilgi Dünyası

Cumhuriyetin İlanı ve Sonuçları Nelerdir?

0

Cumhuriyetin ilan edilmesi öncesi ve ilanı sırasında olan olaylar ile Cumhuriyetin ilanının sonuçlarının maddeler halinde verildiği yazımız. II. TBMM’NİN AÇILMASI a. 1921 Anayasası’na göre seçimlerin 2 yılda bir yapılması gerekiyordu. b. İlk TBMM buna göre süresini doldurmuş oluyordu. c. Bu Meclis çok güç koşullar altında çalışmış, Kurtuluş Savaşı’nı yönetmiş; ama artık yıpranmıştı. d. Yeni Türk

Bilgi Dünyası II. Abdülhamit

II. Abdülhamit Dönemi

1

Son dönem Osmanlı padişahlarının en tartışmalılarından birisi olan ve büyük bir Osmanlı padişahı olarak kabul edilen II. Abdülhamit döneminde yaşanan olaylar. II. ABDÜLHAMÎT DÖNEMİNİN SİYASAL OLAYLARI ( 1876-1909) I. Meşrutiyetin İlanı (1876) Avrupa’da öğrenim gören gençler “Genç Osmanlılar” (Jön Türkler) Kanun-i Esasi (Anayasa) nin kabul edilmesi halinde Avrupa devletlerinin, Osmanlıların içişlerine karışmayacaklarına inanıyorlardı. II. Abdülhamit

Bilgi Dünyası Abdülaziz

Abdülaziz Dönemi

0

Osmanlı padişahlarından Abdülaziz döneminde yaşanmış olan siyasal olayların maddeler halinde maçıklandığı ve bilgi verildiği yazımız. ABDÜLAZİZ DÖNEMİNİN SİYASAL OLAYLARI (1861 – 1876) Abdülmecit’in ölümü üzerine, yerine kardeşi Abdülaziz geçti. Abdülmecit çok savurgan bir padişahtı. Abdülaziz, savurganlıkta kardeşini çok geride bıraktı. Onun zamanında imparatorluğun mali durumu gittikçe kötüleşti ve devletin mali itibarı hem içeride hem de

Bilgi Dünyası I. Abdülhamit

I. Abdülhamit Dönemi

0

Osmanlı padişahlarından I. Abdülhamit dönemi siyasal olayları, savaşları ve antlaşmaları hakkında maddeler halinde bilgiler. I. ABDÜLHAMİT DÖNEMİNİN SİYASAL OLAYLARI (1774-1789) I. Abdülhamit başa geçtiğinde Rus Savaşı sürüyordu. Bütün çabalara rağmen üstünlük sağlanamayınca, Rusların antlaşma koşulları kabul edildi. Küçük Kaynarca Antlaşması (1774) 1. Kırım’a bağımsızlık verilecekti. Kırım hanları, yalnız din bakımından Osmanlı halifesine bagiı kalacaklardı. 2.

Bilgi Dünyası III. Mustafa

III. Mustafa Dönemi

0

26. Osmanlı Padişahı olan III. Mustafa döneminde özellikle Ruslar ile armaızda geçen dönemin olayları hakkında maddeler halinde bilgiler. III. MUSTAFA DÖNEMİNİN SİYASAL OLAYLARI (1757-1774) III. Mustafa devleti güçlendirmek için, • Yönetim • Maliye • Askerlik alanında bazı yenilikler yaptı. Ancak yeterli olmadı. Osmanlı-Rus Savaşı (1768) Savaşın Nedenleri 1. Rusya’nın, Gürcistan’ın içişlerine karışması 2. Karadağlıları, Osmanlılara

Bilgi Dünyası Sultan Abdülmecit

Abdülmecit Dönemi

0

Osmanlı padişahlarının otuz birincisi Abdülmecit’in hayatı, Abdülmecit dönemindeki olaylar, hakkında bilgi. ABDÜLMECİT (1823-1861 ) Osmanlı Padişahlarının otuz birincisidir. II. Mahmut’un Bezmialem Sultan’dan olan oğludur. Babasının ölümü üzerine 1839 da tahta çıktı. O sırada Osmanlı Ordusu Nizip’te Mısır ordusuna yenildi. Abdülmecit’in tahta çıkışından dört gün sonra da Kaptan-ı Derya Ahmet Fevzi Paşa, Sadrazam Hüsrev Paşanın düşmanlığından

Bilgi Dünyası III. Selim

III. Selim Dönemi

0

Osmanlı İmparatorluğunun ünlü ve başarılı padişahlarından birisi olan III. Selim dönemi siyasi ve askeri olaylarının maddeler halinde anlatıldığı yazımız. III. SELİM DÖNEMİNİN SİYASAL OLAYLARI III. Selim Avusturya ve Rusya ile savaş devam ederken tahta geçmiştir. III. Selim zafer kazanmak için çok ugraştıysa da başarılı olamadı. Öte yandan Avusturya gerek Fransız İhtilali’nin yarattığı etkiden, gerekse Prusya’nın

Bilgi Dünyası

I. Mahmut Dönemi

0

Osmanlı padişahlarından olan I. Mahmut dönemi siyasi olayları, savaşları ve kapitülasyonları ile ilgili bilgilerin maddeler halinde verildiği yazımız. I. MAHMUT DÖNEMİNİN SİYASAL OLAYLARI (1730-1754) İran Savaşları Patrona Halil isyanı nedeniyle İran saldırılarına ancak 1731’de karşılık verilebildi. Yapılan Ahmet Paşa Antlaşmasına göre; (1732) 1. Kafkasya, Osmanlı denetiminde kalacaktı. 2. Batı İran ve Azerbaycan İranlılara bırakılacaktı. 3.

Bilgi Dünyası Genç Osman

Genç Osman Kimdir? Genç Osman Dönemi Olayları

0

Osmanlı İmparatorluğunun tarihinde Genç Osman olarak geçen II. osman dönemi siyasal olaylarının maddeler halinde anlatıldığı yazımız. II. OSMAN (GENÇ OSMAN) DÖNEMİNİN SİYASAL OLAYLARI (1618-1622) Osmanlı-İran İlişkileri İranın, Nasuh Paşa Antlaşması’na uymaması ve Osmanlı topraklarına saldırması üzerine Osmanlı-İran savaşları yeniden başladı. Osmanlı ordusunun Serav’da pusuya düşürülerek yenilgiye uğratılması ve iranlıların barış teklif etmeleri üzerine antlaşma yapıldı.

Bilgi Dünyası III. Ahmet

III. Ahmet Dönemi

0

Osmanlı İmparatorluğu tarihinin önemli padişahlarından birisi kabul edilen III. Ahmet dönemi siyasi olayları, savaşları ve özellikleri hakkında bilgiler. III. AHMET DÖNEMİNİN SİYASAL OLAYLARI (1703-1730) Karlofça ve İstanbul Antlaşmalarıyla önemli toprak kaybına uğrayan Osmanlı Devleti, XVIII. yüzyılda kaybettiği bu topraklarını geri alma siyaseti izledi. Bu nedenle Ruslarla, Venediklilerle, Avusturya ile savaştı. Doğuda ise İran’la mücadele etti.

Bilgi Dünyası

IV. Mehmet Dönemi

0

19. Osmanlı padişahı olan ve Avcı Mehmet olarak da bilinen IV: Mehmet dönemi siyasal olaylarının maddeler halinde anlatıldığı yazımız. IV. Mehmet döneminin siyasal olayları Osmanlı – Venedik İlişkileri Daha önce bozulmuş olan Osmanlı-Venedik ilişkileri; 1. Osmanlı gemilerinin Venedik saldırılarına uğraması 2. Mısır’a giden bir Osmanlı kalyonunun Venedik korsanlarının eline geçmesi üzerine savaşa dönüştü. • Girit

Bilgi Dünyası II. Mahmut

II. Mahmut Dönemi

0

II. Mahmut döneminde gerçekleşen siyasal olaylar, yenilik çabaları, savaşlar ile ilgili olarak maddeler halinde bilgi veren yazımız. II. MAHMUT DÖNEMİNİN SİYASAL OLAYLARI (1808-1839) Senedi İttifak (1808) II. Mahmut döneminin ilk önemli olayı Sened-i İttifak’tır. Sened-i ittifak, ayânlarla padişah arasında imzalanmıştır. Asıl nedeni, merkezî otoritenin çok zayıflamış olması ve ayanlara söz geçiremeyecek hale gelmesidir. Özellikleri a.

Bilgi Dünyası III. Mehmet

III. Mehmet Dönemi (Kısaca)

0

Osmanlı padişahlarından III. mehmet dönemi siyasal olayları ile ilgili kısaca maddeler halinde bilgi veren yazımız. III.MEHMET DÖNEMİNİN SİYASAL OLAYLARI (1595-1603) Avusturya-Eflâk Cephesi Savaşları Eski gücünü kaybetmiş olan Osmanlı Devleti’ne karşı Avusturya’nın karşı saldırıya geçmesi ve başta Estergon Kalesi olmak üzere birçok yeri ele geçirmesi üzerine III. Mehmet, Avusturya üzerine sefere çıktı. • Eğri Kalesi alındı.

Bilgi Dünyası Sultan III. Murat

III. Murat Dönemi

0

Osmanlı padişahlarından III. Murat döneminde yaşanan siyasal olaylar ve savaşlar hakkında maddeler halinde bilgiler veren yazımız. III. MURAT DÖNEMİNİN SİYASAL OLAYLARI (1574-1595) Lehistan’ın Osmanlı Himayesine Girmesi (1576) • Lehistan kralı öldüğünde, yerine geçecek evladı yoktu. • Avusturya, Rusya, İsveç ve Fransa kendi hükümdar ailelerinden birini Lehistan tahtına oturmak için mücadele ediyorlardı. • Osmanlılar, Fransızlar’ın adayının

Bilgi Dünyası II. Selim (Sarı Selim)

II. Selim Dönemi

0

Sarı Selim olarak da geçen Kanuni’nin oğlu II. Selim dönemi siyasi olaylarının maddeler halinde belirtlidği yazımız. II. SELİM DÖNEMİNİN SİYASAL OLAYLARI (1566-1674) Sakız Adası’nın Fethi (1566) Sakız, Kanuni Sultan Süleyman döneminde vergiye bağlanmıştı. Ancak, Sakızlılar vergilerini düzenli olarak ödemedikleri gibi fırsat buldukça Osmanlı donanmasına da zarar veriyorlardı. Osmanlılar için tehlikeli olmaya başlayan bu ada fethedildi.

Bilgi Dünyası I. Ahmet

I. Ahmet Dönemi Siyasal Olayları

0

Osmanlı İmparatorluğunun 14. padişahı olan I. Ahmet dönemi siyasal olayları ve Zitvatorok Antlaşması nedenleri ve öneminin maddeler halinde sırlandığı yazımız. I. AHMET DÖNEMİNİN SİYASAL OLAYLARI (1603-1617) Osmanlı – İran Savaşları Bu dönemde Osmanlı-İran ilişkileri, kısa süreli ve çoğu zaman uygulanamayan antlaşmalar ve uzun süren savaşlarla sürüp gitmiştir. İranlılar, Osmanlıların Avusturya ile savaşması ve Celali ayaklanmaları

Bilgi Dünyası Yavuz Sultan Selim

Yavuz Sultan Selim Dönemi

0

Osmanlı İmparatorluğuna halifelik makamını taşıyan büyük Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim’in dönemi olayları, savaşları hakkında maddeler halinde bilgiler. YAVUZ SULTAN SELİM DÖNEMİ (1512 – 1520) Yavuz, ilk iş olarak şehzadeler sorununu çözmek istedi. Çünkü iki kardeşinin sağ kalması kendisi için tehlikeliydi. Her iki ağabeyine, devlet büyüklerinin ağzından, isyana teşvik edici sahte mektuplar gönderdi. Bu yolla

Bilgi Dünyası

II. Bayezid Dönemi Olayları

0

Osmanlı padişahlarından II. Bayezid dönemi siyasi olayları ve Cem Olayı ile ilgili bilgilerin yer aldığı yazımız. II. BAYEZİD DÖNEMİ (1481-1512) Fatih’in ölümü üzerine oğullarından Sultan II. Bayezid tahta geçti. Ancak, sadrazam başta olmak üzere bazı devlet adamları, Fatih’in küçük oğlu Cem’in padişah olmasını istiyorlardı. Bu da “Cem olayı”nın ortaya çıkmasına neden oldu. II. Bayezid, hükümdarlık

Bilgi Dünyası

Fatih Sultan Mehmet Dönemi Özellikleri

0

Çağ açıp çağ kapatmış büyük bir hükümdar olan Fatih Sultan Mehmet dönemi olayları, savaşları ve İstanbul’un Fethi hakkında bilgiler. FATİH DÖNEMİ (1451-1481) İSTANBUL’UN FETHİ (1453) Bizans Devleti, en sıkışık zamanlarda Osmanlılara sorunlar çıkarıyordu. Ayrıca Bizans, Osmanlı ülkesi ortasında kalmış, Bizans varlığı Balkanlardaki Türk egemenliği açısından tehlikeli olmaya başlamıştı. Bu nedenle Fatih, İstanbul’u almaya karar verdi.

Bilgi Dünyası

II. Murat Döneminin Siyasal Olayları

0

II. Murat Döneminde yaşanan siyasal olaylar ile yapılan savaşlar hakkında maddeler halinde bilgilerin verildiği yazımız. I. MURAT DÖNEMİNİN SİYASAL OLAYLARI (1421-1451) a. II. Murat, hükümdarlığının ilk yıllarında amcası Mustafa Çelebi’nin isyanıyla uğraştı. Mustafa Çelebi Ayaklanması bastırıldıktan sonra Bizanslılardan öç almak için İstanbul kuşatıldı. b. Bunun üzerine Bizanslılar yeni bir taht kavgası yarattılar. II. Murat’ın Karamanoğulları’na

Bilgi Dünyası

Mehmet Çelebi Dönemi Olayları

0

Mehmet Çelebi Dönemi siyasi olayları, ayaklanmaları ile ilgili olarak kısaca maddeler halinde bilgiler veren yazımız. MEHMET ÇELEBİ DÖNEMİNİN SİYASAL OLAYLARI (1413-1421) Mehmet Çelebi, Osmanlı Devleti’nin 2. kurucusu sayılır. Tahta geçtiği zaman Osmanlılar Anadolu ve Rumeli’de toprak ve güç kaybına uğramışlardı. a. İlk önce İzmir’i aldı. b. Saruhan ve Menteşe beyliklerini yeniden Osmanlılara bağladı. c. Karamanoğlu

Bilgi Dünyası Yıldırım Bayezid

Yıldırım Bayezid Dönemi Olayları

0

Yıldırım Bayezid olayları siyasi olayları nelerdir? Ankara Savaşı ve Fetret Devri dönemi yaşananlar hakkında maddeler halinde bilgiler. YILDIRIM BAYEZtD DÖNEMİNİN SİYASAL OLAYLARI (1389 – 1402) a. İstanbul kuşatıldı (1391). Bu kuşatma daha çok bir abluka niteliğindeydi. Bizansa yardım için gelen Haçlı ordusunun Osmanlı topraklarına girmesi üzerine kuşatma kaldırıldı. b. 1395’te İstanbul 2. kez kuşatıldı Boğaz’ın

Bilgi Dünyası

I. Murat Dönemi Savaşları

0

I. Murat dönemind eyapılan Sırp Sındığı, Çirmen, Kosova gibi savaşllar nedenleri, sonuçları ile ilgili bilgilerin yer aldığı I. Murat Dönemi hakkında bilgiler. I. Murat dönemi, Osmanlıların Rumeli’ye yerleşmeleri ve burada egemenlik kurmaları bakımından oldukça önemlidir. a. I. Murat taht değişikliği sırasında elden çıkan Ankara’yı geri alıp Anadolu’daki diğer işleri yoluna koyduktan sonra Rumeli’ye yöneldi. b.

Bilgi Dünyası

Orhan Bey Dönemi Olayları

0

Orhan Bey döneminin siyasal olayları nelerdir? Orhan Bey dönemi yapılan savaşlar, yenilikler ve Rumeliye Geçiş hakkında bilgiler. ORHAN BEY DÖNEMİNİN SİYASAL OLAYLARI (1326-1362) a. Bursa’yı alarak devlet merkezi yaptı (1326). b. Maltepe (Palekanon) Savaşı’nda (1329) Bizanslıları yendi, imparatorun komuta ettiği Bizans ordusunun bu savaşta yenilmiş olması, Osmanlıları ön plâna çıkardı. c. İznik’i aldı. Burayı geçici

Din

Hz. Ali Devri (Kısaca)

0

Dört büyük halifenin sonuncusu olan Hz. Ali döneminde yaşananlar, savaşlar ve olaylar ile ilgili olarak kısaca bilgilerin verildiği yazımız. Hz. ALİ DEVRİ (656-661) • Hz. Osman’ın öldürülmesi, Müslümanlar arasındaki anlaşmazlıkları daha da ileri boyutlara vardırdı. • Hz. Muhammed’in amcasının oğlu ve damadı olan Hz. Ali, taraftarlarının ısrarı üzerine halifeliği kabul etti. Ancak Emevi soyundan olanlar,

Din

Abbasiler Dönemi İslam Tarihi

0

Abbasiler dönemi İslam tarihi ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı konu anlatımlarının yapıldığı sayfamız. Abbasi dönemi özellikleri. ABBASİLER (750 – 1258) Abbasilerin İlk Devirleri • İlk Abbasi halifesi olan Ebü’l-Abbas (750-754) bir yığın isyanla karşılaştı. Bu isyanları bastırmak için çok kan döktüğü ve Emevi hanedanı ile ülkenin ileri gelenlerini öldürttüğü için, Es-Seffah (kan dökücü)

Bilgi Dünyası

Tuğrul Bey Dönemi Olayları

0

Büyük Selçuklu devletinin kurucusu olan büyük devlet adamı ve asker Tuğrul Bey’in hayatı ve dönemi olayları ile ilgili bilgilerin yer aldığı yazımız. TUĞRUL BEY (993 – 1063), Büyük Selçuklu devletinin kurucusudur. Selçuk Bey’in torunu, Mikail Bey’in oğludur. Selçuk Bey, Oğuz Türkleri’ni kuvvetli bir devlet halinde birleştirmek istemiş, bunu tamamlayamayarak ölmüştü. Tuğrul Bey, büyükbabasının yolunda yürüdü.

Biyografi

I. Mehmet Çelebi Kimdir?

0

Osmanlı devletinin ikinci kurucusu sayılan Mehmet Çelebi hayatı, dönemi, Fetret devri ve hayatı hakkında bilgiler. I. Mehmet Çelebi, Osmanlı padişahı (1380 Bursa – Haziran 1421 Edirne). Padişahlık dönemi: 1413-1421. Babası Yıldırım Bayezit, annesi Devlet Hatun’dur. Gönderildiği Amasya sancakbeyliğinde (1391), Ankara Savaşı’na kadar kaldı (1402). Başında bulunduğu yedek kuvvetlerle savaşa girmeyerek, Amasya yöresine çekildi, daha sonra

Bilgi Dünyası

20. Yüzyılda Neler Oldu?

0

20. yüzyılda Türkiye ve Dünyada neler yaşanmıştır? 20. Yüzyıl tarihi olayları, icatları, gelişmeleri, açıklamaları, hakkında bilgi. 20. Yüzyıl Tarihi Olayları Dünya 20. yy. da soluk kesici bir hızla değişti. Uçan makineleri icat ettik, birçok hastalığa çare bulduk, uzaya yolculuk ettik ve yeryüzünün çevresine saniyede sözcükler ve resimler yolladık. 1900’de çoğu kişi köylerde yaşıyordu. Önemli şehirler

Bilgi Dünyası

Cidde Olayları ve Suriye Ayaklanmaları

0

Osmanlı Devleti’nde 19. yüzyılda çıkan Cidde Olayları ve Suriye ayaklanmalarının nedenleri ve sonuçları hakkında bilgi. Cidde Olayları ve Suriye Ayaklanmaları (1858-1860) IX.yüzyılda çıkan ve Osmanlı İmparatorluğu’nun geleceğini olumsuz yönde etkileyen ayaklanmaların bir kısmı din ve mezhebe dayanmıştır. Genellikle Osmanlı tebaasından ayrı dindeki topluluklar arasında çıkan ayaklanmalar, devlet yönetimine karşı olmamakla beraber devleti meşgul etmiş ve

Bilgi Dünyası

4. Mehmet Dönemi Siyasi Olayları

2

4. Mehmet dönemindeki, Köprülüler dönemli olaylar nelerdir? 4. Mehmet dönemi dış politika, savaşlar, antlaşmalar ve gelişmeler. IV. MEHMET DÖNEMİNİN SİYASİ OLAYLARI 1640 – 1648 yılları arasında tahta çıkan I. İbrahim döneminde iktidar ve makam mücadeleleri bir çok isyanın çıkmasına sebep oldu. Sultan İbrahim döneminde yirmidört yıl devam edecek Osmanlı – Venedik savaşları yeniden başladı. Yeniçerilerin

Bilgi Dünyası

4. Murat Dönemi Siyasi Olayları

0

4. Murat dönemindeki önemli olaylar nelerdir? 4. Murat dönemi dış politika, savaşlar, antlaşmalar ve gelişmeler. IV. MURAT DÖNEMİNİN SİYASİ OLAYLARI II. Osman öldürülünce Yeniçeriler I. Mustafa‘yı tekrar tahta çıkardılar. Sağlık sorunlarının devam etmesi devlet düzeninin bozulmasına sebep oldu. Bunun üzerine I. Mustafa tahttan indirilerek yerine IV. Murat getirildi. IV. Murat’ın çocukluk döneminde daha çok annesi

Bilgi Dünyası

2. Osman (Genç Osman) Dönemi Siyasi Olayları

0

2. Osman (Genç Osman) dönemindeki önemli olaylar nelerdir? 2. Osman (Genç Osman) dönemi dış politika, savaşlar, antlaşmalar ve gelişmeler. 2. OSMAN (GENÇ OSMAN) DÖNEMİNİN SİYASİ OLAYLARI I. Ahmet’in ölümüyle kardeşi I. Mustata tahta çıkmış ise de sağlık sorunlarından dolayı şehülislam ve devlet adamlarının desteğini alan II. Osman I. Mustafa’nın yerine tahta çıktı (1618). Genç yaşta

Bilgi Dünyası

3. Mehmet Dönemi Siyasi Olayları

0

3. Mehmet dönemindeki önemli olaylar nelerdir? 3. Mehmet dönemi dış politika, savaşlar, antlaşmalar ve gelişmeler. III. MEHMET DÖNEMİNİN SİYASİ OLAYLARI (1595- 1603) Osmanlı Devleti’nde son kez sancak beyliği yapan III. Mehmet babasının ölümüyle 1595 yılında tahta çıktı. Avusturya Savaşları III. Mehmet Osmanlı – Avusturya savaşlarının devam ettiği esnada tahta çıktı. Savaşlar da kısmen başarısız olan

Bilgi Dünyası

3. Murat Dönemi Siyasi Olayları

1

3. Murat dönemindeki önemli olaylar nelerdir? 3. Murat dönemi dış politika, savaşlar, antlaşmalar ve gelişmeler. III. MURAT DÖNEMİNİN SİYASİ OLAYLARI (1574-1595) Babası II. Selim’in ölümü üzerine tahta çıkan III. Murat, Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa‘nın görevine devam etmesini istedi. Sokullu Mehmet Paşa bu göreve ölünceye kadar devam etti. Sokullu Mehmet Paşa: • Kanuni Sultan Süleyman •

1 2